Valg 2017

Stortingskandidatenes standpunkter i InterCity-saken

Aksjon Rett Linje har sendt åtte InterCity-spørsmål til 24 stortingskandidater i Østfold, og her kan du lese svarene.

Ansvarlig for kartleggingen: Asgeir Nesøen og Per Gunnar Øen Jensen
Publisert 4. september 2017 - oppdatert 6. september 2017 kl 0740

 

Svein Roald Hansen (A)

Fra Fredrikstad
68 år
Tidl. politisk rådgiver ved Statsministerens kontor

Tema: NTP

Spørsmål 1:
Mener du at den planlagte InterCity-utbyggingen gjennom Østfold følger bestillingen fra NTP?

(ubesvart)

Spørsmål 2:
Vil du være positiv til en uhildet vurdering av om Stortingets bestilling i NTP blir fulgt i Østfold?

(ubesvart)

Tema: Parisavtalen

Spørsmål 3:
Mener du at jernbane generelt utgjør et nøkkeltiltak for å overholde Parisavtalen?

(ubesvart)

Spørsmål 4:
Mener du at å flytte gods fra vei til jernbane på strekningen Gøteborg - Oslo er et nøkkeltiltak for å overholde Parisavtalen?

(ubesvart)

Spørsmål 5:
Vil du arbeide for å få en InterCity-løsning gjennom Østfold som har stor nok kapasitet til å frakte gods i henhold til Parisavtalen?

(ubesvart)

Tema: Pris og effekt

Spørsmål 6:
Mener du at valgte konsept for InterCity gjennom Nedre Glomma vil gi persontransport som vil utkonkurrere bil- og flytrafikk på strekningen Gøteborg – Oslo?

(ubesvart)

Spørsmål 7:
Dersom en utredning viser at det blir mange milliarder billigere å bygge rett linje tvers gjennom regionen, er du villig til å bruke en del av disse innsparte midlene til å ruste opp den gamle linjen til lokaltrafikk?

(ubesvart)

Spørsmål 8:
Mener du at den positive effekten av det valgte InterCity-konsept i Nedre Glomma veier opp mot de ulempene innbyggerne vil oppleve under bygging og framtidig drift av banen?

(ubesvart)

Generell kommentar fra kandidaten:
Hovedformålet med InterCity-utbyggingen er å bedre togtilbudet gjennom Østfold ved å toget økt kapasitet og frekvens. InterCity-togets viktigste oppgave er å frakte passasjerene mellom Østfoldbyene og mellom Østfold-byene og Oslo. En av togets fordeler er at det bringer passasjerene fra bykjerne til bykjerne. Derfor må toget ha stasjon så nær bykjernen som praktisk mulig. Dette er også NSBs krav for at toget skal være lettest mulig tilgjengelig for en størst mulig andel av befolkningen. Ved å beholde stasjonene i bykjernene, vil også langt flere kunne gå eller sykle til toget, i forhold til om stasjonen skulle ligge mellom de to største bykjernene i Østfold, Fredrikstad og Sarpsborg. Ved å legge stasjonene i eller tett på bykjernen, vil også stasjonene fungere som et knutepunkt for kollektivtrafikken. Arbeiderpartiet mener derfor at dobbeltsporet gjennom Østfold skal følge dagens trase og ha stasjonene i eller nær bykjernene, i tråd med de vedtak som er fattet i bykommunene. Vi er bekymret for at omkamper om trasevalget vil føre til utsettelser av dobbelsporet. Og vi er bekymret for den utsettelsen av jernbaneutbyggingen til Halden regjeringen legger opp til, noe som også bidrar til å sette byutviklingen i Halden på vent i mange år. Derfor står vi fast på 2030.

Gå til toppen


 

Ulf Leirstein (FrP)

Tema: NTP

Spørsmål 1:
Mener du at den planlagte InterCity-utbyggingen gjennom Østfold følger bestillingen fra NTP?

NEI

Spørsmål 2:
Vil du være positiv til en uhildet vurdering av om Stortingets bestilling i NTP blir fulgt i Østfold?

JA

Tema: Parisavtalen

Spørsmål 3:
Mener du at jernbane generelt utgjør et nøkkeltiltak for å overholde Parisavtalen?

JA

Spørsmål 4:
Mener du at å flytte gods fra vei til jernbane på strekningen Gøteborg - Oslo er et nøkkeltiltak for å overholde Parisavtalen?

JA

Spørsmål 5:
Vil du arbeide for å få en InterCity-løsning gjennom Østfold som har stor nok kapasitet til å frakte gods i henhold til Parisavtalen?

JA

Tema: Pris og effekt

Spørsmål 6:
Mener du at valgte konsept for InterCity gjennom Nedre Glomma vil gi persontransport som vil utkonkurrere bil- og flytrafikk på strekningen Gøteborg – Oslo?

NEI

Spørsmål 7:
Dersom en utredning viser at det blir mange milliarder billigere å bygge rett linje tvers gjennom regionen, er du villig til å bruke en del av disse innsparte midlene til å ruste opp den gamle linjen til lokaltrafikk?

JA

Spørsmål 8:
Mener du at den positive effekten av det valgte InterCity-konsept i Nedre Glomma veier opp mot de ulempene innbyggerne vil oppleve under bygging og framtidig drift av banen?

NEI

Generell kommentar fra kandidaten:
Østfold FrP og FrPs stortingsgruppe har i mange år vært for en jernbane gjennom Østfold som legges mest mulig parallelt med E6. Så vi støtter Aksjon Rett Linje!

Gå til toppen


 

Erlend Wiborg (FrP)

Bor i Moss
33 år
Sitter på Stortinget for Østfold FrP

Tema: NTP

Spørsmål 1:
Mener du at den planlagte InterCity-utbyggingen gjennom Østfold følger bestillingen fra NTP?

NEI

Spørsmål 2:
Vil du være positiv til en uhildet vurdering av om Stortingets bestilling i NTP blir fulgt i Østfold?

JA

Tema: Parisavtalen

Spørsmål 3:
Mener du at jernbane generelt utgjør et nøkkeltiltak for å overholde Parisavtalen?

JA

Spørsmål 4:
Mener du at å flytte gods fra vei til jernbane på strekningen Gøteborg - Oslo er et nøkkeltiltak for å overholde Parisavtalen?

JA

Spørsmål 5:
Vil du arbeide for å få en InterCity-løsning gjennom Østfold som har stor nok kapasitet til å frakte gods i henhold til Parisavtalen?

JA

Tema: Pris og effekt

Spørsmål 6:
Mener du at valgte konsept for InterCity gjennom Nedre Glomma vil gi persontransport som vil utkonkurrere bil- og flytrafikk på strekningen Gøteborg – Oslo?

NEI

Spørsmål 7:
Dersom en utredning viser at det blir mange milliarder billigere å bygge rett linje tvers gjennom regionen, er du villig til å bruke en del av disse innsparte midlene til å ruste opp den gamle linjen til lokaltrafikk?

JA

Spørsmål 8:
Mener du at den positive effekten av det valgte InterCity-konsept i Nedre Glomma veier opp mot de ulempene innbyggerne vil oppleve under bygging og framtidig drift av banen?

NEI

Generell kommentar fra kandidaten:
Jeg vil takke dere for den viktige jobben dere gjør og jeg støtter deres synspunkter og har kjempet for de i mange år sammen med resten av FrP.

Gå til toppen


 

Ingjerd Schou (H)

Tema: NTP

Spørsmål 1:
Mener du at den planlagte InterCity-utbyggingen gjennom Østfold følger bestillingen fra NTP?

JA

Spørsmål 2:
Vil du være positiv til en uhildet vurdering av om Stortingets bestilling i NTP blir fulgt i Østfold?

NEI

Kandidatens kommentar til spørsmålet:
Jeg ser ikke behovet.

Tema: Parisavtalen

Spørsmål 3:
Mener du at jernbane generelt utgjør et nøkkeltiltak for å overholde Parisavtalen?

JA

Spørsmål 4:
Mener du at å flytte gods fra vei til jernbane på strekningen Gøteborg - Oslo er et nøkkeltiltak for å overholde Parisavtalen?

JA

Spørsmål 5:
Vil du arbeide for å få en InterCity-løsning gjennom Østfold som har stor nok kapasitet til å frakte gods i henhold til Parisavtalen?

JA

Kandidatens kommentar til spørsmålet:
Ikke minst over til Sverige.

Tema: Pris og effekt

Spørsmål 6:
Mener du at valgte konsept for InterCity gjennom Nedre Glomma vil gi persontransport som vil utkonkurrere bil- og flytrafikk på strekningen Gøteborg – Oslo?

JA

Kandidatens kommentar til spørsmålet:
Med en forutsetning om at vi får bygd dobbeltspor hele veien slik at reisetiden blir under tre timer. Jernbanen i Østfold utvikles først og fremst for persontrafikken mellom byene og regionene i fylket. Det er en ønsket satsing.

Spørsmål 7:
Dersom en utredning viser at det blir mange milliarder billigere å bygge rett linje tvers gjennom regionen, er du villig til å bruke en del av disse innsparte midlene til å ruste opp den gamle linjen til lokaltrafikk?

NEI

Kandidatens kommentar til spørsmålet:
Nei, da dette ikke vil betjene behovet for persontrafikk mellom byene og regionene i fylket.

Spørsmål 8:
Mener du at den positive effekten av det valgte InterCity-konsept i Nedre Glomma veier opp mot de ulempene innbyggerne vil oppleve under bygging og framtidig drift av banen?

JA

Gå til toppen


 

Tage Pettersen (H)

Bor i Krapfoss
45 år
Ordfører i Moss

Tema: NTP

Spørsmål 1:
Mener du at den planlagte InterCity-utbyggingen gjennom Østfold følger bestillingen fra NTP?

JA

Spørsmål 2:
Vil du være positiv til en uhildet vurdering av om Stortingets bestilling i NTP blir fulgt i Østfold?

JA

Kandidatens kommentar til spørsmålet:
Ser ikke behovet.

Tema: Parisavtalen

Spørsmål 3:
Mener du at jernbane generelt utgjør et nøkkeltiltak for å overholde Parisavtalen?

JA

Spørsmål 4:
Mener du at å flytte gods fra vei til jernbane på strekningen Gøteborg - Oslo er et nøkkeltiltak for å overholde Parisavtalen?

JA

Spørsmål 5:
Vil du arbeide for å få en InterCity-løsning gjennom Østfold som har stor nok kapasitet til å frakte gods i henhold til Parisavtalen?

JA

Kandidatens kommentar til spørsmålet:
Ikke minst over til Sverige.

Tema: Pris og effekt

Spørsmål 6:
Mener du at valgte konsept for InterCity gjennom Nedre Glomma vil gi persontransport som vil utkonkurrere bil- og flytrafikk på strekningen Gøteborg – Oslo?

JA

Kandidatens kommentar til spørsmålet:
Jernbanen i Østfold utvikles først og fremst for persontrafikken mellom byene og regionene i fylket. Det er en ønsket satsing.

Spørsmål 7:
Dersom en utredning viser at det blir mange milliarder billigere å bygge rett linje tvers gjennom regionen, er du villig til å bruke en del av disse innsparte midlene til å ruste opp den gamle linjen til lokaltrafikk?

NEI

Kandidatens kommentar til spørsmålet:
Nei, da dette ikke vil betjene behovet for persontrafikk mellom byene og regionene i fylket.

Spørsmål 8:
Mener du at den positive effekten av det valgte InterCity-konsept i Nedre Glomma veier opp mot de ulempene innbyggerne vil oppleve under bygging og framtidig drift av banen?

JA

Gå til toppen


 

Monica Carmen Gåsvatn (H)

Tema: NTP

Spørsmål 1:
Mener du at den planlagte InterCity-utbyggingen gjennom Østfold følger bestillingen fra NTP?

JA

Spørsmål 2:
Vil du være positiv til en uhildet vurdering av om Stortingets bestilling i NTP blir fulgt i Østfold?

JA

Kandidatens kommentar til spørsmålet:
Ser ikke behovet.

Tema: Parisavtalen

Spørsmål 3:
Mener du at jernbane generelt utgjør et nøkkeltiltak for å overholde Parisavtalen?

JA

Spørsmål 4:
Mener du at å flytte gods fra vei til jernbane på strekningen Gøteborg - Oslo er et nøkkeltiltak for å overholde Parisavtalen?

JA

Spørsmål 5:
Vil du arbeide for å få en InterCity-løsning gjennom Østfold som har stor nok kapasitet til å frakte gods i henhold til Parisavtalen?

JA

Kandidatens kommentar til spørsmålet:
Ikke minst over til Sverige.

Tema: Pris og effekt

Spørsmål 6:
Mener du at valgte konsept for InterCity gjennom Nedre Glomma vil gi persontransport som vil utkonkurrere bil- og flytrafikk på strekningen Gøteborg – Oslo?

JA

Kandidatens kommentar til spørsmålet:
Jernbanen i Østfold utvikles først og fremst for persontrafikken mellom byene og regionene i fylket. Det er en ønsket satsing.

Spørsmål 7:
Dersom en utredning viser at det blir mange milliarder billigere å bygge rett linje tvers gjennom regionen, er du villig til å bruke en del av disse innsparte midlene til å ruste opp den gamle linjen til lokaltrafikk?

NEI

Kandidatens kommentar til spørsmålet:
Nei, da dette ikke vil betjene behovet for persontrafikk mellom byene og regionene i fylket.

Spørsmål 8:
Mener du at den positive effekten av det valgte InterCity-konsept i Nedre Glomma veier opp mot de ulempene innbyggerne vil oppleve under bygging og framtidig drift av banen?

JA

Gå til toppen


 

Thor Edquist (H)

Ordfører i Halden kommune

Tema: NTP

Spørsmål 1:
Mener du at den planlagte InterCity-utbyggingen gjennom Østfold følger bestillingen fra NTP?

JA

Kandidatens kommentar til spørsmålet:
Fordi stor sentrumsutbygging som følge av nye stasjoner skal gjøre at flest mulig skal kunne bo i sykkel- og gangavstand fra stasjonen. Da kan ikke stasjonene ligge ute på landet.

Spørsmål 2:
Vil du være positiv til en uhildet vurdering av om Stortingets bestilling i NTP blir fulgt i Østfold?

(ubesvart)

Kandidatens kommentar til spørsmålet:
Stortingets bestilling i NTP vil bli fulgt.

Tema: Parisavtalen

Spørsmål 3:
Mener du at jernbane generelt utgjør et nøkkeltiltak for å overholde Parisavtalen?

JA

Kandidatens kommentar til spørsmålet:
Jernbane er viktig, og at stasjonene er nær der folk bor.

Spørsmål 4:
Mener du at å flytte gods fra vei til jernbane på strekningen Gøteborg - Oslo er et nøkkeltiltak for å overholde Parisavtalen?

(ubesvart)

Kandidatens kommentar til spørsmålet:
Strekningen Gøteborg - Oslo er for kort for at jernbane kan benyttes. Gods på jernbane er for de lange strekkene over min 500 km.

Spørsmål 5:
Vil du arbeide for å få en InterCity-løsning gjennom Østfold som har stor nok kapasitet til å frakte gods i henhold til Parisavtalen?

(ubesvart)

Kandidatens kommentar til spørsmålet:
Sverige er vår desidert største handelspartner. Det meste av godset til Norge over Riksgrensen går dør dør og har for kort strekning til at jernbanetransport er aktuell. Lastebiler vil også bli fossilfrie, antagelig før jernbanen er fullt utbygd til Øxnered.

Tema: Pris og effekt

Spørsmål 6:
Mener du at valgte konsept for InterCity gjennom Nedre Glomma vil gi persontransport som vil utkonkurrere bil- og flytrafikk på strekningen Gøteborg – Oslo?

JA

Kandidatens kommentar til spørsmålet:
Intercity gjennom Nedre Glomma skal ikke gå til Gøteborg, men til Halden, så å utkonkurrere annen transport til Gøteborg blir vanskelig. Men IC vil oppnå to ting i tillegg til raskere transport til Oslo og internt i hele IC triangelet: knytte Østfold-byene tettere sammen og sørge for en sentrumsutvikling hvor mange flere vil bo i sentrum. Som i Moss, hvor man som følge av ny jernbane, får boligutvikling på over 10 mrd i sykkel og gangavstand fra den nye stasjonen.

Spørsmål 7:
Dersom en utredning viser at det blir mange milliarder billigere å bygge rett linje tvers gjennom regionen, er du villig til å bruke en del av disse innsparte midlene til å ruste opp den gamle linjen til lokaltrafikk?

NEI

Kandidatens kommentar til spørsmålet:
Det er uaktuelt. Jernbanedrift er dyrt. Hvor får dere det i fra at Østfold skal få enda flere tog i daglig drift ?

Spørsmål 8:
Mener du at den positive effekten av det valgte InterCity-konsept i Nedre Glomma veier opp mot de ulempene innbyggerne vil oppleve under bygging og framtidig drift av banen?

JA

Kandidatens kommentar til spørsmålet:
Fordelene har jeg beskrevet i svarene over. Det blir ikke sentrumsutvikling av å legge en ny stasjon ute på et jorde på landet.

Gå til toppen


 

Line Henriette Hjemdal (KrF)

Fra Østfold
45 år
Startet i politikken i 1987

Tema: NTP

Spørsmål 1:
Mener du at den planlagte InterCity-utbyggingen gjennom Østfold følger bestillingen fra NTP?

(ubesvart)

Spørsmål 2:
Vil du være positiv til en uhildet vurdering av om Stortingets bestilling i NTP blir fulgt i Østfold?

(ubesvart)

Kandidatens kommentar til spørsmålet:
IC- prosjektet har vært grundig vurdert, og det anbefalte konseptet var underlagt utredninger og kvalitetssikringer som kreves for slike prosjekter. Jeg mener at de foreliggende utredningene er tilstrekkelig som beslutningsunderlag.

Tema: Parisavtalen

Spørsmål 3:
Mener du at jernbane generelt utgjør et nøkkeltiltak for å overholde Parisavtalen?

(ubesvart)

Spørsmål 4:
Mener du at å flytte gods fra vei til jernbane på strekningen Gøteborg - Oslo er et nøkkeltiltak for å overholde Parisavtalen?

(ubesvart)

Spørsmål 5:
Vil du arbeide for å få en InterCity-løsning gjennom Østfold som har stor nok kapasitet til å frakte gods i henhold til Parisavtalen?

(ubesvart)

Kandidatens kommentar til spørsmålet:
Mer gods på over på jernbane er ett av flere viktige tiltak for å kunne oppnå de klimamålene som vi er forpliktet på. Sjøtransport er et annet viktig bidrag til dette. Samlet må vareeiere og transportører få tilbud om konkurransedyktige alternativer til veitransport. Her må alle tilgjengelige virkemidler tas i bruk, slik at veitransport blir vesentlig mindre attraktivt enn det er i dag for transporter som kan gjøres med bane og sjø.

Tema: Pris og effekt

Spørsmål 6:
Mener du at valgte konsept for InterCity gjennom Nedre Glomma vil gi persontransport som vil utkonkurrere bil- og flytrafikk på strekningen Gøteborg – Oslo?

JA

Spørsmål 7:
Dersom en utredning viser at det blir mange milliarder billigere å bygge rett linje tvers gjennom regionen, er du villig til å bruke en del av disse innsparte midlene til å ruste opp den gamle linjen til lokaltrafikk?

NEI

Spørsmål 8:
Mener du at den positive effekten av det valgte InterCity-konsept i Nedre Glomma veier opp mot de ulempene innbyggerne vil oppleve under bygging og framtidig drift av banen?

JA

Kandidatens kommentar til spørsmålet:
Disse forholdene er vurdert gjennom de utredningene som er gjort i Intercity- prosjektet. Det er helt åpenbart at gjennomføring av et så omfattende prosjekt vil har stor innvirkning på de som bor og ferdes i området. Å sette dette opp mot fordelene med det valgte konseptet blir for meg en litt teoretisk øvelse.

Gå til toppen


 

Steinar Bastesen (Kystpartiet)

Fra Nordland
72 år
Tidl. stortingsrepresentant for Kystpartiet

Tema: NTP

Spørsmål 1:
Mener du at den planlagte InterCity-utbyggingen gjennom Østfold følger bestillingen fra NTP?

JA

Spørsmål 2:
Vil du være positiv til en uhildet vurdering av om Stortingets bestilling i NTP blir fulgt i Østfold?

JA

Tema: Parisavtalen

Spørsmål 3:
Mener du at jernbane generelt utgjør et nøkkeltiltak for å overholde Parisavtalen?

JA

Spørsmål 4:
Mener du at å flytte gods fra vei til jernbane på strekningen Gøteborg - Oslo er et nøkkeltiltak for å overholde Parisavtalen?

JA

Spørsmål 5:
Vil du arbeide for å få en InterCity-løsning gjennom Østfold som har stor nok kapasitet til å frakte gods i henhold til Parisavtalen?

JA

Tema: Pris og effekt

Spørsmål 6:
Mener du at valgte konsept for InterCity gjennom Nedre Glomma vil gi persontransport som vil utkonkurrere bil- og flytrafikk på strekningen Gøteborg – Oslo?

JA

Spørsmål 7:
Dersom en utredning viser at det blir mange milliarder billigere å bygge rett linje tvers gjennom regionen, er du villig til å bruke en del av disse innsparte midlene til å ruste opp den gamle linjen til lokaltrafikk?

JA

Spørsmål 8:
Mener du at den positive effekten av det valgte InterCity-konsept i Nedre Glomma veier opp mot de ulempene innbyggerne vil oppleve under bygging og framtidig drift av banen?

NEI

Gå til toppen


 

Håkon Borch (MDG)

Bor i Moss
55 år
Tidl. styremedlem i Naturvernforbundet

Tema: NTP

Spørsmål 1:
Mener du at den planlagte InterCity-utbyggingen gjennom Østfold følger bestillingen fra NTP?

(ubesvart)

Kandidatens kommentar til spørsmålet:
Både ja og nei. Mange har vektlagt «InterCity» som mellom byene og dermed endt opp med S løsningen. Dette er etter min mening en tolkning av teksten som kan diskuteres og bør ikke være låsende. Vi i MDG ser det som et stort problem at det bygges nå en gigantisk jernbaneutbygging hvor man ikke har løst godsspørsmålet.

Spørsmål 2:
Vil du være positiv til en uhildet vurdering av om Stortingets bestilling i NTP blir fulgt i Østfold?

JA

Kandidatens kommentar til spørsmålet:
Absolutt ja. Jeg er også veldig skeptisk til ROM eiendom sin rolle, og vil ta opp det på stortinget hvis jeg kommer inn.

Tema: Parisavtalen

Spørsmål 3:
Mener du at jernbane generelt utgjør et nøkkeltiltak for å overholde Parisavtalen?

JA

Spørsmål 4:
Mener du at å flytte gods fra vei til jernbane på strekningen Gøteborg - Oslo er et nøkkeltiltak for å overholde Parisavtalen?

JA

Spørsmål 5:
Vil du arbeide for å få en InterCity-løsning gjennom Østfold som har stor nok kapasitet til å frakte gods i henhold til Parisavtalen?

JA

Kandidatens kommentar til spørsmålet:
Ja, alternativt så må man bygge andre løsninger for gods. Gods kan løftes opp i en ny høyhastighetsbane i en ny trase, eller i en Hyperloop løsning som vi vil kreve utredet.

Tema: Pris og effekt

Spørsmål 6:
Mener du at valgte konsept for InterCity gjennom Nedre Glomma vil gi persontransport som vil utkonkurrere bil- og flytrafikk på strekningen Gøteborg – Oslo?

NEI

Kandidatens kommentar til spørsmålet:
Den blir for langsom og omstendelig til at man kan utkonkurrere flytrafikken. Da kreves et annet konsept.

Spørsmål 7:
Dersom en utredning viser at det blir mange milliarder billigere å bygge rett linje tvers gjennom regionen, er du villig til å bruke en del av disse innsparte midlene til å ruste opp den gamle linjen til lokaltrafikk?

JA

Spørsmål 8:
Mener du at den positive effekten av det valgte InterCity-konsept i Nedre Glomma veier opp mot de ulempene innbyggerne vil oppleve under bygging og framtidig drift av banen?

NEI

Kandidatens kommentar til spørsmålet:
jeg synes den S-løsningen som er valgt er veldig krevende. Jeg mener at rett linje med et effektivt tilførselssystem vil være en bedre løsning. Tilførselssystemet kan være bruk av eksisterende linjer eller noe nybygget i retning av f.eks. Skytran, førerløse småbusser eller andre konsepter.

Gå til toppen


 

Inger Marit Sverresen (Partiet De Kristne)

Født 1949
Tidl. Kristelig Folkeparti
Innvalgt som vararepresentant for Østfold KrF 1997-2001

Tema: NTP

Spørsmål 1:
Mener du at den planlagte InterCity-utbyggingen gjennom Østfold følger bestillingen fra NTP?

NEI

Spørsmål 2:
Vil du være positiv til en uhildet vurdering av om Stortingets bestilling i NTP blir fulgt i Østfold?

JA

Tema: Parisavtalen

Spørsmål 3:
Mener du at jernbane generelt utgjør et nøkkeltiltak for å overholde Parisavtalen?

JA

Spørsmål 4:
Mener du at å flytte gods fra vei til jernbane på strekningen Gøteborg - Oslo er et nøkkeltiltak for å overholde Parisavtalen?

JA

Spørsmål 5:
Vil du arbeide for å få en InterCity-løsning gjennom Østfold som har stor nok kapasitet til å frakte gods i henhold til Parisavtalen?

JA

Tema: Pris og effekt

Spørsmål 6:
Mener du at valgte konsept for InterCity gjennom Nedre Glomma vil gi persontransport som vil utkonkurrere bil- og flytrafikk på strekningen Gøteborg – Oslo?

NEI

Spørsmål 7:
Dersom en utredning viser at det blir mange milliarder billigere å bygge rett linje tvers gjennom regionen, er du villig til å bruke en del av disse innsparte midlene til å ruste opp den gamle linjen til lokaltrafikk?

JA

Kandidatens kommentar til spørsmålet:
Vi mener fortsatt det er riktig å bygge rett linje gjennom Østfold, og ønsker et stortingsflertall som er villig til å gå for den løsningen, samt oppruste nåværende linjer til InterCity-trafikk.

Spørsmål 8:
Mener du at den positive effekten av det valgte InterCity-konsept i Nedre Glomma veier opp mot de ulempene innbyggerne vil oppleve under bygging og framtidig drift av banen?

NEI

Gå til toppen


 

Ståle Hansen (Pensjonistpartiet)

Tema: NTP

Spørsmål 1:
Mener du at den planlagte InterCity-utbyggingen gjennom Østfold følger bestillingen fra NTP?

NEI

Spørsmål 2:
Vil du være positiv til en uhildet vurdering av om Stortingets bestilling i NTP blir fulgt i Østfold?

JA

Tema: Parisavtalen

Spørsmål 3:
Mener du at jernbane generelt utgjør et nøkkeltiltak for å overholde Parisavtalen?

JA

Spørsmål 4:
Mener du at å flytte gods fra vei til jernbane på strekningen Gøteborg - Oslo er et nøkkeltiltak for å overholde Parisavtalen?

JA

Spørsmål 5:
Vil du arbeide for å få en InterCity-løsning gjennom Østfold som har stor nok kapasitet til å frakte gods i henhold til Parisavtalen?

JA

Tema: Pris og effekt

Spørsmål 6:
Mener du at valgte konsept for InterCity gjennom Nedre Glomma vil gi persontransport som vil utkonkurrere bil- og flytrafikk på strekningen Gøteborg – Oslo?

NEI

Spørsmål 7:
Dersom en utredning viser at det blir mange milliarder billigere å bygge rett linje tvers gjennom regionen, er du villig til å bruke en del av disse innsparte midlene til å ruste opp den gamle linjen til lokaltrafikk?

JA

Spørsmål 8:
Mener du at den positive effekten av det valgte InterCity-konsept i Nedre Glomma veier opp mot de ulempene innbyggerne vil oppleve under bygging og framtidig drift av banen?

NEI

Generell kommentar fra kandidaten:
Svar på spørsmålene fra Pensjonistpartiet, må bli en smule ambivalent. Vi har så vidt jeg vet, ingen fylkesvedtak om hvordan fylkeslaget står i saken. Fredrikstad Pensjonistparti har vedtak om innom Fredrikstad. Sikksakk.
Sarpsborg har Rett linje over Rolvsøy. Med mulighet for å endre dette om det kommer en ny utredning av alternativene. Sikksakk, Rett linje eller Y-alternativet. Selv har jeg vært med på forslag om å utrede alternativene i Sarpsborg bystyre.
Var en gang i tiden forslagsstiller for rett linje i perioden 1995 - 1999. Fikk flertall for en utredning om kostnaden, over eller under elva. Fredrikstad hadde alt på denne tiden lagt inn i sin Generalplan, som det het den gangen trase fra Råde til Fredrikstad og markedsførte dette som vedtatt. Planen var visst godkjent i departementet. Dette var i siste bystyremøtet før valget i 1995.
Som kommunepolitiker holder jeg i dag en knapp på Y - alternativet.

Gå til toppen


 

Eirik Tveiten (Rødt)

Bor i Moss
71 år
Bystyrerepresentant i Moss

Tema: NTP

Spørsmål 1:
Mener du at den planlagte InterCity-utbyggingen gjennom Østfold følger bestillingen fra NTP?

NEI

Spørsmål 2:
Vil du være positiv til en uhildet vurdering av om Stortingets bestilling i NTP blir fulgt i Østfold?

JA

Tema: Parisavtalen

Spørsmål 3:
Mener du at jernbane generelt utgjør et nøkkeltiltak for å overholde Parisavtalen?

JA

Spørsmål 4:
Mener du at å flytte gods fra vei til jernbane på strekningen Gøteborg - Oslo er et nøkkeltiltak for å overholde Parisavtalen?

JA

Kandidatens kommentar til spørsmålet:
Viktig.

Spørsmål 5:
Vil du arbeide for å få en InterCity-løsning gjennom Østfold som har stor nok kapasitet til å frakte gods i henhold til Parisavtalen?

JA

Kandidatens kommentar til spørsmålet:
Viktig.

Tema: Pris og effekt

Spørsmål 6:
Mener du at valgte konsept for InterCity gjennom Nedre Glomma vil gi persontransport som vil utkonkurrere bil- og flytrafikk på strekningen Gøteborg – Oslo?

NEI

Spørsmål 7:
Dersom en utredning viser at det blir mange milliarder billigere å bygge rett linje tvers gjennom regionen, er du villig til å bruke en del av disse innsparte midlene til å ruste opp den gamle linjen til lokaltrafikk?

JA

Kandidatens kommentar til spørsmålet:
Ja til å utrede alternativ(er).

Spørsmål 8:
Mener du at den positive effekten av det valgte InterCity-konsept i Nedre Glomma veier opp mot de ulempene innbyggerne vil oppleve under bygging og framtidig drift av banen?

NEI

Generell kommentar fra kandidaten:
Rødt og jeg er FOR at det utredes ulike trasealternativer. Bygging av jernbane gjennom fylket er så viktig for framtidas byutvikling, miljø og arbeidsplasser at de ulike alternativene skal avgjøres ved folkeavstemming.

Gå til toppen


 

Freddy André Øvstegård (SV)

Fra Sarpsborg
22 år
Student, jobber deltid i NSB

Tema: NTP

Spørsmål 1:
Mener du at den planlagte InterCity-utbyggingen gjennom Østfold følger bestillingen fra NTP?

JA

Spørsmål 2:
Vil du være positiv til en uhildet vurdering av om Stortingets bestilling i NTP blir fulgt i Østfold?

JA

Tema: Parisavtalen

Spørsmål 3:
Mener du at jernbane generelt utgjør et nøkkeltiltak for å overholde Parisavtalen?

JA

Spørsmål 4:
Mener du at å flytte gods fra vei til jernbane på strekningen Gøteborg - Oslo er et nøkkeltiltak for å overholde Parisavtalen?

JA

Spørsmål 5:
Vil du arbeide for å få en InterCity-løsning gjennom Østfold som har stor nok kapasitet til å frakte gods i henhold til Parisavtalen?

JA

Tema: Pris og effekt

Spørsmål 6:
Mener du at valgte konsept for InterCity gjennom Nedre Glomma vil gi persontransport som vil utkonkurrere bil- og flytrafikk på strekningen Gøteborg – Oslo?

JA

Spørsmål 7:
Dersom en utredning viser at det blir mange milliarder billigere å bygge rett linje tvers gjennom regionen, er du villig til å bruke en del av disse innsparte midlene til å ruste opp den gamle linjen til lokaltrafikk?

(ubesvart)

Kandidatens kommentar til spørsmålet:
Jeg kan ikke svare ja eller nei på hypotetiske spørsmål av den typen.

Spørsmål 8:
Mener du at den positive effekten av det valgte InterCity-konsept i Nedre Glomma veier opp mot de ulempene innbyggerne vil oppleve under bygging og framtidig drift av banen?

JA

Gå til toppen


 

Oppsummering og kommentarer

Her er Aksjon Rett Linjes egne svar og kommentarer.

Tema: NTP

Spørsmål 1:
Mener du at den planlagte InterCity-utbyggingen gjennom Østfold følger bestillingen fra NTP?

NEI

Aksjon Rett Linjes kommentar til spørsmål 1:
Nei, den planlagte InterCity-utbyggingen gjennom Østfold svarer ikke på NTPs bestilling. Traséene for lange og langsomme til å kunne inngå i et framtidig høyhastighetsnett som jo NTP stiller krav om.

Spørsmål 2:
Vil du være positiv til en uhildet vurdering av om Stortingets bestilling i NTP blir fulgt i Østfold?

JA

Aksjon Rett Linjes kommentar til spørsmål 2:
Ja, vi har alle et felles ansvar for å finne ut om det som nå er planlagt i Østfold er i henhold til NTP, og derfor vil en uhildet vurdering bidra positivt til å finne ut av dette.

Tema: Parisavtalen

Spørsmål 3:
Mener du at jernbane generelt utgjør et nøkkeltiltak for å overholde Parisavtalen?

JA

Aksjon Rett Linjes kommentar til spørsmål 3:
Ja, større godsvolum på jernbane vil være et nøkkeltiltak for at vi skal kunne overholde Paris-avtalen.

Spørsmål 4:
Mener du at å flytte gods fra vei til jernbane på strekningen Gøteborg - Oslo er et nøkkeltiltak for å overholde Parisavtalen?

JA

Aksjon Rett Linjes kommentar til spørsmål 4:
Ja, effektivisering av strekningen Gøteborg - Oslo er ekstremt viktig tiltak for at vi skal kunne overholde Paris-avtalen.

Spørsmål 5:
Vil du arbeide for å få en InterCity-løsning gjennom Østfold som har stor nok kapasitet til å frakte gods i henhold til Parisavtalen?

JA

Aksjon Rett Linjes kommentar til spørsmål 5:
Ja, jmf. sp. 4 og 5: Vi vil arbeide for å gi InterCity-utbyggingen størst mulig godskapasitet, slik at tiltaket kan gi et så godt bidrag som mulig til å overholde Paris-avtalen.

Tema: Pris og effekt

Spørsmål 6:
Mener du at valgte konsept for InterCity gjennom Nedre Glomma vil gi persontransport som vil utkonkurrere bil- og flytrafikk på strekningen Gøteborg – Oslo?

NEI

Aksjon Rett Linjes kommentar til spørsmål 6:
Nei, det som er planlagt gjennom Østfold er en "regional bybane", og ikke en bane som vil utkonkurrere fly og bil i stor grad, siden tidsgevinstene i forhold til idag blir alftfor små.

Spørsmål 7:
Dersom en utredning viser at det blir mange milliarder billigere å bygge rett linje tvers gjennom regionen, er du villig til å bruke en del av disse innsparte midlene til å ruste opp den gamle linjen til lokaltrafikk?

JA

Aksjon Rett Linjes kommentar til spørsmål 7:
Ja, kombinasjonen av rett linje og lokaltrafikk med flere stasjoner på eksisterende spor, gjør at vi får både i pose og sekk: Vi får rask togtrafikk til Oslo og Gøteborg, og vi får ekstrem dekningsgrad i Nedre Glomma.

Spørsmål 8:
Mener du at den positive effekten av det valgte InterCity-konsept i Nedre Glomma veier opp mot de ulempene innbyggerne vil oppleve under bygging og framtidig drift av banen?

NEI

Aksjon Rett Linjes kommentar til spørsmål 8:
Nei, vi mener den positive effekten av det valgte InterCity-konsept i Nedre Glomma ikke veier opp mot ulempene. Ulempene knyttet til rett linje er mye mindre enn valgte konsept, og fordelene er de samme. Med lokaltog med flere stasjoner enn i dag, vil de reisemessige fordelene være massivt større med rett linje enn med valgte konsept.

Kommentarer til partienes svar:

Arbeiderpartiet:
Svein Roald Hansen har svart på vegne av alle Ap-kandidatene. Ap er i posisjon i Sarpsborg og Fredrikstad, og støtter gjeldende planer i Moss og Halden. Hansen har ikke svart på noen av spørsmålene, og klarer ikke i sitt generelle svar å adressere noen av usikkerhetene knyttet til InterCity-utbyggingen gjennom Østfold. Det er usikkert om han mener "Bane NOR" eller "NSB" i sitt svar når han refererer til at "NSB" krever at togene skal være lettest mulig tilgjengelig for flest mulig. ARL oppfatter Aps mangel på svar, og manglende evne til å adressere viktige temaer ved InterCity, som mangel på engasjement og en uvilje til å tenke nytt, fritt og uavhengig i togsaken. Aps svar er ikke i samsvar med ARLs syn på togsaken.

Høyre:
Ingjerd Schou, Tage Pettersen, Monica Gåsvatn og Thor Edquist er de fire øverste kandidatene til Høyre i Østfold. Høyre, som er i posisjon i Moss og Halden, er tilhengere av den vedtatte løsningen. Ingjerd Schou svarer "nei" på at hun vil være positiv til en uhildet vurdering av om planlagt InterCity er i henhold til NTPs bestilling, som en av få. Dette oppfatter ARL som en uvilje til å finne ut av problemstillinger knyttet til InterCity-utbyggingen i Østfold. Videre svarer hun "ja" på spørsmålet om valgte løsning vil utkonkurrere bil- og flytrafikk, men har samtidig en forutsetning at det blir dobbeltspor hele veien som gjør at reisen Oslo - Gøteborg tar mindre enn tre timer. Pettersen og Gåsvatn svarer likt i temaet "Parisavtalen", at gods er viktig, og at de skal arbeide for at InterCity-løsningen får stor nok godskapasitet. Edquist, derimot, mener at strekningen Gøteborg - Oslo er for kort til gods på jernbane, og at jernbanetransport av gods er helt uaktuelt for Østfolds del. Dette er oppsiktsvekkende, og ARL kan ikke annet enn undres over hvordan Høyre i Østfold ser for seg at Parisavtalen skal oppfylles uten et vesentlig bidrag fra Østfoldbanen. Edquist kommenterer spørsmålet om lokaltog med at "det er uaktuelt" og "jernbanedrift er dyrt". I spørsmålet om konkurransedyktig persontransport til Gøteborg, er svaret at InterCity-utbyggingen bare skal gå til Halden. Dette oppfatter ARL som mangel på engasjement og visjoner. Høyres svar er ikke i samsvar med ARLs syn i togsaken.

Fremskrittspartiet:
Både Ulf Leirstein og Erlend Wiborg svarer delvis i tråd med ARLs syn. Avviket handler om at det kun er rett linje langs E6 som FrP ønsker å arbeide for. Wiborg har på et oppfølgingsspørsmål bekreftet at hans og Leirsteins syn er representativt for FrP sentralt. I lys av FrPs standpunkt i Østfold og partiets posisjon etter stortingsvalget i 2013, mener ARL at FrP i langt større grad burde satt søkelyset på InterCity-saken, som til tross for bred representasjon på Stortinget og samferdselsminister, har vært lite synlige i perioden. Partiet opptrer heller ikke helt konsistent: FrP Sarpsborg støttet i lang tid at både rett linje over Rolvsøy og rett linje langs E6 skulle utredes. Senere kom de frem til at de likevel ikke ville støtte utredning av rett linje over Rolvsøy, kun langs E6. Dette er etter vår mening en meget underlig beslutning, siden vi oppfatter den opprinnelige støtten til Rolvsøy-alternativet var begrunnet i forståelsen av at rett linje langs E6 vil være fullstendig umulig å få Fredrikstad med på. FrP-kandidatenes svar er i samsvar med ARLs syn på krav om ny utredning, men ikke i samsvar med ARLs syn på hva som er den mest hensiktsmessige løsningen. Det ser ut til partiets vilje til å sette saken på dagsordenen er moderat, og skiftende standpunkt kan tyde på en viss usikkerhet rundt eget syn.

Kristelig Folkeparti:
Line Henriette Hjemdal svarer ikke direkte på spørsmålene i temaene "NTP" og "Parisavtalen", og dette gjør det vanskelig å sammenlikne hennes svar med de andre partienes svar. De generelle svarene hun gir adresserer ikke problemstillingene fullstendig, og spesielt når det gjelder gods på Østfoldbanen har hun utilstrekkelige svar. Krf har hatt en sammensatt rolle lokalt. I Sarpsborg har Krf arbeidet for alternative løsninger der dobbeltsporet ikke krysser Sarpsfossen, mens partiet i resten av fylket støtter den valgte jernbaneløsningen. På bakgrunn av de svarene som er gitt mener ARL at KrFs syn ikke er i samsvar med ARLs syn i togsaken.

SV:
Freddy André Øvstegård svarer "ja" på at det vedtatte konsept vil gi persontransport som utkonkurrerer bil og fly, og dette virker merkelig all den tid SV sentralt er svært aktive med høyhastighetstogplaner, og anser InterCity-utbyggingen for å være en del av dette. Øvstegård er imidlertid positiv til en uhildet vurdering av om NTPs bestilling blir fulgt i Østfold. Det er også positivt at Øvstegård vil arbeide for at InterCity-løsningen gjennom Østfold får nok godskapasitet til å bli et optimalt bidrag til å oppfylle Parisavtalen. Sentralt er SV som nevnt svært aktive med høyhastighetstogplaner, og anser InterCity-utbyggingen for å være en del av dette. Lokalt er partiet derimot tilsynelatende helt fraværende i trasédebatten, og oppleves som ren støttespiller for posisjonen. Ut fra den informasjonsn vi har, er det vanskelig å tolke entydig om SVs syn sammenfaller med ARLs syn eller ikke. Samtidig er det et faktum at partiet støtter de gjeldende planene i Østfold, og konklusjonen må derfor bli at SV ikke deler ARLs syn.

Miljøpartiet De Grønne:
Håkon Borch svarer i samsvar med ARLs standpunkter. Borch svarer ikke ja eller nei på om InterCity-utbyggingen gjennom Østfold er i samsvar med NTPs bestilling, men han påpeker helt korrekt at valgte konsept er en fortolkning av NTPs bestilling, og at godsspørsmålet må løses. MDG har vært deltakende i debatten i både Moss og Nedre Glomma, og har vært aktive i Sarpsborg og Moss for å finne andre løsninger. MDGs svar er i overenstemmelse med ARLs syn på togsaken.

Rødt:
Eirik Tveitens svar er i samsvar med ARLs syn. Tveiten har lokalt i Moss arbeidet hardt for å kaste om på de gjeldende planer, og Rødt sentralt har programfestet at jernbane skal bygges ut for å redusere bil- og flytrafikk.

Partiet De Kristne:
Inger Marit Sverresens svar er i tråd med ARLs syn.

Pensjonistpartiet:
Ståle Hansen avgir svar som er i samsvar med ARLs syn på spørsmålene. Ståle Hansen har vært aktiv i Sarpsborg bystyre for å finne alternative løsninger til kryssing av Sarpefossen. Sentralt har ikke pensjonistpartiet noe avklart standpunkt, men i Østfold er partiet i samsvar med ARLs syn på jernbanesaken.

Kystpartiet:
Steinar Bastesen svarer mye "ja" på spørsmålene, men svarene henger ikke helt sammen: Hvis man mener at valgt konsept vil utkonkurrurere bil- og flytrafikk på strekningen Oslo - Gøteborg og at gjeldende planer er i samsvar med NTPs bestilling, vil det være naturlig å mene at fordelene veier opp for ulempene. Bastesen er positiv til en uhildet avklaring av om valgte InterCity-konsept gjennom Østfold følger NTPs bestilling, og med det viser han en åpenhet for sakskomplekset.

Hva med de partiene vi ikke har fått svar fra?
Vi har ikke fått svar fra Alliansen, Demokratene i Norge, Helsepartiet, Liberalistene, Senterpartiet og Venstre. Dersom vi får svar også fra disse, vil svarene bli publisert her omgående.

Av disse er det Senterpartiet og Venstre som har størst mulighet til å få inn én eller flere kandidater, og etter de signalene vi har fått støtter begge disse partiene de vedtatte planene. Senterpartiets og Venstres standpunkt er ikke i tråd med ARLs syn i jernbanesaken.

Gå til toppenFølgende stortingskandidater har ikke svart på Aksjon Rett Linjes spørsmål:

Til kandidatene som ikke har svart: Vi har ikke satt noen frist, og vil vil fortsatt gjerne ha ditt svar. Dette vil bli presentert på linje med de øvrige ovenfor.

Hans Jørgen Lysglimt Johansen (Alliansen)
Stein Erik Lauvås (A)
Elise Bjørnebekk-Waagen (A)
Siv Henriette Jacobsen (A)
Jon Oddvar Sellereite (Demokratene i Norge)
Bjørnar Laabak (FrP)
Kåre Birger Ohnstad (Helsepartiet)
Bjørn Erik Adolfsen (Liberalistene)
Ole André Myhrvold (Sp)
Finn-Erik Blakstad (V)

Gå til toppen


Undersøkelsen er gjennomført i august 2017 av Asgeir Nesøen og Per Gunnar Øen Jensen.

© 2017 Aksjon Rett Linje