Lenker til artikler og rapporter

Finner du feil i opplysninger, lenker som ikke virker, eller vet du om en artikkel vi ikke har fått med? Send e-post til styret eller legg det inn som et innlegg på vår debattside på Facebook.

God lesning!

Sist oppdatert: Torsdag 4. juni 2020 

2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 og tidligere  Topp  

2020

 

Østfold vil få en fremtredende rolle i fremtidens moderne jernbanenett

Bjørn Tore Ødegården, (Ap) leder i samferdselskomiteen, Viken fylkeskommune, Viken

Fredriksstad Blad 3. juni 2020 kl 1425:

https://www.f-b.no/debatt/ostfold-vil-fa-en-fremtredende-rolle-i-fremtidens-moderne-jernbanenett/o/5-59-1866547

 

 

Jernbaneporten til Europa

Bjørn Tore Ødegården (Ap), leder i samferdselskomiteen i Viken fylkeskommune

Sarpsborg Arbeiderblad 3. juni 2020 kl 1210:

https://www.sa.no/jernbaneporten-til-europa/o/5-46-881339

 

 

Mer gods på bane forutsetter ny tunnel ved Tistedalsbakken

Tor Jørgensen, sivilingeniør, Fredrikstad

Fredriksstad Blad 1. juni 2020 kl 1551:

https://www.f-b.no/debatt/mer-gods-pa-bane-forutsetter-ny-tunnel-ved-tistedalsbakken/o/5-59-1860594

 

 

Fire prosjekt som forener

Roar Julsen, tidligere rådmann i Fredrikstad

Sarpsborg Arbeiderblad 29. mai 2020 kl 1153:

https://www.sa.no/fire-prosjekt-som-forener/o/5-46-878997

 

 

Overkjøring av lokaldemokratiet

Jon Anders Johansen, medlem av Det Rette Parti

Sarpsborg Arbeiderblad 11. mai 2020 kl 1924:

https://www.sa.no/overkjoring-av-lokaldemokratiet/o/5-46-870190

 

 

Håper på hjelp av samferdselsministeren - ingen ny behandling av dobbeltsporet

(Journalist Terje Andresen)

Sarpsborg Arbeiderblad 8. mai 2020 kl 1345: (SA+)

https://www.sa.no/haper-pa-hjelp-av-samferdselsministeren-ingen-ny-behandling-av-dobbeltsporet/s/5-46-868807

 

 

Anbefalt togtrasé gjennom Råde er klar på torsdag

(Journalist Petter Ulven)

Moss Avis 24. april 2020 kl 2316:

https://www.moss-avis.no/anbefalt-togtras-gjennom-rade-er-klar-pa-torsdag/s/5-67-1056032

 

 

Industri og nytt Rockwool-lager: Helst nei til ja

Benedicte Lund og Ernst Ole Bekkedal, hhv gruppeleder og utvalgs-representant for MDG Moss

Moss Avis 24. april 2020 kl 1534:

https://www.moss-avis.no/debatt/industri-og-nytt-rockwool-lager-helst-nei-til-ja/o/5-67-1055813

 

 

Sorry, Senterpartiet – dette ble for enkelt om fortetting

Steinar Frølandshagen, regiondirektør i OBOS, Regiondirektør, Fredrikstad

Fredriksstad Blad 24. april 2020 kl 0934:

https://www.f-b.no/debatt/sorry-senterpartiet-dette-ble-for-enkelt-om-fortetting/o/5-59-1832329

 

 

BaneNor om status for jernbaneutbyggingen i Moss

Jarle Rasmussen, prosjektsjef Bane NOR

Moss Avis 22. april 2020 kl 1255:

https://www.moss-avis.no/banenor-om-status-for-jernbaneutbyggingen-i-moss/o/5-67-1054325

 

 

Ordføreren purrer på samferdselsministeren

(Journalist Johnny Helgesen)

Sarpsborg Arbeiderblad 22. april 2020 kl 0359: (SA+)

https://www.sa.no/ordforeren-purrer-pa-samferdselsministeren/s/5-46-861669

 

 

Vil legge togparkeringen «nærmere» Halmstad

(Journalist Torgeir Snilsberg)

Moss Avis 21. april 2020 kl 2013: (MA+)

https://www.moss-avis.no/vil-legge-togparkeringen-narmere-halmstad/s/5-67-1053708

 

 

Er det like stas å snakke om fortetting nå?

Elin Tvete, gruppeleder, Hans Ek, bystyrerepresentant, Lise T. Mohr, bystyrerepresentant , Hans Ingvald Røed, 1. vara til bystyret, Fredrikstad Senterparti

Fredriksstad Blad 21. april 2020 kl 1621:

https://www.f-b.no/er-det-like-stas-a-snakke-om-fortetting-na/o/5-59-1829909

 

 

Spansk-italiensk selskap krever mer penger etter gjennomslaget på Follobanen. Har saksøkt Bane Nor

(Journalist Roald Ramsdal)

Teknisk Ukeblad 17. april 2020 kl 0515:

https://www.tu.no/artikler/spansk-italiensk-selskap-krever-mer-penger-etter-gjennomslaget-pa-follobanen-har-saksokt-bane-nor/489389

 

 

Mener pandemien viser at målet om sterk fortetting er uansvarlig: Lise Thorsø Mohr (Sp) vil endre arealplanen

(Politisk kommentator Øivind Lågbu)

Fredriksstad Blad 16. april 2020 kl 0954: (FB+)

https://www.f-b.no/mener-pandemien-viser-at-malet-om-sterk-fortetting-er-uansvarlig-lise-thorso-mohr-sp-vil-endre-arealplanen/s/5-59-1825917

 

 

Fall i kronekurs vil gi økte jernbanekostnader - Follobanen får den største smellen

(Journalist Frode Aga)

Byggeindustrien 14. april 2020 kl 1834:

http://www.bygg.no/article/1429964

 

 

Brenner det et blått lys for Riksvei 19?

Arild Johnsen, landskapsarkitekt fra Moss

Moss Avis 13. april 2020 kl 0841:

https://www.moss-avis.no/brenner-det-et-blatt-lys-for-riksvei-19/o/5-67-1048026

 

 

Nord-Norgebanen er en dårlig idé for landet og for Nord-Norge

Morten Welde, forsker, Concept-programmet, NTNU

Aftenposten 8. april 2020 kl 1514:

https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/Vb8oAW/nord-norgebanen-er-en-daarlig-ide-for-landet-og-for-nord-norge-morten-welde

 

 

Riksvei 19: Elefanten i byrommet?

Jo Heringstad, Ås

Moss Avis 6. april 2020 kl 1211:

https://www.moss-avis.no/riksvei-19-elefanten-i-byrommet/o/5-67-1044424

 

 

Skal 17 kilometer dobbeltspor til 5,3 milliarder ligge til det ruster?

(Journalist Henning Holter Christensen)

Hamar Arbeiderblad 2. april 2020 kl 1908:

https://www.h-a.no/2020/nyheter/skal-17-kilometer-dobbeltspor-til-53-milliarder-ligge-til-det-ruster/

 

 

Vegvesenet vil gje Vestlandet 70 prosent av vegpengane

(Journalist Asgeir Heimdal Reksnes,
journalist Leif Rune Løland,
journalist Benedikte Grov,
journalist Åse Karin Hansen)

NRK Vestland 2. april 2020 kl 0536:

https://www.nrk.no/vestland/vegvesenet-vil-gje-vestlandet-70-prosent-av-vegpengane-1.14968702

 

 

Folkeaksjonen svarer Abrahamsen

Geir Bjørnar Smebye, leder i Folkeaksjonen for jernbanefri strandsone i Hamar

Hamar Arbeiderblad 1. april 2020 kl 1155:

https://debatt.h-a.no/2020/debatt/folkeaksjonen-svarer-abrahamsen/

 

 

BBM mot Staten – dessverre

Jonathan Parker, for styret i Bedre Byutvikling Moss

Moss Avis 1. april 2020 kl 0827:

https://www.moss-avis.no/debatt/bbm-mot-staten-dessverre/o/5-67-1040795

 

 

Hareide om milliardsprekkene: - Må vurdere strukturelle endringer i jernbanesektoren

(Journalist Frode Aga)

Byggeindustrien 31. mars 2020 kl 1107:

https://www.bygg.no/article/1429054?

 

 

Staten tar tilbake kontrollen over hele det britiske jernbanenettet

(Politisk rådgiver Jan R. Steinholt)

Nei til EU 31. mars 2020:

https://neitileu.no/aktuelt/staten-tar-tilbake-kontrollen-over-hele-det-britiske-jernbanenettet

 

 

Burde BBM skamme seg?

Jonathan Parker, styreleder i Bedre Byutvikling Moss (BBM)

Dagsavisen Moss Dagblad 30. mars 2020 kl 0856:

https://www.dagsavisen.no/moss/debatt/burde-bbm-skamme-seg-1.1691027

 

 

– S-linja bør skrotes. Rett linje vil dekke alle behov

Kåre Inge Andersen, lokfører og 1. vararepresentant for Rødt til bystyret i Sarpsborg

Sarpsborg Arbeiderblad 28. mars 2020 kl 1215:

https://www.sa.no/s-linja-bor-skrotes-rett-linje-vil-dekke-alle-behov/o/5-46-851904

 

 

Ny milliardoverskridelse for ny jernbane gjennom Moss

(Journalist Torgeir Snilsberg)

Moss Avis 27. mars 2020 kl 1334: (MA+)

https://www.moss-avis.no/ny-milliardoverskridelse-for-ny-jernbane-gjennom-moss/s/5-67-1038476

 

 

Milliardsprekker i kø for Bane NOR - varsler risiko for fem milliarder i kostnadsøkning på Follobanen

(Journalist Frode Aga)

Byggeindustrien 27. mars 2020 kl 1311:

https://www.bygg.no/article/1428424

 

 

Regjeringen varsler utsettelse av Follobanen og flere andre jernbaneprosjekter

(Journalist Sveinung Berg Bentzrød)

Aftenposten 27. mars 2020 kl 1225:

https://www.aftenposten.no/norge/i/50qjrm/regjeringen-varsler-utsettelse-av-follobanen-og-flere-andre-jernbaneprosjekter

 

 

Enorme budsjettsprekker på to nye jernbanestrekninger: Blir 8 milliarder kroner dyrere

(Journalist Magnus Blaker)

Nettavisen 27. mars 2020 kl 1210:

https://www.nettavisen.no/nyheter/enorme-budsjettsprekker-pa-to-nye-jernbanestrekninger-blir-8-milliarder-kroner-dyrere/3423944697.html

 

 

Utsetter Oslos viktigste baneprosjekt i fem år

(Journalist Olav Juven)

NRK Oslo og Viken 27. mars 2020 kl 0726:

https://www.nrk.no/osloogviken/utsetter-oslos-viktigste-t-baneprosjekt-i-fem-ar-1.14961141

 

 

Meld. St. 17 (2019–2020) - Melding til Stortinget - Noen saker om jernbane

Samferdselsdepartementet

Regjeringen.no 27. mars 2020:

https://www.regjeringen.no/contentassets/e1e4399ad7ad4667aa2a72306b6f1c07/no/pdfs/stm201920200017000dddpdfs.pdf

 

 

Krevende kostnadssprekker i historisk jernbanesatsing

Samferdselsdepartementet

Regjeringen.no 27. mars 2020:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/krevende-kostnadssprekker-i-historisk-jernbanesatsing/id2695472/

 

 

Vedtak av statlig reguleringsplan for Ringeriksbanen og E16 Høgkastet–Hønefoss i Bærum, Hole og Ringerike kommuner

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Regjeringen.no 27. mars 2020:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/vedtak-av-statlig-reguleringsplan-for-ringeriksbanen-og-e16-hogkastet---honefoss-i-barum-hole-og-ringerike-kommuner/id2695353/

 

 

Statlig plan for Ringeriksbanen og ny E16 er vedtatt

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Samferdselsdepartementet

Regjeringen.no 27. mars 2020:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/statlig-plan-for-ringeriksbanen-og-ny-e16-er-vedtatt/id2695504/

 

 

Svar til Velgaard: Særdeles uklokt å droppe egen sykkeltrasé langs nye Rolvsøyveien

Stine Syvertsen og Jan Henrik Lund, for styret i Syklistenes landsforening Nedre Glomma

Fredriksstad Blad 25. mars 2020 kl 0929:

https://www.f-b.no/debatt/svar-til-velgaard-sardeles-uklokt-a-droppe-egen-sykkeltras-langs-nye-rolvsoyveien/o/5-59-1808021

 

 

Jernbaneanbefaling klar: Null til utbygging sør for Råde – betyr ytterligere forsinkelse

(Politisk kommentator Øivind Lågbu)

Fredriksstad Blad 24. mars 2020 kl 1312: (FB+)

https://www.f-b.no/jernbaneanbefaling-klar-null-til-utbygging-sor-for-rade-betyr-ytterligere-forsinkelse/s/5-59-1807580

 

 

Dammyr er ikke et realistisk alternativ for ny stasjon

Kristoffer Hagen, student ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)fra Selbak

Fredriksstad Blad 24. mars 2020 kl 1057:

https://www.f-b.no/dammyr-er-ikke-et-realistisk-alternativ-for-ny-stasjon/o/5-59-1807523

 

 

«Dammyr er ikke et realistisk alternativ»

Kristoffer Hagen, Selbak, student ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Dagsavisen Demokraten 23. mars 2020 kl 1546:

https://www.dagsavisen.no/demokraten/meninger/dammyr-er-ikke-et-realistisk-alternativ-1.1686949

 

 

Viken, veien og broa

Steinar Haakenstad, Sammen For Sarpsborg

Sarpsborg Arbeiderblad 23. mars 2020 kl 1342:

https://www.sa.no/viken-veien-og-broa/o/5-46-849515

 

 

«Hvorfor ble stasjonsplanene på Dammyr forkastet?»

Marita Wennevold Hollen, uavhengig 1.vara kommunestyret, Hvaler

Dagsavisen Demokraten 18. mars 2020 kl 1526:

https://www.dagsavisen.no/demokraten/meninger/hvorfor-ble-stasjonsplanene-pa-dammyr-forkastet-1.1683628

 

 

Fredrikstad bør ha Dammyr som plan B for ny stasjon

Marita Wennevold Hollen, politiker, uavhengig 1. vara til kommunestyret i Hvaler

Fredriksstad Blad 18. mars 2020 kl 1331:

https://www.f-b.no/debatt/fredrikstad-bor-ha-dammyr-som-plan-b-for-ny-stasjon/o/5-59-1801178

 

 

Frykter for konsekvenser for Torvbyen: Vil ha nytt parkeringshus på Grønli

(Politisk kommentator Øivind Lågbu)

Fredriksstad Blad 18. mars 2020 kl 1318: (FB+)

https://www.f-b.no/frykter-for-konsekvenser-for-torvbyen-vil-ha-nytt-parkeringshus-pa-gronli/s/5-59-1800733

 

 

Kjell Arne Græsdal med spenstig løsning for ny Grønli stasjon – på en hengebru

(Politisk kommentator Øivind Lågbu)

Fredriksstad Blad 17. mars 2020 kl 0500: (FB+)

https://www.f-b.no/kjell-arne-grasdal-med-spenstig-losning-for-ny-gronli-stasjon-pa-en-hengebru/s/5-59-1799678

 

 

Velgaard vil droppe egen sykkeltrasé og bygge en langt rimeligere Rolvsøyvei

(Politisk kommentator Øivind Lågbu)

Fredriksstad Blad 13. mars 2020 kl 2157: (FB+)

https://www.f-b.no/velgaard-vil-droppe-egen-sykkeltras-og-bygge-en-langt-rimeligere-rolvsoyvei/s/5-59-1797949

 

 

Hvorfor støtter Laabak Nord-Norgebanen og sier nei til dobbeltspor gjennom Fredrikstad?

Frode Nilsen, Fredrikstad

Fredriksstad Blad 12. mars 2020 kl 1503:

https://www.f-b.no/debatt/hvorfor-stotter-laabak-nord-norgebanen-og-sier-nei-til-dobbeltspor-gjennom-fredrikstad/o/5-59-1795958

 

 

Ny Sarpsbru - nå!

Bjørn Thorbjørnsen

Sarpsborg Arbeiderblad 11. mars 2020 kl 0834:

https://www.sa.no/ny-sarpsbru-na/o/5-46-843648

 

 

«Vi er fortsatt bekymret for hvordan bystyrets uttalelser kan oppfattes når de når departementet»

Ståle Solberg, gruppeleder i Sammen For Sarpsborg

Sarpsborg Arbeiderblad 10. mars 2020 kl 1037:

https://www.sa.no/vi-er-fortsatt-bekymret-for-hvordan-bystyrets-uttalelser-kan-oppfattes-nar-de-nar-departementet/o/5-46-842898

 

 

Jernbane i samarbeidets ånd

Per Olaf Toftner, Jon J. Gåsvatn, Marit Kildedal, Jon Henriksen, bystyrerepresentanter Det Rette Parti

Sarpsborg Arbeiderblad 9. mars 2020 kl 1052: (SA+)

https://www.sa.no/jernbane-i-samarbeidets-and/o/5-46-840789

 

 

Feilaktig strategi for boligbygging i Fredrikstad

Arnfinn Eide, bysynser, Gressvik

Fredriksstad Blad 8. mars 2020 kl 2148:

https://www.f-b.no/debatt/feilaktig-strategi-for-boligbygging-i-fredrikstad/o/5-59-1788683

 

 

«En trist, tragisk og ødeleggende måte å drive politikk på!»

Frank Vigart Thune Eriksen, MDG
Helene Winther, MDG

Sarpsborg Arbeiderblad 6. mars 2020 kl 0906: (SA+)

https://www.sa.no/en-trist-tragisk-og-odeleggende-mate-a-drive-politikk-pa/o/5-46-840291

 

 

Spår sterk prisøkning for brukte eneboliger i Fredrikstad

(Politisk kommentator Øivind Lågbu)

Fredriksstad Blad 4. mars 2020 kl 1814: (FB+)

https://www.f-b.no/spar-sterk-prisokning-for-brukte-eneboliger-i-fredrikstad/s/5-59-1786921

 

 

Stopp krangling, handling nå

Stein Erik Westlie, gruppeleder, Sarpsborg Frp,
Erlend Wiborg, stortingsrepresentant, Frp

Sarpsborg Arbeiderblad 3. mars 2020 kl 1506:

https://www.sa.no/meninger/debatt/sarpsbrua/stopp-krangling-handling-na/o/5-46-839226

 

 

Partiene bør svare for seg!

Vibeke Nilsen (SafoSA), Steinar Haakenstad (SafoSA), Ståle Solberg (SafoSA), Jan Petter Bastøe (Rødt), Marthe Bastøe (Rødt), Annar Hasle (KrF), Anna Solberg (KrF), Ståle Hansen (Pensjonistpartiet), Helge Skår (uavhengig), bystyrerepresentanter

Sarpsborg Arbeiderblad 3. mars 2020 kl 1458:

https://www.sa.no/debatt/jernbane/sarpsborg-kommune/partiene-bor-svare-for-seg/o/5-46-839237

 

 

De vil stanse motorveiutbygging og i stedet bygge tofelts vei med forbikjøringsfelter

(Journalist Sveinung Berg Bentzrød)

Aftenposten 3. mars 2020 kl 0541:

https://www.aftenposten.no/norge/i/K37Aay/de-vil-stanse-motorveiutbygging-og-i-stedet-bygge-tofelts-vei-med-forbikjoeringsfelter

 

 

Sätt spaden i backen för dubbelspår Göteborg-Oslo

Jörgen Warborn (M), västsvensk EU-parlamentariker,
Axel Josefson (M), kommunstyrelsens ordförande i Göteborg

Göteborgs-Posten 3. mars 2020 kl 0455:

https://www.gp.se/debatt/s%C3%A4tt-spaden-i-backen-f%C3%B6r-dubbelsp%C3%A5r-g%C3%B6teborg-oslo-1.24646087

 

 

Eierne av Bayardbygget lanserer tunnelforslag for ny vei – vil bygge Grønlikvartalet

(Politisk kommentator Øivind Lågbu)

Fredriksstad Blad 3. mars 2020 kl 0430: (FB+)

https://www.f-b.no/eierne-av-bayardbygget-lanserer-tunnelforslag-for-ny-vei-vil-bygge-gronlikvartalet/s/5-59-1785049

 

 

Lagde Facebook-gruppe i lunsjen, \nhadde 50 000 medlemmer da han kom hjem fra jobb

(Journalist Per Espen Vinje)

Moss Avis 2. mars 2020 kl 2049: (MA+)

https://www.moss-avis.no/lagde-facebook-gruppe-i-lunsjen-hadde-50-000-medlemmer-da-han-kom-hjem-fra-jobb/s/5-67-1022931

 

 

Lagde Facebook-gruppe i lunsjen, hadde 50 000 medlemmer da han kom hjem fra jobb

(Journalist Per Espen Vinje)

Fredriksstad Blad 2. mars 2020 kl 2049: (FB+)

https://www.f-b.no/lagde-facebook-gruppe-i-lunsjen-hadde-50-000-medlemmer-da-han-kom-hjem-fra-jobb/s/5-67-1022931

 

 

– Frp har selv trenert framdriften av ny Sarpsbru

(Journalist Johnny Helgesen)

Sarpsborg Arbeiderblad 29. februar 2020 kl 1532: (SA+)

https://www.sa.no/politikk/sarpsbrua/fremskrittspartiet/frp-har-selv-trenert-framdriften-av-ny-sarpsbru/s/5-46-837742

 

 

Samferdselsministeren må svare om ny Sarpsbru

(Journalist Johnny Helgesen)

Sarpsborg Arbeiderblad 27. februar 2020 kl 1011: (SA+)

https://www.sa.no/politikk/sarpsbrua/fremskrittspartiet/samferdselsministeren-ma-svare-om-ny-sarpsbru/s/5-46-836158

 

 

Dansk transportforsker slakter norsk transportplanlegging

(Journalist Mari Gisvold Solberg)

Teknisk Ukeblad 27. februar 2020 kl 0500:

https://www.tu.no/artikler/disse-ti-veiprosjektene-viste-en-negativ-nytte-pa-90-milliarder-kroner-likevel-vil-politikerne-prioritere-a-bygge-dem/484607

 

 

– Tvilsomme påstander fra Senterpartiet

Helge Skår, tidligere 1.-kandidat og leder av Sarpsborg Senterparti

Sarpsborg Arbeiderblad 25. februar 2020 kl 1615:

https://www.sa.no/meninger/leserbrev/helge-skar/tvilsomme-pastander-fra-senterpartiet/o/5-46-835887

 

 

Setter opp eget tog lastet med dagligvarer: Fisketoget skal ta over for E6

(Journalist Lars Kristian Solem)

Dagens Næringsliv 24. februar 2020 kl 0739:

https://www.dn.no/handel/cermaq/nordlandsbanen/asko/setter-opp-eget-tog-lastet-med-dagligvarer-fisketoget-skal-ta-over-for-e6/2-1-758756

 

 

Grønt mageplask i Viken

(Leder)

Moss Avis 23. februar 2020 kl 0845: (MA+)

https://www.moss-avis.no/leder/debatt/buss/gront-mageplask-i-viken/o/5-67-1017151

 

 

Vil sette opp boligrigger for inntil 300 jernbanearbeidere

(Journalist Jon Gran)

Moss Avis 21. februar 2020 kl 1310: (MA+)

https://www.moss-avis.no/okonomi-og-naringsliv/nyheter/moss/vil-sette-opp-boligrigger-for-inntil-300-jernbanearbeidere/s/5-67-1015908

 

 

Kraftig innsigelse mot vest

Magne Nordby

Hamar Arbeiderblad 21. februar 2020 kl 0900:

https://debatt.h-a.no/2020/debatt/kraftig-innsigelse-mot-vest-2/

 

 

Østfoldbanen stenges i helgen – varsler helikopterstøy i Ski

(Journalist Natalie Kristiansen)

Fredriksstad Blad 21. februar 2020 kl 0825:

https://www.f-b.no/ostfoldbanen-stenges-i-helgen-varsler-helikopterstoy-i-ski/s/5-59-1774648

 

 

Fra mandag kan du ikke lenger parkere her

(Journalist Line Stensland Haglund)

Moss Avis 20. februar 2020 kl 1451:

https://www.moss-avis.no/moss/moss-stasjon/jernbane/fra-mandag-kan-du-ikke-lenger-parkere-her/s/5-67-1016495

 

 

Mjøsbyen Hamar

Anders Øystein Gimse

Hamar Arbeiderblad 20. februar 2020 kl 0958:

https://debatt.h-a.no/2020/debatt/mjosbyen-hamar/

 

 

Tungtrafikken har knapt økt her etter bomringen – men det har personbiltrafikken

(Journalist Marianne Holøien)

Sarpsborg Arbeiderblad 20. februar 2020 kl 0633: (SA+)

https://www.sa.no/trafikk/bomring/bompenger/tungtrafikken-har-knapt-okt-her-etter-bomringen-men-det-har-personbiltrafikken/s/5-46-831862

 

 

Sterk fortetting kan komme på Grålum, Borgen og langs 109-veien

(Journalist Johnny Helgesen)

Sarpsborg Arbeiderblad 20. februar 2020 kl 0559: (SA+)

https://www.sa.no/boligbygging/fortetting/gralum/sterk-fortetting-kan-komme-pa-gralum-borgen-og-langs-109-veien/s/5-46-831222

 

 

Synes litt synd på Hamar nå

Lene Kristine Eikeland, fylkessekretær Pensjonistpartiet Innlandet

Hamar Arbeiderblad 19. februar 2020 kl 1007:

https://debatt.h-a.no/2020/debatt/synes-litt-synd-pa-hamar-na/

 

 

Disse ti veiprosjektene viste en negativ nytte på 90 milliarder kroner – Likevel vil politikerne prioritere å bygge dem

(Journalist Mari Gisvold Solberg)

Teknisk Ukeblad 19. februar 2020 kl 0500:

https://www.tu.no/artikler/disse-ti-veiprosjektene-viste-en-negativ-nytte-pa-90-milliarder-kroner-likevel-vil-politikerne-prioritere-a-bygge-dem/484607

 

 

Busteruds høyrepopulistiske skuespill.

Jan Larsen

Hamar Dagblad 18. februar 2020 kl 1649:

https://www.hamar-dagblad.no/jernbane/politikk/hamar/busteruds-hoyrepopulistiske-skuespill/o/5-80-68543

 

 

Flere innsigelser mot øst nå enn i forrige runde

(Journalist Stian F. Steinsvik)

Hamar Arbeiderblad 18. februar 2020 kl 1056: (HA+)

https://www.h-a.no/2020/nyheter/flere-innsigelser-mot-ost-na-enn-i-forrige-runde/

 

 

Framtida for Østerdalen avgjøres ikke av stasjonsplassering på Hamar

Bane NOR

Bane NOR 18. februar 2020:

https://www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/dovrebanen/hamar-lillehammer/innhold/2020/osterdalen/

 

 

Vannet stoppet togene i Drammen og Halden

Bane NOR

Bane NOR 18. februar 2020:

https://www.banenor.no/Nyheter/Nyhetsarkiv/2020/vannet-stoppet-togene-i-drammen-og-halden/

 

 

Gåsvatn ny leder i Det Rette Parti

(Journalist Johnny Helgesen)

Sarpsborg Arbeiderblad 17. februar 2020 kl 1836: (SA+)

https://www.sa.no/politikk/det-rette-parti/nyhet/gasvatn-ny-leder-i-det-rette-parti/s/5-46-830846

 

 

Store vannmengder førte til stengte togstrekninger

(Journalist Lars Håkon Pedersen,
journalist Per Øyvind Fange,
journalist Sebastian Nordli,
journalist Geir Bjarte Hjetland)

NRK Oslo og Viken 17. februar 2020 kl 1432:

https://www.nrk.no/osloogviken/store-vannmengder-forte-til-stengte-togstrekninger-1.14906899

 

 

Se, de flyr ikke

(Leder)

Dagsavisen Debatt 17. februar 2020 kl 0917:

https://www.dagsavisen.no/debatt/leder/se-de-flyr-ikke-1.1665783

 

 

Toget tok faren, nå kan det ta hjemmet

(Journalist Torgeir Snilsberg)

Moss Avis 16. februar 2020 kl 2007: (MA+)

https://www.moss-avis.no/nyheter/moss/rygge/toget-tok-faren-na-kan-det-ta-hjemmet/s/5-67-1013967

 

 

Det går ikke alltid et tog – og Alf Louis Solvang er usikker på når dobbeltsporet kommer til Sarpsborg

(Journalist Johnny Helgesen)

Sarpsborg Arbeiderblad 15. februar 2020 kl 1921: (SA+)

https://www.sa.no/jernbane/intercity/bane-nor/det-gar-ikke-alltid-et-tog-og-alf-louis-solvang-er-usikker-pa-nar-dobbeltsporet-kommer-til-sarpsborg/s/5-46-826798

 

 

Fra trailer til tog: Nå vil de øke antall godstog

(Journalist Tor Sandberg)

Dagsavisen 15. februar 2020 kl 1415:

https://www.dagsavisen.no/nyheter/innenriks/fra-trailer-til-tog-na-vil-de-oke-antall-godstog-1.1664194

 

 

UK holds 'preliminary discussions' with China over building HS2

(Guardian staff and agency)

The Guardian 15. februar 2020 kl 1150:

https://www.theguardian.com/uk-news/2020/feb/14/uk-holds-preliminary-discussions-with-china-over-building-hs2

 

 

Statens vegvesen fremmer også innsigelse mot østlig trasé

(Journalist Stian F. Steinsvik)

Hamar Arbeiderblad 14. februar 2020 kl 1423:

https://www.h-a.no/2020/nyheter/statens-vegvesen-fremmer-ogsa-innsigelse-mot-ostlig-trase/

 

 

Felles sukring av togparkeringspille

Moss Avis

Moss Avis 14. februar 2020 kl 1404: (MA+)

https://www.moss-avis.no/debatt/leder/bane-nor-sf/felles-sukring-av-togparkeringspille/o/5-67-1013072

 

 

Skal ikke riksvei 19 forseres?

Gretha Kant, kommunestyremedlem Høyre

Moss Avis 14. februar 2020 kl 1140:

https://www.moss-avis.no/debatt/leserbrev/rv-19/skal-ikke-riksvei-19-forseres/o/5-67-1013057

 

 

Ny veg vil gi reisetid på fire timar mellom Bergen og Oslo

(Journalist Gisle Jørgensen,
journalist Lise Marit Kalstad,
journalist Mari Rollag Evensen,
journalist Ruth Einervoll Nilsen)

NRK Rogaland 14. februar 2020 kl 1021:

https://www.nrk.no/rogaland/ny-veg-vil-gi-reisetid-pa-fire-timar-mellom-bergen-og-oslo-1.14901311

 

 

Ordføreren frykter dype konflikter om togparkering: – Vi må ikke skape splid blant folk

(Journalist Helge Warberg-Knoll)

Moss Avis 13. februar 2020 kl 2052: (MA+)

https://www.moss-avis.no/nyheter/moss-kommune/politikk/ordforeren-frykter-dype-konflikter-om-togparkering-vi-ma-ikke-skape-splid-blant-folk/s/5-67-1012580

 

 

– Vi blir på en måte overkjørt av Bane NOR

(Journalist Torgeir Snilsberg)

Moss Avis 13. februar 2020 kl 1705: (MA+)

https://www.moss-avis.no/nyheter/moss/halmstad/vi-blir-pa-en-mate-overkjort-av-bane-nor/s/5-67-1012533

 

 

Sterke følelser i sving: Kalte Rygge-løsningen for pest

(Journalist Helge Warberg-Knoll)

Moss Avis 13. februar 2020 kl 1540: (MA+)

https://www.moss-avis.no/nyheter/moss-kommune/politikk/sterke-folelser-i-sving-kalte-rygge-losningen-for-pest/s/5-67-1012504

 

 

Her vil Bane NOR ha togparkeringen

(Journalist Torgeir Snilsberg)

Fredriksstad Blad 13. februar 2020 kl 1534: (FB+)

https://www.f-b.no/her-vil-bane-nor-ha-togparkeringen/s/5-59-1767322

 

 

Her vil Bane NOR ha togparkeringen

(Journalist Torgeir Snilsberg)

Moss Avis 13. februar 2020 kl 1420: (MA+)

https://www.moss-avis.no/nyheter/moss/bane-nor-sf/her-vil-bane-nor-ha-togparkeringen/s/5-67-1011634

 

 

Jernbanebygging må ikke få spise av Mørkedalen

Nina Frydenlund, fylkeskoordinator for Forum for natur og friluftsliv Østfold

Fredriksstad Blad 13. februar 2020 kl 1207:

https://www.f-b.no/jernbanebygging-ma-ikke-fa-spise-av-morkedalen/o/5-59-1766346

 

 

Nattoppstillingsplass for lokaltogsettene

Olav Engeland

Hamar Arbeiderblad 13. februar 2020 kl 1036:

https://debatt.h-a.no/2020/debatt/nattoppstillingsplass-for-lokaltogsettene/

 

 

Heller ny stasjon på Grønli enn dobbeltspor til Seut

Kjell Arne Græsdal, daglig leder Fredrikstad Næringsforening

Fredriksstad Blad 13. februar 2020 kl 1018:

https://www.f-b.no/heller-ny-stasjon-pa-gronli-enn-dobbeltspor-til-seut/o/5-59-1766107

 

 

- Byggenæringen må med dersom klimakuren skal virke

Håvard Brekke Bell, administrerende direktør i Catenda

Teknisk Ukeblad 13. februar 2020 kl 0930:

https://www.tu.no/artikler/byggenaeringen-ma-med-dersom-klimakuren-skal-virke/484848

 

 

Frykter at bygget kan rase

(Journalist Morten Øby)

Sarpsborg Arbeiderblad 13. februar 2020 kl 0853: (SA+)

https://www.sa.no/nyhet/borgarsyssel-museum/kultur/frykter-at-bygget-kan-rase/s/5-46-827561

 

 

Filleristet kommunens boligpolitikk - fikk besøk av ordføreren

Jens Olav Jacobsen, stolt og engasjert sarping

Sarpsborg Arbeiderblad 13. februar 2020 kl 0738: (SA+)

https://www.sa.no/debatt/eiendom/meninger/filleristet-kommunens-boligpolitikk-fikk-besok-av-ordforeren/o/5-46-827701

 

 

KrF Halden ber statsråd Knut Arild Hareide sørge for dobbeltspor til Halden

Dagfinn Stærk, leder Halden KrF

Halden Arbeiderblad 12. februar 2020 kl 1513:

https://www.ha-halden.no/krf-halden-ber-statsrad-knut-arild-hareide-sorge-for-dobbeltspor-til-halden/s/5-20-770364

 

 

Stasjonsvalget påvirker Hamars fremtidige betydning

Lars Eide, prosjektsjef i Bane NOR

Hamar Arbeiderblad 12. februar 2020 kl 0948:

https://debatt.h-a.no/2020/debatt/stasjonsvalget-pavirker-hamars-fremtidige-betydning/

 

 

Green light HS2: good news for UK’s rail freight?

(Majorie van Leijen, editor)

RailFreight.com 12. februar 2020 kl 0800:

https://www.railfreight.com/railfreight/2020/02/12/green-light-hs2-good-news-for-uks-rail-freight/

 

 

Stasjonsvalget påvirker Hamars fremtidige betydning

Bane NOR

Bane NOR 12. februar 2020:

https://www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/dovrebanen/hamar-lillehammer/innhold/2020/xxxxxxxxxxx/

 

 

Fortsatt uenige: Kommunen vil ha ballbane her – Bane NOR vil ha jernbaneformål

(Journalist Marianne Holøien)

Fredriksstad Blad 11. februar 2020 kl 1840: (FB+)

https://www.f-b.no/nyheter/utbygging/arealplanen/fortsatt-uenige-kommunen-vil-ha-ballbane-her-bane-nor-vil-ha-jernbaneformal/s/5-59-1763149

 

 

– Oslo-Stockholm er nærmest perfekt som høyhastighets-strekning

(Journalist Tor Sandberg)

Dagsavisen 11. februar 2020 kl 1225:

https://www.dagsavisen.no/nyheter/innenriks/oslo-stockholm-er-nermest-perfekt-som-hoyhastighets-strekning-1.1662136

 

 

Dette kartet er svært dårlig nytt for Grønli stasjon-planene

(Politisk kommentator Øivind Lågbu)

Fredriksstad Blad 11. februar 2020 kl 1007: (FB+)

https://www.f-b.no/nyheter/seut/simo-orebekk/dette-kartet-er-svart-darlig-nytt-for-gronli-stasjon-planene/s/5-59-1762955

 

 

Det må bli enklare å reise klimavenleg til kontinentet

(Bergens Tidende)

Bergens Tidende 11. februar 2020 kl 0738:

https://www.bt.no/btmeninger/leder/i/50lPdz/det-maa-bli-enklare-aa-reise-klimavenleg-til-kontinentet

 

 

Vil styre unna trafikk-kaos i sentrum når jernbanen bygges

(Journalist Torgeir Snilsberg)

Moss Avis 11. februar 2020 kl 0616: (MA+)

https://www.moss-avis.no/nyheter/moss/riksvei-19/vil-styre-unna-trafikk-kaos-i-sentrum-nar-jernbanen-bygges/s/5-67-1009887

 

 

Boris Johnson gives HS2 the green light

ITV News

ITV News 11. februar 2020:

https://www.youtube.com/watch?v=uxwBTMCIvH0

 

 

Flikking på Årum-krysset må forhindres, må til utlandet for å finne løsning som vil fungere

Tor Jørgensen, sivilingeniør tilsluttet Høgskolen i Østfold

Fredriksstad Blad 10. februar 2020 kl 1132:

https://www.f-b.no/debatt/rv-22/intercity/flikking-pa-arum-krysset-ma-forhindres-ma-til-utlandet-for-a-finne-losning-som-vil-fungere/o/5-59-1762983

 

 

Mørkedalen er truet igjen!

Stig Torp og Espen Heen, på vegne av aksjonen «redd skogen i Mørkedalen»

Fredriksstad Blad 10. februar 2020 kl 1037:

https://www.f-b.no/debatt/morkedalen/boligbygging/morkedalen-er-truet-igjen/o/5-59-1762886

 

 

Vil flytte reiser i Norden fra fly til tog

(Journalist Tor Sandberg)

Dagsavisen 8. februar 2020 kl 2049:

https://www.dagsavisen.no/nyheter/innenriks/vil-flytte-reiser-i-norden-fra-fly-til-tog-1.1660676

 

 

Kampen om hvordan Sarpsfossen skal krysses med nye bruer er i full gang – kraftinteressene vil ha løsningen som Bane NOR ikke vil ha

(Journalist Johnny Helgesen)

Sarpsborg Arbeiderblad 8. februar 2020 kl 1222: (SA+)

https://www.sa.no/jernbane/sarpsfossen/politikk/kampen-om-hvordan-sarpsfossen-skal-krysses-med-nye-bruer-er-i-full-gang-kraftinteressene-vil-ha-losningen-som-bane-nor-ikke-vil-ha/s/5-46-825167

 

 

Ekspertrapport med dystert bilde: Grønli stasjon kan bli svært dyr og teknisk krevende

(Politisk kommentator Øivind Lågbu)

Fredriksstad Blad 8. februar 2020 kl 0500: (FB+)

https://www.f-b.no/nyheter/gronli-stasjon/grunnundersokelser/ekspertrapport-med-dystert-bilde-gronli-stasjon-kan-bli-svart-dyr-og-teknisk-krevende/s/5-59-1761059

 

 

Efter privatiseringsfiaskot – brittiska tågbolag återförstatligas

(Journalist janne Bengtsson)

Proletaren 7. februar 2020 kl 1045:

http://proletaren.se/artikel/efter-privatiseringsfiaskot-brittiska-tagbolag-aterforstatligas

 

 

Vy kutter i strømforbruket

(Journalist Tor Sandberg)

Dagsavisen 7. februar 2020 kl 1011:

https://www.dagsavisen.no/nyheter/innenriks/vy-kutter-i-stromforbruket-1.1659974

 

 

Jan (51) har blitt slått ned på Oslo S og er stadig forberedt på utfordrende situasjoner: – Jeg har drømmejobben og har alltid gledet meg til å gå på arbeid

(Journalist Ole Kristian Trana, Østlandets Blad)

Sarpsborg Arbeiderblad 7. februar 2020 kl 0711: (SA+)

https://www.sa.no/ostfoldbanen/vy/tog/jan-51-har-blitt-slatt-ned-pa-oslo-s-og-er-stadig-forberedt-pa-utfordrende-situasjoner-jeg-har-drommejobben-og-har-alltid-gledet-meg-til-a-ga-pa-arbeid/s/5-46-824468

 

 

Jan (51) har blitt slått ned på Oslo S og er stadig forberedt på utfordrende situasjoner: – Jeg har drømmejobben og har alltid gledet meg til å gå på arbeid

(Journalist Ole Kristian Trana, Østlandets Blad)

Fredriksstad Blad 7. februar 2020 kl 0708: (FB+)

https://www.f-b.no/ostfoldbanen/jernbane/vy/jan-51-har-blitt-slatt-ned-pa-oslo-s-og-er-stadig-forberedt-pa-utfordrende-situasjoner-jeg-har-drommejobben-og-har-alltid-gledet-meg-til-a-ga-pa-arbeid/s/5-59-1760671

 

 

Jan (51) har blitt slått ned på Oslo S og er stadig forberedt på utfordrende situasjoner: – Jeg har drømmejobben og har alltid gledet meg til å gå på arbeid

(Journalist Ole Kristian Trana, Østlandets Blad)

Halden Arbeiderblad 7. februar 2020 kl 0636: (HA+)

https://www.ha-halden.no/ostfoldbanen/vy/tog/jan-51-har-blitt-slatt-ned-pa-oslo-s-og-er-stadig-forberedt-pa-utfordrende-situasjoner-jeg-har-drommejobben-og-har-alltid-gledet-meg-til-a-ga-pa-arbeid/s/5-20-767975

 

 

Ba lagmannsretten sårt om å få beholde livsverket: – Jeg mister en sikker inntekt for smuler

(Journalist Torgeir Snilsberg)

Moss Avis 7. februar 2020 kl 0540: (MA+)

https://www.moss-avis.no/nyheter/moss/bane-nor-sf/ba-lagmannsretten-sart-om-a-fa-beholde-livsverket-jeg-mister-en-sikker-inntekt-for-smuler/s/5-67-1007120

 

 

Østre linje kan åpne flere muligheter

Erik Unaas

Rakkestad Næringsråd 7. februar 2020:

https://www.xn--rakkestadnringsrd-orbm.no/ostre-linje-kan-apne-flere-muligheter/

 

 

Svenskene mener at jernbanen også i framtiden vil gå over Kornsjø

(Journalist Johnny Helgesen)

Fredriksstad Blad 6. februar 2020 kl 2126: (FB+)

https://www.f-b.no/nyheter/trafikk/sverige/svenskene-mener-at-jernbanen-ogsa-i-framtiden-vil-ga-over-kornsjo/s/5-59-1760599

 

 

Svenskene mener at jernbanen også i framtiden vil gå over Kornsjø

(Journalist Johnny Helgesen)

Halden Arbeiderblad 6. februar 2020 kl 1826: (HA+)

https://www.ha-halden.no/nyheter/tog/dobbeltsporet/svenskene-mener-at-jernbanen-ogsa-i-framtiden-vil-ga-over-kornsjo/s/5-20-767787

 

 

Svenskene mener at jernbanen også i framtiden vil gå over Kornsjø

(Journalist Johnny Helgesen)

Sarpsborg Arbeiderblad 6. februar 2020 kl 1822: (SA+)

https://www.sa.no/politikk/jernbane/nyhet/svenskene-mener-at-jernbanen-ogsa-i-framtiden-vil-ga-over-kornsjo/s/5-46-823391

 

 

Den Rette Linje

Gunnar G. Brænne

Sarpsborg Arbeiderblad 5. februar 2020 kl 1814:

https://www.sa.no/meninger/leserbrev/jernbane/den-rette-linje/o/5-46-823866

 

 

Er det egentlig billigere å ta tog enn fly?

Kristoffer Hagen

Sarpsborg Arbeiderblad 5. februar 2020 kl 1809:

https://www.sa.no/meninger/leserbrev/fly/er-det-egentlig-billigere-a-ta-tog-enn-fly/o/5-46-823872

 

 

Tidsperspektiver i jernbanedebatten

Per Olaf Toftner, Det Rette Parti

Sarpsborg Arbeiderblad 5. februar 2020 kl 1750:

https://www.sa.no/meninger/leserbrev/det-rette-parti/tidsperspektiver-i-jernbanedebatten/o/5-46-823853

 

 

Sverigekartan ritas om med höghastighetståg

(Journalist Joakim Strand)

Värmlands Folkblad 5. februar 2020 kl 1637: (VF+)

https://www.vf.se/2020/02/05/sverigekartan-ritas-om-med-hoghastighetstag/

 

 

Planlegger nytt næringsområde på Svinesund

(Journalist Anja Lillerud)

Fredriksstad Blad 5. februar 2020 kl 1238: (FB+)

https://www.f-b.no/okonomi-og-naringsliv/svinesund/nyheter/planlegger-nytt-naringsomrade-pa-svinesund/s/5-59-1758640

 

 

Planlegger nytt næringsområde på Svinesund

(Journalist Anja Lillerud)

Sarpsborg Arbeiderblad 5. februar 2020 kl 1238: (SA+)

https://www.sa.no/naringsliv/svinesund/nyhet/planlegger-nytt-naringsomrade-pa-svinesund/s/5-46-823428

 

 

Prisrekord for sentrumsleilighet: Hvem er denne utviklingen morsom for?

Gustav Thorsø Mohr, grunneierTorsnes

Fredriksstad Blad 5. februar 2020 kl 0942:

https://www.f-b.no/debatt/boligpriser/gustav-thorso-mohr/prisrekord-for-sentrumsleilighet-hvem-er-denne-utviklingen-morsom-for/o/5-59-1758422

 

 

Riksantikvaren vil ikke legge ned innsigelser mot vest slik det ser ut nå

(Journalist Stian F. Steinsvik)

Hamar Arbeiderblad 4. februar 2020 kl 1949:

https://www.h-a.no/2020/nyheter/riksantikvaren-vil-ikke-legge-ned-innsigelser-mot-vest-slik-det-ser-ut-na/

 

 

Et kvantesprang for jernbanen

Andreas Fliflet, førsteamanuensis UiT

Bergens Tidende 4. februar 2020 kl 1947:

https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/dOBamq/Et-kvantesprang-for-jernbanen

 

 

Ny samferdselsminister MÅ bli en oppgradering for Østfold

Jon Jacobsen, sjefredaktør

Fredriksstad Blad 4. februar 2020 kl 1619: (FB+)

https://www.f-b.no/debatt/kommentar/intercity/ny-samferdselsminister-ma-bli-en-oppgradering-for-ostfold/o/5-59-1757666

 

 

I vår skal Bane NOR anbefale en av tre jernbanekorridorer: Her er de aktuelle traseene for dobbeltspor fra Haug til Seut

(Politisk kommentator Øivind Lågbu)

Fredriksstad Blad 4. februar 2020 kl 1519: (FB+)

https://www.f-b.no/nyheter/bane-nor/intercity/i-var-skal-bane-nor-anbefale-en-av-tre-jernbanekorridorer-her-er-de-aktuelle-traseene-for-dobbeltspor-fra-haug-til-seut/s/5-59-1757341

 

 

Ny teknologi, klimaendringer og samfunnsutvikling gjør 30 år gamle transportprosjekter utdaterte, mener Ruter-sjefen. – Vi har ikke råd til å bruke penger på gamle ideer med håpløs samfunnsnytte.

(Journalist Elisabeth Bergskaug)

ABC Nyheter 4. februar 2020 kl 1512:

https://www.abcnyheter.no/motor/2020/02/04/195646730/ruter-sjef-om-transportsektoren-vi-ma-slutte-a-bruke-penger-feil

 

 

Er virkelig Sarpsborg en av Norges mest attraktive byer?

Trond J. Undrum

Sarpsborg Arbeiderblad 4. februar 2020 kl 1212: (SA+)

https://www.sa.no/meninger/byutvikling/bolig/er-virkelig-sarpsborg-en-av-norges-mest-attraktive-byer/o/5-46-822899

 

 

CargoNet setter inn ett ekstra godstog i døgnet. Da forsvinner 13.000 vogntog fra veiene

(Journalist Morten Hansen)

FriFagbevegelse 4. februar 2020 kl 0905:

https://frifagbevegelse.no/njfmagasinet/cargonet-setter-inn-ett-ekstra-godstog-i-dognet-da-forsvinner-13000-vogntog-fra-veiene-6.158.677058.ab41966c6e

 

 

Ønsker du personlig varsling før hver sprengning? Slik får du det

(Journalist Henrik Skolt)

Moss Avis 4. februar 2020 kl 0814: (MA+)

https://www.moss-avis.no/bane-nor-sf/nyheter/moss/onsker-du-personlig-varsel-hver-gang-det-sprenges-slik-far-du-det-helt-gratis/s/5-67-1005398

 

 

Plassering av jernbanestasjonen påvirker ikke togtilbudet langs Rørosbanen

(Bane NOR)

Bane NOR 4. februar 2020:

https://www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/dovrebanen/hamar-lillehammer/innhold/2020/roros

 

 

Derfor hører du kraftige smell fra Verket

(Journalist Line Stensland Haglund)

Moss Avis 3. februar 2020 kl 2255:

https://www.moss-avis.no/moss/nyheter/bane-nor-sf/derfor-horer-du-kraftige-smell-fra-verket/s/5-67-1005345

 

 

Krever 230 millioner fra Bane Nor etter påstått anbudsfeil – I dag starter rettsaken

(Journalist Mari Gisvold Solberg)

Teknisk Ukeblad 3. februar 2020 kl 0846:

https://www.tu.no/artikler/krever-230-millioner-fra-bane-nor-etter-pastatt-anbudsfeil-i-dag-starter-rettsaken/484284

 

 

Hvorfor kan ikke små aktører få igjennom boligprosjekter?

Bjørg Godtfredsen, grunneier

Fredriksstad Blad 2. februar 2020 kl 2113:

https://www.f-b.no/debatt/boligbygging/byggesak/hvorfor-kan-ikke-sma-aktorer-fa-igjennom-boligprosjekter/o/5-59-1752891

 

 

Føler på flyskam: – Den dobbelt så høye prisen ga meg ikke annet valg enn å fly

Tormod Langvik-Hansen, reisende

Sarpsborg Arbeiderblad 1. februar 2020 kl 1200: (SA+)

https://www.sa.no/meninger/leserbrev/fly/foler-pa-flyskam-den-dobbelt-sa-hoye-prisen-ga-meg-ikke-annet-valg-enn-a-fly/o/5-46-820172

 

 

I år vil Bane NOR fortelle hvor de mener jernbanen skal gå: Kan tidligst stå ferdig til Seut om ni år

(Politisk kommentator Øivind Lågbu)

Fredriksstad Blad 31. januar 2020 kl 1855: (FB+)

https://www.f-b.no/nyheter/formannskapet/bane-nor/i-ar-vil-bane-nor-fortelle-hvor-de-mener-jernbanen-skal-ga-kan-tidligst-sta-ferdig-til-seut-om-ni-ar/s/5-59-1753292

 

 

Nå ser det mørkt ut for Tarris – Bane NOR har kommet med innsigelse til det nordligste alternativet til ny bru over Sarpsfossen

(Journalist Johnny Helgesen)

Sarpsborg Arbeiderblad 31. januar 2020 kl 1338: (SA+)

https://www.sa.no/jernbane/sarpsfossen/intercity/na-ser-det-morkt-ut-for-tarris-bane-nor-har-kommet-med-innsigelse-til-det-nordligste-alternativet-til-ny-bru-over-sarpsfossen/s/5-46-820864

 

 

Sarpsborg Senterparti: – Nok er nok

Henriette Gausdal Pedersen, Sarpsborg Senterparti,
Arnstein Koch-Engebretsen, Sarpsborg Senterparti

Sarpsborg Arbeiderblad 31. januar 2020 kl 1127:

https://www.sa.no/meninger/leserbrev/sarpsborg-senterparti/sarpsborg-senterparti-nok-er-nok/o/5-46-820311

 

 

Øst for oss

Per Skarderud

Hamar Arbeiderblad 31 januar, 2020 kl 1114:

https://debatt.h-a.no/2020/debatt/ost-for-oss/

 

 

Over 100 avganger på Østre linje er innstilt siden desember – Vy's unnskyldning får foreningsleder til å reagere kraftig

(Journalist Joakim Chavez Seldal,
journalistTormod Malvin Sæther)

Smaalenenes Avis 31. januar 2020 kl 0520: (SMA+):

https://www.smaalenene.no/lokale-nyheter/vy/ostre-linje/over-100-avganger-pa-ostre-linje-er-innstilt-siden-desember-vy-s-unnskyldning-far-foreningsleder-til-a-reagere-kraftig/s/5-38-770132

 

 

Nesten 20 prosent økning fra Fredrikstad: – Det er tøffere kamp om setene nå

(Journalist Thomas H. Arntsen)

Fredriksstad Blad 30. januar 2020 kl 1934: (FB+)

https://www.f-b.no/nyheter/togpendlere/vy/nesten-20-prosent-okning-fra-fredrikstad-det-er-toffere-kamp-om-setene-na/s/5-59-1750050

 

 

Fredrikstads politikk fører til færre og dyrere boliger

Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening

Fredriksstad Blad 30. januar 2020 kl 1443:

https://www.f-b.no/debatt/boligmarkedet/bolig/fredrikstads-politikk-forer-til-farre-og-dyrere-boliger/o/5-59-1753301

 

 

Dobbeltspor klart i 2029?

(Demokraten)

Dagsavisen Demokraten 30. januar 2020 kl 1430: (DA+)

https://www.dagsavisen.no/demokraten/dobbeltspor-klart-i-2029-1.1656251

 

 

Øst gir alle muligheter

Ole Jonny Trangsrud

Hamar Arbeiderblad 30. januar 2020 kl 1346:

https://debatt.h-a.no/2020/debatt/ost-gir-alle-muligheter/

 

 

Dobbeltspor klart i 2029?

(Moss Dagblad)

Dagsavisen Moss Dagblad 30. januar 2020 kl 1253: (DA+)

https://www.dagsavisen.no/moss/dobbeltspor-klart-i-2029-1.1656675

 

 

– Knust drøm om hurtigtog

Per Olaf Toftner, Det Rette Parti

Sarpsborg Arbeiderblad 30. januar 2020 kl 1216:

https://www.sa.no/meninger/leserbrev/det-rette-parti/knust-drom-om-hurtigtog/o/5-46-820320

 

 

Nesten ingen flytter til Sarpsborg: – Pågangen er stor, men vi har ingenting å tilby

(Journalist Mats Duan)

Fredriksstad Blad 30. januar 2020 kl 0856: (FB+)

https://www.f-b.no/nyheter/bolig/sarpsborg/nesten-ingen-flytter-til-sarpsborg-pagangen-er-stor-men-vi-har-ingenting-a-tilby/s/5-59-1752548

 

 

Nesten ingen flytter til Sarpsborg: – Pågangen er stor, men vi har ingenting å tilby

(Journalist Mats Duan)

Sarpsborg Arbeiderblad 30. januar 2020 kl 0552: (SA+)

https://www.sa.no/naringsliv/eiendom/nyheter/nesten-ingen-flytter-til-sarpsborg-pagangen-er-stor-men-vi-har-ingenting-a-tilby/s/5-46-819821

 

 

Ordføreren slår tilbake etter kritikken av boligpolitikken: – Svakt begrunnet argument

(Journalist Truls Lian)

Fredriksstad Blad 29. januar 2020 kl 2238: (FB+)

https://www.f-b.no/nyheter/bolig/fredrikstad/ordforeren-slar-tilbake-etter-kritikken-av-boligpolitikken-svakt-begrunnet-argument/s/5-59-1750711

 

 

Nygård mener det haster mest med ny stasjon på Grønli

(Politisk kommentator Øivind Lågbu)

Fredriksstad Blad 29. januar 2020 kl 2046: (FB+)

https://www.f-b.no/nyheter/jernbane/gronli/nygard-mener-det-haster-mest-med-ny-stasjon-pa-gronli/s/5-59-1751334

 

 

– Hvor er Det Rette Parti?

Gunnar G. Brænne

Sarpsborg Arbeiderblad 29. januar 2020 kl 1204:

https://www.sa.no/meninger/leserbrev/det-rette-parti/hvor-er-det-rette-parti/o/5-46-819939

 

 

Kommunedelplan for hensetting (togparkering) på høring

(Hamar kommune)

Hamar kommune 29. januar 2020:

https://www.hamar.kommune.no/article47717-7448.html

 

 

Er dette gammeldags - virkelig...?

Eivind Sivertsen, Bardufoss

Nordnorsk Debatt 29. januar 2020:

https://nordnorskdebatt.no/article/regjeringens-ekspertutvalg-om

 

 

1,4 millioner passeringer i bomringen i desember - bilistene betaler trolig 24 millioner hver måned

(Politisk kommentator Øivind Lågbu)

Fredriksstad Blad 28. januar 2020 kl 2116: (FB+)

https://www.f-b.no/nyheter/bomring/trafikk/1-4-millioner-passeringer-i-bomringen-i-desember-bilistene-betaler-trolig-24-millioner-hver-maned/s/5-59-1750488

 

 

Jernbane mot Europa – en utopi?

Roar Julsen, Wessels gate, Oslo

Fredriksstad Blad 28. januar 2020 kl 1227:

https://www.f-b.no/debatt/intercity/roar-julsen/jernbane-mot-europa-en-utopi/o/5-59-1750588

 

 

– Østre alternativ for Hamar stasjon er viktig i Østerdalen

(Journalist Erland Vingelsgård)

Tynsetingenn 28. januar 2020 kl 1142:

https://www.tynsetingen.no/2020/bygdeliv/nyheter/ostre-alternativ-for-hamar-stasjon-er-viktig-i-osterdalen/

 

 

Mener Fredrikstads boligpolitikk gjør at mange ikke vil få råd til eget hus: – Frustrerer meg at det ikke blir bygget flere eneboliger

(Journalist Truls Lian)

Fredriksstad Blad 28. januar 2020 kl 1009: (FB+)

https://www.f-b.no/nyheter/bolig/fredrikstad/mener-fredrikstads-boligpolitikk-gjor-at-mange-ikke-vil-fa-rad-til-eget-hus-frustrerer-meg-at-det-ikke-blir-bygget-flere-eneboliger/s/5-59-1747613

 

 

Sørlandsbanen - Go-Ahead på samme nivå som Vy etter fem uker

(Journalist Sveinung Berg Bentzrød)

Aftenposten 27. januar 2020 kl 0733:

https://www.aftenposten.no/norge/i/70gyb3/soerlandsbanen-go-ahead-paa-samme-nivaa-som-vy-etter-fem-uker

 

 

Her er Bane Nors interne oversikt over feilene som herjet jernbanen i høst

(Journalist Sveinung Berg Bentzrød)

Aftenposten 27. januar 2020 kl 0537:

https://www.aftenposten.no/norge/i/Jog3j6/her-er-bane-nors-interne-oversikt-over-feilene-som-herjet-jernbanen-i-hoest

 

 

Råde trekker trolig krav om at Bane NOR skal betale gang- og sykkelveien til Tomb

(Journalist Marianne Holøien)

Fredriksstad Blad 25. januar 2020 kl 2133: (FB+)

https://www.f-b.no/nyheter/rade/gang-og-sykkelvei/rade-trekker-trolig-krav-om-at-bane-nor-skal-betale-gang-og-sykkelveien-til-tomb/s/5-59-1747959

 

 

Kommunedirektør og ordfører kritisk til Sarpsborg bystyres vedtak: Frykter at uenigheten om jernbanen vil svekke Nedre Glomma

(Politisk kommentator Øivind Lågbu)

Fredriksstad Blad 24. januar 2020 kl 2321: (FB+)

https://www.f-b.no/nyheter/dobbeltspor/ordforer-jon-ivar-nygard/kommunedirektor-og-ordforer-kritisk-til-sarpsborg-bystyres-vedtak-frykter-at-uenigheten-om-jernbanen-vil-svekke-nedre-glomma/s/5-59-1747712

 

 

Står sammen om å få dobbeltsporet til Halden: Toppolitiker i Viken inviterer Knut Arild Hareide til Østfold

(Politisk kommentator Øivind Lågbu)

Halden Arbeiderblad 24. januar 2020 kl 2319: (HA+)

https://www.ha-halden.no/nyheter/halden-kommune/nsb/star-sammen-om-a-fa-dobbeltsporet-til-halden-toppolitiker-i-viken-inviterer-knut-arild-hareide-til-ostfold/s/5-46-817892

 

 

Solvik-Olsen ønsker Hareide lykke til: - Ikke rot det til

(Journalist Frode Aga)

Byggeindustrien 24. januar 2020 kl 1711:

http://www.bygg.no/article/1421382

 

 

Står sammen om å få dobbeltsporet til Halden: \nToppolitiker i Viken inviterer Knut Arild Hareide til Østfold

(Politisk kommentator Øivind Lågbu)

Fredriksstad Blad 24. januar 2020 kl 1515: (FB+)

https://www.f-b.no/nyheter/jernbane/stein-erik-lauvas/star-sammen-om-a-fa-dobbeltsporet-til-halden-toppolitiker-i-viken-inviterer-knut-arild-hareide-til-ostfold/s/5-59-1747402

 

 

Den ideelle løsningen

Trond Kjernli

Hamar Arbeiderblad 24. januar 2020 kl 1040;

https://debatt.h-a.no/2020/debatt/den-ideelle-losningen/

 

 

Bane NOR signerte kontrakt med NRC for Drammen-Kobbervikdalen

(Journalist Arve Brekkhus)

Byggeindustrien 24. januar 2020 kl 0751:

http://www.bygg.no/article/1421297

 

 

Bohuslän inte aktuellt för dubbelspårig järnväg

(Journalist Ulf Blomgren)

Bohusläningen 24. januar 2020 kl 0500:

https://www.bohuslaningen.se/nyheter/dalsland/bohusl%C3%A4n-inte-aktuellt-f%C3%B6r-dubbelsp%C3%A5rig-j%C3%A4rnv%C3%A4g-1.23021771

 

 

Opplysninger til VG: Hareide blir samferdselsminister

(Journalist Bjørn Haugan,
journalist Runa Fjellanger,
journalist Frank Ertesvåg,
journalist Alf bjarne Johnsen,
journalist Eirik Mosveen)

VG 23. januar 2020 kl 1500:

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/Adg0gx/opplysninger-til-vg-hareide-blir-samferdselsminister

 

 

Hareide ligger an til å bli samferdselsminister

(Journalist Kjetil Magne Sørenes, NTB)

Aftenposten 23. januar 2020 kl 1400:

https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/1n3WMl/hareide-ligger-an-til-aa-bli-samferdselsminister

 

 

Næringsforening på feil spor

Bjørn Thorbjørnsen, tidligere styreleder i Moss Industriforening

Sarpsborg Arbeiderblad 23. januar 2020 kl 1342:

https://www.sa.no/meninger/leserbrev/jernbane/naringsforening-pa-feil-spor/o/5-46-817237

 

 

Clear signals: the digitalisation of Norway’s rail network

Ross Davies

Railway Technology 23. januar 2020:

https://www.railway-technology.com/features/digitalisation-of-norways-rail-network/

 

 

Klager over tungtrafikk i boligstrøket etter bomringen

(Journalist Marianne Holøien,
journalist Thomas H. Arntsen)

Fredriksstad Blad 22. januar 2020 kl 2242: (FB+)

https://www.f-b.no/nyheter/samferdsel/trafikksikkerhet/klager-over-tungtrafikk-i-boligstroket-etter-bomringen/s/5-59-1744021

 

 

Med klarsyn på utredningene

Ole Jonny Trangsrud

Hamar Arbeiderblad 22. januar 2020 kl 1250:

https://debatt.h-a.no/2020/debatt/med-klarsyn-pa-utredningene/

 

 

Togforbindelse fra Malmö til Köln kan bety muligheter for Norge

(Journalist Helge Warberg-Knoll)

Dagsavisen 22. januar 2020 kl 1232:

https://www.dagsavisen.no/nyheter/innenriks/togforbindelse-fra-malmo-til-koln-kan-bety-muligheter-for-norge-1.1650899

 

 

Trasé øst raserer to flotte gårder

Henrik Engen, eier av Tommelstad gård

Hamar Arbeiderblad 22. januar 2020 kl 1231:

https://debatt.h-a.no/2020/debatt/trase-ost-raserer-to-flotte-garder/

 

 

Vy trenger flere spor for å holde ruteplanen: Slik var punktligheten på Østfoldbanen i fjor

(Journalist Thomas H. Arntsen)

Fredriksstad Blad 21. januar 2020 kl 1843: (FB+)

https://www.f-b.no/nyheter/samferdsel/tog/vy-trenger-flere-spor-for-a-holde-ruteplanen-slik-var-punktligheten-pa-ostfoldbanen-i-fjor/s/5-59-1743884

 

 

BBM tar bladet fra munnen

Jonathan Parker, leder Bedre Byutvikling Moss

Dagsavisen Moss Dagblad 21. januar 2020 kl 1500:

https://www.dagsavisen.no/moss/debatt/bbm-tar-bladet-fra-munnen-1.1651116

 

 

Eksperter advarer: Mener Norge ikke bør satse mer på tog

(Journalist Magnus Blaker)

Nettavisen 21. januar 2020 kl 1306:

https://www.nettavisen.no/nyheter/eksperter-advarer-mener-norge-ikke-bor-satse-mer-pa-tog/3423907780.html

 

 

BBM tar bladet fra munnen

Jonathan Parker, leder BBM

Moss Avis 21. januar 2020 kl 0620:

https://www.moss-avis.no/debatt/byutvikling/bedre-byutvikling-moss/bbm-tar-bladet-fra-munnen/o/5-67-996608

 

 

Bane NOR inviterer til informasjonsmøte om intercity-alternativene

(Journalist Johnny Helgesen)

Sarpsborg Arbeiderblad 20. januar 2020 kl 1527: (SA+)

https://www.sa.no/jernbane/intercity/bane-nor/bane-nor-inviterer-til-informasjonsmote-om-intercity-alternativene/s/5-46-814980

 

 

Er virkelig Sarpsborg en av Norges mest attraktive byer?

Ole Jørgen Kjellmark

Fjell-Ljom 20. januar 2020 kl 1000:

https://fjell-ljom.no/ukas-kommentar/rett-spor-for-nye-hamar-stasjon/19.739

 

 

Det er dyrt å bygge infrastruktur i Norge, men har vi råd til å la være?

Jon-Ivar Nygård, ordfører i Fredrikstad

Fredriksstad Blad 20. januar 2020 kl 0934:

https://www.f-b.no/debatt/intercity/ordforer-jon-ivar-nygard/det-er-dyrt-a-bygge-infrastruktur-i-norge-men-har-vi-rad-til-a-la-vare/o/5-59-1743402

 

 

Folk flest trives ikke med moderne arkitektur

Tove Rømo Grande, kommunikasjonsrådgiver, NMBU

Forskning.no 20. januar 2020 kl 0430:

https://forskning.no/arkitektur-nmbu-norges-miljo-og-biovitenskapelige-universitet-partner/folk-flest-trives-ikke-med-moderne-arkitektur/1622000

 

 

Kommunedelplan for dobbeltspor på høring

(Hamar kommune)

Hamar kommune 20. januar 2020:

https://www.hamar.kommune.no/article47715-7448.html

 

 

Dyrt å bygge ny jernbanebru på Rolvsøy: Utsettelse kan gi Bane NOR en ekstrautgift på opptil tre milliarder kroner

(Politisk kommentator Øivind Lågbu)

Fredriksstad Blad 19. januar 2020 kl 2052: (FB+)

https://www.f-b.no/nyheter/bane-nor/rolvsoysund-bru/dyrt-a-bygge-ny-jernbanebru-pa-rolvsoy-utsettelse-kan-gi-bane-nor-en-ekstrautgift-pa-opptil-tre-milliarder-kroner/s/5-59-1740640

 

 

Porten til Europa

Frode Cyril Hagen, samfunnsinteressert pensjonist, Sarpsborg

Sarpsborg Arbeiderblad 18. januar 2020 kl 1226:

https://www.sa.no/meninger/leserbrev/miljo/porten-til-europa/o/5-46-814082

 

 

Prisen blir en million (!) kroner - per meter

(Politisk kommentator Øivind Lågbu)

Sarpsborg Arbeiderblad 18. januar 2020 kl 1608: (SA+)

https://www.sa.no/nyhet/dobbeltspor/jernbane/prisen-blir-en-million-kroner-per-meter/s/5-46-814147

 

 

Prislapp per meter med jernbane fra Råde til Halden: En million (!) kroner

(Politisk kommentator Øivind Lågbu)

Fredriksstad Blad 18. januar 2020 kl 1555: (FB+)

https://www.f-b.no/nyheter/gronli-stasjon/dobbeltspor/prislapp-per-meter-med-jernbane-fra-rade-til-halden-en-million-kroner/s/5-59-1740028

 

 

Fredrikstad er uansett vinneren

Bjørn Klein, Det Rette Parti

Sarpsborg Arbeiderblad 18. januar 2020 kl 1219:

https://www.sa.no/meninger/leserbrev/jernbane/fredrikstad-er-uansett-vinneren/o/5-46-814040

 

 

«Jeg ville være lojal mot det vi hadde gått til valg på»

Helge Skår, uavhengig bystyremedlem

Sarpsborg Arbeiderblad 18. januar 2020 kl 1207:

https://www.sa.no/meninger/leserbrev/helge-skar/jeg-ville-vare-lojal-mot-det-vi-hadde-gatt-til-valg-pa/o/5-46-814046

 

 

Sarpsborg Næringsforening ønsker ingen rett linje-utredning

Mariann Karlsen, daglig leder i Sarpsborg Næringsforening

Fredriksstad Blad 17. januar 2020 kl 1308:

https://www.f-b.no/debatt/intercity/ostfoldbanen/sarpsborg-naringsforening-onsker-ingen-rett-linje-utredning/o/5-59-1741058

 

 

NEW SLEEPER TRAIN FROM SWEDEN WILL GET PASSENGERS TO LONDON BY MORNING

Jon Stone, Europe Correspondent

Independent 17. januar 2020 kl 1244:

https://www.independent.co.uk/travel/news-and-advice/sweden-london-train-sleeper-malmo-amsterdam-cologne-munich-rail-a9288206.html

 

 

Infomøte om jernbaneutbyggingen: - Hvor skal vi flytte når huset vårt rives?

(Journalist Dag Magnus Nielsen)

Fredriksstad Blad 16. januar 2020 kl 2000: (FB+)

https://www.f-b.no/nyheter/jernbane/tog/infomote-om-jernbaneutbyggingen-hvor-skal-vi-flytte-nar-huset-vart-rives/s/5-59-1740748

 

 

Rivningstoget som raser gjennom Norge

(Journalist Gunnar Thorenfeldt)

Dagbladet 16. januar 2020 kl 1900:

https://www.dagbladet.no/kultur/rivningstoget-som-raser-gjennom-norge/72030797

 

 

«Feil hvis Råde kommune må ta alle ulempene»

René Rafshol, ordfører i Råde kommune,
Erling Ek-Iversen, varaordfører i Råde kommune

Moss Avis 16. januar 2020 kl 1641:

https://www.moss-avis.no/debatt/togparkering/rade/feil-hvis-rade-kommune-ma-ta-alle-ulempene/o/5-67-994737

 

 

«Det er ingen by i Norge som sitter bedre til i jernbanesaken enn Fredrikstad»

Bjørn Klein, Det Rette Parti, Sarpsborg

Dagsavisen Demokraten 16. januar 2020 kl 1508:

https://www.dagsavisen.no/demokraten/meninger/det-er-ingen-by-i-norge-som-sitter-bedre-til-i-jernbanesaken-enn-fredrikstad-1.1648368

 

 

Hele landets samferdselsminister

Bjørn Bringa, hobbypensjonist, Valhalla

Fredriksstad Blad 16. januar 2020 kl 1444:

https://www.f-b.no/debatt/bjorn-bringa/intercity/hele-landets-samferdselsminister/o/5-59-1740140

 

 

God dialog om Østfoldbanen, men ingen avklaring

(Dag Kjørholt, NTB)

Dagsavisen Demokraten 16. januar 2020 kl 1422:

https://www.dagsavisen.no/demokraten/god-dialog-om-ostfoldbanen-men-ingen-avklaring-1.1648221

 

 

God dialog om Østfoldbanen, men ingen avklaring

(NTB)

Dagsavisen Moss Dagblad 16. januar 2020 kl 0913:

https://www.dagsavisen.no/moss/god-dialog-om-ostfoldbanen-men-ingen-avklaring-1.1648278

 

 

På Hamar Aps årsmøte får vi sannsynligvis svaret på om de går til øst eller vest

(Journalist Stian F. Steinsvik)

Hamar Arbeiderblad 16. januar 2020 kl 1251:

https://www.h-a.no/2020/nyheter/pa-hamar-aps-arsmote-far-vi-sannsynligvis-svaret-pa-om-de-gar-til-ost-eller-vest

 

 

Mens brua rives flyter søppelet i Seutelva – det fikk Fylkesmannen til å sette ned foten

(Journalist Pernille Storhaug Dalene)

Fredriksstad Blad 16. januar 2020 kl 0608: (FB+)

https://www.f-b.no/seutelva/seut/orebekk/mens-brua-rives-flyter-soppelet-i-seutelva-det-fikk-fylkesmannen-til-a-sette-ned-foten/s/5-59-1737390

 

 

God dialog om Østfoldbanen, men ingen avklaring

(NTB)

Fredriksstad Blad 15. januar 2020 kl 2010: (FB+)

https://www.f-b.no/nyheter/ostfoldbanen/stortinget/god-dialog-om-ostfoldbanen-men-ingen-avklaring/s/5-59-1739642

 

 

Samferdselsminister for heile landet

Jon Georg Dale, samferdselsminister, Frp

Fredriksstad Blad 15. januar 2020 kl 1500:

https://www.f-b.no/debatt/jernbane/intercity/samferdselsminister-for-heile-landet/o/5-59-1739294

 

 

Schou (H) og Wiborg (Frp) innkaller til hastemøte på Stortinget etter nye jernbanetall: Ordførerne møter Jon Georg Dale onsdag

(Politisk kommentator Øivind Lågbu)

Sarpsborg Arbeiderblad 15. januar 2020 kl 1426: (SA+)

https://www.sa.no/jernbane/ostfoldbanen/nyhet/schou-h-og-wiborg-frp-innkaller-til-hastemote-pa-stortinget-etter-nye-jernbanetall-ordforerne-moter-jon-georg-dale-onsdag/s/5-46-812631

 

 

Schou (H) og Wiborg (Frp) innkaller til hastemøte på Stortinget etter nye jernbanetall: Ordførerne møter Jon Georg Dale onsdag

(Politisk kommentator Øivind Lågbu)

Halden Arbeiderblad 15. januar 2020 kl 1422: (HA+)

https://www.ha-halden.no/jernbane/ostfoldbanen/nyheter/schou-h-og-wiborg-frp-innkaller-til-hastemote-pa-stortinget-etter-nye-jernbanetall-ordforerne-moter-jon-georg-dale-onsdag/s/5-20-758413

 

 

Schou (H) og Wiborg (Frp) innkaller til hastemøte på Stortinget etter nye jernbanetall: Ordførerne møter Jon Georg Dale onsdag

(Politisk kommentator Øivind Lågbu)

Fredriksstad Blad 15. januar 2020 kl 1416: (FB+)

https://www.f-b.no/nyheter/intercity/jon-georg-dale/schou-h-og-wiborg-frp-innkaller-til-hastemote-pa-stortinget-etter-nye-jernbanetall-ordforerne-moter-jon-georg-dale-onsdag/s/5-59-1738680

 

 

Før og etter: Rivingen av Moss

(Reporter Marie Røssland)

Dagbladet 15. januar 2020:

https://www.dagbladet.no/video/for-og-etter-rivingen-av-moss/VUJuQ5IO

 

 

Populært folkemøte i kulturhuset

Andre tirsdagen i januar var det lokalt folkemøte om nytt dobbeltspor gjennom Hamar

(Bane NOR)

Bane NOR 15. januar 2020:

https://www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/dovrebanen/hamar-lillehammer/innhold/2020/populart-folkemote-i-kulturhuset/

 

 

Frp jubler for stansen i bypakka – det stopper bomringen, men rammer også ny Sarpsbru

(Journalist Johnny Helgesen)

Sarpsborg Arbeiderblad 14. januar 2020 kl 2053: (SA+)

https://www.sa.no/bypakke-nedre-glomma/fremskrittspartiet/fylkesvei-109/frp-jubler-for-stansen-i-bypakka-det-stopper-bomringen-men-rammer-ogsa-ny-sarpsbru/s/5-46-812309

 

 

Vil endre skattereglene og jernbaneplanene

(Journalist Eline Rildå Bjørge)

Sarpsborg Arbeiderblad 14. januar 2020 kl 1653: (SA+)

https://www.sa.no/viken/senterpartiet/politikk/vil-endre-skattereglene-og-jernbaneplanene/s/5-46-811937

 

 

5-minuttersbyen?

Ole Jonny Trangsrud

Hamar Arbeiderblad 14. januar 2020 kl 1155:

https://debatt.h-a.no/2020/debatt/5-minuttersbyen/

 

 

Knut Fangberget nekter å selge øst uansett hva han får tilbudt

(Journalist Stian F. Steinsvik)

Hamar Arbeiderblad 12. januar 2020 kl 1421:

https://www.h-a.no/2020/nyheter/knut-fangberget-nekter-a-selge-ost-uansett-hva-han-far-tilbudt/

 

 

Fremskynder ny jernbane til Tønsberg med ett år. Her er full oversikt over jernbaneprosjektene på Østlandet.

(Journalist Sveinung Berg Bentzrød)

Aftenposten 12. januar 2020 kl 1326:

https://www.aftenposten.no/norge/i/lAWzJo/fremskynder-ny-jernbane-til-toensberg-med-ett-aar-her-er-full-oversikt-over-jernbaneprosjektene-paa-oestlandet

 

 

Hagens konstruerte Fredrikstad-myter i Intercity-saken

Per Gunnar Øen Jensen, styreleder i Aksjon Rett Linje, Fredrikstad

Fredriksstad Blad 10. januar 2020 kl 1617:

https://www.f-b.no/debatt/intercity/per-gunnar-oen-jensen/hagens-konstruerte-fredrikstad-myter-i-intercity-saken/o/5-59-1731503

 

 

– Allerede i 1990 ble Østfoldbanen beskrevet som selve symbolet på kriser og skandaler

Jon J. Gåsvatn, Det Rette Parti

Sarpsborg Arbeiderblad 14. januar 2020 kl 1049:

https://www.sa.no/meninger/leserbrev/jon-gasvatn/allerede-i-1990-ble-ostfoldbanen-beskrevet-som-selve-symbolet-pa-kriser-og-skandaler/o/5-46-811865

 

 

Samferdselsministerens personlige opplevelse av pris

Jon-Ivar Nygård, ordfører i Fredrikstad

Fredriksstad Blad 10. januar 2020 kl 1351:

https://www.f-b.no/debatt/jon-ivar-nygard/jon-georg-dale/samferdselsministerens-personlige-opplevelse-av-pris/o/5-59-1734325

 

 

Den vanskelige jernbaneplanen

(Journalist Sveinung Berg Bentzrød,
redaksjonell utvikler Jørgen Arnor G. Lom)

Aftenposten 10. januar 2020 kl 1218:

https://www.aftenposten.no/norge/i/Op10JE/den-vanskelige-jernbaneplanen

 

 

Frp-statsråd stopper bypakken – betyr flere års utsettelse for ny Rolvsøyvei

(Politisk kommentator Øivind Lågbu)

Sarpsborg Arbeiderblad 10. januar 2020 kl 1106: (SA+)

https://www.sa.no/nyhet/trafikk/samferdsel/frp-statsrad-stopper-bypakken-betyr-flere-ars-utsettelse-for-ny-rolvsoyvei/s/5-46-810399

 

 

Ny Grønli stasjon i fare: Fredrikstad får to tog i timen ved å bygge Haug-Seut og beholde dagens stasjon

(Politisk kommentator Øivind Lågbu)

Fredriksstad Blad 9. januar 2020 kl 2108: (FB+)

https://www.f-b.no/nyheter/dobbeltspor/bane-nor/ny-gronli-stasjon-i-fare-fredrikstad-far-to-tog-i-timen-ved-a-bygge-haug-seut-og-beholde-dagens-stasjon/s/5-59-1732950

 

 

Vurderer billigløsning for Østfoldbanen

(Journalist Lars Håkon Pedersen,
journalist Per Øyvind Fange)

NRK Oslo og Viken 9. januar 2020 kl 2059:

https://www.nrk.no/osloogviken/jernbanedirektoratet-skal-utrede-delvis-dobbeltspor-pa-ostfoldbanen-1.14853376

 

 

Jernbaneutbyggingen: Les mellom linjene og det som ikke står

Roar Julsen, Oslo

Fredriksstad Blad 9. januar 2020 kl 1522:

https://www.f-b.no/debatt/intercity/roar-julsen/jernbaneutbyggingen-les-mellom-linjene-og-det-som-ikke-star/o/5-59-1733470

 

 

Avviser å bruke 60 milliarder på Østfoldbanen

(Journalist Lars Håkon Pedersen)

NRK 8. januar 2020 kl 1855:

https://www.nrk.no/osloogviken/samferdselsminister-jon-georg-dale-avviser-a-bygge-ut-ostfoldbanen-for-60-milliarder-1.14851731

 

 

Se og kom i gang med dobbeltsporet til Fredrikstad – nå!

Jon Jacobsen, sjefredaktør i Fredriksstad Blad

Fredriksstad Blad 8. januar 2020 kl 1605: (FB+)

https://www.f-b.no/debatt/kommentar/ostfoldbanen/se-og-kom-i-gang-med-dobbeltsporet-til-fredrikstad-na/o/5-59-1732084

 

 

Forutsetter at Viken går inn med milliardbeløp: Frp-statsråd stopper neste fase av bypakken i Nedre Glomma

(Politisk kommentator Øivind Lågbu)

Fredriksstad Blad 8. januar 2020 kl 1250: (FB+)

https://www.f-b.no/nyheter/bypakke-nedre-glomma/rolvsoyveien/forutsetter-at-viken-gar-inn-med-milliardbelop-frp-statsrad-stopper-neste-fase-av-bypakken-i-nedre-glomma/s/5-59-1731921

 

 

Jernbanedirektoratet anbefaler at Østfoldbanen går gjennom byene

(NTB)

Teknisk Ukeblad 7. januar 2020 kl 1610:

https://www.tu.no/artikler/jernbanedirektoratet-anbefaler-at-ostfoldbanen-gar-gjennom-byene/482376

 

 

Jernbanedirektoratet vil fortsatt ha jernbanen gjennom sentrum av Sarpsborg og Fredrikstad

(Journalist Johnny Helgesen)

Sarpsborg Arbeiderblad 7. januar 2020 kl 1436: (SA+)

https://www.sa.no/jernbanedirektoratet/intercity/ostfoldbanen/jernbanedirektoratet-vil-fortsatt-ha-jernbanen-gjennom-sentrum-av-sarpsborg-og-fredrikstad/s/5-46-809110

 

 

Jernbanedirektoratet skrinlegger rett linje: Jernbanen skal gå gjennom byene – med stasjon i Fredrikstad

(Politisk kommentator Øivind Lågbu)

Fredriksstad Blad 7. januar 2020 kl 1428: (FB+)

https://www.f-b.no/nyheter/nsb/jernbaneverket/jernbanedirektoratet-skrinlegger-rett-linje-jernbanen-skal-ga-gjennom-byene-med-stasjon-i-fredrikstad/s/5-59-1731463

 

 

Jernbanedirektoratet skrinlegger rett linje: Jernbanen skal gå gjennom byene – med stasjon i Fredrikstad

(Politisk kommentator Øivind Lågbu)

Halden Arbeiderblad 7. januar 2020 kl 1428: (HA+)

https://www.ha-halden.no/nyheter/nsb/jernbaneverket/jernbanedirektoratet-skrinlegger-rett-linje-jernbanen-skal-ga-gjennom-byene-med-stasjon-i-fredrikstad/s/5-59-1731463

 

 

Enda et prishopp for dobbeltspor på Østfoldbanen

(Journalist Lars Håkon Pedersen,
journalist Per Øyvind Fange)

NRK 7. januar 2020 kl 1402:

https://www.nrk.no/osloogviken/enda-et-prishopp-for-dobbeltspor-pa-ostfoldbanen-1.14849422

 

 

Elektrifisering av Nordlandsbanen skulle koste 14 milliarder. Med batteritog kan banen bli utslippsfri for bare 3,3 milliarder.

(Journalist Mari Gisvold Solberg)

Teknisk Ukeblad 7. januar 2020 kl 0515:

https://www.tu.no/artikler/elektrifisering-av-nordlandsbanen-skulle-koste-14-milliarder-se-hvordan-banen-kan-bli-utslippsfri-for-bare-3-3-milliarder/482059

 

 

Østfoldbanen: Banen bør gå gjennom byene

(Njål Svingheim)

Jernbanedirektoratet 7. januar 2020:

https://www.jernbanedirektoratet.no/no/aktualiteter/2020/ostfoldbanen-banen-bor-ga-gjennom-byene/

 

 

To punkter bør forbedres på fint veianlegg på Ørebekk

Enok Bekkevold, Gressvik

Fredriksstad Blad 6. januar 2020 kl 1555:

https://www.f-b.no/debatt/simo-orebekk/rv-110/to-punkter-bor-forbedres-pa-fint-veianlegg-pa-orebekk/o/5-59-1720588

 

 

Fredrikstad og Sarpsborg: Fire prosjekt som burde forene Tuppen og Lillemor

Roar Julsen, Wessels gate, Oslo, tidligere rådmann i Fredrikstad kommune

Fredriksstad Blad 6. januar 2020 kl 1553:

https://www.f-b.no/debatt/kommunesammenslaing/roar-julsen/fredrikstad-og-sarpsborg-fire-prosjekt-som-burde-forene-tuppen-og-lillemor/o/5-59-1728334

 

 

Øst gir semiurban stasjon

Ole Jonny Trangsrud

Hamar Arbeiderblad 6. januar 2020 kl 0722:

https://www.h-a.no/debatt/ost-gir-semiurban-stasjon

 

 

Øst eller vest best?

Dagfinn Nyborg

Hamar Arbeiderblad 6. januar 2020 kl 0722:

http://nettarkiv.h-a.no/debatt/ost-eller-vest-best-

 

 

Supplerende tildelingsbrev 8/2019 - Jernbanedirektoratets vurdering av alternative tiltak på strekningen Haug-Seut-Sarpsborg (Klavestad)

Per-Arne Fredriksen, Direktør Infrastrukturavtaler, Jernbanedirektoratet
Brandon Mehlin Wessel, seniorrådgiver, Jernbanedirektoratet

Jernbanedirektoratet 6. januar 2020:

https://www.jernbanedirektoratet.no/contentassets/0d10f8d3fb05424e868973c8df4f0090/ostfoldbanen---brev-til-samferdselsdepartementet-060120.pdf

 

 

Så stor blir Fredrikstad i gigantregionen Viken

Jon Jacobsen, sjefredaktør i Fredriksstad Blad

Fredriksstad Blad 3. januar 2020 kl 1817: (FB+)

https://www.f-b.no/nyheter/viken/fredrikstad-kommune/sa-stor-blir-fredrikstad-i-gigantregionen-viken/s/5-59-1728820

 

 

Svenskene mener at jernbanen også i framtiden vil gå over Kornsjø

(Njål Svingheim)

Bane NOR 2. januar 2020:

https://www.banenor.no/Nyheter/Nyhetsarkiv/2020/vil-bidra-til-a-fa-norge-pa-skinner/

 

 

Tre Fredrikstad-myter om dobbeltsporet

Kristoffer Hagen, student ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Fredriksstad Blad 2. januar 2020 kl 1744:

https://www.f-b.no/debatt/bane-nor/gronli-stasjon/tre-fredrikstad-myter-om-dobbeltsporet/o/5-59-1727833

 

 

Viktige klimavalg – hver dag

Jon-Ivar Nygård, ordfører i Fredrikstad kommune

Fredriksstad Blad 2. januar 2020 kl 1115:

https://www.f-b.no/debatt/ordforer-jon-ivar-nygard/klima/viktige-klimavalg-hver-dag/o/5-59-1721467

 

 

«Ny jernbanepolitikk tvinger seg frem»

Johannes Thue, Skogløkken, Fredrikstad

Dagsavisen Demokraten 2. januar 2020 kl 1053:

https://www.dagsavisen.no/demokraten/meninger/ny-jernbanepolitikk-tvinger-seg-frem-1.1640330

 

 

«Fredrikstad-mytene om dobbeltsporet»

Kristoffer Hagen, student ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Dagsavisen Demokraten 2. januar 2020 kl 1021:

https://www.dagsavisen.no/demokraten/meninger/fredrikstad-mytene-om-dobbeltsporet-1.1640343

 

 

KLIMAPLAN

Moss kommune

Moss kommune 2020:

https://innsyn.onacos.no/moss/mote/wfdocument.ashx?journalpostid=2020001246&dokid=2927

 

 

 

2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 og tidligere  Topp  

2019

 

Ny jernbanepolitikk tvinger seg frem

Johannes Thue, Skogløkken, Fredrikstad

Fredriksstad Blad 30. desember 2019 kl 1614:

https://www.f-b.no/debatt/intercity/bane-nor/ny-jernbanepolitikk-tvinger-seg-frem/o/5-59-1726075

 

 

Kan vi få magnettog i Skandinavia?

Ole Rasmussen, ingeniør, medlem av Styringsgruppen for DSMG - Den Skandinaviske Magnettogs Gruppe

Teknisk Ukeblad 29. desember 2019 kl 0503:

https://www.tu.no/artikler/kan-vi-fa-magnettog-i-skandinavia/481762

 

 

PR-eksplosjon i norsk jernbane: – Det er en ukultur i staten

(Journalist Espen Teigen)

Nettavisen 28. desember 2019 kl 1551:

https://www.nettavisen.no/okonomi/pr-eksplosjon-i-norsk-jernbane--det-er-en-ukultur-i-staten/3423898981.html

 

 

Flytter hele bedriften ut av Hamar om banen kommer i øst

(Journalist Stian F. Steinsvik)

Hamar Arbeiderblad 28. desember 2019 kl 1419:

https://www.h-a.no/2019/nyheter/flytter-hele-bedriften-ut-av-hamar-om-banen-kommer-i-ost/

 

 

Kjære Ordfører..... – mens vi likevel venter.....

Henning Aall, bystyrerepresentant for MDG
Arild Aaserud, utbygger og investor,
Christian Walter, selvstendig næringsdrivende

Fredriksstad Blad 27. desember 2019 kl 1225: (FB+)

https://www.f-b.no/debatt/intercity/politikk/kjare-ordforer-mens-vi-likevel-venter/o/5-59-1723938

 

 

Offentlige prosjekter øker for mye i pris

(Dagbladets lederavdeling)

Dagbladet 24. desember 2019 kl 1959:

https://www.dagbladet.no/kultur/offentlige-prosjekter-oker-for-mye-i-pris/71965306

 

 

Bane NOR bruker millioner på å leie inn konsulent som direktør

(Journalist Frode Aga)

Byggeindustrien 23. desember 2019 kl 1445:

http://www.bygg.no/article/1418833?

 

 

Krangelen om dobbeltsporet ruller videre: Mener Rødt har sporet av i jernbanesaken

(Journalist Helge Warberg-Knoll)

Moss Avis 22. desember 2019 kl 1827: (MA+)

https://www.moss-avis.no/nyheter/moss-kommune/politikk/krangelen-om-dobbeltsporet-ruller-videre-mener-rodt-har-sporet-av-i-jernbanesaken/s/5-67-977543

 

 

– Politikerne blir ført bak lyset

(Journalist Per Øyvind Fange)

NRK Oslo og Viken 22. desember 2019 kl 1750:

https://www.nrk.no/osloogviken/etterlyser-nytenking-for-a-unnga-ekstrem-prisvekst-1.14830463

 

 

RV 19 – hvorfor ønsker AP å beholde Alternativ 1 i den videre planprosessen?

Cecilie Hillestad Aas og Erik Hillestad Aas, Nei til fergeleie på Feste og rasering av Ryggelandskapet

Moss Avis 20. desember 2019 kl 2136:

https://www.moss-avis.no/debatt/leserbrev/rv-19/rv-19-hvorfor-onsker-ap-a-beholde-alternativ-1-i-den-videre-planprosessen/o/5-67-977669

 

 

Sp trosser flertallet i jernbanesaken

Geir Bjørnar Smebye, leder i Folkeaksjonen for jernbanefri strandsone i Hamar

Hamar Arbeiderblad 20. desember 2019 kl 1031:

http://nettarkiv.h-a.no/debatt/sp-trosser-flertallet

 

 

Vi er uenige i ethvert forslag til veitrasé i dagen langs fjorden sydover og gjennom Rygges kulturlandskap

Shakeel Rehman. gruppeleder Moss Ap

Moss Avis 20. desember 2019 kl 1023:

https://www.moss-avis.no/debatt/rv-19/verneverdig/vi-er-uenige-i-ethvert-forslag-til-veitras-i-dagen-langs-fjorden-sydover-og-gjennom-rygges-kulturlandskap/o/5-67-976026

 

 

– Da går vi for Klevberget-alternativet

Nils Ellefsen, Jan Jansen, Ole Rømer Sandberg, Harald Stenerud, veteranarkitekter

Moss Avis 20. desember 2019 kl 1016:

https://www.moss-avis.no/debatt/byutvikling/rv-19/da-gar-vi-for-klevberget-alternativet/o/5-67-977054

 

 

Blir vi holdt med godt snakk?

Gretha Kant, kommunestyremedlem Høyre

Moss Avis 20. desember 2019 kl 1014:

https://www.moss-avis.no/debatt/byutvikling/rv-19/blir-vi-holdt-med-godt-snakk/o/5-67-977040

 

 

Melding til alle reisende: Det er store forsinkelser på Europa-toget

(Journalist Per Øyvind Fange,
journalist Christian Nicolai Bjørke,
grafiker Marco Vaglieri)

NRK Oslo og Viken 19. desember 2019 kl 1347:

https://www.nrk.no/osloogviken/xl/ostfoldbanen-kostet-3-milliarder-i-1990-_-na-er-prisen-54-milliarder-1.14822486

 

 

Sentral eller perifer stasjon

Lars Mæhlum

Hamar Arbeiderblad 19. desember 2019 kl 1223:

https://www.h-a.no/debatt/sentral-eller-perifer-stasjon

 

 

Videre planlegging av Hordfast skal skje med bruk av statlig reguleringsplan

(Pressemelding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet)

Regjeringen.no 19. desember 2019:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/videre-planlegging-av-hordfast-skal-skje-med-bruk-av-statlig-reguleringsplan/id2683681/

 

 

Bane Nor innfører tiltak for å øke punktligheten på togreiser

(NTB)

Fredriksstad Blad 18. desember 2019 kl 1601: (FB+)

https://www.f-b.no/bane-nor-innforer-tiltak-for-a-oke-punktligheten-pa-togreiser/s/5-68-755296

 

 

Kommunestyret sendte alle tre traseer ut på høring

(Journalist Stian F. Steinsvik)

Hamar Arbeiderblad 18. desember 2019 kl 1345:

https://beta.h-a.no/2019/nyheter/kommunestyret-sendte-alle-tre-traseer-ut-pa-horing/

 

 

Rigg på plass – digert krater i Moss: Skal sikre mot kvikkleire i sentrum

(Journalist Helge Warberg-Knoll)

Moss Avis 18. desember 2019 kl 0400: (MA+)

https://www.moss-avis.no/nyheter/moss-kommune/bane-nor-sf/rigg-pa-plass-digert-krater-i-moss-skal-sikre-mot-kvikkleire-i-sentrum/s/5-67-975092

 

 

Hva er TEN-T, Tentacle og Interreg?

Øivind Sund, styremedlem i Aksjon Rett Linje

Aksjon Rett Linje 18. desember 2019:

Hva_er_TEN-T_Tentacle-%20og_Interreg_-_%C3%98S_18.12.2019.pdf

 

 

Flere partier åpner for at kommunen kan kjøpe opp berørte boliger i Hamar

(Journalist Stian F. Steinsvik)

Hamar Arbeiderblad 18. desember 2019 kl 1023:

https://www.h-a.no/2019/nyheter/flere-partier-apner-for-at-kommunen-kan-kjope-opp-berorte-boliger-i-hamar/

 

 

Østfoldbanens rolle

Øivind Sund, styremedlem i Aksjon Rett Linje

Aksjon Rett Linje 18. desember 2019:

Østfoldbanens_rolle_-_ØS_18.12.2019.pdf

 

 

– Trafikken må ledes milevidt utenfor kulturlandskapet i Rygge

Arnulf Johannessen og Audun Johannessen, for Moss og Omegn Tenkepark

Moss Avis 16. desember 2019 kl 1535:

https://www.moss-avis.no/debatt/rv-19/rygge/trafikken-ma-ledes-milevidt-utenfor-kulturlandskapet-i-rygge/o/5-67-974343

 

 

I dag blir det flere togavganger på Østfoldbanen

(Journalist Marianne Holøien)

Fredriksstad Blad 15. desember 2019 kl 0909: (FB+)

https://www.f-b.no/nyheter/tog/vy/i-dag-blir-det-flere-togavganger-pa-ostfoldbanen/s/5-59-1712474

 

 

Hvorfor er tog dyrere enn fly?

Birand Hashem, Bergen

Bergens Tidende 13. desember 2019:

https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/50v2Pm/hvorfor-er-tog-dyrere-enn-fly

 

 

Vil bidra til å få Norge på skinner

(Journalist Njål Svinheim)

Jernbanemagasinet 12. desember 2019:

https://jernbanemagasinet.no/artikler/vil-bidra-til-a-fa-norge-pa-skinner/

 

 

Klar bane mot Hamar

(Journalist Tore Holtet,
fotojournalist Siv Dolmen)

Jernbanemagasinet 12. desember 2019:

http://jernbanemagasinet.no/artikler/klar-bane-mot-hamar/

 

 

Sveits totalfornyer uten å stenge

(Journalist Njål Svinheim)

Jernbanemagasinet 12. desember 2019:

http://jernbanemagasinet.no/artikler/sveits-totalfornyer-uten-a-stenge/

 

 

InterCity-prosjektet - ØSTFOLDBANEN - Haug–Halden

Alternativ utbyggingsrekkefølge Haug – Klavestad

Bane NOR

Jernbanedirektoratet 12. desember 2019:

https://www.jernbanedirektoratet.no/contentassets/0d10f8d3fb05424e868973c8df4f0090/bane-nor--ostfoldbanen---alternativ-utb-rekkefolge.pdf

 

 

Rungende nei til riksvei 19 i kulturlandskapet

(Journalist Eva Fretheim)

Moss Avis 11. desember 2019 kl 2023: (MA+)

https://www.moss-avis.no/nyheter/moss/politikk/rungende-nei-til-riksvei-19-i-kulturlandskapet/s/5-67-971159

 

 

Nord-Norgebanen vil koste over 100 milliarder kroner

(Journalist Christian Aarhus)

Byggeindustrien 11. desember 2019 kl 1433:

https://www.bygg.no/article/1417824

 

 

SINTEF: Vi må bruke mer kortreist stein til veibygging

(Byggeindustrien)

Byggeindustrien 11. desember 2019 kl 1149:

https://www.bygg.no/article/1417798

 

 

«Nytt vedtak kan sparke bena under bomringen»

Steinar Haakenstad og Ståle Solberg, Sammen For Sarpsborg

Sarpsborg Arbeiderblad 11. desember 2019 kl 1110:

https://www.sa.no/meninger/leserbrev/bypakke-nedre-glomma/nytt-vedtak-kan-sparke-bena-under-bomringen/o/5-46-796371

 

 

Nå kan du si ditt om den planlagte jernbane – og veiutbyggingen

(Journalist Svein Kristiansen)

Fredriksstad Blad 10. desember 2019 kl 1150: (FB+)

https://www.f-b.no/nyheter/jernbane/riksvei110/na-kan-du-si-ditt-om-den-planlagte-jernbane-og-veiutbyggingen/s/5-59-1707822

 

 

Jernbaneplaner ut på høring

(Journalist Patrick Walther Larsen)

Sarpsborg Arbeiderblad 10. desember 2019 kl 1019: (SA+)

https://www.sa.no/jernbane/sarpsborg-kommune/bane-nor/jernbaneplaner-ut-pa-horing/s/5-46-795431

 

 

Endelig løsner det for Vy – vant kampen om Bergensbanen

(Journalist Sindre Hopland,
journalist Karl A. Wig)

E24 9. desember 2019 kl 1313:

https://e24.no/naeringsliv/i/7012Qw/endelig-loesner-det-for-vy-vant-kampen-om-bergensbanen

 

 

Vy beholder Bergensbanen

(Journalist Nora Rydne,
journalist Jonas Christensen,
journalist Kenneth Lund)

Dagens Næringsliv 9. desember 2019 kl 1201:

https://www.dn.no/samferdsel/bergensbanen/tog/jernbane/vy-beholder-bergensbanen/2-1-720161

 

 

«Vi ønsker å få utredet tre nye bruer som vil kunne gi en sammenhengende tur/sykkelsti fra Ise til Tunevannet»

Sammen For Sarpsborg,
Kristelig Folkeparti,
Pensjonispartiet,
Helge Skår (uavhengig)

Sarpsborg Arbeiderblad 9. desember 2019 kl 1230: (SA+)

https://www.sa.no/meninger/leserbrev/politikk/vi-onsker-a-fa-utredet-tre-nye-bruer-som-vil-kunne-gi-en-sammenhengende-tur-sykkelsti-fra-ise-til-tunevannet/o/5-46-795339

 

 

Ny utbyggingsdirektør er på plass i Bane NOR

(Journalist Frode Aga)

Byggeindustrien 9. desember 2019 kl 1132:

https://www.bygg.no/article/1417606

 

 

Ap-Laabak: Klimatiltak er ikke symbolpolitikk, Frp og Pp

Simon Appelberg Laabak, bystyrerepresentant for Fredrikstad Arbeiderparti

Fredriksstad Blad 9. desember 2019 kl 1116:

https://www.f-b.no/debatt/klima/simon-appelberg-laabak/ap-laabak-klimatiltak-er-ikke-symbolpolitikk-frp-og-pp/o/5-59-1703465

 

 

Vy Tog skal gi dei reisanda eit betre tilbod på Bergensbanen og Vossabanen – og vil betale staten for å få få køyre tog

(Pressemelding)

Regjeringen.no 9. desember 2019:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/vy-tog-skal-gi-dei-reisanda-eit-betre-tilbod-pa-bergensbanen-og-vossabanen--og-vil-betale-staten-22-mrd.-kroner-for-a-fa-fa-gjere-detkoyre-tog/id2681561/

 

 

Involvering, samarbeid og jubileumsfest

Karine Westerveld og Bjørn Boge, Nei til fergeleie på Feste og rasering av Ryggelandskapet

Moss Avis 8. desember 2019 kl 1454:

https://www.moss-avis.no/debatt/rygge/politikk/involvering-samarbeid-og-jubileumsfest/o/5-67-967992

 

 

Julebordsnakkis nr. 1: RV19 nå og snart

Morten Karlsen, aksjonær i Næringsavisen, som utgir Morsa Tidende

Morsa Tidende 7. desember 2019:

https://www.morsatidende.no/2019/12/07/julebord-snakkis-nr-1-rv19-na-og-snart/

 

 

Bane NOR sier nei til å betale gang- og sykkelvei mellom Karlshus og Tomb: Prisen beregnet til 93 kroner per sykkel- eller gåtur

(Politisk kommentator Øivind Lågbu)

Fredriksstad Blad 6. desember 2019 kl 1824: (FB+)

https://www.f-b.no/nyheter/rade/kommunestyret/bane-nor-sier-nei-til-a-betale-gang-og-sykkelvei-mellom-karlshus-og-tomb-prisen-beregnet-til-93-kroner-per-sykkel-eller-gatur/s/5-59-1701005

 

 

Norges lengste jernbanebru er så stor at den må bygges med utstyr fra offshorenæringen

(Journalist Mari Gisvold Solberg)

Teknisk Ukeblad 6. desember 2019 kl 0515:

https://www.tu.no/artikler/norges-lengste-jernbanebru-er-sa-stor-at-den-ma-bygges-med-utstyr-fra-offshorenaeringen/479274

 

 

Norges järnvägspaus kan påverka Bohusbanan

(Journalist Richard Veldre, P4 Väst)

Sveriges Radio 4. desember 2019 kl 0800:

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=125&artikel=7364410

 

 

Rett linje-forslaget: Sarpsborg-ordføreren vil ikke si hvor ny togstasjon blir plassert – vil ikke låse seg til Rolvsøy

(Politisk kommentator Øivind Lågbu)

Fredriksstad Blad 4. desember 2019 kl 0633: (FB+)

https://www.f-b.no/nyheter/bane-nor/sindre-martinsen-evje/rett-linje-forslaget-sarpsborg-ordforeren-vil-ikke-si-hvor-ny-togstasjon-blir-plassert-vil-ikke-lase-seg-til-rolvsoy/s/5-59-1699341

 

 

Bane NOR ble anbefalt å gjøre utbedringer på planovergangen i 2013 – droppet det fordi det var for dyrt

(Journalist Kristian Bolstad)

Fredriksstad Blad 4. desember 2019 kl 0605: (FB+)

https://www.f-b.no/nyheter/bane-nor/jernbane/bane-nor-ble-anbefalt-a-gjore-utbedringer-pa-planovergangen-i-2013-droppet-det-fordi-det-var-for-dyrt/s/5-59-1699285

 

 

Ordfører Nygård tror ikke det blir utredning om rett linje: – I så fall må også rett linje fra Fredrikstad til Halden utredes

(Politisk kommentator Øivind Lågbu)

Fredriksstad Blad 3. desember 2019 kl 2204: (FB+)

https://www.f-b.no/nyheter/dobbeltspor/jon-ivar-nygard/ordforer-nygard-tror-ikke-det-blir-utredning-om-rett-linje-i-sa-fall-ma-ogsa-rett-linje-fra-fredrikstad-til-halden-utredes/s/5-59-1698813

 

 

Utslippene må kuttes dramatisk!

Åge Langeland, tidligere plansjef i Østfold fylke

Sarpsborg Arbeiderblad 3. desember 2019 kl 1225:

https://www.sa.no/meninger/leserbrev/klimapolitikk/utslippene-ma-kuttes-dramatisk/o/5-46-792379

 

 

Intercity en tapt kamp for Fredrikstad?

Øivind Sund, styremedlem Aksjon Rett LinjeFredrikstad

Fredriksstad Blad 3. desember 2019 kl 0910:

https://www.f-b.no/debatt/intercity/jernbane/intercity-en-tapt-kamp-for-fredrikstad/o/5-59-1695734

 

 

Bane Nor om sentral stasjon

Geir Bjørnar Smebye, leder i Folkeaksjonen for jernbanefri strandsone i Hamar

Hamar Arbeiderblad 2. desember 2019 kl 1213:

https://www.h-a.no/debatt/bane-nor-om-sentral-stasjon

 

 

Hovedrapport - Ny jernbane Fauske – Tromsø (Nord-Norgebanen) - Oppdatert kunnskapsgrunnlag

(Jernbanedirektoratet)

Regjeringen.no 2. desember 2019:

https://www.regjeringen.no/contentassets/32d2ff899c204220ac0e400c4785f0e0/jernbane_fauske_tromso_hovedrapport.pdf

 

 

Ber statsråden stanse Rygge-rasering

(Journalist Helge Warberg-Knoll)

Moss Avis 1. desember 2019 kl 0530: (MA+)

https://www.moss-avis.no/nyheter/moss-kommune/rygge/ber-statsraden-stanse-rygge-rasering/s/5-67-963081

 

 

360 graders analyse av potensialet for nullutslippskjøretøy

Erik Figenbaum, Inga Margrete Ydersbond, Astrid Helene Amundsen, Daniel Ruben Pinchasik, Rebecca Jayne Thorne, Lasse Fridstrøm, Marika Kolbenstvedt, Transportøkonomisk institutt (TØI)

Regjeringen.no, desember 2019:

https://www.regjeringen.no/contentassets/8561b0b2c1124a0ea7155a48f2ce5f27/360-graders-analyse-av-potensialet-for-nullutslippskjoretoy-toi-2020.pdf

 

 

To spor gjennom Hamar går fort rett vest

(Journalist Stian F. Steinsvik)

Hamar Arbeiderblad 29. november 2019 kl 1934:

https://beta.h-a.no/2019/nyheter/to-spor-gjennom-hamar-gar-fort-rett-vest/

 

 

Oppdatert grunnlag fra mulighetsstudien 2011/KVU 2012

med nye kostnadsestimat for alternative utbyggingskonsept
InterCity-prosjektet Østfoldbanen - Strekningen Haug-Halden

(Bane NOR)

Jernbanedirektoratet / Bane NOR 26. november 2019:

https://www.jernbanedirektoratet.no/contentassets/0d10f8d3fb05424e868973c8df4f0090/bane-nor--ostfoldbanen--oppdatert-grunnlag--mulighetsstudie.pdf

 

 

Jernbane eller byutvikling

(Journalist Stian F. Steinsvik)

Hamar Arbeiderblad 24. november 2019 kl 1845:

https://www.h-a.no/2019/nyheter/jernbane-eller-byutvikling/

 

 

Så mye har trafikken gått ned etter at bomringen åpnet

(Journalist Kristian Bolstad)

Fredriksstad Blad 28. november 2019 kl 1652: (FB+)

https://www.f-b.no/nyheter/bomring/statens-vegvesen/sa-mye-har-trafikken-gatt-ned-etter-at-bomringen-apnet/s/5-59-1695347

 

 

Mesterhus-sjef om dramatisk eneboligfall: - For ensrettet satsing på knutepunktsutvikling

(Journalist Frode Aga)

Byggeindustrien 28. november 2019 kl 1617:

https://www.bygg.no/article/1416182

 

 

Flere opprørte over Statens vegvesen: Redd for trailerkonvoi ved Værne Kloster

(Journalist Helge Warberg-Knoll)

Moss Avis 28. november 2019 kl 1121: (MA+)

https://www.moss-avis.no/nyheter/moss-kommune/riksvei-19/flere-opprorte-over-statens-vegvesen-redd-for-trailerkonvoi-ved-varne-kloster/s/5-67-961491

 

 

Full politisk enighet om brevet til samferdselsministeren i jernbanesaken

(Journalist Johnny Helgesen)

Sarpsborg Arbeiderblad 28. november 2019 kl 0826: (SA+)

https://www.sa.no/sarpsborg-kommune/jernbane/politikk/full-politisk-enighet-om-brevet-til-samferdselsministeren-i-jernbanesaken/s/5-46-790497

 

 

Vi har en viktig rolle i det grønne skiftet

(Ida Taule Brentebråten)

Bane NOR 28. november 2019:

https://www.banenor.no/Nyheter/Nyhetsarkiv/2019/vi-har-en-viktig-rolle-i-det-gronne-skiftet

 

 

Et tankekors for statsråden

Jonathan Parker, leder Bedre Byutvikling Moss

Moss Avis 27. november 2019 kl 1600:

https://www.moss-avis.no/debatt/byutvikling/bedre-byutvikling-moss/et-tankekors-for-statsraden/o/5-67-960849

 

 

BNL-prognose: Færre eneboliger og mindre oppussing

Byggeindustrien

Bygg.no 27. november 2019 kl 1331:

https://www.bygg.no/article/1416090

 

 

Anmodning om utarbeiding av samlet plan for Østfold for lokaltrafikk, regiontrafikk, utenlandstrafikk og godstrafikk, samt utredning av alternative InterCity-konsepter

Sindre Martinsen-Evje, ordfører i Sarpsborg kommune

Sarpsborg kommune 28. november 2019:

Anmodning om utarbeiding av samlet plan for Østfold for lokaltrafikk, regiontrafikk, utenlandstrafikk og godstrafikk, samt utredning av alterna....pdf

 

 

Frykter ny trafikkmaskin sør for Kransen

(Journalist Helge Warberg-Knoll)

Moss Avis 26. november 2019 kl 2013: (MA+)

https://www.moss-avis.no/nyheter/moss-kommune/statens-vegvesen/frykter-ny-trafikkmaskin-sor-for-kransen/s/5-67-960797

 

 

Moss havn og jernbanespor i Rv19-konflikt

Anette Mjelde, Ny Kurs,
Therese Bakkevig, Ny Kurs

Moss Avis 26. november 2019 kl 1816:

https://www.moss-avis.no/debatt/byutvikling/moss-havn/moss-havn-og-jernbanespor-i-rv19-konflikt/o/5-67-960858

 

 

Riksvei 19 og dobbeltsporet; et tankekors for statsråden?

Jonathan Parker, leder Bedre Byutvikling Moss (BBM)

Dagsavisen Moss Dagblad 26. november 2019 kl 0906:

https://www.dagsavisen.no/moss/debatt/riksvei-19-og-dobbeltsporet-et-tankekors-for-statsraden-1.1623813

 

 

Dobbeltspor - et gigantisk narrespill?

Jan Larsen

Hamar Arbeiderblad 25. november 2019 kl 1041:

https://www.h-a.no/debatt/dobbeltspor---et-gigantisk-narrespill

 

 

Nasjonal transportplan 2022-2033 - Oppdrag 9 om prioriteringer

Tore Raasok, ekspedisjonssjef, Samferdselsdepartementet
Jan Fredrik Lund, prosjektleder, Samferdselsdepartementet

Regjeringen.no 25. november 2019:

https://www.regjeringen.no/contentassets/2ceaece5bb1b405f9b9e183395c722b8/oppdrag-9-25112019.pdf

 

 

Politikere om å legge ned Flytoget: – Virker helt utenkelig

(Journalist Jacob Trumpy)

Dagens Næringsliv 23. november 2019 kl 1153:

https://www.dn.no/samferdsel/flytoget/oslo-lufthavn/helge-orten/politikere-om-a-legge-ned-flytoget-virker-helt-utenkelig/2-1-711773

 

 

Slik blir nye Drammen stasjon

(Simen Slette Sunde, Bane NOR)

Bane NOR 22. november 2019:

https://www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/vestfoldbanen/drammen-kobbervikdalen/innhold/2019/slik-blir-nye-drammen-stasjon/

 

 

Kuvending etterlyses

Erik Grønner, bedriftsleder, Larkollen

Moss Avis 21. november 2019 kl 1503:

https://www.moss-avis.no/debatt/byutvikling/moss-havn/kuvending-etterlyses/o/5-67-958269

 

 

Kan noen svare meg?

Morten Dag Nilsen, Rygge

Moss Avis 21. november 2019 kl 1444:

https://www.moss-avis.no/debatt/byutvikling/moss-havn/kan-noen-svare-meg/o/5-67-958263

 

 

Nasjonal transportplan 2022-2033: Invitasjon til å komme med innspill om prioriteringer på transportområdet

Samferdselsdepartementet

Regjeringen.no 21. november 2019:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/ntp-2022-2033-invitasjon-til-a-komme-med-innspill-om-prioriteringer-pa-transportomradet/id2679261/

 

 

Skjer det for lite her?

Helge Skår, bystyremedlem

Sarpsborg Arbeiderblad 20. november 2019 kl 2113:

https://www.sa.no/meninger/leserbrev/helge-skar/skjer-det-for-lite-her/o/5-46-785916

 

 

Toget må gå der folk jobber og bor

Nina Solli, regiondirektør i NHO Viken Oslo

Sarpsborg Arbeiderblad 19. november 2019 kl 1527:

https://www.sa.no/meninger/leserbrev/nho/toget-ma-ga-der-folk-jobber-og-bor/o/5-46-785250

 

 

Frykter nytt dobbeltspor fra Ski til Svinesund via Sarpsborg sentrum

Vibeke Nilsen, SaFoSa,
Steinar Haakenstad, SaFoSa,
Ståle Solberg, SaFoSa,
Jan Petter Bruun Bastøe, Rødt,
Marthe Bastøe, Rødt,
, Annar Hasle , KrF,
Anna Solberg, KrF,
Ståle Hansen, Pensjonistpartiet,
Helge Skår, uavhengig bystyrerepresentant

Sarpsborg Arbeiderblad 19. november 2019 kl 1518:

https://www.sa.no/meninger/leserbrev/jernbane/frykter-nytt-dobbeltspor-fra-ski-til-svinesund-via-sarpsborg-sentrum/o/5-46-785319

 

 

Havna den hellige ku

Jon Ivar Fjeld, tidligere journalist i Moss Avis, Vallensbækstrand, Danmark

Moss Avis 19. november 2019 kl 0909:

https://www.moss-avis.no/debatt/byutvikling/moss-havn/havna-den-hellige-ku/o/5-67-954999

 

 

Lar entreprenørene overta i Fredrikstad

(Journalist Christopher Kunøe)

Byggmesteren 19. november 2019:

https://byggmesteren.as/2019/11/19/lar-entreprenorene-overta-i-fredrikstad/

 

 

Lar entreprenørene overta i Fredrikstad

(Journalist Christopher Kunøe)

Byggmesteren 19. november 2019:

https://byggmesteren.as/2019/11/19/lar-entreprenorene-overta-i-fredrikstad/

 

 

Anmodning om utredning av alternative InterCity-konsepter i Sarpsborg - UTKAST

Sarpsborg kommune

Sarpsborg kommune 19. november 2019:

Anmodning_om_utredning_av_alternative_InterCity-konsepter_i_Sarpsborg_-_UTKAST.pdf

 

 

Togreisende på Østlandet mer misfornøyd enn før

(NTB)

Sarpsborg Arbeiderblad 18. november 2019 kl 0925:

https://www.sa.no/nyhet/samferdsel/tog/togreisende-pa-ostlandet-mer-misfornoyd-enn-for/s/5-46-784733

 

 

Togreisende på Østlandet mer misfornøyd enn før

(NTB)

Fredriksstad Blad 18. november 2019 kl 0918:

https://www.f-b.no/vy/ostfoldbanen/jernbane/togreisende-pa-ostlandet-mer-misfornoyd-enn-for/s/5-59-1683563

 

 

Vollene på Vanem

Benedicte Lund, Miljøpartiet De Grønne, Moss

Moss Avis 18. november 2019 kl 0711:

https://www.moss-avis.no/debatt/miljovern/moss-naringspark/vollene-pa-vanem/o/5-67-952646

 

 

Passasjerene slakter Vy etter høstens togtrøbbel

(Journalist Wasim Riaz,
journalist Sveinung Berg Bentzrød)

Aftenposten 18. november 2019 kl 0701:

https://www.aftenposten.no/norge/i/GGXEE4/passasjerene-slakter-vy-etter-hoestens-togtroebbel

 

 

En jernbane gjennom Østfold burde vært løftet opp og fram og ikke som nå lagt i en skuff for videre utredning.

Eirik Tveiten, Rødt Moss

Moss Avis 17. november 2019 kl 2119:

https://www.moss-avis.no/debatt/byutvikling/tog/en-jernbane-gjennom-ostfold-burde-vart-loftet-opp-og-fram-og-ikke-som-na-lagt-i-en-skuff-for-videre-utredning/o/5-67-954813

 

 

Erik Grønners kuer

Jørn Roald Wille, kommunestyrerepresentant for Moss Høyre

Moss Avis 16. november 2019 kl 2106:

https://www.moss-avis.no/debatt/byutvikling/havn/erik-gronners-kuer/o/5-67-954795

 

 

Bystyrene i Fredrikstad og Sarpsborg rykende uenige: Sarpsborg vil ha utredet rett linje – Fredrikstad sier nei

(Politisk kommentator Øivind Lågbu)

Sarpsborg Arbeiderblad 16. november 2019 kl 1253: (SA+)

https://www.sa.no/nyheter/dobbeltspor/tog/bystyrene-i-fredrikstad-og-sarpsborg-rykende-uenige-sarpsborg-vil-ha-utredet-rett-linje-fredrikstad-sier-nei/s/5-46-783567

 

 

Bystyrene i Fredrikstad og Sarpsborg rykende uenige: Sarpsborg vil ha utredet rett linje – Fredrikstad sier nei

(Politisk kommentator Øivind Lågbu)

Fredriksstad Blad 16. november 2019 kl 1251: (FB+)

https://www.f-b.no/nyheter/intercity/politikk/bystyrene-i-fredrikstad-og-sarpsborg-rykende-uenige-sarpsborg-vil-ha-utredet-rett-linje-fredrikstad-sier-nei/s/5-59-1680612

 

 

Rygge sier nei til plassering av ferjeleie på Revlingen eller Feste

(Journalist Irene Sundby Nilsen)

Moss Avis 15. november 2019 kl 1351:

https://www.moss-avis.no/nyheter/rygge/feste/rygge-sier-nei-til-plassering-av-ferjeleie-pa-revlingen-eller-feste/s/5-67-954394

 

 

150 lastebiler vil hver dag kjøre på skoleveien: – Jeg er egentlig mest engstelig for stressede privatbilister

(Journalist Erlend Iversen Skarsholt)

Moss Avis 15. november 2019 kl 0425: (MA+)

https://www.moss-avis.no/nyheter/moss/verket-skole/150-lastebiler-vil-hver-dag-kjore-pa-skoleveien-jeg-er-egentlig-mest-engstelig-for-stressede-privatbilister/s/5-67-953571

 

 

Bane NOR fremmer innsigelser

(Bane NOR)

Bane NOR 15. november 2019:

https://www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/dovrebanen/sorli-akersvika/innhold/2019/bane-nor-med-innsigelser/

 

 

Det nye bystyret: Bitre politiske piller og splid i flere partier

Bernt Lyngstad, redaktør i Sarpsborg Arbeiderblad

Sarpsborg Arbeiderblad 14. november 2019 kl 1933: (SA+)

https://www.sa.no/meninger/bystyret/sarpsborg-kommune/det-nye-bystyret-bitre-politiske-piller-og-splid-i-flere-partier/o/5-46-782703

 

 

Skuffelse og lettelse over Nore og Vanem-vedtaket: – Dette er ille og unødvendig

(Journalist Eva Fretheim)

Moss Avis 14. november 2019 kl 1704: (MA+)

https://www.moss-avis.no/nyheter/moss/politikk/skuffelse-og-lettelse-over-nore-og-vanem-vedtaket-dette-er-ille-og-unodvendig/s/5-67-953590

 

 

Bystyret stoppet intercity-løsningen – men vil gå videre med bruene over Sarpsfossen

(Journalist Johnny Helgesen)

Sarpsborg Arbeiderblad 14. november 2019 kl 1654: (SA+)

https://www.sa.no/bystyret/jernbane/bane-nor/bystyret-stoppet-intercity-losningen-men-vil-ga-videre-med-bruene-over-sarpsfossen/s/5-46-782556

 

 

Prosjektet har morene, kvikkleire, er midt under et boligområde og ved siden av en jernbanelinje i full drift: Slik løser de det

(Journalist Mari Gisvold Solberg)

Teknisk Ukeblad 14. november 2019 kl 1600:

https://www.tu.no/artikler/prosjektet-har-morene-kvikkleire-er-midt-under-et-boligomrade-og-ved-siden-av-en-jernbanelinje-i-full-drift-slik-loser-de-det/478742

 

 

Hva skjer når Sarpsborg nå sier nei til Intercity?

Øivind Sund, styremedlem i Aksjon Rett Linje, Fredrikstad

Fredriksstad Blad 14. november 2019 kl 1332:

https://www.f-b.no/debatt/intercity/bane-nor/hva-skjer-nar-sarpsborg-na-sier-nei-til-intercity/o/5-59-1678274

 

 

Ny rapport fra IEA: Rekordhøye CO2-utslipp

(Journalist Morten Ånestad)

Dagens Næringsliv 13. november 2019 kl 0145:

https://www.dn.no/energi/world-energy-outlook/iea/oljeprisen/ny-rapport-fra-iea-rekordhoye-co2-utslipp/2-1-704735

 

 

Alle er viktige og påvirkelige

Hans Petter Refsahl, Hamar

Hamar Arbeiderblad 12. november 2019 kl 1045:

https://www.h-a.no/debatt/alle-er-viktige-og-paavirkelige

 

 

Politikk om tog og klima

Benedicte Lund, MDG Viken, nestleder i næringskomiteen,
Reidar Arnmann Nilsen, MDG Moss

Sarpsborg Arbeiderblad 12. november 2019 kl 1101:

https://www.sa.no/meninger/leserbrev/miljopartiet-de-gronne/politikk-om-tog-og-klima/o/5-46-779129

 

 

Skal Bane NOR fortsatt utrede ny jernbane i Østfold?

Tor Langvik-Hansen,
Åge Langeland

Sarpsborg Arbeiderblad 12. november 2019 kl 1030:

https://www.sa.no/meninger/leserbrev/jernbane/skal-bane-nor-fortsatt-utrede-ny-jernbane-i-ostfold/o/5-46-781266

 

 

Bommet kraftig på bomprisene: 400 millioner mindre i inntekter

(Journalist Emilie Louise Solberg,
journalist Line Tomter)

NRK 12. november 2019 kl 0545:

https://www.nrk.no/norge/bommet-kraftig-pa-bomprisene_-400-millioner-mindre-i-inntekter-1.14775844

 

 

Nasjonal transportplan 2022-2033 - Beregninger av fremtidig trafikkvekst og klimagassutslipp - Ettersendt notat i forbindelse med Oppdrag 5: byområdene

Statens vegvesen

Regjeringen.no 12. november 2019:

https://www.regjeringen.no/contentassets/5851d217eeab4fe3898bc559e4496dd5/ntp-2022-2033-oppdrag-5-ettersendelse.pdf

 

 

Det smeller om to dager: Kniven på strupen for lagring av sprengstein

(Journalist Helge Warberg-Knoll)

Moss Avis 11. november 2019 kl 2010: (MA+)

https://www.moss-avis.no/nyheter/moss-kommune/bane-nor-sf/det-smeller-om-to-dager-kniven-pa-strupen-for-lagring-av-sprengstein/s/5-67-951931

 

 

Trenger vi et nytt dobbeltspor?

Ståle Solberg, Sammen For Sarpsborg

Sarpsborg Arbeiderblad 11. november 2019 kl 1738:

https://www.sa.no/meninger/leserbrev/intercity/trenger-vi-et-nytt-dobbeltspor/o/5-46-780975

 

 

Inter City-jernbane gjennom Hamar?

Knut Fangberget, varaordfører i Hamar (H)

Hamar Arbeiderblad 11. november 2019 kl 1152:

https://m.h-a.no/debatt/inter-city-jernbane-gjennom-hamar

 

 

Opprørt over Statens vegvesen: – En mur av lastebiler deler Moss

(Journalist Helge Warberg-Knoll)

Moss Avis 10. november 2019 kl 1149: (MA+)

https://www.moss-avis.no/nyheter/moss-kommune/politikk/opprort-over-statens-vegvesen-en-mur-av-lastebiler-deler-moss/s/5-67-951301

 

 

Kan riksveinøtta knekkes?

Jonathan Parker, for styret Bedre Byutvikling Moss

Moss Avis 8. november 2019 kl 1924:

https://www.moss-avis.no/debatt/byutvikling/samferdsel/kan-riksveinotta-knekkes/o/5-67-948440

 

 

Legger ikke bort tunnelen under Bratliparken: Samtlige i bystyret vil ha stasjon i byen-nei til utredning av rett linje

(Politisk kommentator Øivind Lågbu)

Fredriksstad Blad 7. november 2019 kl 2111: (FB+)

https://www.f-b.no/nyheter/jernbane/bane-nor/legger-ikke-bort-tunnelen-under-bratliparken-samtlige-i-bystyret-vil-ha-stasjon-i-byen-nei-til-utredning-av-rett-linje/s/5-59-1672638

 

 

Nei til rasering

Bjørn Boge, leder Nei til ferjeleie på Feste

Moss Avis 7. november 2019 kl 1039:

https://www.moss-avis.no/debatt/samferdsel/ferge/nei-til-rasering/o/5-67-948984

 

 

Höghastighetståg en förlustaffär enligt forskare

SVT

SVT Nyheter 7. november 2019:

https://www.svt.se/nyheter/ekonomi/hoghastighetstag-en-forlustaffar-enligt-forskare

 

 

”KD:s riksting bör nödbromsa stödet för höghastighetståg”

Maria Börjesson,
Harry Flam,
John Hassler,
Lars Hultkrantz,
Per Kågeson,
Jan-Eric Nilsson

Dagens Nyheter 6. november 2019:

https://www.dn.se/debatt/kds-riksting-bor-nodbromsa-stodet-for-hoghastighetstag/

 

 

Ferjeleier i spill: Lover heller ikke tunnel til E6

(Journalist Helge Warberg-Knoll)

Moss Avis 6. november 2019 kl 1833: (MA+)

https://www.moss-avis.no/nyheter/moss-kommune/bystyret/ferjeleier-i-spill-lover-heller-ikke-tunnel-til-e6/s/5-67-948840

 

 

Grunnsikring er så dyrt at noen veier ikke bygges. Nå skal det gjøres noe med det

(Journalist Per Helge Seglsten)

Veier24.no 6. november 2019 kl 0902:

https://www.veier24.no/artikler/grunnsikring-er-sa-dyrt-at-noen-veier-ikke-bygges-na-skal-det-gjores-noe-med-det/478135

 

 

– Tar dobbelt så lang tid å frakte gods med jernbane som med lastebil

(Journalist Tor Sandberg)

Dagsavisen 6. november 2019 kl 0600:

https://www.dagsavisen.no/nyheter/innenriks/tar-dobbelt-sa-lang-tid-a-frakte-gods-med-jernbane-som-med-lastebil-1.1612806

 

 

Politikk om tog og klima

Benedicte Lund og Reidar Arnmann Nilsen, Moss MDG

Moss Avis 5. november 2019 kl 1128:

https://www.moss-avis.no/debatt/samferdsel/tog/politikk-om-tog-og-klima/o/5-67-946122

 

 

Nei til rasering av Ryggelandskapet!

Karine Westerveld, Rygge

Dagsavisen Moss Dagblad 4. november 2019 kl 0934:

https://www.dagsavisen.no/moss/debatt/nei-til-rasering-av-ryggelandskapet-1.1612050

 

 

Langt høyere prisvekst på tog enn fly: – Det er ikke rart at flytrafikken vokser

(Journalist Tor Sandberg)

Dagsavisen Moss Dagblad 4. november 2019:

https://www.dagsavisen.no/moss/langt-hoyere-prisvekst-pa-tog-enn-fly-det-er-ikke-rart-at-flytrafikken-vokser-1.1613300

 

 

Turvei i det blå langs Mossesundet: Tok ikke «fighten» mot Bane NOR

(Journalist Helge Warberg-Knoll)

Moss Avis 1. november 2019 kl 1544: (MA+)

https://www.moss-avis.no/nyheter/moss-kommune/mossesundet/turvei-i-det-bla-langs-mossesundet-tok-ikke-fighten-mot-bane-nor/s/5-67-945073

 

 

Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

Stortinget

Stortinget.no 1. november 2019:

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=77702

 

 

Formannskapets behandling 31.10.2019

(Fredrikstad kommune)

Fredrikstad kommune 31. oktober 2019:

http://sru.fredrikstad.kommune.no/api/utvalg/134/moter/25897/behandlinger/13/behandlinger/1

 

 

Norge inngikk avtale om bedre jernbanestrekninger – nesten 30 år senere er målet enda ikke nådd

(Journalist Tor Sandberg)

Dagsavisen 30. oktober 2019:

https://www.dagsavisen.no/nyheter/innenriks/norge-inngikk-avtale-om-bedre-jernbanestrekninger-nesten-30-ar-senere-er-malet-enda-ikke-nadd-1.1609377

 

 

– Schou glemmer at Sarpsborg ikke deler hennes syn

Per Olaf Toftner, bystyrerepresentant for Det Rette Parti

Sarpsborg Arbeiderblad 29. oktober 2019 kl 1251:

https://www.sa.no/meninger/leserbrev/det-rette-parti/schou-glemmer-at-sarpsborg-ikke-deler-hennes-syn/o/5-46-773448

 

 

Dropper firefelts fylkesvei 109 forbi Yven

(Journalist Terje Andresen)

Sarpsborg Arbeiderblad 28. oktober 2019 kl 1711: (SA+)

https://www.sa.no/fylkesvei-109/samferdsel/sarpsborg/dropper-firefelts-fylkesvei-109-forbi-yven/s/5-46-772905

 

 

Jakten på planleggingsmidlene

Anne E. Thoresen, leder Jernbaneforum Dovrebanen Sør,
Anne Karin T. Adolfsen, nestleder leder Jernbaneforum Dovrebanen Sør

Hamar Arbeiderblad 28. oktober 2019 kl 1209:

https://www.h-a.no/debatt/jakten-paa-plan-leggingsmidlene

 

 

Intercity i Østfold er viktig for hele landet

Ingjerd Schou, stortingspolitiker Østfold (H),
René Rafshol, ordfører Råde (H)

Sarpsborg Arbeiderblad 25. oktober 2019 kl 1541:

https://www.sa.no/meninger/leserbrev/intercity/intercity-i-ostfold-er-viktig-for-hele-landet/o/5-46-771063

 

 

Strekningen Råde - Haug er ikke en flaskehals

Einar Uno Henriksen, Skjeberg

Sarpsborg Arbeiderblad 25. oktober 2019 kl 1532:

https://www.sa.no/meninger/leserbrev/jernbane/strekningen-rade-haug-er-ikke-en-flaskehals/o/5-46-771113

 

 

Begynner på tunnelen – her vil det riste i boligene

(Journalist Helge Warberg-Knoll)

Moss Avis 24. oktober 2019 kl 1954: (MA+)

https://www.moss-avis.no/nyheter/moss-kommune/bane-nor-sf/begynner-pa-tunnelen-her-vil-det-riste-i-boligene/s/5-67-940603

 

 

Bil er tre ganger raskere enn kollektivtrafikk

Christian Randtorp, ing. dk.Saltnes

Teknisk Ukeblad 24. oktober 2019 kl 1900:

https://www.tu.no/artikler/bil-er-tre-ganger-raskere-enn-kollektivtrafikk/477293

 

 

InterCity/Østfold – viktig for alle

Ingjerd Schou, stortingspolitiker Østfold (H)
René Rafshol, ordfører Råde (H)

Moss Avis 24. oktober 2019 kl 1602:

https://www.moss-avis.no/debatt/samferdsel/intercity/intercity-ostfold-viktig-for-alle/o/5-67-940395

 

 

InterCity i Østfold: En viktig bane for hele landet

Ingjerd Schou, stortingspolitiker Østfold (H),
René Rafshol, ordfører Råde (H)

Dagsavisen Moss Dagblad 24. oktober 2019 kl 1100:

https://www.dagsavisen.no/moss/debatt/intercity-i-ostfold-en-viktig-bane-for-hele-landet-1.1606247

 

 

Fjern direktørene – la konduktørene overta

Stig Rath, ex togpendler, Saltnes

Fredriksstad Blad 23. oktober 2019 kl 0930:

https://www.f-b.no/debatt/tog/togpendlere/fjern-direktorene-la-konduktorene-overta/o/5-59-1650824

 

 

Det står på viljen

Stein-Erik Lauvås, transportrapportør i Nordisk råds utvalg for vekst og utviklingordfører Råde (H)

Nordisk samarbeid 23. oktober 2019:

https://www.norden.org/no/news/det-star-pa-viljen

 

 

Takk til Thue for betimelig belysning

Frode Cyril Hagen, samfunnsinteressert pensjonist, Sarpsborg

Sarpsborg Arbeiderblad 22. oktober 2019 kl 1257:

https://www.sa.no/meninger/leserbrev/jernbane/takk-til-thue-for-betimelig-belysning/o/5-46-769107

 

 

– Det var et scenario at jernbaneutbyggingen gjennom Moss hadde blitt stoppet nå

(Journalist Torgeir Snilsberg)

Moss Avis 22. oktober 2019 kl 1227: (MA+)

https://www.moss-avis.no/nyheter/moss/rygge/det-var-et-scenario-at-jernbaneutbyggingen-gjennom-moss-hadde-blitt-stoppet-na/s/5-67-938687

 

 

Bane NOR signerte kontrakt med Structor Oslo

(Byggeindustrien)

Byggeindustrien 22. oktober 2019 kl 1205:

https://www.bygg.no/article/1412252

 

 

Nasjonale og vesentlige regionale interesser på miljøområdet – klargjøring av miljøforvaltningens innsigelsespraksis

Klima- og miljødepartementet

Regjeringen.no 22. oktober 2019:

https://www.regjeringen.no/contentassets/6c0dd1b319454e8bb366b9ea37479a0a/t-2-16-revidert-oktober-2019.pdf

 

 

Havnesporet gir utfordring for flere riksvei 19-korridorer

(Journalist Torgeir Snilsberg)

Moss Avis 21. oktober 2019 kl 1808: (MA+)

https://www.moss-avis.no/nyheter/moss/rygge/havnesporet-gir-utfordring-for-flere-riksvei-19-korridorer/s/5-67-938207

 

 

Takk til Thue for betimelig belysning

(Journalist Odne Homleid)

Byggeindustrien 21. oktober 2019 kl 1231:

https://www.bygg.no/article/1411871

 

 

Oppklaring er helt nødvendig

Johannes Thue, Fredrikstad

Sarpsborg Arbeiderblad 21. oktober 2019 kl 1016:

https://www.sa.no/meninger/leserbrev/jernbane/oppklaring-er-helt-nodvendig/o/5-46-768928

 

 

Tror ikke på storstilt havneutbygging: Avlyser planene om monsterhavn

(Journalist Helge Warberg-Knoll)

Moss Avis 18. oktober 2019 kl 2106: (MA+)

https://www.moss-avis.no/nyheter/moss-kommune/moss-havn/tror-ikke-pa-storstilt-havneutbygging-avlyser-planene-om-monsterhavn/s/5-67-937043

 

 

Frisk start på den nye fireårsperioden

(Nyhetsredaktør Petter Kalnes)

Sarpsborg Arbeiderblad 18. oktober 2019 kl 1936: (SA+)

https://www.sa.no/bystyret/helge-skar/lokalpolitikk/frisk-start-pa-den-nye-firearsperioden/o/5-46-767205

 

 

Ordføreren beklager at han sa Rolvsøy

(Journalist Johnny Helgesen)

Sarpsborg Arbeiderblad 18. oktober 2019 kl 1515: (SA+)

https://www.sa.no/bystyret/jernbane/politikk/ordforeren-beklager-at-han-sa-rolvsoy/s/5-46-767347

 

 

Oppklaring i jernbanesaken er helt nødvendig

Johannes Thue, Fredrikstad

Fredriksstad Blad 18. oktober 2019 kl 0616:

https://www.f-b.no/debatt/intercity/dobbeltspor/oppklaring-i-jernbanesaken-er-helt-nodvendig/o/5-59-1650322

 

 

Bane NOR blir tilrettelegger av 'buss for tog'

Bane NOR

Bane NOR 18. oktober 2019:

https://www.banenor.no/Nyheter/Nyhetsarkiv/2019/bane-nor-blir-tilrettelegger-av-buss-for-tog/

 

 

Ordførersvar førte til misnøye hos Miljøpartiet De Grønne

(Journalist Johnny Helgesen)

Sarpsborg Arbeiderblad 17. oktober 2019 kl 2119: (SA+)

https://www.sa.no/bystyret/jernbane/arbeiderpartiet/ordforersvar-forte-til-misnoye-hos-miljopartiet-de-gronne/s/5-46-766633

 

 

Helge Skår har blitt personalsak i Sp – to timer før bystyremøtet meldte han seg ut av partiet

(Journalist Johnny Helgesen)

Sarpsborg Arbeiderblad 17. oktober 2019 kl 2106: (SA+)

https://www.sa.no/politikk/bystyret/senterpartiet/helge-skar-har-blitt-personalsak-i-sp-to-timer-for-bystyremotet-meldte-han-seg-ut-av-partiet/s/5-46-766603

 

 

Ja til flere bussavganger, men ikke flere busser i kø

Pål Porsmyr, medlem av Fredrikstad Høyres bystyregruppe

Fredriksstad Blad 17. oktober 2019 kl 1309:

https://www.f-b.no/debatt/buss/ostfold-kollektivtrafikk/ja-til-flere-bussavganger-men-ikke-flere-busser-i-ko/o/5-59-1648423

 

 

SaFoSa, KrF og Pensjonistpartiet redder Helge Skår

(Journalist Johnny Helgesen)

Sarpsborg Arbeiderblad 17. oktober 2019 kl 0846: (SA+)

https://www.sa.no/politikk/senterpartiet/bystyret/safosa-krf-og-pensjonistpartiet-redder-helge-skar/s/5-46-766387

 

 

Nei til bonusbasert jernbane

Styret i Lokomotivpersonalets Klubb Stavanger

Dagsavisen Rogalands Avis 17. oktober 2019 kl 0810:

https://www.dagsavisen.no/rogalandsavis/debatt/nei-til-bonusbasert-jernbane-1.1602136

 

 

Opposisjonen sikrer trolig Helge Skår fast plass i utvalg

(Journalist Johnny Helgesen)

Sarpsborg Arbeiderblad 16. oktober 2019 kl 1708: (SA+)

https://www.sa.no/politikk/senterpartiet/bystyret/opposisjonen-sikrer-trolig-helge-skar-fast-plass-i-utvalg/s/5-46-766296

 

 

Fullt kaos i Senterpartiet dagen før bystyret konstituerer seg

(Journalist Johnny Helgesen)

Sarpsborg Arbeiderblad 16. oktober 2019 kl 1130: (SA+)

https://www.sa.no/senterpartiet/bystyret/politikk/fullt-kaos-i-senterpartiet-dagen-for-bystyret-konstituerer-seg/s/5-46-766154

 

 

Toget – et sjansespill

Eva Johannessen, Gamle Fredrikstad

Fredriksstad Blad 16. oktober 2019 kl 1120:

https://www.f-b.no/debatt/tog/kollektivtilbud/toget-et-sjansespill/o/5-59-1646924

 

 

Et spareforslag til Jon Georg Dale: Enklere jernbane og sykkelsti som blir naturattraksjon

Sigurd Alnæs, miljøengasjert innbygger, Fredrikstad

Fredriksstad Blad 16. oktober 2019 kl 1010:

https://www.f-b.no/debatt/dobbeltspor/intercity/et-spareforslag-til-jon-georg-dale-enklere-jernbane-og-sykkelsti-som-blir-naturattraksjon/o/5-59-1641083

 

 

Flere oppgaver for fylkesmannen: Hvordan vil det påvirke blant annet dobbeltsporet?

Olav Skipnes,
Bjarne Øygarden,
Magnar Børresen

Hamar Arbeiderblad 16. oktober 2019 kl 0746:

https://m.h-a.no/debatt/flere-oppgaver-for-fylkesmannen

 

 

Ikke snakk ned Østfold-smurfene

Tage Pettersen og Ingjerd Schou, stortingsrepresentanter for Høyre fra Østfold

Fredriksstad Blad 15. oktober 2019 kl 1036:

https://www.f-b.no/debatt/statsbudsjett/tage-pettersen/ikke-snakk-ned-ostfold-smurfene/o/5-59-1646677

 

 

Bane Nor snakker ut om problemene og planene på Østfoldbanen: – Har vært en veldig tung høst for oss som jobber i jernbanen

(Journalist Eirik Løkkemoen Bjerklund)

Moss Avis 15. oktober 2019 kl 0753: (MA+)

https://www.moss-avis.no/nyheter/bane-nor-sf/tog/bane-nor-snakker-ut-om-problemene-og-planene-pa-ostfoldbanen-har-vart-en-veldig-tung-host-for-oss-som-jobber-i-jernbanen/s/5-67-935087

 

 

Leder og toppkandidat i Sp får ingen faste verv. – Dette er en direkte oppfordring om å melde meg ut av partiet

(Journalist Johnny Helgesen)

Sarpsborg Arbeiderblad 15. oktober 2019 kl 0554: (SA+)

https://www.sa.no/valg-2019/senterpartiet/politikk/leder-og-toppkandidat-i-sp-far-ingen-faste-verv-dette-er-en-direkte-oppfordring-om-a-melde-meg-ut-av-partiet/s/5-46-765593

 

 

Nå er det Østfolds tur. Og det fylket trenger, er jernbane gjennom byene

Eirik Andreas Brevik, Oslo, opprinnelig fra Kongsten

Fredriksstad Blad 14. oktober 2019 kl 1615:

https://www.f-b.no/debatt/intercity/bane-nor/na-er-det-ostfolds-tur-og-det-fylket-trenger-er-jernbane-gjennom-byene/o/5-59-1646367

 

 

Nå starter trafikkomleggingen ved Simo-Ørebekk

(Journalist Kristian Bolstad)

Fredriksstad Blad 14. oktober 2019 kl 1548: (FB+)

https://www.f-b.no/nyheter/simo-orebekk/riksvei110/na-starter-trafikkomleggingen-ved-simo-orebekk/s/5-59-1646372

 

 

Samler seg for å holde trykket oppe for jernbanen: Ordførere og stortingspolitikere vil møte samferdselsminister Dale

(Politisk kommentator Øivind Lågbu)

Sarpsborg Arbeiderblad 14. oktober 2019 kl 1451: (SA+)

https://www.sa.no/nyhet/tog/dobbeltspor/samler-seg-for-a-holde-trykket-oppe-for-jernbanen-ordforere-og-stortingspolitikere-vil-mote-samferdselsminister-dale/s/5-46-765564

 

 

Samler seg for å holde trykket oppe for jernbanen: Ordførere og stortingspolitikere vil møte samferdselsminister Dale

(Politisk kommentator Øivind Lågbu)

Fredriksstad Blad 14. oktober 2019 kl 1447: (FB+)

https://www.f-b.no/nyheter/rene-rafshol/jon-ivar-nygard/samler-seg-for-a-holde-trykket-oppe-for-jernbanen-ordforere-og-stortingspolitikere-vil-mote-samferdselsminister-dale/s/5-59-1645837

 

 

Krisemøte om Østfoldbanen: Går sammen for å kjempe mot byggestopp

(Journalist Oda Leraan Skjetne,
journalist Gisle Oddstad)

VG 14. oktober 2019 kl 1300:

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/JoGMg6/krisemoete-om-oestfoldbanen-gaar-sammen-for-aa-kjempe-mot-byggestopp

 

 

Krisemøte om Østfoldbanen: – Østfold er og forblir det glemte fylket

(Journalist Vilde Elgaaen,
journalist Sebastian Nordli)

NRK Østfold 14. oktober 2019 kl 1229:

https://www.nrk.no/ostfold/krisemote-om-ostfoldbanen_-lager-tverrpolitisk-gruppe-for-a-hindre-byggestopp-1.14741229

 

 

Ikke sett på bremsen for Intercity i Østfold

Nina Solli, regiondirektør i NHO Viken Oslo, Fredrikstad

Fredriksstad Blad 14. oktober 2019 kl 1137:

https://www.f-b.no/debatt/intercity/dobbeltspor/ikke-sett-pa-bremsen-for-intercity-i-ostfold/o/5-59-1642699

 

 

Smurfe-fylket Østfold – og snart kommer Viken og tar oss

Frode Nilsen, Fredrikstad

Fredriksstad Blad 14. oktober 2019 kl 1103:

https://www.f-b.no/debatt/ostfold/politikk/smurfe-fylket-ostfold-og-snart-kommer-viken-og-tar-oss/o/5-59-1642682

 

 

Politiker frykter togstans: – Nå er det vår tur!

(Journalist Per Øyvind Fange)

NRK Østfold 14. oktober 2019 kl 0544:

https://www.nrk.no/ostfold/politiker-frykter-togstans_-_-na-er-det-var-tur_-1.14740185

 

 

Krisemøtet om jernbanen blir bak lukkede dører i Råde

(Politisk kommentator Øivind Lågbu)

Moss Avis 13. oktober 2019 kl 1306: (MA+)

https://www.moss-avis.no/nyheter/moss/rade/krisemotet-om-jernbanen-blir-bak-lukkede-dorer-i-rade/s/5-67-934102

 

 

Krisemøtet om jernbanen blir bak lukkede dører i Råde

(Politisk kommentator Øivind Lågbu)

Sarpsborg Arbeiderblad 13. oktober 2019 kl 1254: (SA+)

https://www.sa.no/nyhet/dobbeltspor/jernbane/krisemotet-om-jernbanen-blir-bak-lukkede-dorer-i-rade/s/5-46-765177

 

 

Krisemøtet om jernbanen blir bak lukkede dører i Råde

(Politisk kommentator Øivind Lågbu)

Fredriksstad Blad 13. oktober 2019 kl 1248: (FB+)

https://www.f-b.no/nyheter/dobbeltspor/rene-rafshol/krisemotet-om-jernbanen-blir-bak-lukkede-dorer-i-rade/s/5-59-1642830

 

 

Linda fikk ønsket oppfylt - disse kapret de viktigste politiske rollene

(Journalist Stina Mikalsen)

Sarpsborg Arbeiderblad 12. oktober 2019 kl 2158: (SA+)

https://www.sa.no/politikk/sarpsborg/nyhet/linda-fikk-onsket-oppfylt-disse-kapret-de-viktigste-politiske-rollene/s/5-46-763075

 

 

Det glemte Østfold?

Svein Roald Hansen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Fredrikstad

Fredriksstad Blad 11. oktober 2019 kl 1804:

https://www.f-b.no/debatt/svein-roald-hansen/politikk/det-glemte-ostfold/o/5-59-1642069

 

 

Arrogant Fredrikstad-ordfører

Bjørn Thorbjørnsen

Sarpsborg Arbeiderblad 11. oktober 2019 kl 1231:

https://www.sa.no/meninger/leserbrev/jernbane/arrogant-fredrikstad-ordforer/o/5-46-763562

 

 

Ikke sett på bremsen for Intercity i Østfold!

Nina Solli, regiondirektør i NHO Viken Oslo

Sarpsborg Arbeiderblad 11. oktober 2019 kl 1224:

https://www.sa.no/meninger/leserbrev/jernbane/ikke-sett-pa-bremsen-for-intercity-i-ostfold/o/5-46-763614

 

 

Regjeringen om uroen rundt Østfoldbanen: – Kan ikke love noe som helst

(Journalist Oda Leraan Skjetne)

VG 11. oktober 2019 kl 0839:

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/awk8Ja/regjeringen-om-uroen-rundt-oestfoldbanen-kan-ikke-love-noe-som-helst

 

 

Regjeringen om uroen rundt Østfoldbanen: – Kan ikke love noe som helst

(Journalist Oda Leraan Skjetne)

E24 11. oktober 2019 kl 0839:

https://e24.no/norsk-oekonomi/i/Xgnam7/regjeringen-om-uroen-rundt-oestfoldbanen-kan-ikke-love-noe-som-helst

 

 

Krisemøtet om jernbanen blir bak lukkede dører i Råde

(Journalist Oda Leraan Skjetne)

VG 11. oktober 2019:

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/WbWJAk/kaos-i-utbygging-paa-oestfoldbanen-lokalpolitikere-advarer-mot-aa-kutte-stasjoner

 

 

Kaos i utbygging på Østfoldbanen – lokalpolitikere advarer mot å kutte stasjoner

(Journalist Oda Leraan Skjetne)

VG 11. oktober 2019:

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/WbWJAk/kaos-i-utbygging-paa-oestfoldbanen-lokalpolitikere-advarer-mot-aa-kutte-stasjoner

 

 

Nå er det Østfolds tur!

Eirik Andreas Brevik, østfoldpatriot

Sarpsborg Arbeiderblad 10. oktober 2019 kl 1631:

https://www.sa.no/meninger/leserbrev/jernbane/na-er-det-ostfolds-tur/o/5-46-763101

 

 

Frykter for videre utbygging av Østfoldbanen

(Journalist Martin Huseby Jensen)

ABC Nyheter 10. oktober 2019 kl 0711:

https://www.abcnyheter.no/nyheter/politikk/2019/10/10/195616922/frykter-for-videre-utbygging-av-ostfoldbanen

 

 

Enige etter halvannet år – nå blir det trolig ny Årum bru

(Journalist Marianne Holøien)

Fredriksstad Blad 9. oktober 2019 kl 1646: (FB+)

https://www.f-b.no/nyheter/samferdsel/planutvalget/enige-etter-halvannet-ar-na-blir-det-trolig-ny-arum-bru/s/5-59-1639383

 

 

Kommentar: Tramp, tramp, tramp på smurfe-fylket Østfold

(Sjefredaktør Jon Jacobsen)

Fredriksstad Blad 9. oktober 2019 kl 1630: (FB+)

https://www.f-b.no/debatt/kommentar/ostfold/kommentar-tramp-tramp-tramp-pa-smurfe-fylket-ostfold/o/5-59-1640175

 

 

Takk for lissepasningen, samferdselsminister!

Jon Henriksen, bystyrerepresentant for Det Rette Parti

Sarpsborg Arbeiderblad 9. oktober 2019 kl 1349:

https://www.sa.no/meninger/leserbrev/det-rette-parti/takk-for-lissepasningen-samferdselsminister/o/5-46-762594

 

 

Svært dårlige grunnforhold og dyrt å bygge i by: Derfor ruller milliardene for jernbanen i Østfold

(Politisk kommentator Øivind Lågbu)

Halden Arbeiderblad 9. oktober 2019 kl 0614: (HA+)

https://www.ha-halden.no/nyheter/jon-georg-dale/intercity/svart-darlige-grunnforhold-og-dyrt-a-bygge-i-by-derfor-ruller-milliardene-for-jernbanen-i-ostfold/s/5-59-1639099

 

 

Svært dårlige grunnforhold og dyrt å bygge i by: Derfor ruller milliardene for jernbanen i Østfold

(Politisk kommentator Øivind Lågbu)

Fredriksstad Blad 9. oktober 2019 kl 0614: (FB+)

https://www.f-b.no/nyheter/jon-georg-dale/intercity/svart-darlige-grunnforhold-og-dyrt-a-bygge-i-by-derfor-ruller-milliardene-for-jernbanen-i-ostfold/s/5-59-1639099

 

 

Lys i tunnelen for Østfoldbanen?

Jonathan Parker, Bedre Byutvikling Moss

Moss Avis 8. oktober 2019 kl 1722:

https://www.moss-avis.no/debatt/ostfoldbanen/bane-nor-sf/lys-i-tunnelen-for-ostfoldbanen/o/5-67-930798

 

 

Sant eller usant?

Tor Langvik-Hansen

Sarpsborg Arbeiderblad 8. oktober 2019 kl 1225:

https://www.sa.no/meninger/leserbrev/jernbane/sant-eller-usant/o/5-46-762171

 

 

Mossingene øyner lys i tunnelen

(Journalist Geir Hasle)

Anleggsmagasinet 8. oktober 2019:

https://www.tungt.no/anleggsmagasinet/stotte-til-mosseopproret-6830073

 

 

Nygård om Jernbanekrisen: - Vi blir holdt for narr av storsamfunnet

(Journalist Dag Magnus Nielsen

Fredriksstad Blad 7. oktober 2019 kl 2028: (FB+)

https://www.f-b.no/sport/jernbane/samferdsel/nygard-om-jernbanekrisen-vi-blir-holdt-for-narr-av-storsamfunnet/s/5-59-1638910

 

 

Regjeringen om togprosjekt på Østlandet: – Uaktuelt

(Journalist Oda Leraan Skjetne)

VG 7. oktober 2019 kl 1508:

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/pLmMER/regjeringen-om-togprosjekt-paa-oestlandet-uaktuelt

 

 

Regjeringen om togprosjekt på Østlandet: – Uaktuelt

(Journalist Oda Leraan Skjetne)

E24 7. oktober 2019 kl 1508:

https://e24.no/norsk-oekonomi/i/9v0BVW/regjeringen-om-togprosjekt-paa-oestlandet-uaktuelt

 

 

Statsbudsjettet: Uaktuelt å bygge Haug-Sarpsborg etter de opprinnelige planene

(Politisk kommentator Øivind Lågbu)

Halden Arbeiderblad 7. oktober 2019 kl 1205: (HA+)

https://www.ha-halden.no/nyheter/dobbeltspor/statsbudsjett/statsbudsjettet-uaktuelt-a-bygge-haug-sarpsborg-etter-de-opprinnelige-planene/s/5-59-1637746

 

 

Statsbudsjettet: Uaktuelt å bygge Haug-Sarpsborg etter de opprinnelige planene

(Politisk kommentator Øivind Lågbu)

Fredriksstad Blad 7. oktober 2019 kl 1205: (FB+)

https://www.f-b.no/nyheter/dobbeltspor/statsbudsjett/statsbudsjettet-uaktuelt-a-bygge-haug-sarpsborg-etter-de-opprinnelige-planene/s/5-59-1637746

 

 

Statsbudsjettet: Uaktuelt å bygge Haug-Sarpsborg etter de opprinnelige planene

(Politisk kommentator Øivind Lågbu)

Sarpsborg Arbeiderblad 7. oktober 2019 kl 1205: (SA+)

https://www.sa.no/nyheter/dobbeltspor/statsbudsjett/statsbudsjettet-uaktuelt-a-bygge-haug-sarpsborg-etter-de-opprinnelige-planene/s/5-59-1637746

 

 

Sparer peanøtter

Jon Henriksen, bystyremedlem for Det Rette Parti

Sarpsborg Arbeiderblad 7. oktober 2019 kl 1159:

https://www.sa.no/meninger/leserbrev/jernbane/sparer-peanotter/o/5-46-761814

 

 

«Vi trenger ikke lyntog – det holder med et «billig» hurtigtog på «normale» skinner»

Ulf Tolfsen, Fredrikstad

Dagsavisen Demokraten 7. oktober 2019 kl 1053:

https://www.dagsavisen.no/demokraten/meninger/vi-trenger-ikke-lyntog-det-holder-med-et-billig-hurtigtog-pa-normale-skinner-1.1597087

 

 

Jon-Ivar & Co: Nå skal vi kutte nesten en tredjedel av klimagassutslippene – på fire år!

(Journalist Marianne Holøien)

Fredriksstad Blad 7. oktober 2019 kl 0802: (FB+)

https://www.f-b.no/nyheter/klima/miljo/jon-ivar-co-na-skal-vi-kutte-nesten-en-tredjedel-av-klimagassutslippene-pa-fire-ar/s/5-59-1635239

 

 

Kaller inn innbyggerne til krisemøte: Togsatsingen som sporet av

(Journalist Martin Næss Kristiansen)

Dagsavisen Demokraten 4. oktober 2019 kl 1332:

https://www.dagsavisen.no/demokraten/kaller-inn-innbyggerne-til-krisemote-togsatsingen-som-sporet-av-1.1595797

 

 

Bli med til Grønli stasjon: Slik har du aldri sett dobbeltsporet før

(Journalist Elisabeth Skovly)

Fredriksstad Blad 4. oktober 2019 kl 0758: (FB+)

https://www.f-b.no/nyheter/intercity/dobbeltspor/bli-med-til-gronli-stasjon-slik-har-du-aldri-sett-dobbeltsporet-for/s/5-59-1632979

 

 

Sjokkert velleder spår fullstendig kaos med Bane NORs tungtransportplaner i Osloveien

(Journalist Torgeir Snilsberg)

Moss Avis 3. oktober 2019 kl 1632: (MA+)

https://www.moss-avis.no/nyheter/moss/bane-nor-sf/sjokkert-velleder-spar-fullstendig-kaos-med-bane-nors-tungtransportplaner-i-osloveien/s/5-67-927230

 

 

Vegvesenet slaktes i ny Østfold-rapport: – Vi føler oss ikke trygge

(Journalist Vetle Granath Magelssen)

Sarpsborg Arbeiderblad 3. oktober 2019 kl 1417: (SA+)

https://www.sa.no/vegtilsynet/statens-vegvesen/nyhet/vegvesenet-slaktes-i-ny-ostfold-rapport-vi-foler-oss-ikke-trygge/s/5-46-758481

 

 

Østfold trenger arbeidsfolk og infrastruktur

Henning Røli, banksjef i Danske Bank, ØstfoldØstfold

Fredriksstad Blad 3. oktober 2019 kl 1403:

https://www.f-b.no/debatt/statsbudsjett/henning-roli/ostfold-trenger-arbeidsfolk-og-infrastruktur/o/5-59-1633905

 

 

Jernbaneutbygging i to steg

Per Olaf Toftner, gruppeleder i Det Rette Parti

Sarpsborg Arbeiderblad 3. oktober 2019 kl 1239:

https://www.sa.no/meninger/leserbrev/jernbane/jernbaneutbygging-i-to-steg/o/5-46-759486

 

 

Vyer

Bjørn Jansen

Sarpsborg Arbeiderblad 3. oktober 2019 kl 1218:

https://www.sa.no/meninger/leserbrev/vy/vyer/o/5-46-759561

 

 

SV: – Vi snakker veldig mye om lyntog

(Journalist Elisabeth Bergskaug)

ABC Nyheter 3. oktober 2019 kl 0736:

https://www.abcnyheter.no/nyheter/politikk/2019/10/03/195615302/sv-vi-snakker-veldig-mye-om-lyntog

 

 

Ingjerd Schou (H) inviterer ordførere til krisemøte etter Bane NORs «kunnskapsløse» forslag for Fredrikstad

(Politisk kommentator Øivind Lågbu)

Sarpsborg Arbeiderblad 3. oktober 2019 kl 0716: (SA+)

https://www.sa.no/nyhet/bane-nor/ostfold/ingjerd-schou-h-inviterer-ordforere-til-krisemote-etter-bane-nors-kunnskapslose-forslag-for-fredrikstad/s/5-46-759518

 

 

Ingjerd Schou (H) inviterer ordførere til krisemøte etter Bane NORs «kunnskapsløse» forslag for Fredrikstad

(Politisk kommentator Øivind Lågbu)

Halden Arbeiderblad 3. oktober 2019 kl 0713: (HA+)

https://www.ha-halden.no/nyheter/ostfold/tog/ingjerd-schou-h-inviterer-ordforere-til-krisemote-etter-bane-nors-kunnskapslose-forslag-for-fredrikstad/s/5-20-718842

 

 

Ingjerd Schou (H) inviterer ordførere til krisemøte etter Bane NORs «kunnskapsløse» forslag for Fredrikstad

(Politisk kommentator Øivind Lågbu)

Moss Avis 3. oktober 2019 kl 0651: (MA+)

https://www.moss-avis.no/nyheter/hoyre/bane-nor-sf/ingjerd-schou-h-inviterer-ordforere-til-krisemote-etter-bane-nors-kunnskapslose-forslag-for-fredrikstad/s/5-67-926730

 

 

Ingjerd Schou (H) inviterer ordførere til krisemøte etter Bane NORs «kunnskapsløse» forslag for Fredrikstad

(Politisk kommentator Øivind Lågbu)

Fredriksstad Blad 2. oktober 2019 kl 1818: (FB+)

https://www.f-b.no/nyheter/dobbeltspor/ingjerd-schou/ingjerd-schou-h-inviterer-ordforere-til-krisemote-etter-bane-nors-kunnskapslose-forslag-for-fredrikstad/s/5-59-1633337

 

 

Arbeidstilsynet krever informasjon om skyggeregnskap fra Bane NOR

(Frode Aga)

Byggeindustrien 2. oktober 2019 kl 1555:

http://www.bygg.no/article/1409309

 

 

Bane NOR kan spare en halv milliard på å droppe Råde stasjon: \nRafshol reagerer kraftig på nytt spareforslag

(Politisk kommentator Øivind Lågbu)

Halden Arbeiderblad 2. oktober 2019 kl 1330: (HA+)

https://www.ha-halden.no/nyheter/bane-nor/ntp/bane-nor-kan-spare-en-halv-milliard-pa-a-droppe-rade-stasjon-rafshol-reagerer-kraftig-pa-nytt-spareforslag/s/5-59-1632821

 

 

Bane NOR kan spare en halv milliard på å droppe Råde stasjon: Rafshol reagerer kraftig på nytt spareforslag

(Politisk kommentator Øivind Lågbu)

Fredriksstad Blad 2. oktober 2019 kl 1330: (FB+)

https://www.f-b.no/nyheter/bane-nor/ntp/bane-nor-kan-spare-en-halv-milliard-pa-a-droppe-rade-stasjon-rafshol-reagerer-kraftig-pa-nytt-spareforslag/s/5-59-1632821

 

 

Bane NOR kan spare en halv milliard på å droppe Råde stasjon: Rafshol reagerer kraftig på nytt spareforslag

(Politisk kommentator Øivind Lågbu)

Sarpsborg Arbeiderblad 2. oktober 2019 kl 1330:(SA+)

https://www.sa.no/nyheter/bane-nor/ntp/bane-nor-kan-spare-en-halv-milliard-pa-a-droppe-rade-stasjon-rafshol-reagerer-kraftig-pa-nytt-spareforslag/s/5-59-1632821

 

 

Bompengene i Fredrikstad skal finansiere veiprosjekter i Sarpsborg

(Politisk kommentator Øivind Lågbu)

Sarpsborg Arbeiderblad 1. oktober 2019 kl 2337:(SA+)

https://www.sa.no/nyheter/bompenger/gang-og-sykkelvei/bompengene-i-fredrikstad-skal-finansiere-veiprosjekter-i-sarpsborg/s/5-59-1632064

 

 

Bompengene i Fredrikstad skal finansiere veiprosjekter i Sarpsborg

(Politisk kommentator Øivind Lågbu)

Fredriksstad Blad 1. oktober 2019 kl 2337:(FB+)

https://www.f-b.no/nyheter/bompenger/gang-og-sykkelvei/bompengene-i-fredrikstad-skal-finansiere-veiprosjekter-i-sarpsborg/s/5-59-1632064

 

 

Høringssvar om forslag i rapport fra ekspertutvalget som har vurdert teknologi og fremtidens transportinfrastruktur

Styret i Aksjon Rett Linje

Aksjon Rett Linje 1. oktober 2019 kl 2312:

H%C3%B8ringssvar_fra_Aksjon_Rett%20Linje_-_H%C3%B8ring_-_rapport_fra_ekspertutvalget.pdf

 

 

Samferdselsministeren: - Innspillene blir viktige for NTP

(Byggeindustrien)

Byggeindustrien 1. oktober 2019 kl 1535:

http://www.bygg.no/article/1409154

 

 

Pusset opp strandlinja fullstending

(Glen Widing)

Estate 1. oktober 2019 kl 0432:

https://www.estatenyheter.no/2019/10/01/pusset-opp-strandlinja-fullstending/

 

 

Toget må gå fra by til by

(Journalist Tore Holtet,
fotograf Øystein Grue)

Jernbanemagasinet 1. oktober 2019:

http://jernbanemagasinet.no/artikler/toget-ma-ga-fra-by-til-by/

 

 

Aasheims kloke tanker

Frode Cyril Hagen, samfunnsinteressert pensjonist, Sarpsborg

Sarpsborg Arbeiderblad 30. september 2019 kl 1725:

https://www.sa.no/meninger/leserbrev/jernbane/aasheims-kloke-tanker/o/5-46-758346

 

 

Ny Kurs-topp trekker seg som politiker i nye Moss

(Journalist Mette Eriksen)

Moss Avis 30. september 2019 kl 1304: (MA+)

https://www.moss-avis.no/nyheter/moss/ny-kurs/ny-kurs-topp-trekker-seg-som-politiker-i-nye-moss/s/5-67-924703

 

 

Vegvesenet dropper mål om fergefri E39

(Byggeindustrien)

Bygg.no 30. september 2019 kl 1126:

https://www.bygg.no/article/1409011

 

 

Bygg dobbeltspor og utnytt kapasiteten til Råde som steg én

Kjell Andre Holstad Aasheim, utvalgsleder Miljø og Teknikk, Råde kommune

Fredriksstad Blad 30. september 2019 kl 1125:

https://www.f-b.no/debatt/dobbeltspor/intercity/bygg-dobbeltspor-og-utnytt-kapasiteten-til-rade-som-steg-n/o/5-59-1628438

 

 

Statens vegvesen går bort fra planen om fergefri E39

(Journalist Arne Grande,
journalist Frode Buanes)

Dagens Næringsliv 30. september 2019 kl 0940: (DN+)

https://www.dn.no/samferdsel/e39/bjorne-grimsrud/jon-georg-dale/statens-vegvesen-gar-bort-fra-planen-om-fergefri-e39/2-1-678471

 

 

Tog-utbyggingen i Østfold kan gjøres i to steg

Kjell Andre Holstad Aasheim, utvalgsleder Miljø og Teknikk, Råde kommune

Sarpsborg Arbeiderblad 30. september 2019 kl 0714:

https://www.sa.no/meninger/leserbrev/jernbane/tog-utbyggingen-i-ostfold-kan-gjores-i-to-steg/o/5-46-756593

 

 

Høringssvar på rapport fra ekspertutvalget som har vurdert teknologi og fremtidens transportinfrastruktur

Gorm Frimannslund, Bane NOR

Regjeringen.no 30. september 2019:

Bane_NOR_H%C3%B8ringssvar-oversendt-300919.pdf

 

 

En jernbane for framtiden!

Alf S. Johansen, samfunnsplanlegger

Norsk Bane 27. september 2019:

http://www.norskbane.no/default.aspx?menu=4&id=304

 

 

Ny runde om kjempedeponiet ved Vansjø: Kan stanse knuseverk og jordvoller

(Journalist Helge Warberg-Knoll)

Moss Avis 26. september 2019 kl 2014: (MA+)

https://www.moss-avis.no/nyheter/moss-kommune/bystyret/ny-runde-om-kjempedeponiet-ved-vansjo-kan-stanse-knuseverk-og-jordvoller/s/5-67-923173

 

 

Togparkeringen nærmer seg statlig tvang

(Journalist Torgeir Snilsberg

Moss Avis 26. september 2019 kl 1905: (MA+)

https://www.moss-avis.no/nyheter/moss/rygge/togparkeringen-narmer-seg-statlig-tvang/s/5-67-923070

 

 

Eldre samler seg rundt knutepunkt: - Vi kaller det bare «1410 Gamlebyen»

(Journalist Frode Aga)

Byggeindustrien 26. september 2019 kl 1344:

http://www.bygg.no/article/1408814

 

 

Får bygge Tesla-stasjon i jernbanetrasé - men Gunnar Høvik får nødvendigvis ikke samme svar i Gaupefaret

(Journalist Johnny Helgesen)

Sarpsborg Arbeiderblad 26. september 2019 kl 1111: (SA+)

https://www.sa.no/formannskapet/tesla/jernbane/far-bygge-tesla-stasjon-i-jernbanetras-men-gunnar-hovik-far-nodvendigvis-ikke-samme-svar-i-gaupefaret/s/5-46-755937

 

 

Toget til Göteborg får nye avgangstider. Det er dårlig nytt for nordmenn som skal videre til København.

(Journalist Jon Roar Solset)

Aftenposten 26. september 2019 kl 0900:

https://www.aftenposten.no/reise/i/dOPVQo/Toget-til-Gteborg-far-nye-avgangstider-Det-er-darlig-nytt-for-nordmenn-som-skal-videre-til-Kobenhavn

 

 

Vil sette inn 740 meter lange godstog: Ny strategi baserer seg på dobbeltspor Seut-Rolvsøy og ikke til Sarpsborg

(Politisk kommentator Øivind Lågbu)

Fredriksstad Blad 25. september 2019 kl 2138: (FB+)

https://www.f-b.no/nyheter/godstransport/inter-city/vil-sette-inn-740-meter-lange-godstog-ny-strategi-baserer-seg-pa-dobbeltspor-seut-rolvsoy-og-ikke-til-sarpsborg/s/5-59-1625175

 

 

Vil sette inn 740 meter lange godstog: Ny strategi baserer seg på dobbeltspor Seut-Rolvsøy og ikke til Sarpsborg

(Politisk kommentator Øivind Lågbu)

Sarpsborg Arbeiderblad 25. september 2019 kl 2138: (SA+)

https://www.sa.no/nyheter/godstransport/inter-city/vil-sette-inn-740-meter-lange-godstog-ny-strategi-baserer-seg-pa-dobbeltspor-seut-rolvsoy-og-ikke-til-sarpsborg/s/5-59-1625175

 

 

Vil tillate Tesla-stasjon midt i jernbanetrasé

(Journalist Johnny Helgesen)

Sarpsborg Arbeiderblad 25. september 2019 kl 1622: (SA+)

https://www.sa.no/tunejordet/tesla/jernbane/vil-tillate-tesla-stasjon-midt-i-jernbanetras/s/5-46-755740

 

 

Supplerende tildelingsbrev 8/2019: Jernbanedirektoratets forslag til uavhengig gjennomgang av varslet kostnadsøkning på Østfoldbanen

Jernbanedirektoratet

Brev 25. september 2019:

/Documents/Supplerende_tildelingsbrev_8_2019_-_Jernbanedirektoratets_forslag_til_uavhengig_gjennomgang_av_varslet_kostnadsøkning_på_Østfoldbanen.pdf

 

 

Framlegget om ferjeleier og mulige korridorer for riksvei 19

(Journalist Torgeir Snilsberg)

Moss Avis 24. september 2019 kl 1802: (MA+)

https://www.moss-avis.no/bildeserie/moss/rygge/framlegget-om-ferjeleier-og-mulige-korridorer-for-riksvei-19/g/5-67-922055

 

 

Feste og Revlingen fortsatt aktuelle for framtidig ferjeleie

(Journalist Torgeir Snilsberg)

Moss Avis 24. september 2019 kl 1608: (MA+)

https://www.moss-avis.no/nyheter/ferjeleie/statens-vegvesen/feste-og-revlingen-fortsatt-aktuelle-for-framtidig-ferjeleie/s/5-67-922003

 

 

Fredrikstad-ordførerens utspill

André Johansen

Sarpsborg Arbeiderblad 24. september 2019 kl 1418:

https://www.sa.no/meninger/leserbrev/intercity/fredrikstad-ordforerens-utspill/o/5-46-755258

 

 

Jernbanedirektoratet vil legge til rette for at 750 meter lange godstog skal kjøre i 100 km/t på Østfoldbanen: – Vi legger til rette for et godstog i timen

(Journalist Bjørn Sandness)

Moss Avis 24. september 2019 kl 0812: (MA+)

https://www.moss-avis.no/nyheter/tog/jernbanedirektoratet/jernbanedirektoratet-vil-legge-til-rette-for-at-750-meter-lange-godstog-skal-kjore-i-100-km-t-pa-ostfoldbanen-vi-legger-til-rette-for-et-godstog-i-timen/s/5-67-921614

 

 

NåEller Aldri som partipolitisk aktør

Ola Svaet, Ridabu

Hamar Arbeiderblad 23. september 2019 kl 1606:

https://m.h-a.no/debatt/naaeller-aldri-som-partipolitisk-aktor

 

 

Åpner Norges lengste togrute

(Journalist Tor Sandberg)

Dagsavisen 23. september 2019 kl 0856:

https://www.dagsavisen.no/nyheter/innenriks/apner-norges-lengste-togrute-1.1589123

 

 

Tirsdag slippes ferjeleiet ut av sekken

(Journalist Torgeir Snilsberg)

Moss Avis 22. september 2019 kl 2007: (MA+)

https://www.moss-avis.no/nyheter/moss/riksvei-19/tirsdag-slippes-ferjeleiet-ut-av-sekken/s/5-67-920612

 

 

Noen ganger må vi banne i «kjerka»

Gunnar Bodahl-Johansen, spaltist

Fredriksstad Blad 21. september 2019 kl 1019: (FB+)

https://www.f-b.no/debatt/gunnar-bodahl-johansen/bodahl-pa-en-lordag/noen-ganger-ma-vi-banne-i-kjerka/o/5-59-1618945

 

 

Ekteparet ser Rødt - Jan Petter og Marthe tok hver sin plass i bystyret

(Journalist Stina Mikalsen)

Sarpsborg Arbeiderblad 21. september 2019 kl 0953: (SA+)

https://www.sa.no/politikk/rodt/nyhet/ekteparet-ser-rodt-jan-petter-og-marthe-tok-hver-sin-plass-i-bystyret/s/5-46-751992

 

 

Hvorfor er det ingen som snakker om lyntog i Norge?

(Journalist Elisabeth Bergskaug)

ABC Nyheter 21. september 2019 kl 0808:

https://www.abcnyheter.no/nyheter/politikk/2019/09/21/195611471/hvorfor-er-det-ingen-som-snakker-om-lyntog-i-norge

 

 

– Jeg har ikke ønsket å bli varaordfører

(Journalist Johnny Helgesen)

Sarpsborg Arbeiderblad 20. september 2019 kl 1323: (SA+)

https://www.sa.no/politikk/senterpartiet/nyhet/jeg-har-ikke-onsket-a-bli-varaordforer/s/5-46-752758

 

 

Nygård vil alliere seg med Råde-ordføreren og gi klar beskjed: Et enstemmig formannskap avviser rett linje

(Politisk kommentator Øivind Lågbu)

Sarpsborg Arbeiderblad 20. september 2019 kl 0640: (SA+)

https://www.sa.no/nyhet/samferdsel/jernbane/nygard-vil-alliere-seg-med-rade-ordforeren-og-gi-klar-beskjed-et-enstemmig-formannskap-avviser-rett-linje/s/5-46-752601

 

 

lnterCity-prosjektet, Østfoldbanen Fredrikstad - Sarpsborg. Faglig rådgivning rundt geologiske forhold i Fredrikstad

Guri Venvik, lnger-Lise Solberg, Marie Bredal, Ola M. Sæther, Atle Dagestad, Eirik Pettersen, NGU

Norges geologiske undersøkelse 20. september 2019:

https://www.ngu.no/upload/Publikasjoner/Rapporter/2019/2019_028.pdf

 

 

Nygård vil alliere seg med Råde-ordføreren og gi klar beskjed: Et enstemmig formannskap avviser rett linje

(Politisk kommentator Øivind Lågbu)

Fredriksstad Blad 19. september 2019 kl 1744: (FB+)

https://www.f-b.no/nyheter/bane-nor/aksjon-rett-linje/nygard-vil-alliere-seg-med-rade-ordforeren-og-gi-klar-beskjed-et-enstemmig-formannskap-avviser-rett-linje/s/5-59-1618770

 

 

Varaordførerens første oppgave blir å skape ro i egen gruppe

(Journalist Johnny Helgesen)

Sarpsborg Arbeiderblad 19. september 2019 kl 1424: (SA+)

https://www.sa.no/nyhet/politikk/senterpartiet/varaordforerens-forste-oppgave-blir-a-skape-ro-i-egen-gruppe/s/5-46-752207

 

 

Alle var fornøyd

(Journalist Johnny Helgesen)

Sarpsborg Arbeiderblad 19. september 2019 kl 1424: (SA+)

https://www.sa.no/politikk/arbeiderpartiet/senterpartiet/alle-var-fornoyd/s/5-46-752244

 

 

Blir dette Sarpsborgs nye varaordfører?

(Journalist Johnny Helgesen)

Sarpsborg Arbeiderblad 19. september 2019 kl 0946: (SA+)

https://www.sa.no/nyhet/valg-2019/politikk/blir-dette-sarpsborgs-nye-varaordforer/s/5-46-752143

 

 

Norges Miljøvernforbund har anmeldt Bane Nor og ordføreren i Moss

(Journalist Sebastian Nordli)

NRK 18. september 2019 kl 2012:

https://www.nrk.no/ostfold/bane-nor-og-ordforeren-i-moss-er-politianmeldt-av-miljovernforbundet-1.14708400

 

 

Sindre fortsetter som ordfører – de fem partiene har blitt enige

(Journalist Johnny Helgesen)

Sarpsborg Arbeiderblad 18. september 2019 kl 1754: (SA+)

https://www.sa.no/politikk/ordforer/arbeiderpartiet/sindre-fortsetter-som-ordforer-de-fem-partiene-har-blitt-enige/s/5-46-752095

 

 

Godsstrategi – NTP 2022 - 2033 - Hovedrapport

(Jernbanedirektoratet)

Jernbanedirektoratet 18. september 2019:

https://www.jernbanedirektoratet.no/globalassets/strategier-og-utredninger/godsstrategi/godsstrategi---hovedrapport.pdf

 

 

Katastrofeår for spansk jernbaneentreprenør – tapte 300 millioner kroner på byggingen av Ski stasjon

(Journalist Birk Tjeldflaat Helle)

Dagens Næringsliv 17. september 2019 kl 1303:

https://www.dn.no/bygg-og-anlegg/ski/obrascon-huarte-lain/bane-nor/katastrofear-for-spansk-jernbaneentreprenor-tapte-300-millioner-kroner-pa-byggingen-av-ski-stasjon/2-1-670140

 

 

Time-out nå på Banefremføring i Moss

Kurt Oddekalv, leder Norges Mijøvernforbund,
Jan-Hugo Holten, regionansvarlig i Norges Mijøvernforbund

Moss Avis 17. september 2019 kl 0956:

https://www.moss-avis.no/debatt/byutvikling/bane-nor-sf/time-out-na-pa-banefremforing-i-moss/o/5-67-917761

 

 

Hva er det som plager Jon-Ivar Nygård og Sindre Martinsen-Evje?

Rolf M. Gjermundsen, pensjonert samfunnssynser fra Trollstien, Fredrikstad

Fredriksstad Blad 17. september 2019 kl 0934:

https://www.f-b.no/debatt/jernbane/dobbeltspor/hva-er-det-som-plager-jon-ivar-nygard-og-sindre-martinsen-evje/o/5-59-1616185

 

 

Fredrikstad vil avvise en utredning om en rett linje-trasé: Dobbeltsporet kan stoppe på Rolvsøy

(Politisk kommentator Øivind Lågbu)

Fredriksstad Blad 16. september 2019 kl 1629: (FB+)

https://www.f-b.no/nyheter/dobbeltspor/jernbane/fredrikstad-vil-avvise-en-utredning-om-en-rett-linje-tras-dobbeltsporet-kan-stoppe-pa-rolvsoy/s/5-59-1615973

 

 

Nå er det blitt flertall i Sarpsborg for rett linje

(Politisk kommentator Øivind Lågbu)

Moss Avis 16. september 2019 kl 1053: (MA+)

https://www.moss-avis.no/nyheter/ostfoldbanen/samferdsel/na-er-det-blitt-flertall-i-sarpsborg-for-rett-linje/s/5-67-917055

 

 

Den rette linje

Per Olaf Toftner, Det Rette Parti

Sarpsborg Arbeiderblad 16. september 2019 kl 0953:

https://www.sa.no/meninger/leserbrev/per-olaf-toftner/den-rette-linje/o/5-46-750458

 

 

Han er eldst i bystyret: – Blir aldri for gammel til å drive med politikk

(Journalist Stina Mikalsen)

Sarpsborg Arbeiderblad 15. september 2019 kl 0943: (SA+)

https://www.sa.no/valg-2019/det-rette-parti/bystyret/han-er-eldst-i-bystyret-blir-aldri-for-gammel-til-a-drive-med-politikk/s/5-46-747971

 

 

Supplerende tildelingsbrev 8/2019 - Kostnadsøkning på Haug-Seut-Sarpsborg

Samferdselsdepartementet

Brev 16. september 2019:

/Documents/Supplerende_tildelingsbrev_8_2019_-_Kostnadsøkning_på_Haug-Seut-Sarpsborg.pdf

 

 

Tesla-stasjon kan bli stoppet av jernbaneplanene

(Journalist Johnny Helgesen)

Sarpsborg Arbeiderblad 15. september 2019 kl 0724: (SA+)

https://www.sa.no/tesla/jernbane/tunejordet/tesla-stasjon-kan-bli-stoppet-av-jernbaneplanene/s/5-46-749173

 

 

Et politisk symesterskap

(Redaktør Bernt Lyngstad)

Sarpsborg Arbeiderblad 13. september 2019 kl 1519: (SA+)

https://www.sa.no/meninger/leder/valg-2019/et-politisk-symesterskap/o/5-46-749361

 

 

Planene for den nye toglinjen gjennom Sarpsborg er ferdig - nytt bystyre vil kreve en helt annen trasé

(Journalist Mari Gisvold Solberg)

Teknisk Ukeblad 13. september 2019 kl 1456:

https://www.tu.no/artikler/planene-for-den-nye-toglinjen-gjennom-sarpsborg-er-ferdig-nytt-bystyre-vil-kreve-en-helt-annen-trase/473905

 

 

Synsing om vest

Olav Skipnes,
Bjarne Øygarden,
Magnar Børresen

Hamar Arbeiderblad 13. september 2019 kl 1314:

https://m.h-a.no/debatt/synsing-om-vest#.XYHjsCgzZPY

 

 

Få bompenger tilbake på sporet, forkast byvekstavtalen

Tor Jørgensen, lektor i veiplanlegging "emeritus", Høgskolen i Østfold, Fredrikstad

Fredriksstad Blad 13. september 2019 kl 0632:

https://www.f-b.no/debatt/bypakke-nedre-glomma/bompenger/fa-bompenger-tilbake-pa-sporet-forkast-byvekstavtalen/o/5-59-1599055

 

 

Senterpartiet støtter Sindre – og ordføreren lover at Ap vil strekke seg langt i forhandlingene

(Journalist Johnny Helgesen)

Sarpsborg Arbeiderblad 12. september 2019 kl 2234: (SA+)

https://www.sa.no/valg-2019/senterpartiet/arbeiderpartiet/senterpartiet-stotter-sindre/s/5-46-748877

 

 

Sarpsborg-ordfører vil sende jernbaneforslaget i retur: Kan bety flere års forsinkelse for dobbeltspor nord for Rolvsøy

(Politisk kommentator Øivind Lågbu)

Fredriksstad Blad 12. september 2019 kl 1824: (FB+)

https://www.f-b.no/nyheter/intercity/sindre-evje-martinsen/sarpsborg-ordforer-vil-sende-jernbaneforslaget-i-retur-kan-bety-flere-ars-forsinkelse-for-dobbeltspor-nord-for-rolvsoy/s/5-59-1610855

 

 

KrF med Annar kan bli den nye jokeren - har ikke lukket døra for et samarbeid med Arbeiderpartiet

(Journalist Johnny Helgesen)

Sarpsborg Arbeiderblad 12. september 2019 kl 1419: (SA+)

https://www.sa.no/valg-2019/bystyret/ordforer/krf-med-annar-kan-bli-den-nye-jokeren-har-ikke-lukket-dora-for-et-samarbeid-med-arbeiderpartiet/s/5-46-748269

 

 

Jordskjelvet rammer oss alle

Emil Engeset, nyvalgt bystyrerepresentant og nestleder for Sarpsborg Høyre

Sarpsborg Arbeiderblad 12. september 2019 kl 1150:

https://www.sa.no/meninger/leserbrev/sarpsborg-hoyre/jordskjelvet-rammer-oss-alle/o/5-46-748236

 

 

– Ja, vi bommet på Pensjonistpartiet

Arve Østgaard, administrerende direktør i Sentio Research Norge AS

Sarpsborg Arbeiderblad 12. september 2019 kl 1140:

https://www.sa.no/meninger/leserbrev/valg-2019/ja-vi-bommet-pa-pensjonistpartiet/o/5-46-748279

 

 

Pensjonistpartiet bør få en beklagelse

Ståle Solberg

Sarpsborg Arbeiderblad 12. september 2019 kl 1129:

https://www.sa.no/meninger/leserbrev/stale-solberg/pensjonistpartiet-bor-fa-en-beklagelse/o/5-46-747843

 

 

Har funnet løsningen på hvordan jernbanesaken håndteres. Nå ønsker Ap, SV, MDG og Rødt å få Senterpartiet med på laget

(Journalist Johnny Helgesen)

Sarpsborg Arbeiderblad 11. september 2019 kl 1744: (SA+)

https://www.sa.no/valg-2019/arbeiderpartiet/senterpartiet/har-funnet-losningen-pa-hvordan-jernbanesaken-handteres-na-onsker-ap-sv-mdg-og-rodt-a-fa-senterpartiet-med-pa-laget/s/5-46-748126

 

 

Hvordan rigger vi vår grønne fremtid?

Johannes Thue, Skogløkken, Fredrikstad

Fredriksstad Blad 11. september 2019 kl 1521:

https://www.f-b.no/debatt/energi/elektrisitet/hvordan-rigger-vi-var-gronne-fremtid/o/5-59-1610241

 

 

Åpne om politiske samtaler – men joker Sp holder fortsatt kortene tett til brystet

(Journalist Stina Mikalsen,
journalist Johnny Helgesen,
journalist Eline Rildå Bjørge)

Sarpsborg Arbeiderblad 11. september 2019 kl 1153: (SA+)

https://www.sa.no/valg-2019/politikk/sarpsborg/apne-om-politiske-samtaler-men-joker-sp-holder-fortsatt-kortene-tett-til-brystet/s/5-46-747744

 

 

– Kanskje Arbeiderpartiet hadde tjent på å vært litt ydmyke i forhold til folkeviljen?

Bjørn Th. Johansen

Sarpsborg Arbeiderblad 11. september 2019 kl 1106:

https://www.sa.no/meninger/leserbrev/arbeiderpartiet/kanskje-arbeiderpartiet-hadde-tjent-pa-a-vart-litt-ydmyke-i-forhold-til-folkeviljen/o/5-46-747458

 

 

Slik stemte du og dine naboer

(Journalist Morten Øby)

Sarpsborg Arbeiderblad 11. september 2019 kl 1017: (SA+)

https://www.sa.no/nyhet/valg-2019/sarpsborg/slik-stemte-du-og-dine-naboer/s/5-46-747737

 

 

Tallene for valget

(Journalist Johnny Helgesen)

Sarpsborg Arbeiderblad 10. september 2019 kl 2218:

https://www.sa.no/valg-2019/sarpsborg-kommune/politikk/tallene-for-valget/s/5-46-747469

 

 

Slik blir det nye bystyret

(Journalist Johnny Helgesen)

Sarpsborg Arbeiderblad 10. september 2019 kl 1942: (SA+)

https://www.sa.no/valg-2019/bystyret/politikk/slik-blir-det-nye-bystyret/s/5-46-747468

 

 

Slik blir Sarpsborg med Senterpartiet i førersetet

(Redaktør Bernt Lyngstad)

Sarpsborg Arbeiderblad 10. september 2019 kl 1522: (SA+)

https://www.sa.no/meninger/leder/valg-2019/slik-blir-sarpsborg-med-senterpartiet-i-forersetet/o/5-46-747423

 

 

– Nå er det opp til Senterpartiet hvilken vei Sarpsborg skal ta videre

Frank Thulin

Sarpsborg Arbeiderblad 10. september 2019 kl 1329:

https://www.sa.no/meninger/leserbrev/lokalpolitikk/na-er-det-opp-til-senterpartiet-hvilken-vei-sarpsborg-skal-ta-videre/o/5-46-747147

 

 

Helge Skår: – Jernbanesaken alene vil ikke avgjøre hvem vi vil samarbeide med

(Journalist Stina Mikalsen)

Sarpsborg Arbeiderblad 10. september 2019 kl 1317: (SA+)

https://www.sa.no/valg-2019/senterpartiet/politikk/helge-skar-jernbanesaken-alene-vil-ikke-avgjore-hvem-vi-vil-samarbeide-med/s/5-46-747332

 

 

Martinsen-Evje: – Naturlig at vi snakker med de andre partiene i løpet av dagen

(Journalist Stina Mikalsen)

Sarpsborg Arbeiderblad 10. september 2019 kl 1144: (SA+)

https://www.sa.no/valg-2019/sindre-martinsen-evje/politikk/martinsen-evje-naturlig-at-vi-snakker-med-de-andre-partiene-i-lopet-av-dagen/s/5-46-747262

 

 

2.907 helt nye stemmer bidrar til at bystyret får en større andel av befolkningen i ryggen

(Redaktør Bernt Lyngstad)

Sarpsborg Arbeiderblad 10. september 2019 kl 1101: (SA+)

https://www.sa.no/meninger/leder/valg-2019/2-907-helt-nye-stemmer-bidrar-til-at-bystyret-far-en-storre-andel-av-befolkningen-i-ryggen/o/5-46-747270

 

 

Det nye bystyret blir klart etter kl. 17.00 – det blir en lang dag med høy spenning for mange av politikerne

(Journalist Johnny Helgesen)

Sarpsborg Arbeiderblad 10. september 2019 kl 1051: (SA+)

https://www.sa.no/valg-2019/bystyret/politikk/det-nye-bystyret-blir-klart-etter-kl-17-00-det-blir-en-lang-dag-med-hoy-spenning-for-mange-av-politikerne/s/5-46-747247

 

 

Parti for rett toglinje fikk mange stemmer i Sarpsborg

(NTB)

Dagsavisen Demokraten 10. september 2019 kl 0954:

https://www.dagsavisen.no/demokraten/parti-for-rett-toglinje-fikk-mange-stemmer-i-sarpsborg-1.1582300

 

 

Rødt nye i bystyret: – Vi er nå i posisjon, der vi antakelig kan kreve en skikkelig sosialpolitikk

(Journalist Vetle Granath Magelssen)

Sarpsborg Arbeiderblad 10. september 2019 kl 0902: (SA+)

https://www.sa.no/rodt/valg-2019/nyhet/rodt-nye-i-bystyret-vi-er-na-i-posisjon-der-vi-antakelig-kan-kreve-en-skikkelig-sosialpolitikk/s/5-46-747128

 

 

De to parti-nykommerne fenget velgerne: – Vi er strålende fornøyd!

(Journalist Stina Mikalsen

Sarpsborg Arbeiderblad 10. september 2019 kl 0607: (SA+)

https://www.sa.no/valg-2019/det-rette-parti/sammen-for-sarpsborg/de-to-parti-nykommerne-fenget-velgerne-vi-er-stralende-fornoyd/s/5-46-747053

 

 

Ap, Frp og Høyre de store taperne

(Journalist Vetle Granath Magelssen)

Sarpsborg Arbeiderblad 10. september 2019 kl 0032: (SA+)

https://www.sa.no/hoyre/frp/valg-2019/ap-frp-og-hoyre-de-store-taperne/s/5-46-747050

 

 

Disse skal styre Fredrikstad i perioden 2019 - 2023

(Journalist Ellen Ophaug)

Fredriksstad Blad 10. september 2019 kl 0025: (FB+)

https://www.f-b.no/politikk/valg-2019/nyheter/disse-skal-styre-fredrikstad-i-perioden-2019-2023/s/5-59-1607227

 

 

– Dette er uvirkelig

(Journalist Johnny Helgesen

Sarpsborg Arbeiderblad 10. september 2019 kl 0005: (SA+)

https://www.sa.no/valg-2019/senterpartiet/politikk/dette-er-uvirkelig/s/5-46-747056

 

 

Det er Senterpartiet som bestemmer hvordan den nye politiske hverdagen blir i Sarpsborg. – Det er uansett vi som får skylda, sier Helge Skår.

(Redaktør Bernt Lyngstad)

Sarpsborg Arbeiderblad 9. september 2019 kl 2355: (SA+)

https://www.sa.no/meninger/leder/valg-2019/det-er-senterpartiet-som-bestemmer-hvordan-den-nye-politiske-hverdagen-blir-i-sarpsborg-det-er-uansett-vi-som-far-skylda-sier-helge-skar/s/5-46-747045

 

 

Sindre Martinsen-Evje: – Jeg tar ingenting for gitt, det er Sp som sitter med nøkkelen her

(Journalist Stina Mikalsen,
journalist Morten Øby)

Sarpsborg Arbeiderblad 9. september 2019 kl 2346: (SA+)

https://www.sa.no/valg-2019/sindre-martinsen-evje/politikk/sindre-martinsen-evje-jeg-tar-ingenting-for-gitt-det-er-sp-som-sitter-med-nokkelen-her/s/5-46-747032

 

 

Valget ga flertall for kravet om utredning av rett linje

(Journalist Johnny Helgesen)

Fredriksstad Blad 9. september 2019 kl 2332: (FB+)

https://www.f-b.no/valg-2019/senterpartiet/det-rette-parti/valget-ga-flertall-for-kravet-om-utredning-av-rett-linje/s/5-46-747021

 

 

Flertall for krav om utredning av rett linje hos forhåndsstemmene

(Journalist Johnny Helgesen)

Sarpsborg Arbeiderblad 9. september 2019 kl 2109: (SA+)

https://www.sa.no/valg-2019/jernbane/politikk/flertall-for-krav-om-utredning-av-rett-linje-hos-forhandsstemmene/s/5-46-746896

 

 

Hva skjer etter valget?

Jan Inge Haltbakk, 5-kandidat og medlemsansvarlig Sarpsborg FrpSarpsborg sentrum

Sarpsborg Arbeiderblad 7. september 2019 kl 1148: (SA+)

https://www.sa.no/meninger/leserbrev/valg-2019/hva-skjer-etter-valget/o/5-46-745463

 

 

MDG sitt svar til Greta Kant

Gullborg Møller-Nielsen, lokallagsleder MDG Moss

Moss Avis 6. september 2019 kl 1832:

https://www.moss-avis.no/debatt/mdg/samferdsel/mdg-sitt-svar-til-greta-kant/o/5-67-910702

 

 

– Her vil spenningen være tilstede til siste slutt

Per Olaf Toftner, 1. kandidat for Det Rette Parti

Sarpsborg Arbeiderblad 6. september 2019 kl 1514:

https://www.sa.no/meninger/leserbrev/det-rette-parti/her-vil-spenningen-vare-tilstede-til-siste-slutt/o/5-46-743942

 

 

La oss samles for et bedre Moss!

Gisle Haakonsen,
Aina Kaupang,
Arne Hustvedt,
Gisle Larsen,
Anette Johansen,
Trond Svenning

Moss Avis 6. september 2019 kl 1500:

https://www.moss-avis.no/jernbane/debatt/byutvikling/la-oss-samles-for-et-bedre-moss/o/5-67-910244

 

 

Det er klart at det nøttær i Sarp!

Marit Kildedal, 3. kandidat for Det Rette Parti

Sarpsborg Arbeiderblad 6. september 2019 kl 1406:

https://www.sa.no/meninger/leserbrev/politikk/det-er-klart-at-det-nottar-i-sarp/o/5-46-744357

 

 

Viktigere enn noen gang å stemme

Jon Henriksen, listekandidat for Det Rette Parti

Sarpsborg Arbeiderblad 6. september 2019 kl 1357:

https://www.sa.no/meninger/leserbrev/det-rette-parti/viktigere-enn-noen-gang-a-stemme/o/5-46-744270

 

 

NMF anmelder Moss' ordfører og Bane Nor for fremtidig brudd på Straffelovens miljølovgivning

Norges Miljøvernforbund

Norges Miljøvernforbund 6. september 2019:

https://www.nmf.no/2019/09/06/nmf-anmelder-mossordforer-og-bane-nor-for-fremtidig-brudd-pa-straffelovens-miljolovgivning/

 

 

Gjenopptar planene om å bygge ny bydel i vannkanten på Tyska

(Journalist Anja Lillerud

Halden Arbeiderblad 4. september 2019 kl 1955: (HA+)

https://www.ha-halden.no/nyheter/tyska/fredrikshald-brygge/gjenopptar-planene-om-a-bygge-ny-bydel-i-vannkanten-pa-tyska/s/5-20-706197

 

 

Fylkesutvalget enstemmig imot fylkesrådmannens og Bane Nors innstilling: – En seier for matjorda!

(Journalist Camilla Ondrckova)

Drammens Tidende 4. september 2019, kl 1715: (DT+)

https://www.dt.no/drammen/nedre-eiker/ovre-eiker/fylkesutvalget-enstemmig-imot-fylkesradmannens-og-bane-nors-innstilling-en-seier-for-matjorda/s/5-57-1213192

 

 

Miljøet i Hamar sentrum – jernbane i øst løser mye

Ole Jonny Trangsrud

Hamar Arbeiderblad 3. september 2019 kl 1658:

https://m.h-a.no/debatt/miljoet-i-hamar-sentrum---ost-loser-mye#.XW9XnygzZPY

 

 

Regjeringen lover midler til flere avganger på Østfoldbanen

(Journalist Kristian Bolstad)

Fredriksstad Blad 3. september 2019 kl 1621: (FB+)

https://www.f-b.no/nyheter/jernbane/statsbudsjett/regjeringen-lover-midler-til-flere-avganger-pa-ostfoldbanen/s/5-59-1599596

 

 

Ja til Grønli og Intercity, men det løser ikke alle behov

Margrete Kvalbein, 3. kandidat og lokallagsleder, Fredrikstad MDG, Holmen

Fredriksstad Blad 3. september 2019 kl 1613:

https://www.f-b.no/debatt/valg-2019/intercity/ja-til-gronli-og-intercity-men-det-loser-ikke-alle-behov/o/5-59-1599674

 

 

Alle togstrekningene på Østfoldbanen legges ut på anbud

(Journalist Natalie Kristiansen)

Sarpsborg Arbeiderblad 3. september 2019 kl 1604:

https://www.sa.no/nyheter/ostfoldbanen/vy/alle-togstrekningene-pa-ostfoldbanen-legges-ut-pa-anbud/s/5-67-908712

 

 

Alle togstrekningene på Østfoldbanen legges ut på anbud

(Journalist Natalie Kristiansen

Halden Arbeiderblad 3. september 2019 kl 1604:

https://www.ha-halden.no/nyheter/ostfoldbanen/vy/alle-togstrekningene-pa-ostfoldbanen-legges-ut-pa-anbud/s/5-67-908712

 

 

Nei til bare fine ord, nå er det på tide med tiltak for klimaet

Simon Laabak, klima- og miljøansvarlig i AUF i Østfold, bystyrekandidat for Fredrikstad Ap

Fredriksstad Blad 3. september 2019 kl 1227:

https://www.f-b.no/debatt/valg-2019/klima/nei-til-bare-fine-ord-na-er-det-pa-tide-med-tiltak-for-klimaet/o/5-59-1594375

 

 

Villfarende bystyremedlemmer i Intercity-utbyggingen?

Øivind Sund, tvilende velger, Fredrikstad

Fredriksstad Blad 3. september 2019 kl 1144:

https://www.f-b.no/debatt/valg-2019/intercity/villfarende-bystyremedlemmer-i-intercity-utbyggingen/o/5-59-1598261

 

 

Valgflesk om jernbanen, og vårt siste innlegg i saken

Benedicte Lund, for Styret i MdG Moss. ordførerkandidat for MdG

Moss Avis 3. september 2019 kl 1045:

https://www.moss-avis.no/debatt/byutvikling/jernbane/valgflesk-om-jernbanen-og-vart-siste-innlegg-i-saken/o/5-67-908137

 

 

VALG 2019: Senterpartiet

(Redaktør)

Morsa Tidende 3. september 2019:

https://www.morsatidende.no/2019/09/03/valg-2019-senterpartiet

 

 

Hver fjerde leser som har brukt Velgerhjelpen: Vil ha dobbeltspor utenfor byen

(Journalist Marianne Holøien)

Fredriksstad Blad 2. september 2019 kl 2226: (FB+)

https://www.f-b.no/nyheter/valg-2019/jernbane/hver-fjerde-leser-som-har-brukt-velgerhjelpen-vil-ha-dobbeltspor-utenfor-byen/s/5-59-1598117

 

 

Kan ikke love at Riksvei 19 kommer i tunnel

(Journalist Torgeir Snilsberg)

Moss Avis 2. september 2019 kl 1838: (MA+)

https://www.moss-avis.no/nyheter/moss/rygge/kan-ikke-love-at-riksvei-19-kommer-i-tunnel/s/5-67-907887

 

 

Fragmentert partiflora i Sarpsborg

Arild Smaaberg, Sarpsborg Senterparti

Sarpsborg Arbeiderblad 2. september 2019 kl 1416:

https://www.sa.no/meninger/leserbrev/sarpsborg-senterparti/fragmentert-partiflora-i-sarpsborg/o/5-46-743007

 

 

Kamp mellom billigst eller best

Ann-Hege Indrevoll, 2. kandidat for Sarpsborg Høyre

Sarpsborg Arbeiderblad 2. september 2019 kl 1310:

https://www.sa.no/meninger/leserbrev/ann-hege-indrevoll/kamp-mellom-billigst-eller-best/o/5-46-742905

 

 

De rødgrønne sporer ikke av

(Redaktør Bernt Lyngstad

Sarpsborg Arbeiderblad 2. september 2019 kl 1310: (SA+)

https://www.sa.no/meninger/leder/meningsmaling/de-rodgronne-sporer-ikke-av/o/5-46-742898

 

 

Kraftig smell for Høyre en uke før valget

(Journalist Johnny Helgesen)

Sarpsborg Arbeiderblad 2. september 2019 kl 1141: (SA+)

https://www.sa.no/valg-2019/meningsmaling/politikk/kraftig-smell-for-hoyre-en-uke-for-valget/s/5-46-742380

 

 

Bygdekvinner ber om at det blir et valg for matjorda

Bjørg Løkke, på vegne av Glemmen, Onsøy og Rolvsøy Bygdekvinnelag

Fredriksstad Blad 2. september 2019 kl 1034:

https://www.f-b.no/debatt/valg-2019/matjord/bygdekvinner-ber-om-at-det-blir-et-valg-for-matjorda/o/5-59-1597594

 

 

– De kan ikke få gjort mer skade enn dette

(Journalist Gry Wold)

Dagsavisen Demokraten 31. august 2019 kl 2029: (D+)

https://www.dagsavisen.no/demokraten/de-kan-ikke-fa-gjort-mer-skade-enn-dette-1.1577081

 

 

200 mennesker toget gjennom gågata for rett linje

(Journalist Stina Mikalsen)

Sarpsborg Arbeiderblad 31. august 2019 kl 1522: (SA+)

https://www.sa.no/valg-2019/aksjon-rett-linje/politikk/200-mennesker-toget-gjennom-gagata-for-rett-linje/s/5-46-740205

 

 

BILDER: Tog for rett linje

(Journalist Tobias Nordli

Sarpsborg Arbeiderblad 31. august 2019 kl 1505:(SA+)

https://www.sa.no/bildeserier/sarpsborg-sentrum/aksjon-rett-linje/bilder-tog-for-rett-linje/g/5-46-740337

 

 

Svar til Jan Inge Haltbakk

Andreas Lervik, gruppeleder for Østfold Arbeiderparti

Sarpsborg Arbeiderblad 31. august 2019 kl 1254:

https://www.sa.no/meninger/leserbrev/ostfold-arbeiderparti/svar-til-jan-inge-haltbakk/o/5-46-740136

 

 

Samferdselspolitikken er ute av kontroll. Noen må trekke i håndbrekket.

Ketil Raknes, doktorgradsstipendiat, Høyskolen Kristiania

Aftenposten 31. august 2019 kl 1332:

https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/LAqOkJ/Samferdselspolitikken-er-ute-av-kontroll-Noen-ma-trekke-i-handbrekket--Ketil-Raknes

 

 

Åpent brev til velgerne i nye Moss: «I verste fall fører noen velgerne i Moss bak lyset, helt bevisst».

Gisle Haakonsen,
Aina Kaupang,
Anette Johansen,
Trond Svenning,
Gisle Larsen,
Arne Hustvedt

Moss Avis 30. august 2019 kl 1447:

https://www.moss-avis.no/debatt/valg-2019/byutvikling/apent-brev-til-velgerne-i-nye-moss-i-verste-fall-forer-noen-velgerne-i-moss-bak-lyset-helt-bevisst/o/5-67-906744

 

 

Nå må det være på tide å avslutte denne debatten, Parker

Jørn Roald Wille, bystyrerepresentant i Moss (H)

Moss Avis 30. august 2019 kl 1427:

https://www.moss-avis.no/debatt/byutvikling/valg-2019/na-ma-det-vare-pa-tide-a-avslutte-denne-debatten-parker/o/5-67-906768

 

 

Byutvikling: Statens vegvesen og Rv19

Elisabeth Bechmann, avdelingsdirektør i Statens vegvesen

Moss Avis 30. august 2019 kl 1423:

https://www.moss-avis.no/debatt/rv-19/statens-vegvesen/byutvikling-statens-vegvesen-og-rv19/o/5-67-906774

 

 

Nei til bare fine ord, nå er det på tide med handling for klimaet!

Simon Laabak, klima- og miljøansvarlig i AUF i Østfold

Sarpsborg Arbeiderblad 30. august 2019 kl 1305:

https://www.sa.no/meninger/leserbrev/klimapolitikk/nei-til-bare-fine-ord-na-er-det-pa-tide-med-handling-for-klimaet/o/5-46-739030

 

 

Jernbanedirektoratet presiserer på folkemøte: Fredrikstad får Grønli stasjon

(Politisk kommentator Øivind Lågbu

Fredriksstad Blad 30. august 2019 kl 1303: (FB+)

https://www.f-b.no/nyheter/gronli-stasjon/byutvikling/jernbanedirektoratet-presiserer-pa-folkemote-fredrikstad-far-gronli-stasjon/s/5-59-1594660

 

 

Rett linje eller sikksakk?

Jan Inge Haltbakk, 5. kandidat og medlemsansvarlig for Sarpsborg Frp

Sarpsborg Arbeiderblad 30. august 2019 kl 1242:

https://www.sa.no/meninger/leserbrev/jernbane/rett-linje-eller-sikksakk/o/5-46-738970

 

 

Lojalitet overfor Stortinget?

Jon Anders Johansen, listekanditat for Det Rette Parti

Sarpsborg Arbeiderblad 30. august 2019 kl 1205:

https://www.sa.no/meninger/leserbrev/jernbane/lojalitet-overfor-stortinget/o/5-46-739233

 

 

Ble mange hundre millioner dyrere: Bane NOR dropper den vestligste traseen i Råde

(Politisk kommentator Øivind Lågbu

Fredriksstad Blad 29. august 2019 kl 1852: (FB+)

https://www.f-b.no/nyheter/bane-nor/rade/ble-mange-hundre-millioner-dyrere-bane-nor-dropper-den-vestligste-traseen-i-rade/s/5-59-1593867

 

 

Ta godt vare på Fredrikstad!

Knut Hovland, Kråkerøy

Fredriksstad Blad 29. august 2019 kl 1704:

https://www.f-b.no/debatt/valg-2019/vei/ta-godt-vare-pa-fredrikstad/o/5-59-1593738

 

 

– Enkelt å legge saken død

Sissel Utne

Sarpsborg Arbeiderblad 29. august 2019 kl 1126:

https://www.sa.no/meninger/leserbrev/jernbane/enkelt-a-legge-saken-dod/o/5-46-738693

 

 

Hva er viktig for deg?

Hanne Luthen, Listekandidat Moss AP

Moss Avis 29. august 2019 kl 1043:

https://www.moss-avis.no/debatt/rv-19/valg-2019/hva-er-viktig-for-deg/o/5-67-905876

 

 

Om godskapasitet på jernbanen

Knut Jonassen, pensjonist

Moss Avis 28. august 2019 kl 0910:

https://www.moss-avis.no/debatt/leserbrev/bane-nor-sf/om-godskapasitet-pa-jernbanen/o/5-67-903246

 

 

Slik vil Bane NOR gjøre jernbaneutbyggingen i Moss sikker

(Journalist Torgeir Snilsberg)

Moss Avis 28. august 2019 kl 2017: (MA+)

https://www.moss-avis.no/nyheter/moss/rygge/slik-vil-bane-nor-gjore-jernbaneutbyggingen-i-moss-sikker/s/5-67-905265

 

 

Samferdselsdepartementet: – Uaktuelt å utrede alternativ toglinje gjennom Moss

(Journalist Torgeir Snilsberg

Moss Avis 28. august 2019 kl 1419: (MA+)

https://www.moss-avis.no/nyheter/moss/jernbaneutbygging/samferdselsdepartementet-uaktuelt-a-utrede-alternativ-toglinje-gjennom-moss/s/5-67-905114

 

 

Betraktninger om Ny Kurs

Svein Åge Lauritzen, bypatriot og AP-medlem

Moss Avis 28. august 2019 kl 1232:

https://www.moss-avis.no/debatt/debatt/valg-2019/betraktninger-om-ny-kurs/o/5-67-905373

 

 

Om Myraalternativet og kildekritikk

Jonathan Parker, styret Bedre Byutvikling Moss

Moss Avis 28. august 2019 kl 0855:

https://www.moss-avis.no/debatt/natur-og-miljo/byutvikling/om-myraalternativet-og-kildekritikk/o/5-67-903107

 

 

Et grønt Arbeiderparti?

Benedicte Lund, Ordførerkandidat MDG Moss

Moss Avis 28. august 2019 kl 0853:

https://www.moss-avis.no/debatt/vanem/natur-og-miljo/et-gront-arbeiderparti/o/5-67-903639

 

 

I tog i rett linje gjennom sentrum

(Journalist Johnny Helgesen

Sarpsborg Arbeiderblad 28. august 2019 kl 0606: (SA+)

https://www.sa.no/valg-2019/jernbane/aksjon-rett-linje/i-tog-i-rett-linje-gjennom-sentrum/s/5-46-737222

 

 

Onsdag er det skoledebatter i Moss, men Ny kurs får ikke delta...

(Journalist Mette Eriksen

Moss Avis 27. august 2019 kl 1536: (MA+)

https://www.moss-avis.no/nyheter/moss/politikk/onsdag-er-det-skoledebatter-i-moss-men-ny-kurs-far-ikke-delta/s/5-67-905064

 

 

Framtidas Sarpsborg

Bjørn Thorbjørnsen, listekandidat for Det Rette Parti

Sarpsborg Arbeiderblad 27. august 2019 kl 1205:

https://www.sa.no/meninger/leserbrev/det-rette-parti/framtidas-sarpsborg/o/5-46-737647

 

 

Man slipper ikke unna politikken bare ved å kalle seg «Ny kurs»

Eirik Tveiten, ordførerkandidat for Rødt Moss

Moss Avis 27. august 2019 kl 0932:

https://www.moss-avis.no/debatt/ny-kurs/valg-2019/man-slipper-ikke-unna-politikken-bare-ved-a-kalle-seg-ny-kurs/o/5-67-903944

 

 

Frykter at bompengeavtale betyr at Viken må betale 800 millioner for ny Rolvsøyvei - kan bety lang forsinkelse

(Politisk kommentator Øivind Lågbu)

Fredriksstad Blad 26. august 2019 kl 1629: (FB+)

https://www.f-b.no/nyheter/ordforer-jon-ivar-nygard/truls-velgaard/frykter-at-bompengeavtale-betyr-at-viken-ma-betale-800-millioner-for-ny-rolvsoyvei-kan-bety-lang-forsinkelse/s/5-59-1589676

 

 

MDG lytter til innbyggerne i Moss/Rygge

Trond J. Valde, MDG

Moss Avis 26. august 2019 kl 1527:

https://www.moss-avis.no/debatt/skogbrann/natur-og-miljo/mdg-lytter-til-innbyggerne-i-moss-rygge/o/5-67-904200

 

 

Statens vegvesen versus innbyggerne

Cecilie juliussen Skjelstadaune, Listekandidat Ny Kurs

Moss Avis 26. august 2019 kl 1525:

https://www.moss-avis.no/debatt/rv-19/valg-2019/statens-vegvesen-versus-innbyggerne/o/5-67-816031

 

 

Høyre er også er miljøparti

Jan Otto Syvertsen, listekandidat Moss Høyre

Moss Avis 26. august 2019 kl 1524:

https://www.moss-avis.no/debatt/natur-og-miljo/valg-2019/hoyre-er-ogsa-er-miljoparti/o/5-67-904248

 

 

Stem! – Stem hva dere vil bare ikke Ap!

Lino Lubiana, gruppeleder og listetopp Fredrikstad KrF

Fredriksstad Blad 26. august 2019 kl 1330:

https://www.f-b.no/debatt/valg-2019/fredrikstad-arbeiderparti/stem-stem-hva-dere-vil-bare-ikke-ap/o/5-59-1586828

 

 

Gasser på for riksvei 19 i Moss

(Journalist Paul Norberg)

Dagsavisen Moss Dagblad 26. august 2019 kl 1443:

https://www.dagsavisen.no/moss/lokalt/gasser-pa-for-riksvei-19-i-moss-1.1574459

 

 

– Jeg setter fingeren på mannsdominans i ordførerrollen

Steinar Haakenstad, Sammen For Sarpsborg

Sarpsborg Arbeiderblad 26. august 2019 kl 1300:

https://www.sa.no/meninger/leserbrev/sammen-for-sarpsborg/jeg-setter-fingeren-pa-mannsdominans-i-ordforerrollen/o/5-46-737163

 

 

Hvilket Sarpsborg vil vi ha?

Vegard Finnes, ungdomskandidat for Sarpsborg Arbeiderparti

Sarpsborg Arbeiderblad 26. august 2019 kl 1259:

https://www.sa.no/meninger/leserbrev/sarpsborg-arbeiderparti/hvilket-sarpsborg-vil-vi-ha/o/5-46-737171

 

 

– Mitt forslag har siden 1996 vært en opprusting av dagens linje, med ny linje fra Råde til en stasjon i Sarpsborg

Jan O. Engsmyr, tidligere ordfører i Sarpsborg

Sarpsborg Arbeiderblad 26. august 2019 kl 1235:

https://www.sa.no/meninger/leserbrev/lokalpolitikk/mitt-forslag-har-siden-1996-vart-en-opprusting-av-dagens-linje-med-ny-linje-fra-rade-til-en-stasjon-i-sarpsborg/o/5-46-737046

 

 

– Ap kunne ikke hatt en bedre opposisjon

Marit Kildedal, listekandidat for Det Rette Parti

Sarpsborg Arbeiderblad 26. august 2019 kl 1225:

https://www.sa.no/meninger/leserbrev/det-rette-parti/ap-kunne-ikke-hatt-en-bedre-opposisjon/o/5-46-737126

 

 

– Eliten i nord forlanger at vi i sør skal holde kjeft, mens de setter fyr på tusenlapper

Magne Storedal, sjefredaktør i Romerikes Blad

Nordnorsk Debatt 26. august 2019:

https://nordnorskdebatt.no/article/eliten-i-nord-forlanger-vi-i-sor

 

 

Bomvei-åpningene det kommende året: Åpner 13 nye bomprosjekter til 22 milliarder

(Geir Røed)

Motor 26. august 2019:

https://www.motor.no/artikler/2019/august/13-nye-bomprosjekter-apner-det-kommende-aret/

 

 

Knut Nærum stiller opp for Rødt etter valgkampens freidigste invitasjon: – Alltid verdt å reise til Særp, errugæern

(Journalist Johnny Helgesen)

Sarpsborg Arbeiderblad 25. august 2019 kl 2049: (SA+)

https://www.sa.no/politikk/rodt/glenghuset/knut-narum-stiller-opp-for-rodt-etter-valgkampens-freidigste-invitasjon-alltid-verdt-a-reise-til-sarp-errugaern/s/5-46-736370

 

 

Stedet som ikke får det til å stemme

(Journalist Eline Rildå Bjørge, SA
Christian Nicolai Bjørkem, NRK Østfold)

Sarpsborg Arbeiderblad 25. august 2019:

https://www.sa.no/alvim/valg-2019/alvim-velforening/stedet-som-ikke-far-det-til-a-stemme/f/5-46-735059

 

 

Grasrotprotest og økt usikkerhet i politikken

Gunnar Bodahl Johansen

Fredriksstad Blad 24. august 2019 kl 1730:

https://www.f-b.no/debatt/bodahl-pa-en-lordag/viken-fylkesting/grasrotprotest-og-okt-usikkerhet-i-politikken/o/5-59-1586279

 

 

Kulturkriminalitet i blokkarkitektur og byutvikling

Paul Grøtvedt, Tjøme

Tønsbergs Blad 23. august 2019 kl 1440:

https://www.tb.no/meninger/arkitektur/tonsberg/kulturkriminalitet-i-blokkarkitektur-og-byutvikling/o/5-76-1111867

 

 

Ensaksparti med flere saker

Jon Henriksen, listekandidat for Det Rette Parti

Sarpsborg Arbeiderblad 23. august 2019 kl 1245:

https://www.sa.no/meninger/leserbrev/det-rette-parti/ensaksparti-med-flere-saker/o/5-46-735605

 

 

Ikke alt bestemmes i bystyresalen

Per Gunnar Stordal, listekandidat for Sarpsborg Høyre

Sarpsborg Arbeiderblad 23. august 2019 kl 1241:

https://www.sa.no/meninger/leserbrev/sarpsborg-hoyre/ikke-alt-bestemmes-i-bystyresalen/o/5-46-735611

 

 

Jernbanetopp: – Rett linje er IKKE til vurdering i Østfold

(Redaktør i Fredriksstad Blad Jon Jacobsen,
journalist Torgeir Snilsberg

Sarpsborg Arbeiderblad 23. august 2019 kl 1221: (SA+)

https://www.sa.no/aksjon-rett-linje/jernbane/nyhet/jernbanetopp-rett-linje-er-ikke-til-vurdering-i-ostfold/s/5-46-735588

 

 

Jernbanetopp: – Rett linje er IKKE til vurdering i Østfold

(Redaktør i Fredriksstad Blad Jon Jacobsen,
journalist Torgeir Snilsberg)

Fredriksstad Blad 23. august 2019 kl 1205: (FB+)

https://www.f-b.no/nyheter/intercity/ostfoldbanen/jernbanetopp-rett-linje-er-ikke-til-vurdering-i-ostfold/s/5-59-1587001

 

 

Løgn og forbannet dikt

Jon J. Gåsvatn, listekandidat for Det Rette Parti, Sarpsborg

Sarpsborg Arbeiderblad 23. august 2019 kl 1151:

https://www.sa.no/meninger/leserbrev/jon-gasvatn/logn-og-forbannet-dikt/o/5-46-735556

 

 

Sammen For Sarpsborg løper fra eget ansvar

Bernt Lyngstad, redaktør SA

Sarpsborg Arbeiderblad 23. august 2019 kl 1006: (SA+)

https://www.sa.no/meninger/leder/valg-2019/sammen-for-sarpsborg-loper-fra-eget-ansvar/o/5-46-735368

 

 

Togstasjon og dobbeltspor bør legges utenom byen

Didrik Hvoslef-Eide, arkitekt MNAL

Aftenposten 22. august 2019 kl 1700:

https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/RRlKLd/Togstasjon-og-dobbeltspor-bor-legges-utenom-byen--Didrik-Hvoslef-Eide

 

 

Tror Svenson må ha «diktet opp» i jernbane-kronikk

(Journalist Torgeir Snilsberg)

Moss Avis 22. august 2019 kl 1657: (MA+)

https://www.moss-avis.no/nyheter/moss/rygge/tror-svenson-ma-ha-diktet-opp-i-jernbane-kronikk/s/5-67-902245

 

 

– Den allerede vedtatte traseen gjennom byen blir bygget uten mulighet for godstransport - hva betyr det for Moss?

Arild Svenson, ordførerkandidat Ny Kurs

Moss Avis 22. august 2019 kl 1655:

https://www.moss-avis.no/debatt/byutvikling/jernbane/den-allerede-vedtatte-traseen-gjennom-byen-blir-bygget-uten-mulighet-for-godstransport-hva-betyr-det-for-moss/o/5-67-902203

 

 

Jernbanepolitikk med stor J

Sindre Sørhus

Hamar Arbeiderblad 21. august 2019 kl 1701:

https://www.h-a.no/debatt/jernbanepolitikk-med-stor-j

 

 

Eventyrlig måling for Ny Kurs: Større enn Høyre i Moss

(Journalist Helge Warberg-Knoll)

Moss Avis 21. august 2019 kl 1725: (MA+)

https://www.moss-avis.no/nyheter/moss-kommune/valg-2019/eventyrlig-maling-for-ny-kurs-storre-enn-hoyre-i-moss/s/5-67-901682

 

 

Hvem bestemmer i Sarpsborg?

Per Ludvig Spydevold, KrF

Sarpsborg Arbeiderblad 21. august 2019 kl 1418:

https://www.sa.no/meninger/leserbrev/sarpsborg-krf/hvem-bestemmer-i-sarpsborg/o/5-46-734480

 

 

Dette slår Dagsnytt 18!

Jonathan Parker, leder Bedre Byutvikling Moss

Moss Avis 21. august 2019 kl 1426:

https://www.moss-avis.no/debatt/byutvikling/folkemote/dette-slar-dagsnytt-18/o/5-67-900857

 

 

– Gå for det moderne, miljømessige alternativ - rett linje!

Bjørn Thorbjørnsen, listekandidat for Det Rette Parti

Sarpsborg Arbeiderblad 21. august 2019 kl 1414:

https://www.sa.no/meninger/leserbrev/det-rette-parti/ga-for-det-moderne-miljomessige-alternativ-rett-linje/o/5-46-734522

 

 

Jernbanen igjen...

Kari Røine, listekandidat for Det Rette Parti

Sarpsborg Arbeiderblad 21. august 2019 kl 1339:

https://www.sa.no/meninger/leserbrev/det-rette-parti/jernbanen-igjen/o/5-46-732824

 

 

KrF – om samferdsel og litt om byutvikling

Finn Jensen, ordførerkandidat Moss KrF

Moss Avis 20. august 2019 kl 1151:

https://www.moss-avis.no/debatt/byutvikling/storkommune/krf-om-samferdsel-og-litt-om-byutvikling/o/5-67-900353

 

 

Byliv langs sjøen i Moss

Terje Pettersen, byplanlegger

Moss Avis 19. august 2019 kl 1539:

https://www.moss-avis.no/debatt/byutvikling/sentrumsplanen/byliv-langs-sjoen-i-moss/o/5-67-900681

 

 

MDGs holdning til RV19,havna,Sjøsiden og jernbanen

Benedicte Lund: 1.-kandidat/ordførerkandidat Moss, samt 3.kandidat til Viken
Gullborg Møller-Nielsen, 4.kandidat/lokallagsleder, Moss

Moss Avis 17. august 2019 kl 1439:

https://www.moss-avis.no/debatt/samferdsel/rv-19/mdgs-holdning-til-rv19-havna-sjosiden-og-jernbanen/o/5-67-895130

 

 

Jernbanen – en jubilant for fremtiden og dobbeltspor

Siv Henriette Jacobsen, leder Jernbaneforum Øst

Fredriksstad Blad 17. august 2019 kl 1427:

https://www.f-b.no/debatt/inter-city/jernbane/jernbanen-en-jubilant-for-fremtiden-og-dobbeltspor/o/5-59-1579137

 

 

En jubilant for fremtiden

Siv Henriette Jacobsen, leder Jernbaneforum Øst

Sarpsborg Arbeiderblad 16. august 2019 kl 1247:

https://www.sa.no/meninger/kronikk/jernbane/en-jubilant-for-fremtiden/o/5-46-731480

 

 

Det er fortsatt mulig å rydde opp i jernbanegalskapen!

Jon Henriksen, listekandidat for Det Rette Parti

Sarpsborg Arbeiderblad 16. august 2019 kl 1243:

https://www.sa.no/meninger/leserbrev/det-rette-parti/det-er-fortsatt-mulig-a-rydde-opp-i-jernbanegalskapen/o/5-46-731497

 

 

Hvor er troverdigheten?

Jørn Roald Wille, bystyrerepresentant Moss Høyre

Moss Avis 16. august 2019 kl 1220:

https://www.moss-avis.no/debatt/byutvikling/jernbaneutbygging/hvor-er-troverdigheten/o/5-67-899187

 

 

Denne siden vipper MDG mot - her er partienes toppsaker til valget

(Journalist Dag Magnus Nielsen

Fredriksstad Blad 15. august 2019 kl 1928: (FB+)

https://www.f-b.no/nyheter/fredrikstad-mdg/ida-julsen/denne-siden-vipper-mdg-mot-her-er-partienes-toppsaker-til-valget/s/5-59-1575464

 

 

– Vi trenger en fremtidsrettet og sterk politikk, og det får vi ved å stemme Arbeiderpartiet

Roger Dahlen

Sarpsborg Arbeiderblad 15. august 2019 kl 1356:

https://www.sa.no/meninger/leserbrev/arbeiderpartiet/vi-trenger-en-fremtidsrettet-og-sterk-politikk-og-det-far-vi-ved-a-stemme-arbeiderpartiet/o/5-46-731093

 

 

Viken kan gi bedre kollektivtilbud

Ruth Solveig Birkeland, 5.kandidat Viken SV, Eidsvoll

Fredriksstad Blad 15. august 2019 kl 1125:

https://www.f-b.no/debatt/valg-2019/kollektivtilbud/viken-kan-gi-bedre-kollektivtilbud/o/5-59-1575248

 

 

Bygging av nye baner gir langt større klimagassutslipp enn folk flest er klar over

(Ukjent skribent)

Agderposten 15. august 2019 kl 0100; (Agderposten+)

https://www.agderposten.no/meninger/debatt-bygging-av-nye-baner-gir-langt-storre-klimagassutslipp-enn-folk-flest-er-klar-over-1.2707325

 

 

Et valgkompromiss?

Bjørn Boge, Bredsand

Moss Avis 14. august 2019 kl 2000:

https://www.moss-avis.no/debatt/byutvikling/valg-2019/et-valgkompromiss/o/5-67-898744

 

 

Flertalls kameratene AP, Høyre, Ventre og SV har konkludert! Stem ukonvensjonelt!

Jonathan Parker, for styret Bedre Byutvikling MossMoss

Moss Avis 14. august 2019 kl 1844:

https://www.moss-avis.no/debatt/rv-19/byutvikling/flertalls-kameratene-ap-hoyre-ventre-og-sv-har-konkludert-stem-ukonvensjonelt/o/5-67-898502

 

 

Kommentar: Milliardinvestering bringer Fredrikstad sentrum over i ny tidsalder

Jon Jacobsen, sjefredaktør Fredriksstad Blad

Fredriksstad Blad 14. august 2019 kl 1547: (FB+)

https://www.f-b.no/debatt/kommentar/byutvikling/kommentar-milliardinvestering-bringer-fredrikstad-sentrum-over-i-ny-tidsalder/o/5-59-1576875

 

 

Riksvei 110 mellom Ørebekk og Råde må prioriteres nå

Glenn Håkon Melby, fylkestingskandidat Viken Høyre, Råde

Fredriksstad Blad 14. august 2019 kl 1351:

https://www.f-b.no/debatt/valg-2019/rv-110/riksvei-110-mellom-orebekk-og-rade-ma-prioriteres-na/o/5-59-1572684

 

 

Det BLIR kjøpesenter og gigantutbygging på Værstetorvet: Både Ap og Frp sier ja

(Journalist Marianne Holøien

Fredriksstad Blad 14. august 2019 kl 1254: (FB+)

https://www.f-b.no/nyheter/utbygging/varste/det-blir-kjopesenter-og-gigantutbygging-pa-varstetorvet-bade-ap-og-frp-sier-ja/s/5-59-1576137

 

 

Svar til ordfører Sindre Martinsen-Evje

Stein Erling Lian, listekandidat, Sammen For Sarpsborg

Sarpsborg Arbeiderblad 14. august 2019 kl 0932:

https://www.sa.no/meninger/leserbrev/sammen-for-sarpsborg/svar-til-ordforer-sindre-martinsen-evje/o/5-46-728819

 

 

Hvor skal Riksvei 19 gå?

Sindre W. Mork, gruppeleder for Venstre i bystyret

Moss Avis 13. august 2019 kl 2330:

https://www.moss-avis.no/debatt/byutvikling/rv-19/hvor-skal-riksvei-19-ga/o/5-67-898229

 

 

Bekrefter at Tesla etablerer seg her

(Journalist Morten Øby)

Sarpsborg Arbeiderblad 13. august 2019 kl 1913: (SA+)

https://www.sa.no/nyhet/tesla/tunejordet/bekrefter-at-tesla-etablerer-seg-her/s/5-46-729440

 

 

Bane NOR-sjefen vil prioritere lange strekninger før de bygger i sentrum

(Frode Aga)

.

Byggindustrien 13. august 2019 kl 1559:

http://www.bygg.no/article/1402769

 

 

Havneutviklingen i Moss må sees i sammenheng med plassering av ferjeleiet og korridor for Rv 19

Hanne Tollerud

Moss Avis 13. august 2019 kl 1406:

https://www.moss-avis.no/debatt/valg-2019/bompenger/havneutviklingen-i-moss-ma-sees-i-sammenheng-med-plassering-av-ferjeleiet-og-korridor-for-rv-19/o/5-67-897989

 

 

– Hvorfor skal vi høre på Arild Svenson?

Sissel Rundblad, gruppeleder og listekandidat Moss Høyre

Moss Avis 13. august 2019 kl 1404:

https://www.moss-avis.no/debatt/valg-2019/jernbane/hvorfor-skal-vi-hore-pa-arild-svenson/o/5-67-898205

 

 

Viken kan gi bedre kollektivtilbud

Torbjørn Endal og Jørn Hanssen, på vegne av MiljøRett §112

Samferdsel 13. august 2019:

https://samferdsel.toi.no/hjem/ringeriksbanen-planlegging-i-hurtigtogsfart-article34264-98.html

 

 

Tar selvkritikk etter valgflesk-uttalelse: – Jeg formulerte meg dumt

(Journalist Helge Warberg-Knoll)

Moss Avis 12. august 2019 kl 2120: (MA+)

https://www.moss-avis.no/nyheter/moss-kommune/politikk/tar-selvkritikk-etter-valgflesk-uttalelse-snublet-i-jernbane-kommentar/s/5-67-897724

 

 

– Horrible uttalelser og svada fra Svein Larsen

Jan Inge Haltbakk, 5. kandidat og medlemsansvarlig for Sarpsborg Frp

Sarpsborg Arbeiderblad 12. august 2019 kl 0720:

https://www.sa.no/meninger/leserbrev/bompenger/horrible-uttalelser-og-svada-fra-svein-larsen/o/5-46-727698

 

 

Økning i Oslo-trafikken til tross for flere bomstasjoner

(NTB)

Aftenposten 9. august 2019 kl 1637:

https://www.aftenposten.no/osloby/i/6jybgW/Okning-i-Oslo-trafikken-til-tross-for-flere-bomstasjoner

 

 

Jernbanedirektør Kirsti Slotsvik gjester Byggeplassen. Der snakker hun om milliardsprekker, Intercity-utbygging og Nord-Norge-banen.

(Frode Aga)

Byggeindustrien 9. august 2019 kl 1227:

http://www.bygg.no/article/1402012

 

 

Frp og bompenger

Svein Larsen, gruppeleder i Sarpsborg Arbeiderparti

Sarpsborg Arbeiderblad 9. august 2019 kl 1121:

https://www.sa.no/meninger/leserbrev/bompenger/frp-og-bompenger/o/5-46-727428

 

 

– Lian slår inn åpne dører

Sindre Martinsen-Evje, ordfører i Sarpsborg (Ap)

Sarpsborg Arbeiderblad 9. august 2019 kl 1109:

https://www.sa.no/meninger/leserbrev/sindre-martinsen-evje/lian-slar-inn-apne-dorer/o/5-46-727419

 

 

Drømmen om å gjøre Fredrikstad og Tønsberg like interessant som Oslo, oppfylles ikke ved å legge togstasjonene utenfor byen

Erling Dokk Holm. førsteamanuensis ved NMBU

Aftenposten 9. august 2019 kl 1057:

https://www.aftenposten.no/kultur/kommentar/i/50yX31/Drommen-om-a-gjore-Fredrikstad-og-Tonsberg-like-interessant-som-Oslo_-oppfylles-ikke-ved-a-legge-togstasjonene-utenfor-byen--Erling-Dokk-Holm

 

 

Toget har ikke gått men plassering av ny jernbanestasjon er avgjort

Fred Jørgen Evensen, kommunestyrekandidat for Arbeiderpartiet, Moss

Moss Avis 8. august 2019 kl 1230:

https://www.moss-avis.no/debatt/debatt/samferdsel/toget-har-ikke-gatt-men-plassering-av-ny-jernbanestasjon-er-avgjort/o/5-67-894735

 

 

Dagens rødgrønne flertall ryker: Ny Kurs fosser videre fram

(Journalist Helge Warberg-Knol)

Moss Avis 8. august 2019 kl 1857: (MA+)

https://www.moss-avis.no/nyheter/moss-kommune/politikk/dagens-rodgronne-flertall-ryker-ny-kurs-fosser-videre-fram/s/5-67-895312

 

 

SV tar klimaendringene på alvor

Silje Louise Waters, 2.-kandidat Fredrikstad SV, Freddy André Øvstegård, stortingsrepresentant Østfold SV

Fredriksstad Blad 8. august 2019 kl 1339:

https://www.f-b.no/debatt/klima/fredrikstad-sv/sv-tar-klimaendringene-pa-alvor/o/5-59-1566153

 

 

Toget har ikke gått men plassering av ny jernbanestasjon er avgjort

Fred Jørgen Evensen, kommunestyrekandidat for Arbeiderpartiet, Moss

Moss Avis 8. august 2019 kl 1230:

https://www.moss-avis.no/debatt/debatt/samferdsel/toget-har-ikke-gatt-men-plassering-av-ny-jernbanestasjon-er-avgjort/o/5-67-894735

 

 

Katastrofebrems på nytt InterCity spor igjennom Tønsberg?

Gert Heiberg, Tønsberg

Tønsbergs Blad 8. august 2019 kl 1006:

https://www.tb.no/meninger/jernbane/bane-nor/katastrofebrems-pa-nytt-intercity-spor-igjennom-tonsberg/o/5-76-1109095

 

 

Fylkespolitikerne vil ha jernbane via Storåsen, nå blir det forhandlinger med Bane NOR

Lars Døvle Larssen

Tønsbergs Blad 8. august 2019 kl 1004: (TB+)

https://www.tb.no/nyheter/sandefjord/stokke/fylkespolitikerne-vil-ha-jernbane-via-storasen-na-blir-det-forhandlinger-med-bane-nor/s/5-76-998275

 

 

Politikere: Lytt til eksperter og fornuften

Gunnar Listerud, statsviter

Moss Avis 7. august 2019 kl 1440:

https://www.moss-avis.no/leserbrev/samferdsel/jernbane/politikere-lytt-til-eksperter-og-fornuften/o/5-67-894815

 

 

Tanker underveis - toget er tingen!

Øyvind E. Hansen, Medlem av Misa og listekandidat for Rødt Moss

Moss Avis 7. august 2019 kl 1337:

https://www.moss-avis.no/debatt/leserbrev/samferdsel/tanker-underveis-toget-er-tingen/o/5-67-893687

 

 

Toget har (ennå) ikke gått, det er ikke for sent

Eirik Tveiten, ordførerkandidat Rødt Moss

Moss Avis 6. august 2019 kl 2044:

https://www.moss-avis.no/debatt/leserbrev/basartaket/toget-har-enna-ikke-gatt-det-er-ikke-for-sent/o/5-67-894550

 

 

Partiene som ikke lar seg rokke

Jon Anders Johansen, listekandidat for Det Rette Parti

Sarpsborg Arbeiderblad 5. august 2019 kl 0926:

https://www.sa.no/meninger/leserbrev/det-rette-parti/partiene-som-ikke-lar-seg-rokke/o/5-46-725063

 

 

Representativt demokrati = ikke behov for informasjonsflyt?

Stein E. Lian, listekandidat for Sammen For Sarpsborg

Sarpsborg Arbeiderblad 5. august 2019 kl 0653:

https://www.sa.no/meninger/leserbrev/sammen-for-sarpsborg/representativt-demokrati-ikke-behov-for-informasjonsflyt/o/5-46-724932

 

 

«Opp mot 90 prosent av alle sarpingers standpunkt i jernbanesaken er ren idioti»

Ståle Solberg, SaFoSa og Aksjon Rett Linje

Sarpsborg Arbeiderblad 1. august 2019 kl 1013:

https://www.sa.no/meninger/leserbrev/safosa/opp-mot-90-prosent-av-alle-sarpingers-standpunkt-i-jernbanesaken-er-ren-idioti/o/5-46-723134

 

 

«Bane NOR er en forferdelig nabo»

(Journalist Tom Vestreng)

Dagsavisen 1. august 2019 kl 0927:

https://www.dagsavisen.no/oslo/bane-nor-er-en-forferdelig-nabo-1.1561374

 

 

Generalisert reisetid - Hvordan oppleves arbeidsreiser i norske byer?

Erik Bjørnson Lunke,
Nils Fearnley

Transportøkonomisk institutt august 2019:

https://www.toi.no/getfile.php?mmfileid=50829

 

 

Troen på teknologien kan gi toget trøbbel

(Kommentator Andreas Slettholm)

Aftenposten 30. juli 2019 kl 0851:

https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/0nb02B/troen-paa-teknologien-kan-gi-toget-troebbel-andreas-slettholm

 

 

Fredrikstad-ordfører Jon-Ivar Nygård: – Sentrum bør være en motor i byutviklingen

(Journalist Anniken Falch Hillestad)

Halden Arbeiderblad 29. juli 2019 kl 1955: (HA+)

https://www.ha-halden.no/nyheter/byutvikling/jon-ivar-nygard/fredrikstad-ordforer-jon-ivar-nygard-sentrum-bor-vare-en-motor-i-byutviklingen/s/5-20-687497

 

 

Bygg toglinjer – dropp byutvikling

(Journalist Anita Hoemsnes)

Dagens Næringsliv 29. juli 2019 kl 1946: (DN+)

https://www.dn.no/kommentar/jernbane/bane-nor/jernbanedirektoratet/bygg-toglinjer-dropp-byutvikling/2-1-645148

 

 

Ekspertutvalg utfordrer vedtak om nye stasjoner: Store besparelser ved å bygge utenfor sentrum

(Politisk kommentator Øivind Lågbu)

Fredriksstad Blad 29. juli 2019 kl 1215: (FB+)

https://www.f-b.no/nyheter/gronli-stasjon/buss/ekspertutvalg-utfordrer-vedtak-om-nye-stasjoner-store-besparelser-ved-a-bygge-utenfor-sentrum/s/5-59-1558820

 

 

Det tar tid å planlegge og bygge jernbane. Det kan føre til at deler av den aldri blir noe av.

(Journalist Sveinung Berg Bentzrød)

Aftenposten 26. juli 2019 kl 1202:

https://www.aftenposten.no/meninger/nyhetsanalyse/i/kJe64B/det-tar-tid-aa-planlegge-og-bygge-jernbane-det-kan-foere-til-at-deler-av-den-aldri-blir-noe-av

 

 

Ingen politiske garantier om jernbanestasjoner

(NTB)

Hamar Dagblad 25. juli 2019 kl 0622:

https://www.hamar-dagblad.no/jernbane/samferdsel/nyheter/ingen-politiske-garantier-om-jernbanestasjoner/s/5-69-797427

 

 

Ingen politiske garantier om nye jernbanestasjoner

(NTB)

Dagens Næringsliv 25. juli 2019 kl 0553:

https://www.dn.no/samferdsel/jernbanedirektoratet/vy/ingen-politiske-garantier-om-nye-jernbanestasjoner/2-1-643777

 

 

InterCity uten bypakker skal spare milliarder

(Journalist Hallvard Grotli)

Gudbrandsdølen Dagningen 24. juli 2019 kl 1711:

https://www.gd.no/debatt/leder/intercity-uten-bypakker-skal-spare-milliarder/o/5-18-947021

 

 

Ordfører Nygård reagerer på dobbeltkommunikasjon fra jernbanemyndigheter: Får beskjed om å holde høyt tempo mens sporet kan ryke

(Politisk kommentator Øivind Lågbu)

Fredriksstad Blad 24. juli 2019 kl 1659: (FB+)

https://www.f-b.no/nyheter/gronli-stasjon/jon-ivar-nygard/ordforer-nygard-reagerer-pa-dobbeltkommunikasjon-fra-jernbanemyndigheter-far-beskjed-om-a-holde-hoyt-tempo-mens-sporet-kan-ryke/s/5-59-1557798

 

 

InterCity er nettopp det

Kåre Pettersen, 1.kandidat Vestfold og Telemark Venstre, Tønsberg

Tønsbergs Blad 24. juli 2019 kl 1418:

https://www.tb.no/meninger/jernbanen/samferdsel/intercity-er-nettopp-det/o/5-76-1101946

 

 

Jernbanelinje gjennom Lisleby legges bort for godt: \nTraséforslagene er klare – Bratlipark-tunnel utredes

(Politisk kommentatorØivind Lågbu)

Fredriksstad Blad 23. juli 2019 kl 1752: (FB+)

https://www.f-b.no/nyheter/dobbeltspor/radmann/jernbanelinje-gjennom-lisleby-legges-bort-for-godt-tras-forslagene-er-klare-bratlipark-tunnel-utredes/s/5-59-1557614

 

 

Politisk edruelighet

Bjørn Klein, listekandidat for Det Rette Parti

Sarpsborg Arbeiderblad 23. juli 2019 kl 1103:

https://www.sa.no/meninger/leserbrev/det-rette-parti/politisk-edruelighet/o/5-46-718756

 

 

Planlegger Grønli stasjon for myke trafikanter – ikke bilister: Skal bygge 1.500 parkeringsplasser for sykler

(Politisk kommentator Øivind Lågbu)

Fredriksstad Blad 23. juli 2019 kl 0609: (FB+)

https://www.f-b.no/nyheter/gronli-stasjon/sykkelbyen-nedre-glomma/planlegger-gronli-stasjon-for-myke-trafikanter-ikke-bilister-skal-bygge-1-500-parkeringsplasser-for-sykler/s/5-59-1557156

 

 

Fylkesordfører Ole Haabeth roper varsku: Jernbanedirektøren vurderer å droppe Grønli stasjon

(Politisk kommentatorØivind Lågbu)

Fredriksstad Blad 22. juli 2019 kl 1517: (FB+)

https://www.f-b.no/nyheter/dobbeltspor/gronli-stasjon/fylkesordforer-ole-haabeth-roper-varsku-jernbanedirektoren-vurderer-a-droppe-gronli-stasjon/s/5-59-1556964

 

 

Usikkerheten rundt jernbaneutbyggingen øker kraftig: – Vi har ikke penger til alt, sier jernbanedirektøren

(Journalist Johnny Helgesen)

Sarpsborg Arbeiderblad 22. juli 2019 kl 1333: (SA+)

https://www.sa.no/jernbaneverket/dobbeltspor/sarpsborg-kommune/usikkerheten-rundt-jernbaneutbyggingen-oker-kraftig-vi-har-ikke-penger-til-alt-sier-jernbanedirektoren/s/5-46-718349

 

 

– Vi har ikke penger til alt

(Journalist Sveinung Berg Bentzrød)

Aftenposten 22. juli 2019 kl 0704:

https://www.aftenposten.no/norge/i/lArL79/vi-har-ikke-penger-til-alt

 

 

Nygård og Laabak sterkt uenige om regjeringens utbyggingsvilje: Krav om kostnadskutt kan gi lengre utsettelse for Grønli stasjon

(Politisk kommentator Øivind Lågbu)

Sarpsborg Arbeiderblad 22. juli 2019 kl 0621: (SA+)

https://www.sa.no/nyhet/jernbane/nedre-glomma/nygard-og-laabak-sterkt-uenige-om-regjeringens-utbyggingsvilje-krav-om-kostnadskutt-kan-gi-lengre-utsettelse-for-gronli-stasjon/s/5-46-718332

 

 

Nygård og Laabak sterkt uenige om regjeringens utbyggingsvilje:\nKrav om kostnadskutt kan gi lengre utsettelse for Grønli stasjon

(Politisk kommentator Øivind Lågbu)

Fredriksstad Blad 22. juli 2019 kl 0602: (FB+)

https://www.f-b.no/nyheter/dobbeltspor/jon-ivar-nygard/nygard-og-laabak-sterkt-uenige-om-regjeringens-utbyggingsvilje-krav-om-kostnadskutt-kan-gi-lengre-utsettelse-for-gronli-stasjon/s/5-59-1556075

 

 

Bane NOR utsetter anbefaling om hvilken trasé som skal bygges først: Boret 130 meter uten å finne fjell

(Politisk kommentator Øivind Lågbu)

Fredriksstad Blad 17. juli 2019 kl 0612: (FB+)

https://www.f-b.no/nyheter/dobbeltspor/jon-georg-dale/bane-nor-utsetter-anbefaling-om-hvilken-tras-som-skal-bygges-forst-boret-130-meter-uten-a-finne-fjell/s/5-59-1554170

 

 

Klimaendringene – Fredrikstad kommune har ambisiøse mål

Jon-Ivar Nygård, ordførerkandidat Fredrikstad Arbeiderparti

Fredriksstad Blad 10. juli 2019 kl 1317:

https://www.f-b.no/debatt/klima/fredrikstad-kommune/klimaendringene-fredrikstad-kommune-har-ambisiose-mal/o/5-59-1546650

 

 

Grønt løft for Østfold

Ole André Myhrvold, stortingsrepresentant for Senterpartiet

Sarpsborg Arbeiderblad 9. juli 2019 kl 1119:

https://www.sa.no/meninger/leserbrev/senterpartiet/gront-loft-for-ostfold/o/5-46-712408

 

 

Visualiseringer

Bane NOR

Bane NOR 3. juli 2019:

https://www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/ostfoldbanen2/seut--sarpsborg/visualiseringer/

 

 

VGR vill ha snabbare järnväg Göteborg – Oslo

(Sara Steinholtz Sparby)

VGRfokus 1. juli 2019:

https://vgrfokus.se/2019/07/vgr-vill-ha-snabbare-jarnvag-goteborg-oslo/

 

 

Signerte kjempekontrakt med Bane Nor på 6,3 milliarder

(Journalist Jon Gran)

Moss Avis 28. juni 2019 kl 1437:

https://www.moss-avis.no/okonomi-og-naringsliv/nyheter/moss/signerte-kjempekontrakt-med-bane-nor-pa-6-3-milliarder/s/5-67-875181

 

 

Veileder – kostnadsestimering i tidligfase

Jernbanedirektoratet

Jernbanedirektoratet 28. juni 2019:

https://www.jernbanedirektoratet.no/contentassets/f9ed15eb368e4abb9dc6d2f558432135/veileder-kostnadsestimering-tidligfase-v_2019.pdf

 

 

Ap om milliardsprekken på InterCity: - Vil det ingen ende ta?

(Frode Aga)

Byggeindustrien 25. juni 2019 kl 1342:

http://www.bygg.no/article/1399160

 

 

Intercity-prosjekter blir dyrere enn antatt

(NTB)

Dagsavisen Moss Dagblad 25. juni 2019 kl 1330:

dagsavisen.no/moss/intercity-prosjekter-blir-dyrere-enn-antatt-1.1544177

 

 

Referat fra møte 25.06.19 i styringsgruppen for NTP 2022-2033

(Fredrik Birkheim Arnesen, referent)

Regjeringen.no 25. juni 2019:

https://www.regjeringen.no/contentassets/976604f58c374109b55990553295b837/referat-fra-mote-25.06.19-i-styringsgruppen-for-ntp-2022-2033.pdf

 

 

Milliardsprekk for Intercity-prosjekter

(NTB)

Dagens Næringsliv 24. juni 2019 kl 1928:

https://www.dn.no/samferdsel/milliardsprekk-for-intercity-prosjekter/2-1-626911

 

 

Intercity-prosjekter blir dyrere enn antatt

(NTB)

E24 24. juni 2019 kl 1823:

https://e24.no/naeringsliv/i/qLVJKo/intercity-prosjekter-blir-dyrere-enn-antatt

 

 

InterCity-prosjekt sprekker med én milliard – flere problemer i vente

(Frode Aga)

Byggeindustrien 24. juni 2019 kl 1322:

http://www.bygg.no/article/1398404

 

 

Politikertopp: – Milliardprosjektet nedskaleres – dobbeltsporet kan stoppe på Seut

(Politisk kommentator Øivind Lågbu)

Sarpsborg Arbeiderblad 21. juni 2019 kl 0943: (SA+)

https://www.sa.no/dobbeltspor/bane-nor/nyheter/politikertopp-milliardprosjektet-nedskaleres-dobbeltsporet-kan-stoppe-pa-seut/s/5-46-704174

 

 

Innkalling til møte 25.06.19 i styringsgruppen for Nasjonal transportplan 2022-2033

(Villa Kulild, departementsråd, Samferdselsdepartementet)

Regjeringen.no 21. juni 2019:

https://www.regjeringen.no/contentassets/976604f58c374109b55990553295b837/innkalling-til-mote-25.06.19-i-styringsgruppen-for-nasjonal-transportplan-2022-2033.pdf

 

 

Når det skal bygges hensettingsanlegg, så må dette være fremtidsrettet

René Rafshol, ordfører i Råde kommune

Moss Avis 18. juni 2019 kl 1206:

https://www.moss-avis.no/debatt/togparkering/jernbane/nar-det-skal-bygges-hensettingsanlegg-sa-ma-dette-vare-fremtidsrettet/o/5-67-870490

 

 

Nå henger ekspropriasjonsspøkelset over fire kommuner: Togparkering med statlig tvang

(Journalist Helge Warberg-Knoll)

Moss Avis 18. juni 2019 kl 0430: (MA+)

https://www.moss-avis.no/nyheter/moss-kommune/togparkering/na-henger-ekspropriasjonsspokelset-over-fire-kommuner-togparkering-med-statlig-tvang/s/5-67-870047

 

 

Jernbaneutbyggingen blir 3 – 4 ganger dyrere enn antatt: Prisen for Seut-Klavestad er oppe i 29 milliarder kroner

(Politisk kommentator Øivind Lågbu)

Halden Arbeiderblad 17. juni 2019 kl 1733: (HA+)

https://www.ha-halden.no/nyheter/samferdsel/tog/jernbaneutbyggingen-blir-3-4-ganger-dyrere-enn-antatt-prisen-for-seut-klavestad-er-oppe-i-29-milliarder-kroner/s/5-20-674035

 

 

Jernbaneutbyggingen blir 3–4 ganger dyrere enn antatt: Prisen for Seut-Klavestad er oppe i 29 milliarder kroner

(Politisk kommentator Øivind Lågbu)

Fredriksstad Blad 17. juni 2019 kl 1725: (FB+)

https://www.f-b.no/nyheter/bane-nor/haug/jernbaneutbyggingen-blir-3-4-ganger-dyrere-enn-antatt-prisen-for-seut-klavestad-er-oppe-i-29-milliarder-kroner/s/5-59-1522253

 

 

35 prosent av sarpingene er usikre på hva de skal stemme

(Journalist Erik Langsæter)

Sarpsborg Arbeiderblad 15. juni 2019 kl 0740: (SA+)

https://www.sa.no/politikk/sarpsborg/valg-2019/35-prosent-av-sarpingene-er-usikre-pa-hva-de-skal-stemme/s/5-46-700973

 

 

Grethe kan få den nye jernbanebrua som nærmeste nabo

(Politisk kommentator Øivind Lågbu)

Fredriksstad Blad 14. juni 2017 kl 1629: (FB+)

https://www.f-b.no/nyheter/dobbeltspor/rolvsoysund-bru/grethe-kan-fa-den-nye-jernbanebrua-som-narmeste-nabo/s/5-59-783557

 

 

Et alternativ er å droppe Sarpsborg. Rett linje er utelukket

Kristoffer Hagen, student ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Fredriksstad Blad 12. juni 2019 kl 1610:

https://www.f-b.no/debatt/intercity/dobbeltspor/et-alternativ-er-a-droppe-sarpsborg-rett-linje-er-utelukket/o/5-59-1517988

 

 

«Rett linje er utelukket. Det sier seg selv at dobbeltsporet vil gå via Fredrikstad»

Kristoffer Hagen, student ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NBMU), Selbak

Dagsavisen Demokraten 12. juni 2019 kl 0954:

https://www.dagsavisen.no/demokraten/meninger/rett-linje-er-utelukket-det-sier-seg-selv-at-dobbeltsporet-vil-ga-via-fredrikstad-1.1537447

 

 

Grunn til å frykte «fake news» i kommunevalgkampen?

Elin Strand Larsen, førsteamanuensis ved Høyskolen i Østfold og nestleder for forskergruppen AreaS

Fredriksstad Blad 12. juni 2019 kl 1328:

https://www.f-b.no/debatt/faktasjekk/mediebransjen/grunn-til-a-frykte-fake-news-i-kommunevalgkampen/o/5-59-1518004

 

 

Blir det «fake news» i valgkampen?

Elin Strand Larsen, førsteamanuensis ved Høyskolen i Østfold og nestleder for forskergruppen AreaS

Sarpsborg Arbeiderblad 12. juni 2019 kl 1305:

https://www.sa.no/kronikk/meninger/valg-2019/blir-det-fake-news-i-valgkampen/o/5-46-700199

 

 

Togspor til besvær

Jan Thomas Johansen

Sarpsborg Arbeiderblad 8. juni 2019 kl 1131:

https://www.sa.no/meninger/leserbrev/jernbane/togspor-til-besvar/o/5-46-698651

 

 

Grunneiere blar opp tre milliarder for Fornebubanen

(Journalist Odd Steinar Parr)

Finansavisen 5. juni 2019 kl 1540:

https://finansavisen.no/nyheter/eiendom/2019/06/grunneiere-blar-opp-tre-milliarder-for-fornebubanen

 

 

Mulig å sette inn flere tog – men først fra 2020: Statsråd Jon Georg Dale vil øke kapasiteten på Østfoldbanen

(Politisk kommentator Øivind Lågbu)

Fredriksstad Blad 4. juni 2019 kl 0627: (FB+)

https://www.f-b.no/jon-georg-dale/ostfoldbanen/pendling/mulig-a-sette-inn-flere-tog-men-forst-fra-2020-statsrad-jon-georg-dale-vil-oke-kapasiteten-pa-ostfoldbanen/s/5-59-1509520

 

 

Teknologi for bærekraftig bevegelsesfrihet og mobilitet

Rapport fra Ekspertutvalget – teknologi og fremtidens transportinfrastruktur

John-Mikal Størdal, utvalgsleder, adm. dir., FFI,
Alexandra Bech Gjørv, utvalgsmedlem, konsernsjef SINTEF,
Bernt Reitan Jenssen, utvalgsmedlem, adm. dir., Ruter,
Mariam Kaynia, utvalgsmedlem, Associate Partner, McKinsey & Company,
Niels Buus Kristensen, utvalgsmedlem, forskningsleder, TØI,
Toril Nag, utvalgsmedlem, konserndirektør, tele, Lyse,
Gro Holst Volden, utvalgsmedlem, forskningssjef, Concept/NTNU

Regjeringen.no juni 2019:

https://www.regjeringen.no/contentassets/ccdc68196014468696acac6e5cc4f0e7/rapport-teknologiutvalget_web.pdf

 

 

Jernbanedirektøren om utbyggingen i Moss: – Voldsomt, men det blir bra til slutt

(Journalist Eva Fretheim)

Moss Avis 28. mai 2019 kl 2232: (MA+)

https://www.moss-avis.no/nyheter/moss/jernbane/jernbanedirektoren-om-utbyggingen-i-moss-voldsomt-men-det-blir-bra-til-slutt/s/5-67-859619

 

 

Her bygges Norges lengste jernbanebru – 836 meter på «svevende pæler»

(Journalist Elisabeth Lunder)

Fredriksstad Blad 27. mai 2019 kl 1531: (FB+)

https://www.f-b.no/nyheter/jernbane/bane-nor/her-bygges-norges-lengste-jernbanebru-836-meter-pa-svevende-paler/s/5-59-1503806

 

 

10 av 13 politiske partier samlet seg om jernbaneutredning – Arbeiderpartiet, Høyre og SV måtte forlate møtet

(Journalist Eline Rildå Bjørge)

Sarpsborg Arbeiderblad 22. mai 2019 kl 1547: (SA+)

https://www.sa.no/jernbane/nyhet/politikk/10-av-13-politiske-partier-samlet-seg-om-jernbaneutredning-arbeiderpartiet-hoyre-og-sv-matte-forlate-motet/s/5-46-693262

 

 

Greåker-innbyggerne krever rett linje-utredning

(Journalist Geir Bjørnstad)

Sarpsborg Arbeiderblad 18. mai 2019 kl 1920: (SA+)

https://www.sa.no/nyhet/jernbane/intercity/greaker-innbyggerne-krever-rett-linje-utredning/s/5-46-691484

 

 

Statens vegvesen har bestemt seg: Dropper tunnel under Bratliparken – vil bygge fire felt i innfartsåra

(Politisk kommentator Øivind Lågbu)

Fredriksstad Blad 16. mai 2019 kl 1707: (FB+)

https://www.f-b.no/nyheter/veiutbyggging/bratliparken/statens-vegvesen-har-bestemt-seg-dropper-tunnel-under-bratliparken-vil-bygge-fire-felt-i-innfartsara/s/5-59-1491484

 

 

Bane NOR går for det sørlige alternativet i Rolvsøysund: Huseier ikke overrasket – men venter med sjampanjen

(Politisk kommentator Øivind Lågbu)

Fredriksstad Blad 12. mai 2019 kl 1528: (FB+)

https://www.f-b.no/nyheter/dobbeltspor/visterflo/bane-nor-gar-for-det-sorlige-alternativet-i-rolvsoysund-huseier-ikke-overrasket-men-venter-med-sjampanjen/s/5-59-1483866

 

 

Etter 50 års samferdselsdebatt: Skal politikerne fortsette å være så kortsiktige?

Odd Løkkevik, pensjonert mekaniker

Sarpsborg Arbeiderblad 12. mai 2019 kl 1040:

https://www.sa.no/debatt/samferdsel/e6/etter-50-ars-samferdselsdebatt-skal-politikerne-fortsette-a-vare-sa-kortsiktige/o/5-59-1483157

 

 

Klart råd til Sarpsborg-politikerne: – Ikke bare hør på Bane NOR

(Journalist Johnny Helgesen)

Sarpsborg Arbeiderblad 10. mai 2019 kl 1003: (SA+)

https://www.sa.no/jernbane/bane-nor/jernbanedirektoratet/klart-rad-til-sarpsborg-politikerne-ikke-bare-hor-pa-bane-nor/s/5-46-687743

 

 

Kostnadene øker med en milliard per kilometer

(Journalist Christian Nicolai Bjørke)

NRK 9. mai 2019 kl 2013:

https://www.nrk.no/osloogviken/kostnadene-oker-med-en-milliard-per-kilometer-1.14545068

 

 

Bane NOR velger rimeligste alternativ

(Journalist Terje Andresen)

Sarpsborg Arbeiderblad 9. mai 2019 kl 1645: (SA+)

https://www.sa.no/sarpsborg/samferdsel/bane-nor/bane-nor-velger-rimeligste-alternativ/s/5-46-687702

 

 

Anbefaler bruløsningen der Tarris må rives

(Journalist Johnny Helgesen)

Sarpsborg Arbeiderblad 9. mai 2019 kl 1615: (SA+)

https://www.sa.no/jernbane/bane-nor/nyhet/anbefaler-brulosningen-der-tarris-ma-rives/s/5-46-687615

 

 

Kostnadene har økt fra 8,5 til 30 milliarder kroner

(Journalist Terje Andresen)

Sarpsborg Arbeiderblad 9. mai 2019 kl 1615: (SA+)

https://www.sa.no/fredrikstad/sarpsborg/nyhet/kostnadene-har-okt-fra-8-5-til-30-milliarder-kroner/s/5-46-687695

 

 

Rolvsøy-Klavestad: Bane NOR presenterte anbefalte alternativer for bystyret

(Bane NOR)

Bane NOR 9. mai 2019:

https://www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/ostfoldbanen2/seut--sarpsborg/innhold/2019/rolvsoy-klavestad-bane-nor-presenterte-anbefalte-alternativer-for-bystyret/

 

 

Se – her er de «nye» togene på plass på Østfoldbanen

(Journalist Kristin W Hansen)

Fredriksstad Blad 26. april 2019 kl 1143: (FB+)

https://www.f-b.no/nyheter/ostfoldbanen/vy/se-her-er-de-nye-togene-pa-plass-pa-ostfoldbanen/s/5-59-1465862

 

 

Vil ha de unge til sentrum – men de eldre kjøper opp «alt» av leiligheter

(Journalist Elisabeth Skovly)

Fredriksstad Blad 22. april 2019 kl 0617: (FB+)

https://www.f-b.no/unge-i-sentrum/nyheter/boligbygging/vil-ha-de-unge-til-sentrum-men-de-eldre-kjoper-opp-alt-av-leiligheter/s/5-59-1458139

 

 

Referat fra møte 11.4.19 i styringsgruppen for Nasjonal transportplan 2022-2033s

(Annelene Holden Hoff, Borghild Ollestad, referenter)

Regjeringen.no 11. april 2019:

https://www.regjeringen.no/contentassets/da6a4ffc303b4cb08bd0fe39a8d4aea5/referat-fra-mote-11.4.19-i-styringsgruppen-for-nasjonal-transportplan-2022-2033.pdf

 

 

Innkalling til møte i styringsgruppen for Nasjonal transportplan 2022-2033

Villa Kulild, departementsråd, Samferdselsdepartementet

Regjeringen.no 10. april 2019:

https://www.regjeringen.no/contentassets/da6a4ffc303b4cb08bd0fe39a8d4aea5/innkalling-til-mote-11.04.2019--i-styringsgruppen-for-nasjonal-transportplan-2022-2033.pdf

 

 

Pekeleken- om togparkering: Kambo er det beste alternativet!

Johan Edvard Grimstad, politiker (SP)

Moss Avis 3. april 2019 kl 1537:

https://www.moss-avis.no/debatt/togparkering/jernbaneutbygging/pekeleken-om-togparkering-kambo-er-det-beste-alternativet/o/5-67-831346

 

 

Morgendagens næringsutvikling bygges ikke på fortidas løsninger!

Arild Svenson, Ny Kurs

Moss Avis 3. april 2019 kl 1522:

https://www.moss-avis.no/debatt/byutvikling/moss/morgendagens-naringsutvikling-bygges-ikke-pa-fortidas-losninger/o/5-67-830477

 

 

Folkeavstemning og jernbane: - Helt sikkert ikke aktuelt

(Journalist Erik Werner Andersen)

Togparkering i mosseregionen

Tor Petter Ekroll, 1. kandidat Moss-Rygge Senterparti

Moss Avis 3. april 2019 kl 1520:

https://www.moss-avis.no/debatt/togparkering/jernbaneutbygging/togparkering-i-mosseregionen/o/5-67-830483

 

 

Østlands-Posten 3. april 2019 kl 0929: (ØP+)

https://www.op.no/nyheter/bane-nor/kommunestyret/folkeavstemning-om-jernbane-helt-sikkert-ikke-aktuelt/s/5-36-743267

 

 

Ingen rett linje - velgerne kjører fullstendig i sikksak mellom partiene før høstens valg

Bernt Lyngstad, redaktør, Sarpsborg Arbeiderblad

Sarpsborg Arbeiderblad 1. april 2019 kl 2018: (SA+)

https://www.sa.no/meninger/valg-2019/politikk/ingen-rett-linje-velgerne-kjorer-fullstendig-i-sikksak-mellom-partiene-for-hostens-valg/o/5-46-670475

 

 

Ny Kurs sier nei til togparkering

Trond Marthinsen. Leder i Ny Kurs

Moss Avis 1. april 2019 kl 2000:

https://www.moss-avis.no/debatt/togparkering/jernbaneutbygging/ny-kurs-sier-nei-til-togparkering/o/5-67-829717

 

 

Ordfører Thor Edquist:
Respektløst å arbeide for å stanse Os-prosjektet

(Journalist Trine Bakke Eidissen)

Halden Arbeiderblad 31. mars 2019 kl 1546: (HA+)

https://www.ha-halden.no/nyheter/os-prosjektet/thor-edquist/ordforer-thor-edquist-respektlost-a-arbeide-for-a-stanse-os-prosjektet/s/5-20-637315

 

 

Fredrikstad vil ha nytt næringsområde på Årum – Sarpsborg varsler innsigelser

(Journalist Johnny Helgesen)

Sarpsborg Arbeiderblad 29. mars 2019 kl 0831: (SA+)

https://www.sa.no/naringspolitikk/arum/nyhet/fredrikstad-vil-ha-nytt-naringsomrade-pa-arum-sarpsborg-varsler-innsigelser/s/5-46-668599

 

 

Rett linje kan ikke vedtas av Sarpsborg alene

Harald Rønneberg, ordførerkandidat Sarpsborg Høyre,
Ann-Hege Indrevoll, samferdselsansvarlig Sarpsborg Høyre

Sarpsborg Arbeiderblad 28. mars 2019 kl 0933: (SA+)

https://www.sa.no/meninger/leserbrev/intercity/rett-linje-kan-ikke-vedtas-av-sarpsborg-alene/o/5-46-668455

 

 

Politikerne vil ha den nye veien fra Hafslund til Dondern

(Journalist Johnny Helgesen

Sarpsborg Arbeiderblad 27. mars 2019 kl 1858: (SA+)

https://www.sa.no/vei/bypakke-nedre-glomma/hafslund/politikerne-vil-ha-den-nye-veien-fra-hafslund-til-dondern/s/5-46-668373

 

 

Ny firefelts hovedvei fra Øra til Tofteberg/Årum må igjen inn i arealplanen

Willy J. Haakafoss, Theodor Kollersvei, Gamle Fredrikstad

Fredriksstad Blad 27. mars 2019 kl 1221:

https://www.f-b.no/debatt/veiutbyggging/arealplanen/ny-firefelts-hovedvei-fra-ora-til-tofteberg-arum-ma-igjen-inn-i-arealplanen/o/5-59-1437813

 

 

Ingen grunn til å endre standpunkt om nedleggelse av containerhavna

Arild Svenson. ordførerkandidat Ny Kurs, Moss

Moss Avis 27. mars 2019 kl 0658:

https://www.moss-avis.no/debatt/moss-havn/havn/ingen-grunn-til-a-endre-standpunkt-om-nedleggelse-av-containerhavna/o/5-67-826961

 

 

Nærdemokratiet gjør jernbanekampen mulig

Helge Skår, leder i Sarpsborg senterparti

Sarpsborg Arbeiderblad 26. mars 2019 kl 0806: (SA+)

https://www.sa.no/meninger/leserbrev/politikk/nardemokratiet-gjor-jernbanekampen-mulig/o/5-46-665643

 

 

«Valget av trasé kan bli avgjørende for byens utviklingsmuligheter»

Morgan Pettersen, daglig leder i Sarpsborg Næringsforening

Sarpsborg Arbeiderblad 25. mars 2019 kl 1737:

https://www.sa.no/meninger/leserbrev/intercity/valget-av-tras-kan-bli-avgjorende-for-byens-utviklingsmuligheter/o/5-46-667557

 

 

Hvem stikker kjepper i hjulene for hvem i jernbanesaken?

Per Gunnar Øen Jensen, styreleder i Fredrikstad

Fredriksstad Blad 21. mars 2019 kl 1323:

https://www.f-b.no/debatt/intercity/aksjon-rett-linje/hvem-stikker-kjepper-i-hjulene-for-hvem-i-jernbanesaken/o/5-59-1431698

 

 

Kampen for rett linje vil fortsette, men Høyre vil ikke støtte kampen selv om den politiske situasjonen endrer seg etter valget

(Journalist Johnny Helgesen)

Sarpsborg Arbeiderblad 21. mars 2019 kl 0553: (SA+)

https://www.sa.no/politikk/jernbane/nyhet/kampen-for-rett-linje-vil-fortsette-men-hoyre-vil-ikke-stotte-kampen-selv-om-den-politiske-situasjonen-endrer-seg-etter-valget/s/5-46-664751

 

 

Det blir en særdels kronglete vei for rett linje

Bernt Lyngstad, redaktør, Sarpsborg Arbeiderblad

Sarpsborg Arbeiderblad 19. mars 2019 kl 1302: (SA+)

https://www.sa.no/meninger/intercity/politikk/det-blir-en-sardels-kronglete-vei-for-rett-linje/o/5-46-664526

 

 

Krystallklar samferdselsminister – vil IKKE vurdere dobbeltsporet til Halden på nytt

(Journalist Johnny Helgesen)

Halden Arbeiderblad 19. mars 2019 kl 1145: (HA+)

https://www.ha-halden.no/nyheter/intercity/tog/krystallklar-samferdselsminister-vil-ikke-vurdere-dobbeltsporet-til-halden-pa-nytt/s/5-20-633196

 

 

Angående uriktig saksfremstilling i redegjørelse fra Samferdselsminister Jon Georg Dale gitt til Stortinget den 15. mars i 2019

Ståle Solberg, Kai Roger Hagen og Steinar Haakenstad, bystyrerepresentanter i Sarpsborg

Sarpsborg 16. mars 2019:

Sak angående uriktig saksfremstilling i Stortinget VE3.pdf

 

 

Galgenhumor og optimisme i Venstre\nOg nå er partiet tydelige på at også de vil ha rett linje i jernbanesaken

(Journalist Johnny Helgesen)

Sarpsborg Arbeiderblad 15. mars 2019 kl 2146: (SA+)

https://www.sa.no/politikk/kommunevalg-2019/venstre/galgenhumor-og-optimisme-i-venstre-og-na-er-partiet-tydelige-pa-at-ogsa-de-vil-ha-rett-linje-i-jernbanesaken/s/5-46-663388

 

 

Stor motstand krever nye jernbanesvar - men hvem skal legge premissene for en eventuell ny utredning?

Bernt Lyngstad, redaktør, Sarpsborg Arbeiderblad

Sarpsborg Arbeiderblad 14. mars 2019 kl 1146: (SA+)

https://www.sa.no/meninger/leder/intercity/stor-motstand-krever-nye-jernbanesvar-men-hvem-skal-legge-premissene-for-en-eventuell-ny-utredning/o/5-46-662508

 

 

Oppsiktsvekkende Høyre-framgang

(Journalist Johnny Helgesen

Sarpsborg Arbeiderblad 14. mars 2019 kl 0621: (SA+)

https://www.sa.no/politikk/kommunevalg-2019/sarpsborg-hoyre/oppsiktsvekkende-hoyre-framgang/s/5-46-661804

 

 

Sarpsborg – byen som ikke vil ha jernbane, og helst stikke kjepper i hjulene for Fredrikstad

Jon Jacobsen, innholdsredaktør, Fredriksstad Blad

Sarpsborg Arbeiderblad 13. mars 2019 kl 1344: (SA+)

https://www.sa.no/meninger/nyhet/dobbeltspor/sarpsborg-byen-som-ikke-vil-ha-jernbane-og-helst-stikke-kjepper-i-hjulene-for-fredrikstad/o/5-46-661809

 

 

SAKSPROTOKOLL - Invitasjon fra Uddevalla kommune om deltakelse i Interreg forprosjekt

(Ida Marie Odsæter, saksbehandler)

Sarpsborg kommune 8. mars 2019:

https://sru.sarpsborg.com/api/utvalg/618203/moter/3870337/behandlinger/0/behandlinger/0

 

 

Invitasjon fra Uddevalla kommune om deltakelse i Interreg forprosjekt

(Ida Marie Odsæter, saksbehandler)

Sarpsborg kommune 8. mars 2019:

https://sru.sarpsborg.com/api/utvalg/618203/moter/3870337/behandlinger/0/0

 

 

ØstlandsSamarbeidet - Årsrapport 2018

Roger Ryberg, leder i kontaktutvalget
Anette M. Solli, nestleder i kontaktutvalget

ØstlandsSamarbeidet 8. mars 2019:

https://www.ostsam.no/wp-content/uploads/2016/11/%C3%85rsrapport-2018-%C3%98stlandssamarbevidet.pdf

 

 

Bane NOR går videre med tre alternativer: Går for en sørlig plassering for Råde stasjon

(Politisk kommentator Øivind Lågbu)

Fredriksstad Blad 6. mars 2019 kl 2202: (FB+)

https://www.f-b.no/nyheter/rade/bane-nor/bane-nor-gar-videre-med-tre-alternativer-gar-for-en-sorlig-plassering-for-rade-stasjon/s/5-59-1417844

 

 

Ståle Solberg i Sveriges riksdag: Holdt innlegg om intercity, rett linje, godstog og transportkorridorer

(Journalist Johnny Helgesen)

Sarpsborg Arbeiderblad 6. mars 2019 kl 1748: (SA+)

https://www.sa.no/politikk/jernbane/nyhet/stale-solberg-i-sveriges-riksdag-holdt-innlegg-om-intercity-rett-linje-godstog-og-transportkorridorer/s/5-46-658831

 

 

Norge kan trenge over 700 tog

(Journalist Sveinung Berg Bentzrød)

Aftenposten 2. mars 2019 kl 2041:

https://www.aftenposten.no/norge/i/ka5eXa/norge-kan-trenge-over-700-tog

 

 

Bygde dobbeltspor til 5 milliarder, men pendlertogene møtes aldri der

(Journalist Øyvind Engan,
journalist Oda Leraan Skjetne,
journalist Gisle Oddstad)

VG 1. mars 2019:

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/QlekvV/bygde-dobbeltspor-til-5-milliarder-men-pendlertogene-moetes-aldri-der

 

 

Fremskrittets pris?

Finn Arne Solberg, bystyrerepresentant for Sarpsborg Ap

Sarpsborg Arbeiderblad 22. februar 2019 kl 0843:

https://www.sa.no/meninger/leserbrev/lokalpolitikk/fremskrittets-pris/o/5-46-652896

 

 

Westlie blir provosert av Brusevold

(Journalist Johnny Helgesen)

Sarpsborg Arbeiderblad 21. februar 2019 kl 2117: (SA+)

https://www.sa.no/riksvei-111/hafslund/nyhet/westlie-blir-provosert-av-brusevold/s/5-46-652765

 

 

Se til Sverige når det skal bygges jernbane

Henning Johansen

Fredriksstad Blad 21. februar 2019 kl 1425:

https://www.f-b.no/debatt/jernbane/bane-nor/se-til-sverige-nar-det-skal-bygges-jernbane/o/5-59-1405430

 

 

Reagerer på manglende informasjon om veiutbygging

(Journalist Johnny Helgesen)

Sarpsborg Arbeiderblad 19. februar 2019 kl 1705: (SA+)

https://www.sa.no/vei/riksvei-111/hafslund/reagerer-pa-manglende-informasjon-om-veiutbygging/s/5-46-651048

 

 

Slik reagerer sarpingene på at Rich. Bar forsvinner: «Det må være noen som det har klikka for»

(Journalist Kristin Engløkken,
journalist Johnny Helgesen)

Sarpsborg Arbeiderblad 19. februar 2019 kl 1145: (SA+)

https://www.sa.no/nyhet/rich-bar/hafslund/slik-reagerer-sarpingene-pa-at-rich-bar-forsvinner-det-ma-vare-noen-som-det-har-klikka-for/s/5-46-650721

 

 

Nytt veisystem tar Rich. Bar og endrer Hafslund

(Journalist Johnny Helgesen)

Sarpsborg Arbeiderblad 18. februar 2019 kl 0606: (SA+)

https://www.sa.no/riksvei-111/hafslund/statens-vegvesen/nytt-veisystem-tar-rich-bar-og-endrer-hafslund/s/5-46-649158

 

 

Större region på riktigt

Interreg Öresund - Kattegat - Skagerrak

Uddevalla kommun 11. februar 2019:

https://sru.sarpsborg.com/api/utvalg/618203/moter/3870337/behandlinger/0/2

 

 

Byggmester slår alarm: – Jeg tror det blir arbeidsledighet hvis boligplanen blir vedtatt

(Journalist Dag Magnus Nielsen)

Fredriksstad Blad 6. februar 2019 kl 2238: (FB+)

https://www.f-b.no/nyheter/arealplanen/byutvikling/byggmester-slar-alarm-jeg-tror-det-blir-arbeidsledighet-hvis-boligplanen-blir-vedtatt/s/5-59-1389320

 

 

Nå skal Fredrikstad bli en kompakt «timinuttersby»: Les mer om hvordan dette vil påvirke DEG og DIN hverdag

(Politisk kommentator Øivind Lågbu)

Fredriksstad Blad 3. februar 2019 kl 1014: (FB+)

https://www.f-b.no/arealplanen/fredrikstad-kommune/byutvikling/na-skal-fredrikstad-bli-en-kompakt-timinuttersby-les-mer-om-hvordan-dette-vil-pavirke-deg-og-din-hverdag/s/5-59-1383152

 

 

Statens vegvesen: – Mer enn 50 meter ned til fjell mellom Moss havn og Kransen

(Journalist Torgeir Snilsberg)

Moss Avis 30. januar 2019 kl 0545: (MA+)

https://www.moss-avis.no/nyheter/moss/grunnboringer/statens-vegvesen-mer-enn-50-meter-ned-til-fjell-mellom-moss-havn-og-kransen/s/5-67-796039

 

 

Invitationsbrev Sarpsborgs kommun om samverkan regionutveckling

Christer Hasslebäck, ordförande Kommunstyrelsen, Uddevalla kommun

Uddevalla kommun 28. januar 2019:

https://sru.sarpsborg.com/api/utvalg/618203/moter/3870337/behandlinger/0/1

 

 

Støre: – Follobanen uten styring og kontroll

(NTB)

Dagens Næringsliv 26. januar 2019 kl 1358:

https://www.dn.no/politikk/store-follobanen-uten-styring-og-kontroll/2-1-528699

 

 

Utsetter åpningen av Follobanen til desember 2022

(Journalist Anders Nordheim Dahl)

Moss Avis 24. januar 2019 kl 1340: (MA+)

https://www.moss-avis.no/nyheter/follobanen/ostfoldbanen/se-bane-nors-pressekoferanse-om-follobaneprosjektet-klokken-13-30/s/5-67-793201

 

 

Den nationella infrastruktur­planen är ett hån mot Västkusten

Pål Magnusson, Uddevalla

Bohusläningen 21. januar 2019 kl 1200:

https://www.bohuslaningen.se/åsikt/debatt-och-insändare/den-nationella-infrastruktur-planen-är-ett-hån-mot-västkusten-1.12508470

 

 

Referat fra møte 21.1.19 i styringsgruppen for NTP 2022-2033

(Borghild Ollestad, Annelene Holden Hoff, referenter)

Regjeringen.no 21. januar 2019:

https://www.regjeringen.no/contentassets/f6ec4342bbbb40cba00dca1abfbeb7a0/referat-fra-mote-21.1.19-i-styringsgruppen-for-ntp-2022-2033.pdf

 

 

Åpent brev til samferdselsministeren: Samarbeid med Sverige om effektivisering av Østfoldbanen og halvering av CO2-utslipp i transportsektoren innen 2030

Jonathan Parker, leder Bedre Byutvikling Moss

Byggeindustrien 18. februar 2019 kl 1614:

http://www.bygg.no/article/1384176

 

 

Folkeaksjonen svarer Berntsen

Geir Bjørnar Smebye, leder i Folkeaksjonen for jernbanefri strandsone i Hamar

Hamar Arbeiderblad 18. januar 2019 kl 1402:

https://www.h-a.no/debatt/folkeaksjonen-svarer-berntsen

 

 

Politisk plattform for en regjering utgått av Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti

Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti

17. januar 2019:

https://www.regjeringen.no/contentassets/7b0b7f0fcf0f4d93bb6705838248749b/plattform.pdf

 

 

«Hamars sjel» berører også jernbanedebatten

Ole Jonny Trangsrud

Hamar Arbeiderblad 16. januar 2019 kl 1327:

https://www.h-a.no/debatt/hamars-sjel-berorer-ogsaa-jernbanedebatten

 

 

På tide med midtre linje til Sverige og Europa

Kristoffer Hagen, student ved NMBU

Fredriksstad Blad 15. januar 2019 kl 1315:

https://www.f-b.no/debatt/tog/europa/pa-tide-med-midtre-linje-til-sverige-og-europa/o/5-59-1368183

 

 

Brua Halden ikke ville ha

Håkon Aurlien, Norsk Vegmuseum

Anleggsmagasinet 13. januar 2019:

https://www.tungt.no/anleggsmagasinet/ville-ikke-ha-svinesundsbrua-6722436

 

 

Et skritt nærmere for den nye brua over Glomma

(Journalist Marianne Holøien)

Fredriksstad Blad 12. januar 2019 kl 1107: (FB+)

https://www.f-b.no/nyheter/planutvalget/bruer/et-skritt-narmere-for-den-nye-brua-over-glomma/s/5-59-1363827

 

 

InterCity Dovrebanen - Kommunedelplan Åkersvika-Brumunddal

Innkomne Merknader til Planprogrammet - Våren 2019

(Dag H. Nestegard)

Bane NOR 9. januar 2019:

https://www.banenor.no/contentassets/72fcdc2749714f4c899d8011909c9812/2019-intercity-dovrebanen---merknadsbehandling---samlede-merknader.pdf

 

 

Haakenstads avsporing

Bernt Lyngstad, redaktør Sarpsborg Arbeiderblad

Sarpsborg Arbeiderblad 7. januar 2019 kl 2130: (SA+)

https://www.sa.no/debatt/safosa/politikk/haakenstads-avsporing/o/5-46-631519

 

 

Moss, en by i endring

Jørn Roald Wille, bystyrerepresentant for Høyre i Moss

Moss Avis 7. januar 2019 kl 2102:

https://www.moss-avis.no/debatt/byutvikling/moss/moss-en-by-i-endring/o/5-67-784777

 

 

Godt nytt år, René Svendsen, her er saker der du og FB skal være våkne

Rolf M. Gjermundsen

Fredriksstad Blad 7. januar 2019 kl 1141:

https://www.f-b.no/debatt/fredrikstad-sentrum/kollektivtilbud/godt-nytt-ar-ren-svendsen-her-er-saker-der-du-og-fb-skal-vare-vakne/o/5-59-1359615

 

 

Østfoldbanen er svakeste ledd mellom Oslo og Europa

Tor Jørgensen, sivilingeniør, tilsluttet Høgskolen i Østfold

Fredriksstad Blad 7. januar 2019 kl 1039:

https://www.f-b.no/debatt/ostfoldbanen/dobbeltspor/ostfoldbanen-er-svakeste-ledd-mellom-oslo-og-europa/o/5-59-1360077

 

 

Vest er vest, øst er best

Knut Ståle Hauge

Hamar Arbeiderblad 6. januar 2020 kl 1425:

http://nettarkiv.h-a.no/debatt/vest-er-vest--ost-er-best

 

 

Retten mer enn doblet erstatningen fra Bane NOR

(Journalist Torgeir Snilsberg)

Moss Avis 6. januar 2019 kl 0852: (MA+)

https://www.moss-avis.no/nyheter/moss/grunnerverv/retten-mer-enn-doblet-erstatningen-fra-bane-nor/s/5-67-783735

 

 

Stasjon i sentrum – eller mellom sentra?

Olav Skipnes, Bjarne Øygarden, Magnar Børresen

Hamar Arbeiderblad 6. januar 2020 kl 0722:

http://nettarkiv.h-a.no/debatt/stasjon-i-sentrum---eller-mellom-sentra

 

 

Landets nest mest trafikkerte jernbanestasjon sliter med signalfeil

(Journalist Sveinung Berg Bentzrød)

Aftenposten 5. januar 2019 kl 0003:

https://www.aftenposten.no/norge/i/qnoLLg/Landets-nest-mest-trafikkerte-jernbanestasjon-sliter-med-signalfeil

 

 

Politikk i utakt med folkemeningen?

Johannes Thue, Skogløkken, Fredrikstad

Fredriksstad Blad 3. januar 2019 kl 1238:

https://www.f-b.no/debatt/dobbeltspor/inter-city/politikk-i-utakt-med-folkemeningen/o/5-59-1357503

 

 

– Vi kommer til å bli stolte den dagen den nye togstasjonen i Moss åpner!

Ole R. Sandberg

Moss Avis 2. januar 2019 kl 1510:

https://www.moss-avis.no/debatt/byutvikling/bedre-byutvikling-moss/vi-kommer-til-a-bli-stolte-den-dagen-den-nye-togstasjonen-i-moss-apner/o/5-67-782896

 

 

Traseen Råde-Skjeberg

Tor Langvik-Hansen

Moss Avis 2. januar 2019 kl 1305:

https://www.moss-avis.no/debatt/jernbaneutbygging/rade/traseen-rade-skjeberg/o/5-67-782671

 

 

Bærekraftrapport 2018

(Bane NOR)

Bane NOR 2019:

https://www.banenor.no/contentassets/a5feb306de624398b9c9d774831d291e/banenor_barekraftrapport2018.pdf

 

 

Avtaler mellom stat – fylkeskommune og kommune (byvekstavtaler og bypakker)

Marika Kolbenstvedt, TØI

Tiltak.no 2019:

https://www.tiltak.no/0-overordnede-virkemidler/0-4-kunnskap-og-verktoey-som-hjelpemidler/forpliktende-avtaler-stat-kommune-byvekstavtaler-og-bypakker/

 

 

 

2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 og tidligere  Topp  

2018

 

La ikke lokalpolitikere som kjemper for sitt avgjøre togtrasé

Per Olaf Toftner, tidligere varaordfører i Sarpsborg

Sarpsborg Arbeiderblad 27. desember 2018 kl 1628:

https://www.sa.no/debatt/bane-nor/dobbeltspor/la-ikke-lokalpolitikere-som-kjemper-for-sitt-avgjore-togtras/o/5-46-627045

 

 

La ikke lokalpolitikere som kjemper for sitt avgjøre togtrasé

Per Olaf Toftner, tidligere varaordfører i Sarpsborg

Fredriksstad Blad 27. desember 2018 kl 1459:

https://www.f-b.no/debatt/intercity/bane-nor/la-ikke-lokalpolitikere-som-kjemper-for-sitt-avgjore-togtras/o/5-59-1353939

 

 

Når jernbaneutbyggingen blir besværlig

Kurt Oddekalv, leder Norges Miljøvernforbund
Jan-Hugo Holten, Regionansvarlig Østlandet Norges Miljøvernforbund

Moss Avis 27. desember 2018 kl 1253:

https://www.moss-avis.no/debatt/jernbaneutbygging/jernbane/nar-jernbaneutbyggingen-blir-besvarlig/o/5-67-780085

 

 

Smart pendlerparkering – billig for den som må bruke bil

Kristoffer Hagen, Selbak

Fredriksstad Blad 27. desember 2018 kl 0944:

https://www.f-b.no/debatt/bane-nor/pendling/smart-pendlerparkering-billig-for-den-som-ma-bruke-bil/o/5-59-1353267

 

 

Bomringen: Reagerer på forskjellsbehandling – vurderer å flytte fra Greåker

(Journalist Terje Andresen)

Sarpsborg Arbeiderblad 22. desember 2018 kl 1121: (SA+)

https://www.sa.no/samferdsel/hafslund/industri/bomringen-reagerer-pa-forskjellsbehandling-vurderer-a-flytte-fra-greaker/s/5-46-624729

 

 

Ny stasjon på Grønli får rundt 600 flere p-plasser enn ved dagens jernbane

(Journalist Tonje Holter)

Fredriksstad Blad 22. desember 2018 kl 0654 (FB+):

https://www.f-b.no/nyheter/parkering/togpendlere/ny-stasjon-pa-gronli-far-rundt-600-flere-p-plasser-enn-ved-dagens-jernbane/s/5-59-1350750

 

 

Stadig flere krysser kommunegrensene mellom jobb og bolig: Nå pendler 14.000 ut og 9.000 inn til Fredrikstad hver dag

(Politisk kommentator Øivind Lågbu)

Fredriksstad Blad 22. desember 2018 kl 0653 (FB+):

https://www.f-b.no/nyheter/pendling/fredrikstad/stadig-flere-krysser-kommunegrensene-mellom-jobb-og-bolig-na-pendler-14-000-ut-og-9-000-inn-til-fredrikstad-hver-dag/s/5-59-1345719

 

 

Matjord og debattkultur

Trond Kjernli

Hamar Arbeiderblad 21. desember 2018 kl 1450:

https://www.h-a.no/debatt/matjord-og-debattkultur

 

 

Etterrettelighet i jernbanedebatten

Stig Vaagan, ordførerkandidat, Hamar Venstre

Hamar Arbeiderblad 21. desember 2018 kl 1433:

https://www.h-a.no/debatt/etterrettelighet-i-jernbanedebatten

 

 

Hvem ba ungdom henge seg?

Joakim Solhaug, Leder NåEllerAldri

Hamar Arbeiderblad 21. desember 2018 kl 1250:

https://www.h-a.no/debatt/hvem-ba-ungdom-henge-seg

 

 

Tog gjennom to byer eller skal det være byer det er godt å bo i?

Marie Langvik

Fredriksstad Blad 21. desember 2018 kl 1349:

https://www.f-b.no/debatt/miljo/byutvikling/tog-gjennom-to-byer-eller-skal-det-vare-byer-det-er-godt-a-bo-i/o/5-59-1350216

 

 

Informér der ungdom befinner seg

Gjertrud Nordal, 3.-kandidat Innlandet Høyre og Maren Helberg, leder Hamar Unge Høyre

Hamar Arbeiderblad 21. desember 2018 kl 1250:

https://www.h-a.no/debatt/inform-r-der-ungdom-befinner-seg

 

 

Dagens ungdom i øst og vest

Erik Kristiansen

Hamar Arbeiderblad 20. desember 2018 kl 1556:

https://www.h-a.no/debatt/dagens-ungdom-i-ost-og-vest

 

 

Bilen som folkefiende og 20–30 km ekstra å kjøre til toget

Sverre Egil Larsen, Seutveien, Fredrikstad

Fredriksstad Blad 20. desember 2018 kl 0939:

https://www.f-b.no/debatt/intercity/bane-nor/bilen-som-folkefiende-og-20-30-km-ekstra-a-kjore-til-toget/o/5-59-1348302

 

 

Å kutte utslipp fra bygging av en vei

(Zero)

Zero 19. desember 2018:

https://zero.no/a-kutte-utslipp-fra-bygging-av-en-vei/

 

 

Natur og miljø må komme først, også i togsaken

Markus Refsdal, leder for Hamar og omegn Natur og Ungdom

Hamar Arbeiderblad 18. desember 2018 kl 1132::

https://www.h-a.no/debatt/natur-og-miljo-maa-komme-forst-ogsaa-i-togsaken

 

 

Ny togtrasé svekker utviklingen av Karlshus og øker presset på Saltnes

Glenn Håkon Melby, kommunestyrerepresentant Råde Høyre

Fredriksstad Blad 17. desember 2018 kl 1008:

https://www.f-b.no/debatt/bane-nor/dobbeltspor/ny-togtras-svekker-utviklingen-av-karlshus-og-oker-presset-pa-saltnes/o/5-59-1344765

 

 

Elisabeth Nordli, prosjektsjef i Bane NOR: – Det vil ta seks år å bygge Grønli stasjon

(Journalist Lill Mostad)

Fredriksstad Blad 15. desember 2018 kl 0728: (FB+)

https://www.f-b.no/bane-nor/inter-city/elisabeth-nordli/elisabeth-nordli-prosjektsjef-i-bane-nor-det-vil-ta-seks-ar-a-bygge-gronli-stasjon/s/5-59-1342771

 

 

– Sindre, hvorfor har du og ditt parti sittet musestille og ikke foretatt dere noe konkret i saken?

Per Olaf Toftner, Aksjon Rett Linje

Sarpsborg Arbeiderblad 14. desember 2018 kl 1329:

https://www.sa.no/debatt/tog/jernbane/sindre-hvorfor-har-du-og-ditt-parti-sittet-musestille-og-ikke-foretatt-dere-noe-konkret-i-saken/o/5-46-621783

 

 

– Sindre, hvorfor har du og ditt parti sittet musestille og ikke foretatt dere noe konkret i saken?

Per Olaf Toftner, medlem Aksjon Rett Linje

Sarpsborg Arbeiderblad 14. desember 2018 kl 1329:

https://www.sa.no/debatt/tog/jernbane/sindre-hvorfor-har-du-og-ditt-parti-sittet-musestille-og-ikke-foretatt-dere-noe-konkret-i-saken/o/5-46-621783

 

 

Skudd i løse luften om togtrasé – men Elvis skjøt på skyer, så hvorfor kan ikke jeg?

Sven Lundestad, professor i klassisk gitar

Fredriksstad Blad 14. desember 2018 kl 1047:

https://www.f-b.no/debatt/jernbane/bane-nor/skudd-i-lose-luften-om-togtras-men-elvis-skjot-pa-skyer-sa-hvorfor-kan-ikke-jeg/o/5-59-1338594

 

 

Kraftig prishopp for veiløsninger fra Simo til St. Croix:
Med ny tunnel kan regningen bli 3,2 milliarder

(Politisk kommentator Øivind Lågbu

Fredriksstad Blad 14. desember 2018 kl 0606: (FB+)

https://www.f-b.no/nyheter/bypakke-nedre-glomma/fylkesvei-109/kraftig-prishopp-for-veilosninger-fra-simo-til-st-croix-med-ny-tunnel-kan-regningen-bli-3-2-milliarder/s/5-59-1341597

 

 

Skriftlig spørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til samferdselsministeren

(Stortinget)

Stortinget.no 14. desember 2018:

https://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=74454

 

 

- Bystyret bør behandle bompenger på nytt

Ståle Solberg, bystyrerepresentant

Sarpsborg Arbeiderblad 13. desember 2018 kl 1624: (SA+)

https://www.sa.no/meninger/leserbrev/bystyret/bystyret-bor-behandle-bompenger-pa-nytt/o/5-46-620839

 

 

Grønli stasjon uten parkering betyr mye pendling med bil

Per Erik Tofteberg, leder av Råde Bondelag

Fredriksstad Blad 13. desember 2018 kl 1121:

https://www.f-b.no/debatt/dobbeltspor/bane-nor/gronli-stasjon-uten-parkering-betyr-mye-pendling-med-bil/o/5-59-1341294

 

 

Berørte «gråter» på FBs skulder, utbygging blir treg og kostbar

Ulf Tolfsen, Torsnesveien, Gamle Fredrikstad

Fredriksstad Blad 13. desember 2018 kl 0951:

https://www.f-b.no/debatt/dobbeltspor/intercity/berorte-grater-pa-fbs-skulder-utbygging-blir-treg-og-kostbar/o/5-59-1341204

 

 

Waag fikk eksklusivt Bane NOR-møte

(Journalist Jo Espen Brenden)

Hamar Dagblad 13. desember 2018 kl 0804:

https://www.hamar-dagblad.no/hamar/jernbane/nyheter/waag-fikk-eksklusivt-bane-nor-mote/s/5-80-54512

 

 

Anbefaler stasjon i Larviks indre havn

( Simen Slette Sunde)

Bane NOR 12. desember 2018:

https://www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/vestfoldbanen/tonsberg-skien/innhold/2018/anbefaler-stasjon-i-larviks-indre-havn/

 

 

Konturene av en attraktiv by

Hanne Tollerud, ordfører i Moss (Ap)

Moss Avis 11. desember 2018 kl 0919:

https://www.moss-avis.no/debatt/moss/byutvikling/konturene-av-en-attraktiv-by/o/5-67-771173

 

 

Til Råde for å ta toget – det kan ikke være seriøst ment?

Lise T. Mohr, 2.-kandidat for Senterpartiet i Fredrikstad

Fredriksstad Blad 10. desember 2018 kl 1149:

https://www.f-b.no/debatt/bane-nor/intercity/til-rade-for-a-ta-toget-det-kan-ikke-vare-seriost-ment/o/5-59-1337988

 

 

Har en plan klar for ny jernbanestasjon i Råde

(Journalist Torgeir Snilsberg

Fredriksstad Blad 8. desember 2018 kl 1809: (FB+)

https://www.f-b.no/nyheter/bane-nor/dobbeltspor/har-en-plan-klar-for-ny-jernbanestasjon-i-rade/s/5-59-1333584

 

 

Skulle investere for 600 millioner ved Glemmen gård – nå kommer ny jernbane rett over gårdstunet

(Journalist Sigurd Øfsti)

Fredriksstad Blad 6. desember 2018 kl 1513: (FB+)

https://www.f-b.no/nyheter/utbygging/bane-nor/skulle-investere-for-600-millioner-ved-glemmen-gard-na-kommer-ny-jernbane-rett-over-gardstunet/s/5-59-1333992

 

 

Riksantikvar for min tid

Hanna Geiran, riksantikvar

Aftenposten 5. desember 2018 kl 1457:

https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/p683nV/Riksantikvar-for-min-tid--Hanna-Geiran

 

 

Vil bygge ny jernbanestasjon UTEN p-plasser – det møter både ris og ros

Politisk kommentator Øivind Lågbu

Fredriksstad Blad 5. desember 2018 kl 0616: (FB+)

https://www.f-b.no/nyheter/fredrikstad-stasjon/gronli-stasjon/vil-bygge-ny-jernbanestasjon-uten-p-plasser-det-moter-bade-ris-og-ros/s/5-59-1331433

 

 

Byantikvar Lie om jernbane- og veiutbygging: Største byendring siden 1800-tallet

(Politisk kommentator Øivind Lågbu)

Sarpsborg Arbeiderblad 3. desember 2018 kl 1538: (SA+)

https://www.sa.no/nyheter/gronli/jernbane/byantikvar-lie-om-jernbane-og-veiutbygging-storste-byendring-siden-1800-tallet/s/5-59-1330512

 

 

Byantikvar Lie om jernbane- og veiutbygging: Største byendring siden 1800-tallet

Politisk kommentator Øivind Lågbu

Fredriksstad Blad 3. desember 2018 kl 1538: (FB+)

https://www.f-b.no/nyheter/gronli/jernbane/byantikvar-lie-om-jernbane-og-veiutbygging-storste-byendring-siden-1800-tallet/s/5-59-1330512

 

 

Se nye illustrasjoner: Slik kan den nye jernbanestasjonen og det nye dobbeltsporet bli seende ut gjennom Fredrikstad

(SA)

Sarpsborg Arbeiderblad 30. november 2018 kl 1315:

https://www.f-b.no/jernbanestasjonen/bane-nor/dobbeltspor/se-nye-illustrasjoner-slik-kan-den-nye-jernbanestasjonen-og-det-nye-dobbeltsporet-bli-seende-ut-gjennom-fredrikstad/g/5-59-1324128

 

 

Fire sarpinger står bak ny aksjonsgruppe: Ber om ny vurdering av rett linje-alternativet

(Journalist Terje Andresen)

Sarpsborg Arbeiderblad 30. november 2018 kl 0730: (SA+)

https://www.sa.no/nyheter/bildeserier/ostfoldbanen/se-helt-nye-bilder-her-jobbes-det-med-a-kutte-reisetiden-til-oslo-med-11-minutter/g/5-59-1327317

 

 

Kommentar: 1.400 meter vei har blitt en økonomisk katastrofe for alle involverte

(Innholdsredaktør Jon Jacobsen)

Fredriksstad Blad 30. november 2018 kl 0618: (FB+)

https://www.f-b.no/debatt/kommentar/statens-vegvesen/kommentar-1-400-meter-vei-har-blitt-en-okonomisk-katastrofe-for-alle-involverte/o/5-59-1325967

 

 

Bygg dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Oslo

Johan Hultberg, Moderata samlingspartiet

Riksdagen 29. november 2018:

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/bygg-dubbelsparig-jarnvag-mellan-goteborg-och-oslo_H6021909

 

 

Se nye illustrasjoner: Slik kan den nye jernbanestasjonen og det nye dobbeltsporet bli seende ut gjennom Fredrikstad

(FB)

Fredriksstad Blad 27. november 2018 kl 1714:

https://www.f-b.no/jernbanestasjonen/bane-nor/dobbeltspor/se-nye-illustrasjoner-slik-kan-den-nye-jernbanestasjonen-og-det-nye-dobbeltsporet-bli-seende-ut-gjennom-fredrikstad/g/5-59-1324128

 

 

Ny jernbane og firefeltsvei kan koste 13 milliarder i alt: Grønli stasjon får fire spor og tunnel på begge sider

(Politisk kommentator Øivind Lågbu

Fredriksstad Blad 27. november 2018 kl 1708: (FB+)

https://www.f-b.no/dobbeltspor/fredrikstad-sentrum/bane-nor/ny-jernbane-og-firefeltsvei-kan-koste-13-milliarder-i-alt-gronli-stasjon-far-fire-spor-og-tunnel-pa-begge-sider/s/5-59-1323645

 

 

Bane NOR med gladnyhet til Lisleby-beboerne:
Går for traséløsning med lang tunnel til Gamle Glemmen kirke

(Politisk kommentator Øivind Lågbu)

Fredriksstad Blad 27. november 2018 kl 0625 (FB+):

https://www.f-b.no/samferdsel/fredrikstad/skole/bane-nor-med-gladnyhet-til-lisleby-beboerne-gar-for-tras-losning-med-lang-tunnel-til-gamle-glemmen-kirke/s/5-59-1322817

 

 

Åpner for å flytte ferja ut av byen

(Journalist Torgeir Snilsberg)

Moss Avis 26. november 2018 kl 1615: (MA+)

https://www.moss-avis.no/nyheter/moss/riksvei-19/apner-for-a-flytte-ferja-ut-av-byen/s/5-67-763573

 

 

Problemene som følger med utsettelse av Inter City

Johannes Thue, Skogløkken, Fredrikstad

Fredriksstad Blad 24. november 2018 kl 1638:

https://www.f-b.no/debatt/bane-nor/intercity/problemene-som-folger-med-utsettelse-av-inter-city/o/5-59-1320126

 

 

Illustrasjonshefte

Kommunedelplan (KDP) med konsekvensutredning (KU) for InterCity Østfoldbanen dobbeltspor Fredrikstad–Sarpsborg (delstrekning Seut–Rolvsøy) og rv. 110 Simo–St.Croix

(Bane NOR)

Bane NOR november 2018:

https://www.banenor.no/contentassets/c4d1472fff1648108caec8a31ce9b4c8/seut-rolvsoy-illustrasjonshefte.pdf

 

 

Planer Seut-Grønli-Rolvsøy

(Bane NOR)

Bane NOR 23. november 2018:

https://www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/ostfoldbanen2/seut--sarpsborg/plan-seut-rolvsoy/

 

 

Jernbanefeber langs grensa

Bjørn Ystrøm

Halden Arbeiderblad 18. november 2018 kl 1021:

https://www.ha-halden.no/historietimen/jernbane/aremark/jernbanefeber-langs-grensa/s/5-20-591351

 

 

Klavestad er igjen blitt aktuelt område for togparkering

(Journalist Johnny Helgesen)

Sarpsborg Arbeiderblad 14. november 2018 kl 0900: (SA+)

https://www.sa.no/bane-nor/jernbane/intercity/klavestad-er-igjen-blitt-aktuelt-omrade-for-togparkering/s/5-46-602160

 

 

Det blir ingen omkamp

Ole Gjølberg, Rygge

Moss Avis 13. november 2018 kl 2101:

https://www.moss-avis.no/debatt/byutvikling/jernbaneutbygging/det-blir-ingen-omkamp/o/5-67-756247

 

 

Det blir ingen omkamp

Ole Gjølberg, Rygge

Moss Avis 13. november 2018 kl 2101:

https://www.moss-avis.no/debatt/byutvikling/jernbaneutbygging/det-blir-ingen-omkamp/o/5-67-756247

 

 

På krigsstien etter jernbanenederlag

(Journalist Torgeir Snilsberg)

Moss Avis 8. november 2018 kl 1849: (MA+)

https://www.moss-avis.no/nyheter/moss/rygge/pa-krigsstien-etter-jernbanenederlag/s/5-67-753606

 

 

Kvalitetssikre en fantasi, BBM?

Ole Gjølberg, Rygge

Moss Avis 7. november 2018 kl 1727:

https://www.moss-avis.no/debatt/debatt/bedre-byutvikling-moss/kvalitetssikre-en-fantasi-bbm/o/5-67-752896

 

 

Planbeskrivelse

Kommunedelplan (KDP) med konsekvensutredning (KU) for InterCity Østfoldbanen dobbeltspor Fredrikstad–Sarpsborg (delstrekning Seut–Rolvsøy) og rv. 110 Simo–St.Croix

(Bane NOR)

Bane NOR november 2018:

https://www.banenor.no/contentassets/c4d1472fff1648108caec8a31ce9b4c8/seut-rolvsoy-planbeskrivelse.pdf

 

 

Illustrasjonshefte

Kommunedelplan (KDP) med konsekvensutredning (KU) for InterCity Østfoldbanen dobbeltspor Fredrikstad–Sarpsborg (delstrekning Seut–Rolvsøy) og rv. 110 Simo–St.Croix

(Bane NOR)

Bane NOR november 2018:

https://www.banenor.no/contentassets/c4d1472fff1648108caec8a31ce9b4c8/seut-rolvsoy-illustrasjonshefte.pdf

 

 

Kritisk til Norsk Banes mulighetsstudie

Lars Gjertsen, lokomotivfører, Rygge

Moss Avis 31. oktober 2018 kl 2321:

https://www.moss-avis.no/debatt/jernbane/byutvikling/kritisk-til-norsk-banes-mulighetsstudie/o/5-67-747889

 

 

Hallevannetbrua nominert til prestisjepris – en pris Bane NOR ville ha

(Journalist Bjørn-Tore Sandbrekkene)

Østlands-Posten 31. oktober 2018 kl 2017:

https://www.op.no/nyheter/bane-nor/jernbane/hallevannetbrua-nominert-til-prestisjepris-en-pris-bane-nor-ville-ha/s/5-36-670065

 

 

Hva gjør Fredrikstad hvis Sarpsborg snur i InterCity saken?

Per Gunnar Øen Jensen, styreleder i Aksjon Rett Linje

Sarpsborg Arbeiderblad 30. oktober 2018 kl 0831:

https://www.sa.no/leserbrev/debatt/tog/hva-gjor-fredrikstad-hvis-sarpsborg-snur-i-intercity-saken/o/5-46-592986

 

 

Sarpsborg protesterer mot Fredrikstads gigantutbyggingen på Sundløkka

(Journalist Johnny Helgesen)

Sarpsborg Arbeiderblad 28. oktober 2018 kl 0714: (SA+)

https://www.sa.no/boligbygging/politikk/arum/sarpsborg-protesterer-mot-fredrikstads-gigantutbyggingen-pa-sundlokka/s/5-46-589998

 

 

Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med å redusere planleggingstiden for store samferdselsprosjekter

Riksrevisjonen

Riksrevisjonen 25. oktober 2018:

https://www.riksrevisjonen.no/globalassets/rapporter/no-2018-2019/myndighetenesarbeidredusereplanleggingstidenstoresamferdselsprosjekter.pdf

 

 

Svar til Gretha Kant (H), om at vi aldri lærer i Moss

Hanne Tollerud, ordfører i Moss (Ap)
Inger-Lise Skartlien, ordfører i Rygge (Ap)

Moss Avis 22. oktober 2018 kl 1307:

https://www.moss-avis.no/debatt/moss/byutvikling/svar-til-gretha-kant-h-om-at-vi-aldri-larer-i-moss/o/5-67-741508

 

 

Arendal skroter bompengering: - Har vist at de kan stoppes lokalt

(Journalist Trine Solberg (Nettavisen),
journalist William Fuglset (Nettavisen)

Fredriksstad Blad 21. oktober 2018 kl 1527:

https://www.f-b.no/nyheter/landet-rundt/bomring/arendal-skroter-bompengering-har-vist-at-de-kan-stoppes-lokalt/s/5-59-1282637

 

 

Park & Anlegg og veivesenet i alvorlig krangel om arbeidene på Seutbrua: – Vi gjør ingenting før vi får garanti om betaling

(Journalist Jan Erik Skau)

Sarpsborg Arbeiderblad 12. oktober 2018 kl 0626: (SA+)

https://www.sa.no/park-anlegg/nyhet/naringsliv/park-anlegg-og-veivesenet-i-alvorlig-krangel-om-arbeidene-pa-seutbrua-vi-gjor-ingenting-for-vi-far-garanti-om-betaling/s/5-46-582478

 

 

– Ikke ett lyspunkt i de planer som hittil har versert

Erik Flakstad, Jeløy

Moss Avis 3. oktober 2018 kl 1421:

https://www.moss-avis.no/moss-horten/ferjetrafikk/samferdsel/ikke-ett-lyspunkt-i-de-planer-som-hittil-har-versert/o/5-67-731692

 

 

Nei til bomring, ja til Bypakke Sarpsborg

Ståle Solberg,
Kai Roger Hagen,
Steinar Haakenstad, uavhengige bystyrerepresentanter i Sarpsborg

Sarpsborg Arbeiderblad 3. oktober 2018 kl 1328:

https://www.sa.no/leserbrev/meninger/bypakke-nedre-glomma/nei-til-bomring-ja-til-bypakke-sarpsborg/o/5-46-577105

 

 

Samarbeid styrker jernbanen

Roald Gulbrandsen, regiondirektør NHO Østfold

Moss Avis 2. oktober 2018 kl 2215:

https://www.moss-avis.no/debatt/jernbane/samferdsel/samarbeid-styrker-jernbanen/o/5-67-730600

 

 

Hvordan merker vi en utviklingsarroganse?

Johannes Thue, Skogløkken, Fredrikstad

Fredriksstad Blad 2. oktober 2018 kl 1349:

https://www.f-b.no/debatt/utvikling/jernbane/hvordan-merker-vi-en-utviklingsarroganse/o/5-59-1262981

 

 

Jernbanen som kinderegg: Styrker samarbeid, klima og næringsliv

Roald Gulbrandsen, regiondirektør NHO Østfold

Fredriksstad Blad 1. oktober 2018 kl 1628:

https://www.f-b.no/debatt/jernbane/okonomi-og-naringsliv/jernbanen-som-kinderegg-styrker-samarbeid-klima-og-naringsliv/o/5-59-1262324

 

 

Det kommer en klimaregning. Vi bør ta den med i bomdebatten

Jon-Ivar Nygård, Ap, ordfører i Fredrikstad

Fredriksstad Blad 1. oktober 2018 kl 1543:

https://www.f-b.no/debatt/bompenger/klimaendringer/det-kommer-en-klimaregning-vi-bor-ta-den-med-i-bomdebatten/o/5-59-1262168

 

 

KVU Kongsvingerbanen

(Jernbanedirektoratet)

Jernbanedirektoratet 28. september 2018:

https://www.jernbanedirektoratet.no/kvu-kongsvingerbanen

 

 

Bane NOR-leder oppfordret til triksing med timelister i utbyggingsdivisjonen - ble avslørt i lydopptak

(Frode Aga)

Byggeindustrien 27. september 2019 kl 1449:

https://www.bygg.no/article/1408909

 

 

Mindretallet forlanger ordet!

Jonathan Parker, leder BBM

Moss Avis 25. september 2018 kl 1305:

https://www.moss-avis.no/debatt/bedre-byutvikling-moss/byutvikling/mindretallet-forlanger-ordet/o/5-67-727057

 

 

Farriseidet-Porsgrunn

(Christian Aarhus)

Bygg.no 25. september 2018 kl 1000:

http://www.bygg.no/article/1368085

 

 

– Utgravningene på Dilling en ubetinget suksess

(Journalist Torgeir Snilsberg)

Moss Avis 24. september 2018 kl 0809: (MA+)

https://www.moss-avis.no/nyheter/rygge/arkeologi/utgravningene-pa-dilling-en-ubetinget-suksess/s/5-67-724366

 

 

Bane NOR vurderer dobbeltspor-endringer: Aktuelt å starte med utbyggingen i Fredrikstad

(Politisk kommentator Øivind Lågbu)

Fredriksstad Blad 24. september 2018 kl 0620: (FB+)

https://www.f-b.no/nyheter/dobbeltspor/inter-city/bane-nor-vurderer-dobbeltspor-endringer-aktuelt-a-starte-med-utbyggingen-i-fredrikstad/s/5-59-1253402

 

 

RV19, - en vei ingen i Moss vil ha!

Eirik Tveiten, Rødt Moss

Moss Avis 18. september 2018 kl 1419:

https://www.moss-avis.no/debatt/rv-19/byutvikling/rv19-en-vei-ingen-i-moss-vil-ha/o/5-67-722380

 

 

Er samferdselsministeren og Stortinget blitt ført bak lyset?

Jon Bilek, Bedre Byutvikling Moss (BBM)

Moss Avis 18. september 2018 kl 1412:

https://www.moss-avis.no/debatt/bedre-byutvikling-moss/samferdsel/er-samferdselsministeren-og-stortinget-blitt-fort-bak-lyset/o/5-67-722158

 

 

Infrastruktur i Moss handler om mer enn gang- og sykkelveier

Yngvar Sommerstad, Moss gårdeierforeninng

Moss Avis 18. september 2018 kl 1405:

https://www.moss-avis.no/debatt/sykkelsti/samferdsel/infrastruktur-i-moss-handler-om-mer-enn-gang-og-sykkelveier/o/5-67-722134

 

 

Ikke by uten bil

Ina Tangen, byplanlegger i Cityplan

Fredriksstad Blad 18. september 2018 kl 1316:

https://www.f-b.no/debatt/byutvikling/bil/ikke-by-uten-bil/o/5-59-1248788

 

 

Byutvikling trenger kontroll, bedre om kommunen sikret seg en skvett av fløten

Johannes Thue, Skogløkken, Fredrikstad

Fredriksstad Blad 18. september 2018 kl 0945:

https://www.f-b.no/debatt/byutvikling/fortetting/byutvikling-trenger-kontroll-bedre-om-kommunen-sikret-seg-en-skvett-av-floten/o/5-59-1248743

 

 

Pusher på med jernbanemøte over helgen

(Journalist Torgeir Snilsberg)

Moss Avis 15. september 2018 kl 2041: (MA+)

https://www.moss-avis.no/nyheter/rade/jernbaneutbygging/pusher-pa-med-jernbanemote-over-helgen/s/5-67-719830

 

 

– Har ikke låst døra og kastet nøkkelen

(Journalist Torgeir Snilsberg)

Moss Avis 15. september 2018 kl 1644: (MA+)

https://www.moss-avis.no/nyheter/rade/jernbaneutbygging/har-ikke-last-dora-og-kastet-nokkelen/s/5-67-720637

 

 

Trasévalg og omkamp

Jon Georg Dale, samferdselsminister

Moss Avis 15. september 2018 kl 1643:

https://www.moss-avis.no/debatt/jernbane/rade/tras-valg-og-omkamp/o/5-67-720382

 

 

Parti mot bompenger kan bli landsomfattende

(NTB)

Fredriksstad Blad 15. september 2018 kl 0721:

https://www.f-b.no/nyheter/politikk/bompenger/parti-mot-bompenger-kan-bli-landsomfattende/s/5-59-1246166

 

 

Har ordføreren forstått?

Jonathan Parker, leder BBM

Moss Avis 14. september 2018 kl 1511:

https://www.moss-avis.no/bedre-byutvikling-moss/byutvikling/hanne-tollerud/har-ordforeren-forstatt/o/5-67-720613

 

 

Utbygging av jernbanen er viktig for miljøet

(Simen Slette Sunde)

Bane NOR 14. september 2018:

https://www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/intercity/innhold/2018/utbygging-av-jernbanen-er-viktig-for-miljoet

 

 

Ser etter en jernbanevei ut av vellinga

(Journalist Torgeir Snilsberg)

Moss Avis 13. september 2018 kl 2134: (MA+)

https://www.moss-avis.no/nyheter/rade/jernbaneutbygging/ser-etter-en-jernbanevei-ut-av-vellinga/s/5-67-719755

 

 

Statsråden avblåser nye omkamper om dobbeltsporet for godt

(Journalist Torgeir Snilsberg)

Fredriksstad Blad 13. september 2018 kl 1151: (FB+)

https://www.f-b.no/nyheter/dobbeltspor/ostfoldbanen/statsraden-avblaser-nye-omkamper-om-dobbeltsporet-for-godt/s/5-59-1243655

 

 

Omkamper om dobbeltsporet avblåses for godt

(Journalist Torgeir Snilsberg)

Sarpsborg Arbeiderblad 13. september 2018 kl 1126: (SA+)

https://www.sa.no/nyheter/moss/jernbaneutbygging/omkamper-om-dobbeltsporet-avblases-for-godt/s/5-67-719506

 

 

Omkamper om dobbeltsporet avblåses for godt

(Journalist Torgeir Snilsberg

Halden Arbeiderblad 13. september 2018 kl 1126:(HA+)

https://www.ha-halden.no/nyheter/moss/jernbaneutbygging/omkamper-om-dobbeltsporet-avblases-for-godt/s/5-67-719506

 

 

– Veien til Europa må forseres

Roald Gulbrandsen, regiondirektør i NHO Østfold,
Ulf Lervik, distriktssekretær i LO Østfold

Moss Avis 12. september 2018 kl 1523:

https://www.moss-avis.no/debatt/tog/jernbaneutbygging/veien-til-europa-ma-forseres/o/5-67-719215

 

 

Hvem var det som misforsto?

Jonathan Parker, leder i Bedre Byutvikling Moss (BBM)

Moss Avis 12. september 2018 kl 0944:

https://www.moss-avis.no/debatt/bedre-byutvikling-moss/samferdsel/hvem-var-det-som-misforsto/o/5-67-718513

 

 

Demonstrantene stormet debattmøte på Litteraturhuset

(Journalist Tiril Vik Nordeide)

Fredriksstad Blad 11. september 2018 kl 2028: (FB+)

https://www.f-b.no/nyheter/demonstrasjon/bomring/demonstrantene-stormet-debattmote-pa-litteraturhuset/s/5-59-1241918

 

 

Bystyret får muntlig orientering om sak fra lukket Bane NOR-møte

(Journalist Mette Eriksen)

Moss Avis 11. september 2018 kl 1852: (MA+)

https://www.moss-avis.no/nyheter/moss/politikk/bystyret-far-muntlig-orientering-om-sak-fra-lukket-bane-nor-mote/s/5-67-718645

 

 

Frps gruppeleder sier nei til bompengefinansiering: Laabak mener bypakken i Fredrikstad er dyr og dårlig

(Politisk kommentator Øivind Lågbu)

Fredriksstad Blad 11. september 2018 kl 1630: (FB+)

https://www.f-b.no/fredrikstad/samferdsel/politikk/frps-gruppeleder-sier-nei-til-bompengefinansiering-laabak-mener-bypakken-i-fredrikstad-er-dyr-og-darlig/s/5-59-1241618

 

 

FB mener: Bra at Fredrikstad-folk viser tydelig motstand mot bomringen

(Leder)

Fredriksstad Blad 7. september 2018 kl 1236:

https://www.f-b.no/fredrikstad/samferdsel/sarpsborg/fb-mener-bra-at-fredrikstad-folk-viser-tydelig-motstand-mot-bomringen/o/5-59-1237217

 

 

Margrethe går fra Venstre til Høyre – ønsker seg en ny fireårsperiode i bystyret

(Journalist Johnny Helgesen)

Sarpsborg Arbeiderblad 7. september 2018 kl 0907: (SA+)

https://www.sa.no/politikk/bystyret/venstre/margrethe-gar-fra-venstre-til-hoyre-onsker-seg-en-ny-firearsperiode-i-bystyret/s/5-46-561763

 

 

Privatisering av Østfoldbanen blir katastrofe for de reisende og de ansatte

Freddy André Øvstegård, stortingsrepresentant for SV Østfold

Sarpsborg Arbeiderblad 7. september 2018 kl 0613: (SA+)

https://www.sa.no/meninger/leserbrev/jernbane/privatisering-av-ostfoldbanen-blir-katastrofe-for-de-reisende-og-de-ansatte/o/5-46-561459

 

 

Ikke følg 150 år gammel trasé!

Per-Erik Johansen

Sarpsborg Arbeiderblad 6. september 2018 kl 2133: (SA+)

https://www.sa.no/meninger/leserbrev/intercity/ikke-folg-150-ar-gammel-tras/o/5-46-561354

 

 

Privatisering av Østfoldbanen – katastrofe for reisende og ansatte

Freddy André Øvstegård, stortingsrepresentant, Østfold SV

Fredriksstad Blad 6. september 2018 kl 1100:

https://www.f-b.no/debatt/bane-nor/jernbane/privatisering-av-ostfoldbanen-katastrofe-for-reisende-og-ansatte/o/5-59-1235907

 

 

Åpent brev om Rv19 til statsråd Jon Georg Dale og Turid Stubø Johnsen i Statens vegvesen

Jonathan Parker, leder av BBM

Moss Avis 6. september 2018 kl 0844:

https://www.moss-avis.no/debatt/bedre-byutvikling-moss/moss/apent-brev-om-rv19-til-statsrad-jon-georg-dale-og-turid-stubo-johnsen-i-statens-vegvesen/o/5-67-715758

 

 

Bystyret i utakt med egen befolkning?

Jonathan Parker, leder av BBM

Moss Avis 6. september 2018 kl 0842:

https://www.moss-avis.no/debatt/byutvikling/bedre-byutvikling-moss/bystyret-i-utakt-med-egen-befolkning/o/5-67-714498

 

 

Høyres gruppeleder må avklare hva de vil med jernbanen!

Ståle Solberg, bystyrerepresentant i Sarpsborg

Sarpsborg Arbeiderblad 5. september 2018 kl 1837: (SA+)

https://www.sa.no/meninger/leserbrev/intercity/hoyres-gruppeleder-ma-avklare-hva-de-vil-med-jernbanen/o/5-46-561211

 

 

Om å bli involvert

Sissel Rundblad, gruppeleder for Høyre i bystyret i Moss

Moss Avis 5. september 2018 kl 1339:

https://www.moss-avis.no/debatt/debatt/hoyre/om-a-bli-involvert/o/5-67-715702

 

 

Veien til Europa og porten til Norge må forseres – ikke utsettes

Roald Gulbrandsen, NHO Østfold,
Ulf Lervik, LO Østfold

Fredriksstad Blad 5. september 2018 kl 1227:

https://www.f-b.no/debatt/intercity/dobbeltspor/veien-til-europa-og-porten-til-norge-ma-forseres-ikke-utsettes/o/5-59-1234949

 

 

Fenomenet «sprikende meninger» er heller ikke en ukjent situasjon for noen av de andre toppstyrte-partiene.

Steinar Haakenstad, SaFoSa

Sarpsborg Arbeiderblad 5. september 2018 kl 1221:

https://www.sa.no/meninger/leserbrev/safosa/fenomenet-sprikende-meninger-er-heller-ikke-en-ukjent-situasjon-for-noen-av-de-andre-toppstyrte-partiene/o/5-46-561036

 

 

SaFoSa - det muliges kunst?

Bernt Lyngstad, redaktør i Sarpsborg Arbeiderblad

Sarpsborg Arbeiderblad 5. september 2018 kl 1016: (SA+)

https://www.sa.no/meninger/leder/safosa/safosa-det-muliges-kunst/o/5-46-561049

 

 

Frp-topp forstår ikke hvorfor ordføreren vil gå i protesttog: – Han sier jo selv ja til bompenger

(Politisk kommentator Øivind Lågbu)

Fredriksstad Blad 4. september 2018 kl 1451: (FB+)

https://www.f-b.no/nyheter/bomring/leif-eriksen/frp-topp-forstar-ikke-hvorfor-ordforeren-vil-ga-i-protesttog-han-sier-jo-selv-ja-til-bompenger/s/5-59-1233119

 

 

Nå snurpes trafikken i Moss enda mer sammen

(Journalist Torgeir Snilsberg)

Moss Avis 3. september 2018 kl 1910: (MA+)

https://www.moss-avis.no/nyheter/moss/trafikk/na-snurpes-trafikken-i-moss-enda-mer-sammen/s/5-67-714481

 

 

Harald Rønneberg og Sarpsborg Høyre har en stor intern ryddejobb å gjøre før valgkampen starter for alvor

Bernt Lyngstad, redaktør i Sarpsborg Arbeiderblad

Sarpsborg Arbeiderblad 3. september 2018 kl 1618: (SA+)

https://www.sa.no/meninger/leder/sarpsborg-hoyre/harald-ronneberg-og-sarpsborg-hoyre-har-en-stor-intern-ryddejobb-a-gjore-for-valgkampen-starter-for-alvor/o/5-46-560512

 

 

Ingen trussel fra Bane NOR, vi vil finne beste løsning for togparkering

Elisabeth Nordli, prosjektsjef i Bane NOR

Fredriksstad Blad 3. september 2018 kl 0950:

https://www.f-b.no/debatt/bane-nor/dikeveien/ingen-trussel-fra-bane-nor-vi-vil-finne-beste-losning-for-togparkering/o/5-59-1232429

 

 

Vil ha kommunen til å lage ROS-analyse for jernbanen

(Journalist Torgeir Snilsberg)

Moss Avis 3. september 2018 kl 0941: (MA+)

https://www.moss-avis.no/nyheter/moss/jernbaneutbygging/vil-ha-kommunen-til-a-lage-ros-analyse-for-jernbanen/s/5-67-712840

 

 

Hva er årsaken til stor motstand mot de politiske vedtak som er fattet i saken om jernbane og havn?

Trond Marthinsen

Moss Avis 2. september 2018 kl 1229:

https://www.moss-avis.no/debatt/leserbrev/byutvikling/hva-er-arsaken-til-stor-motstand-mot-de-politiske-vedtak-som-er-fattet-i-saken-om-jernbane-og-havn/o/5-67-713856

 

 

Planprogram for mulig togparkering i Råde lagt ut på høring

(Journalist Jan Erik Skau)

Fredriksstad Blad 2. september 2018 kl 1145: (FB+)

https://www.f-b.no/nyheter/rade/bane-nor/planprogram-for-mulig-togparkering-i-rade-lagt-ut-pa-horing/s/5-59-1228712

 

 

Ekroll treffer blink

Knut Chr Halland, Son

Moss Avis 31. august 2018 kl 1429:

https://www.moss-avis.no/leserbrev/arbeiderpartiet/moss/ekroll-treffer-blink/o/5-67-713098

 

 

Kjære Moss kommune og BaneNor...

John Bilek, Moss, BBM

Moss Avis 31. august 2018 kl 1201:

https://www.moss-avis.no/bane-nor-sf/moss-kommune/bedre-byutvikling-moss/kjare-moss-kommune-og-banenor/o/5-67-712876

 

 

– Er det virkelig verdt det, Høyre?

Eirik Stridsklev Nilsen, Moss

Moss Avis 31. august 2018 kl 1148:

https://www.moss-avis.no/debatt/bedre-byutvikling-moss/moss/er-det-virkelig-verdt-det-hoyre/o/5-67-712723

 

 

Laabak og Nygård høyst uenige om Solvik-Olsen:\nRos og ris til avtroppende samferdselsminister

(Politisk kommentator Øivind Lågbu)

Fredriksstad Blad 31. august 2018 kl 1146: (FB+)

https://www.f-b.no/nyheter/ketil-solvik-olsen/jon-ivar-nygard/laabak-og-nygard-hoyst-uenige-om-solvik-olsen-ros-og-ris-til-avtroppende-samferdselsminister/s/5-59-1229945

 

 

- Rett linje-kampen løser ikke sarpingenes utfordringer

Harald Rønneberg, bystyremedlem i Sarpsborg, gruppeleder for Sarpsborg Høyre

Sarpsborg Arbeiderblad 31. august 2018 kl 0607: (SA+)

https://www.sa.no/meninger/intercity/politikk/rett-linje-kampen-loser-ikke-sarpingenes-utfordringer/o/5-46-558247

 

 

Åpenhet og kursendring

Sindre W Mork, gruppeleder for Venstre Moss,
Kjell Kåsin, varamedlem for Venstre Moss

Moss Avis 30. august 2018 kl 1017:

https://www.moss-avis.no/debatt/venstre/ny-kurs/apenhet-og-kursendring/o/5-67-712084

 

 

Åpent brev til Ketil Solvik Olsen om kvikkleireutfordringene ved Moss havn

Jonathan Parker, leder BBM

Moss Avis 22. august 2018 kl 1220:

https://www.moss-avis.no/debatt/bedre-byutvikling-moss/moss/apent-brev-til-ketil-solvik-olsen-om-kvikkleireutfordringene-ved-moss-havn/o/5-67-706882

 

 

23. august skal Moss Høyre velge sin ordførerkandidat

Sissel Rundblad, gruppeleder og ordførerkandidat i Moss Høyre

Moss Avis 20. august 2018 kl 1856:

https://www.moss-avis.no/debatt/hoyre/moss/23-august-skal-moss-hoyre-velge-sin-ordforerkandidat/o/5-67-706168

 

 

Når jernbanen krysser grenser

Lars Birger Salvesen, fylkesvaraordfører i Akershus

Moss Avis 17. august 2018 kl 1230:

https://www.moss-avis.no/debatt/jernbane/kristelig-folkeparti/nar-jernbanen-krysser-grenser/o/5-67-703381

 

 

Tvunget i kne av Bane Nor

Jonathan Parker, leder BBM

Moss Avis 17. august 2018 kl 1222:

https://www.moss-avis.no/debatt/jernbane/bedre-byutvikling-moss/tvunget-i-kne-av-bane-nor/o/5-67-703423

 

 

– Alternativet med bru over Hamarbukta vil gi svært store ulemper i Hamar by

(Journalist Truls Sylvarnes)

Hamar Dagblad 15. august 2018 kl 1415:

https://www.hamar-dagblad.no/samferdsel/hamar/nyheter/alternativet-med-bru-over-hamarbukta-vil-gi-svart-store-ulemper-i-hamar-by/s/5-69-628935

 

 

Steinar Haakenstad i SaFoSA: – Det begynner å se bra ut

(Journalist Stina Mikalsen)

Sarpsborg Arbeiderblad 8. august 2018 kl 2127: (SA+)

https://www.sa.no/sammen-for-sarpsborg/politikk/sarpsborg/steinar-haakenstad-i-safosa-det-begynner-a-se-bra-ut/s/5-46-547348

 

 

Østfold bør bruke InterCity-ventetiden klokt

Per Gunnar Øen Jensen, styreleder i Aksjon Rett Linje

Moss Avis 8. august 2018 kl 0926:

https://www.moss-avis.no/debatt/jernbane/intercity/ostfold-bor-bruke-intercity-ventetiden-klokt/o/5-67-692472

 

 

Handlingsprogrammet for jernbanesektoren 2018–2029 fastsatt

(Jernbanedirektoratet)

Jernbanedirektoratet 7. august 2018:

https://www.jernbanedirektoratet.no/no/aktualiteter/2018/handlingsprogrammet-for-jernbanesektoren-20182029-fastsatt/

 

 

Ap mener Frps Solvik-Olsen har abdisert: Krever å få et årstall for jernbaneutbygging

(Politisk kommentator Øivind Lågbu)

Sarpsborg Arbeiderblad 6. august 2018 kl 1858: (SA+)

https://www.sa.no/nyhet/samferdsel/tog/ap-mener-frps-solvik-olsen-har-abdisert-krever-a-fa-et-arstall-for-jernbaneutbygging/s/5-46-546907

 

 

Jernbanesektorens handlingsprogram 2018-2029

(Jernbanedirektoratet)

Jernbanedirektoratet august 2018:

https://www.jernbanedirektoratet.no/contentassets/bb4a604d4626487a933f417b9afcb317/hp-rapport-fastsatt-v7aug2018.pdf

 

 

– Det fins en jernbaneløsning som gir Halden i pose og sekk

Trond Holm

Halden Arbeiderblad 26. juli 2018 kl 1505:

https://www.ha-halden.no/ytring/trond-holm/jernbanen/det-fins-en-jernbanelosning-som-gir-halden-i-pose-og-sekk/o/5-20-539988

 

 

Høyhastighet og mer gods på bane

Egil Erstad

Sarpsborg Arbeiderblad 24. juli 2018 kl 1115:

https://www.sa.no/meninger/leserbrev/jernbane/hoyhastighet-og-mer-gods-pa-bane/o/5-46-542137

 

 

Tidene skifter, utfordringen vokser for Fredrikstad

Kjell Arne Græsdal, daglig leder Fredrikstad Næringsforening

Fredriksstad Blad 23. juli 2018 kl 1421:

https://www.f-b.no/debatt/byutvikling/okonomi-og-naringsliv/tidene-skifter-utfordringen-vokser-for-fredrikstad/o/5-59-1189010

 

 

Vertskapskommune for samferdsel

Steinar Haakenstad, uavhengig bystyrerepresentant i Sarpsborg

Sarpsborg Arbeiderblad 23. juli 2018 kl 1121:

https://www.sa.no/meninger/leserbrev/steinar-haakenstad/vertskapskommune-for-samferdsel/o/5-46-541651

 

 

Vertskapskommune for samferdsel

Steinar Haakenstad, SaFoSa, uavhengig bystyrerepresentant i Sarpsborg

Sarpsborg Arbeiderblad 21. juli 2018 kl 1121:

https://www.sa.no/meninger/leserbrev/steinar-haakenstad/vertskapskommune-for-samferdsel/o/5-46-541651

 

 

Mer svada om elbiler vs. bensin- og dieselbiler

Trond Løvereide, leder i Fredrikstad MDG

Fredriksstad Blad 20. juli 2018 kl 1021:

https://www.f-b.no/debatt/elbil/bil/mer-svada-om-elbiler-vs-bensin-og-dieselbiler/o/5-59-1186629

 

 

Planvedtak for fylkesvei 109 utsatt – tidligst byggestart i 2021

(Journalist Bjørn Vilberg)

Fredriksstad Blad 19. juli 2018 kl 2044: (FB+)

https://www.f-b.no/nyheter/fylkesvei-109/bypakke-nedre-glomma/planvedtak-for-fylkesvei-109-utsatt-tidligst-byggestart-i-2021/s/5-59-1186136

 

 

Avtalen om å levere Oslos nye trikker skulle vært underskrevet i juni – nå må saken i retten før prosessen kan fortsette

(Journalist Julie Berg Melfald)

Aftenposten 19. juli 2018 kl 1526:

https://www.aftenposten.no/osloby/i/m64X40/Avtalen-om-a-levere-Oslos-nye-trikker-skulle-vart-underskrevet-i-juni--na-ma-saken-i-retten-for-prosessen-kan-fortsette

 

 

Hvor lenge skal storsamfunnet subsidiere folk med god økonomi som kjøper batteribiler?

Odd Semstrøm Olsen

Fredriksstad Blad 19. juli 2018 kl 1253:

https://www.f-b.no/debatt/elbil/tesla/hvor-lenge-skal-storsamfunnet-subsidiere-folk-med-god-okonomi-som-kjoper-batteribiler/o/5-59-1185882

 

 

Vil flytte containertrafikk til Moss til andre havner i Oslofjorden

Sindre W. Mork, Venstres gruppeleder i Moss bystyre

Moss Avis 19. juli 2018 kl 0705:

https://www.moss-avis.no/debatt/moss-havn/byutvikling/vil-flytte-containertrafikk-til-moss-til-andre-havner-i-oslofjorden/o/5-67-689773

 

 

Vil etablere grensekontrollstasjon på Moss havn

(Journalist Michael Aron Selbekk)

Moss Avis 18. juli 2018 kl 1355: (MA+)

https://www.moss-avis.no/nyheter/okonomi-og-naringsliv/moss/vil-etablere-grensekontrollstasjon-pa-moss-havn/s/5-67-689086

 

 

Frp får Østfold på skinner!

Ketil Solvik-Olsen, Frp, samferdselsminister

Fredriksstad Blad 18. juli 2018 kl 0944:

https://www.f-b.no/debatt/jernbane/dobbeltspor/frp-far-ostfold-pa-skinner/o/5-59-1185347

 

 

Kanskje noe å tenke på Solvik-Olsen?

Håkon Melleby, Rolvsøy, Fredrikstad

Fredriksstad Blad 17. juli 2018 kl 1406:

https://www.f-b.no/debatt/jernbane/dobbeltspor/kanskje-noe-a-tenke-pa-solvik-olsen/o/5-59-1181115

 

 

Kommentar til Monica Gåsvatns innlegg

"Pensjonisten"

Sarpsborg Arbeiderblad 17. juli 2018 kl 1042:

https://www.sa.no/meninger/leserbrev/politikk/kommentar-til-monica-gasvatns-innlegg/o/5-46-538918

 

 

Norske tog ligger langt etter

(Journalist Bård Amundsen)

Forskning.no 16. juli 2018:

https://forskning.no/jernbane-transport/norske-tog-ligger-langt-etter/1189674p

 

 

– Aps politikk har gått ut på dato

Monica Carmen Gåsvatn, Sarpsborg Høyre

Sarpsborg Arbeiderblad 13. juli 2018 kl 1533:

https://www.sa.no/meninger/leserbrev/lokalpolitikk/aps-politikk-har-gatt-ut-pa-dato/o/5-46-537985

 

 

Moss Havn vil opprette grensekontrollstasjon

(Journalist Silje Louise Waters)

Dagsavisen Moss Dagblad 13. juli 2018 kl 1453:

https://www.dagsavisen.no/moss/lokalt/moss-havn-vil-opprette-grensekontrollstasjon-1.1172646#

 

 

Laabak setter verdensrekord i bortforklaringer i sin ros av Solvik-Olsen

Hege Dubec, Fredrikstad Ap

Fredriksstad Blad 13. juli 2018 kl 1136:

https://www.f-b.no/debatt/jernbane/dobbeltspor/laabak-setter-verdensrekord-i-bortforklaringer-i-sin-ros-av-solvik-olsen/o/5-59-1181997

 

 

Ap har ikke løftet en finger for mer jernbane på 40 år. Nå klager de fordi det skjer noe

Håvard Jensen, gruppeleder i Østfold Frp

Fredriksstad Blad 13. juli 2018 kl 1106:

https://www.f-b.no/debatt/jernbane/bane-nor/ap-har-ikke-loftet-en-finger-for-mer-jernbane-pa-40-ar-na-klager-de-fordi-det-skjer-noe/o/5-59-1182212

 

 

Glemmen gård står i fare for å bli revet

(Politisk kommentator Øivind Lågbu)

Fredriksstad Blad 13. juli 2018 kl 1002: (FB+)

https://www.f-b.no/nyheter/dobbeltspor/naringsliv/glemmen-gard-star-i-fare-for-a-bli-revet/s/5-59-1180871

 

 

Har samferdselsministeren full kontroll i Moss?

Knut Chr Hallan, Son

Moss Avis 12. juli 2018 kl 1249: (MA+)

https://www.moss-avis.no/debatt/statens-vegvesen/byutvikling/har-samferdselsministeren-full-kontroll-i-moss/o/5-67-685524

 

 

Parker, Norsk Bane og Deutsche Bahn

Jørn Roald Wille, bystyrerepresentant for Høyre i Moss

Moss Avis 12. juli 2018 kl 1247:

https://www.moss-avis.no/debatt/bane-nor-sf/moss/parker-norsk-bane-og-deutsche-bahn/o/5-67-685257

 

 

Ikke skyld på Solvik-Olsen, snakk heller med Moss Ap

Knut Chr Hallan, Son

Fredriksstad Blad 12. juli 2018 kl 0952:

https://www.f-b.no/debatt/jernbane/dobbeltspor/ikke-skyld-pa-solvik-olsen-snakk-heller-med-moss-ap/o/5-59-1179192

 

 

– Det bør skje et politisk arbeid og ikke den gneldring som nå pågår

Per Kristian Dahl, gruppeleder Pensjonistpartiet i Halden, tidligere ordfører i Halden for Arbeiderpartiet

Halden Arbeiderblad 11. juli 2018 kl 1800:

https://www.ha-halden.no/politikk/jernbane/per-kristian-dahl/det-bor-skje-et-politisk-arbeid-og-ikke-den-gneldring-som-na-pagar/o/5-20-533112

 

 

Ketil Solvik-Olsen, den fremste samferdselsminister noensinne

Bjørnar Laabak, gruppeleder Fredrikstad Frp

Fredriksstad Blad 11. juli 2018 kl 1609:

https://www.f-b.no/debatt/samferdsel/jernbane/ketil-solvik-olsen-den-fremste-samferdselsminister-noensinne/o/5-59-1180029

 

 

Demokratiet dør i mørket

Arve Sigmundstad, gruppeleder i Halden Arbeiderparti

Halden Arbeiderblad 10. juli 2018 kl 1428:

https://www.ha-halden.no/ytring/arve-sigmundstad/thor-edquist/demokratiet-dor-i-morket/o/5-20-532944

 

 

Start utbyggingen av E6 til 6-felt nå!

Engasjert, men ikke fullt så stolt sarping

Sarpsborg Arbeiderblad 10. juli 2018 kl 1057:

https://www.sa.no/leserbrev/meninger/e6/start-utbyggingen-av-e6-til-6-felt-na/o/5-46-536746

 

 

Statsråden som bygger ned Østfold

Hege Dubec, Fredrikstad Arbeiderparti, bystyremedlem

Fredriksstad Blad 10. juli 2018 kl 1001:

https://www.f-b.no/debatt/samferdsel/politikk/statsraden-som-bygger-ned-ostfold/o/5-59-1177086

 

 

– Nei til nasjonal havn i Moss

Sindre Westerlund Mork. Moss, gruppeleder (V) i bystyret

Moss Avis 9. juli 2018 kl 1407:

https://www.moss-avis.no/debatt/havn/moss-havn/nei-til-nasjonal-havn-i-moss/o/5-67-685300

 

 

La «Roald Amundsen-tunnelen» erstatte Rv 111

Kristoffer Hagen, student ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Fredriksstad Blad 9. juli 2018 kl 1212:

https://www.f-b.no/debatt/veiutbyggging/selbak/la-roald-amundsen-tunnelen-erstatte-rv-111/o/5-59-1177940

 

 

– Personlig mener jeg ordføreren burde ha ignorert dette tullet, men det har nok trigget sinne i han også

Tormod R. Ausland

Halden Arbeiderblad 9. juli 2018 kl 0853:

https://www.ha-halden.no/ytring/jernbanen/intercity/personlig-mener-jeg-ordforeren-burde-ha-ignorert-dette-tullet-men-det-har-nok-trigget-sinne-i-han-ogsa/o/5-20-532434

 

 

Jo, vi kan få i pose og sekk i Moss

Jonathan Parker, Bedre Byutvikling Moss

Moss Avis 8. juli 2018 kl 2319:

https://www.moss-avis.no/bedre-byutvikling-moss/debatt/kronikk/jo-vi-kan-fa-i-pose-og-sekk-i-moss/o/5-67-684169

 

 

- Arbeidet skal gjøres skikkelig

Ketil Solvik-olsen, Samferdselsminister

Moss Avis 8. juli 2018 kl 2317:

https://www.moss-avis.no/kronikk/debatt/jernbaneutbygging/arbeidet-skal-gjores-skikkelig/o/5-67-684187

 

 

Enten får Bjørn (58) toglinjen over gården, eller så får naboen det

(Journalist Oda Leraan Skjetne,
fotograf Therese Alice Sanner)

VG 8. juli 2018 kl 0948

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/A2MVkx/enten-faar-bjoern-58-toglinjen-over-gaarden-eller-saa-faar-naboen-det

 

 

Trist for Halden

Arve Sigmundstad, gruppeleder i Halden Arbeiderparti

Halden Arbeiderblad 6. juli 2018 kl 1018:

https://www.ha-halden.no/ytring/jernbane/arve-sigmundstad/trist-for-halden/o/5-20-531834

 

 

Eiendomsutvikler vil rive huset til Eva (72): – Huset mitt er ikke til salgs – her skal jeg bo

(Journalist Johnny Helgesen)

Sarpsborg Arbeiderblad 6. juli 2018 kl 0924: (SA+)

https://www.sa.no/boligbygging/kurland/nyhet/eiendomsutvikler-vil-rive-huset-til-eva-72-huset-mitt-er-ikke-til-salgs-her-skal-jeg-bo/s/5-46-533683

 

 

Jernbanen står overfor et historisk løft. Det arbeidet skal gjøres skikkelig

Ketil Solvik-Olsen, samferdselsminister (Frp)

Halden Arbeiderblad 6. juli 2018 kl 0901:

https://www.ha-halden.no/ytring/jernbane/ketil-solvik-olsen/jernbanen-star-overfor-et-historisk-loft-det-arbeidet-skal-gjores-skikkelig/o/5-20-531795

 

 

Halden Høyre og jernbanen

Henrik Rød, formann i Halden Frp

Halden Arbeiderblad 6. juli 2018 kl 0842:

https://www.ha-halden.no/ytring/jernbane/thor-edquist/halden-hoyre-og-jernbanen/o/5-20-531786

 

 

Halden Høyre: – Ufint å sable ordføreren

Fredrik Holm, gruppeleder Halden Høyre

Halden Arbeiderblad 5. juli 2018 kl 2005:

https://www.ha-halden.no/meninger/ytring/debatt/halden-hoyre-ufint-a-sable-ordforeren/o/5-20-531732

 

 

– InterCity- og dobbeltsporutbyggingen gjennom Østfold og helt fram til Halden virker til å ha gått av sporet

Hans-Petter Kjøge, redaktør i Halden Arbeiderblad

Halden Arbeiderblad 5. juli 2018 kl 1406:

https://www.ha-halden.no/leder/ytring/intercity/intercity-og-dobbeltsporutbyggingen-gjennom-ostfold-og-helt-fram-til-halden-virker-til-a-ha-gatt-av-sporet/o/5-20-531576

 

 

Pendlerne er frustrert over utsettelsen av dobbeltsporet: – Trist at planen ikke blir fulgt

(Journalist Tiril Vik Nordeide)

Fredriksstad Blad 5. juli 2018 kl 1242:

https://www.f-b.no/nyheter/tog/pendling/pendlerne-er-frustrert-over-utsettelsen-av-dobbeltsporet-trist-at-planen-ikke-blir-fulgt/s/5-59-1175075

 

 

Bypakken i Nedre Glomma blir fire milliarder dyrere:\nBompengeperioden kan bli forlenget fra 15 opptil 20 år

(Politisk kommentator Øivind Lågbu

Fredriksstad Blad 5. juli 2018 kl 0651: (FB+)

https://www.f-b.no/nyheter/bompenger/bypakke-nedre-glomma/bypakken-i-nedre-glomma-blir-fire-milliarder-dyrere-bompengeperioden-kan-bli-forlenget-fra-15-opptil-20-ar/s/5-59-1174508

 

 

– Jeg vil ikke bygge jernbane på kvikkleire

(Journalist Alexander Vestrum, NTB)

Fredriksstad Blad 4. juli 2018 kl 2207:

https://www.f-b.no/dobbeltspor/ostfoldbanen/ketil-solvik-olsen/jeg-vil-ikke-bygge-jernbane-pa-kvikkleire/s/5-59-1174796

 

 

Jeg holder ordføreren ansvarlig

Arve Sigmundstad, gruppeleder i Halden Arbeiderparti

Halden Arbeiderblad 4. juli 2018 kl 1529:

https://www.ha-halden.no/ytring/inter-city/jernbanen/jeg-holder-ordforeren-ansvarlig/o/5-20-531105

 

 

Bygging, byutvikling og trafikk

Eirik Tveiten, Rødt Moss

Moss Avis 4. juli 2018 kl 1428:

https://www.moss-avis.no/debatt/byutvikling/moss/bygging-byutvikling-og-trafikk/o/5-67-683023

 

 

– Det er ikke godt nok, her har det sviktet i Halden kommune

Arve Sigmundstad, gruppeleder for Arbeiderpartiet i Halden

Halden Arbeiderblad 4. juli 2018 kl 1135:

https://www.ha-halden.no/ytring/arve-sigmundstad/intercity/det-er-ikke-godt-nok-her-har-det-sviktet-i-halden-kommune/o/5-20-530970

 

 

Glem dobbeltspor innen 2024

(Journalist Jo Espen Brenden)

Hamar Dagblad 4. juli 2018 kl 1029:

https://www.hamar-dagblad.no/jernbane/hamar/nyheter/glem-dobbeltspor-innen-2024/s/5-80-49895

 

 

Nå er det avgjort: Togutbygging på Østlandet utsettes

(Journalist Tiril Vik Nordeide,
politisk kommentator Øivind Lågbu)

Fredriksstad Blad 4. juli 2018 kl 0909:

https://www.f-b.no/nyheter/jernbanedirektoratet/inter-city/na-er-det-avgjort-togutbygging-pa-ostlandet-utsettes/s/5-59-1173788

 

 

Nå er det avgjort: Togutbygging på Østlandet utsettes

(Journalist Oda Leraan Skjetne)

VG 4. juli 2018:

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/6n707e/naa-er-det-avgjort-togutbygging-paa-oestlandet-utsettes

 

 

Utsetter togutbyggingen på Østlandet til tross for store protester

(NTB)

Teknisk Ukeblad 4. juli 2018 kl 0500:

https://www.tu.no/artikler/jernbanedirektoratet-vil-utsette-utbygging-pa-ostlandet/441500

 

 

Jernbanesektorens handlingsprogram 2018-2029

(Jernbanedirektoratet)

Jernbanedirektoratet 4. juli 2018:

https://www.jernbanedirektoratet.no/contentassets/721c11925b0149c7887d8af788760d4c/jernbanesektorens-handlingsprogram-rapport-4-juli-2018.pdf

 

 

Starter jobben med å løse traséfloken for dobbeltsporet mellom Haug og Seut

(Journalist Kristian Bolstad)

Fredriksstad Blad 2. juli 2018 kl 1904: (FB+)

https://www.f-b.no/bane-nor/jernbane/dobbeltspor/starter-jobben-med-a-lose-tras-floken-for-dobbeltsporet-mellom-haug-og-seut/s/5-59-1172843

 

 

Om Moss Havn og fremtiden

Trond Marthinsen, Leder Ny Kurs

Moss Avis 2. juli 2018 kl 1416:

https://www.moss-avis.no/debatt/leserbrev/ny-kurs/om-moss-havn-og-fremtiden/o/5-67-680928

 

 

Høringsrapport: Jernbanesektorens handlingsprogram 2018–2029

(Jernbanedirektoratet)

Jernbanedirektoratet 2. juli 2018:

https://www.jernbanedirektoratet.no/contentassets/721c11925b0149c7887d8af788760d4c/hp-horingsrapport.pdf

 

 

Svenske forskere: Flere tar toget om stasjonen ligger i byen

(Journalist Tiril Vik Nordeide)

Fredriksstad Blad 29. juni 2018 kl 1231: (FB+)

https://www.f-b.no/nyheter/gronli-stasjon/bane-nor/svenske-forskere-flere-tar-toget-om-stasjonen-ligger-i-byen/s/5-59-1167191

 

 

Kan spare en milliard på å bygge dobbeltsporet på fjellgrunn: Bane NOR skal se på tre nye traséalternativer

(Politisk kommentator Øivind Lågbu

Fredriksstad Blad 26. juni 2018 kl 2151: (FB+)

https://www.f-b.no/nyheter/bane-nor/rene-rafshol/kan-spare-en-milliard-pa-a-bygge-dobbeltsporet-pa-fjellgrunn-bane-nor-skal-se-pa-tre-nye-tras-alternativer/s/5-59-1164239

 

 

Høringsuttalelse til «Jernbanesektorens handlingsprogram 2018-2029»

Aksjon Rett Linje

Jernbanedirektoratet 22. juni 2018:

https://www.jernbanedirektoratet.no/contentassets/9343e289a7804517a535ca3cc1f6f453/aksjon-rett-linje.pdf

 

 

Varsler signaltrøbbel for jernbanen frem til 2030

(Journalist Sveinung Berg Bentzrød)

Aftenposten 17. juni 2018 kl 1958:

https://www.aftenposten.no/norge/i/qn74kw/varsler-signaltroebbel-for-jernbanen-frem-til-2030

 

 

Mister troen på at det blir et nytt dobbeltspor

(Journalist Johnny Helgesen)

Sarpsborg Arbeiderblad 14. juni 2018 kl 1844: (SA+)

https://www.sa.no/jernbane/intercity/dobbeltspor/mister-troen-pa-at-det-blir-et-nytt-dobbeltspor/s/5-46-525175

 

 

Monterer nye strømmålere i rivingsklar bydel

(Journalist Torgeir Snilsberg)

Moss Avis 6. juni 2018 kl 1505: (MA+)

https://www.moss-avis.no/nyheter/moss/hafslund/monterer-nye-strommalere-i-rivingsklar-bydel/s/5-67-661687

 

 

«Kastes ut» i tredje forsøk

(Journalist Torgeir Snilsberg)

Moss Avis 5. juni 2018 kl 2217: (MA+)

https://www.moss-avis.no/nyheter/moss/grunnerverv/kastes-ut-i-tredje-forsok/s/5-67-661339

 

 

Bane Nor svarte på spørsmål om støv, støy, hvitevarer og rykter

(Journalist Torgeir Snilsberg)

Moss Avis 5. juni 2018 kl 2118: (MA+)

https://www.moss-avis.no/nyheter/moss/bane-nor-sf/bane-nor-svarte-pa-sporsmal-om-stov-stoy-hvitevarer-og-rykter/s/5-67-661279

 

 

I strupen på Bane Nor: Vil ikke la seg presse til forhandlingsbordet

(Journalist Helge Warberg-Knoll)

Moss Avis 5. juni 2018 kl 1715: (MA+)

https://www.moss-avis.no/nyheter/moss-kommune/jernbane/i-strupen-pa-bane-nor-vil-ikke-la-seg-presse-til-forhandlingsbordet/s/5-67-661123

 

 

Har hyret inn advokatfirmaet Hjort

(Journalist Helge Warberg-Knoll)

Moss Avis 5. juni 2018 kl 1713: (MA+)

https://www.moss-avis.no/nyheter/moss-kommune/bane-nor-sf/har-hyret-inn-advokatfirmaet-hjort/s/5-67-661186

 

 

Høringsinnspill til sentrumsplan

Styret i Aksjon Rett Linje

Sarpsborg kommune 5. juni 2018:

https://www.sarpsborg.com/globalassets/dokumenter/politikk-og-planer/horingsinnspill/andre-innspill/14-06830-196-aksjon-rett-linje.pdf

 

 

Vil ikke selge, men bare låne bort kommunal grunn til Bane Nor

(Journalist Torgeir Snilsberg)

Moss Avis 4. juni 2018 kl 2109: (MA+)

https://www.moss-avis.no/nyheter/moss/bane-nor-sf/vil-ikke-selge-men-bare-lane-bort-kommunal-grunn-til-bane-nor/s/5-67-660493

 

 

Traséalternativer til vurdering

Informasjonsbrev til Fredrikstad kommune og Råde kommune

(Politisk kommentator Øivind Lågbu)

Bane NOR juni 2018

https://www.banenor.no/globalassets/informasjonsbrev_kommuner_trasealternativer250618.pdf

 

 

Bane NOR redder matjorda

(Journalist Marit Lunddal Løken)

Eidsvoll Ullensaker Blad 30. mai 2018 kl 1519:

http://www.eub.no/nyheter/redder-matjorda

 

 

Vi har bare sett starten på fortettingen: Arkitekter anbefaler å legge 85 prosent av all nybygging i byområdet

(Politisk kommentator Øivind Lågbu)

Fredriksstad Blad 30. mai 2018 kl 0620: (FB+)

https://www.f-b.no/nyheter/byutvikling/fredrikstad/vi-har-bare-sett-starten-pa-fortettingen-arkitekter-anbefaler-a-legge-85-prosent-av-all-nybygging-i-byomradet/s/5-59-1132194

 

 

Barcode er snart passé

Ulf Grønvold, arkitekturhistoriker

Aftenposten 29. mai 2018 kl 1800:

https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/J142y6/Barcode-er-snart-pass---Ulf-Gronvold

 

 

Stortinget: Nei til forslag som kan bedre togtilbud til Sverige

(Journalist Tor Sandberg, Dagsavisen/ANB)

Fredriksstad Blad 29. mai 2018 kl 1200:

https://www.f-b.no/nyheter/trafikk/tog/stortinget-nei-til-bedre-togtilbud-til-sverige/s/5-59-1132821

 

 

Rett vest for lyntogene mot øst

(Journalist Tor Sandberg)

Dagsavisen 29. mai 2018:

https://www.dagsavisen.no/innenriks/rett-vest-for-lyntogene-mot-ost-1.1149903

 

 

– Jeg oppfatter at «Bedre Byutvikling Moss» er i mot alt og alle gode samfunnsutviklinger her i byen vår

Per Gunnar Brandstorp. Moss Høyre

Moss Avis 28. mai 2018 kl 1252:

https://www.moss-avis.no/debatt/bedre-byutvikling-moss/moss/jeg-oppfatter-at-bedre-byutvikling-moss-er-i-mot-alt-og-alle-gode-samfunnsutviklinger-her-i-byen-var/o/5-67-654280

 

 

Lokalisering av järnvägsstationer – effekter för samhällsplanering, resande och tillgänglighet

Oskar Fröidh,
Marcus Adolphson,
Daniel Jonsson,
Josef Andersson

Kungliga Tekniska Högskolan, avd. för transportplanering, ekonomi och teknik 28. mai 2018:

http://kth.diva-portal.org/smash/get/diva2:1214877/FULLTEXT01.pdf

 

 

Bane Nor stopper vedlikehold på grunn av brannfare

(Journalist Morten Øby)

Sarpsborg Arbeiderblad 26. mai 2018 kl 0804:

https://www.sa.no/jernbanen/bane-nor/brann/bane-nor-stopper-vedlikehold-pa-grunn-av-brannfare/s/5-20-511963

 

 

Bane Nor avviser blankt Moss kommunes krav om 130 millioner kroner

(Journalist Torgeir Snilsberg)

Moss Avis 26. mai 2018 kl 0602: (MA+)

https://www.moss-avis.no/nyheter/moss/bane-nor-sf/bane-nor-avviser-blankt-moss-kommunes-krav-om-130-millioner-kroner/s/5-67-651930

 

 

Hylekor og InterCity

Håvard Jensen, Gruppeleder i Østfold Frp

Moss Avis 25. mai 2018 kl 1406:

https://www.moss-avis.no/debatt/tog/jernbane/hylekor-og-intercity/o/5-67-651760

 

 

Utsettelse gir mulighet for skånsomt dobbeltspor

Jonathan Parker, leder Bedre Byutvikling Moss

Fredriksstad Blad 25. mai 2018 kl 1349:

https://www.f-b.no/debatt/inter-city/dobbeltspor/utsettelse-gir-mulighet-for-skansomt-dobbeltspor/o/5-59-1122216

 

 

Snart kan du kjøre tog til Kornsjø

(Journalist Hanne Eriksen)

Halden Arbeiderblad 25. mai 2018 kl 1001:

https://www.ha-halden.no/nyheter/kornsjo-dagene/kornsjo/snart-kan-du-kjore-tog-til-kornsjo/s/5-20-511249

 

 

Jernbanen skaper fortsatt høy temperatur

(Journalist Johnny Helgesen)

Sarpsborg Arbeiderblad 24. mai 2018 kl 2208: (SA+)

https://www.sa.no/bystyret/jernbane/bane-nor/jernbanen-skaper-fortsatt-hoy-temperatur/s/5-46-515472

 

 

Frykter at bygden blir rasert av ny jernbanelinje

(Ukjent skribent)

Bergens Tidende 24. mai 2018 kl 21:02: (BT+)

https://www.bt.no/nyheter/lokalt/i/1kGwqq/-Frykter-at-bygden-blir-rasert-av-ny-jernbanelinje

 

 

Til IC-hylekoret: Det var ikke regjeringen som skapte et landskap med kvikklere

Håvard Jensen, gruppeleder Østfold Frp

Fredriksstad Blad 24. mai 2018 kl 1314:

https://www.f-b.no/debatt/inter-city/dobbeltspor/til-ic-hylekoret-det-var-ikke-regjeringen-som-skapte-et-landskap-med-kvikklere/o/5-59-1126131

 

 

Bane Nor varsler enda en støyende arbeidshelg

(Journalist Irene Sundby Nilsen)

Moss Avis 23. mai 2018 kl 1930:

https://www.moss-avis.no/nyheter/bane-nor-sf/jeloy/bane-nor-varsler-enda-en-stoyende-arbeidshelg/s/5-67-650520

 

 

Politikerne krever kollektivsatsing i Moss

(Journalist Torgeir Snilsberg)

Moss Avis 22. mai 2018 kl 2025: (MA+)

https://www.moss-avis.no/nyheter/moss/kollektivtransport/politikerne-krever-kollektivsatsing-i-moss/s/5-67-649758

 

 

Tog sto på verksted i to år før det fikk danskenes nye signalsystem

Steffen McGhie, ingeniør, Danmark

Teknisk Ukeblad 22. mai 2018 kl 1345:

https://www.tu.no/artikler/tog-sto-pa-verksted-i-to-ar-for-det-fikk-danskenes-nye-signalsystem/437799

 

 

Jernbaneverkstedet på Espern avvikles

Hamar kommune

Hamar kommune 22. mai 2018:

https://www.hamar.kommune.no/article44318-7448.html

 

 

Bane Nor trosser fylkesmannen: Vil fortsatt legge jernbane over verdifull matjord

(Journalist Lars Johnsen)

Drammens Tidende 21. mai 2018 kl 1035: (DT+)

https://www.dt.no/nyheter/nedre-eiker/ovre-eiker/bane-nor-trosser-fylkesmannen-vil-fortsatt-legge-jernbane-over-verdifull-matjord/s/5-57-901990

 

 

Beboere i Gamlebyen klager på togstøy, men avvises av Bane Nor

(Journalist Stian Maurveg)

Vårt Oslo 20. mai 2018 kl 1850:

https://www.vartoslo.no/beboere-i-gamlebyen-klager-pa-togstoy-men-avvises-av-bane-nor/

 

 

Debatten går: Sverige kan få lyntog i 320 km/t

(Journalist Mathias Klingenberg)

Teknisk Ukeblad 18. mai 2018 kl 1830:

https://www.tu.no/artikler/debatten-gar-sverige-kan-fa-lyntog-i-320-km-t/437810

 

 

Arbeids- og samfunnsliv i Østfold kan ikke akseptere flere utsettelser på Østfoldbanen!

Roald Gulbrandsen, regiondirektør NHO,
Ulf Lervik, distriktsekretær LO

Moss Avis 16. mai 2018 kl 1523:

https://www.moss-avis.no/ostfoldbanen/debatt/bane-nor-sf/arbeids-og-samfunnsliv-i-ostfold-kan-ikke-akseptere-flere-utsettelser-pa-ostfoldbanen/o/5-67-643609

 

 

Bane Nor har unnet rett entreprenør til å bygge jernbanen gjennom Moss

(Journalist Torgeir Snilsberg)

Moss Avis 16. mai 2018 kl 1136: (MA+)

https://www.moss-avis.no/nyheter/moss/jernbaneutbygging/bane-nor-har-ikke-funnet-rett-entreprenor-til-a-bygge-jernbanen-gjennom-moss/s/5-67-643578

 

 

1000 spuntnåler skal ned mellom jernbanen og Moss havn i sommer

(Journalist Torgeir Snilsberg)

Moss Avis 16. mai 2018 kl 0430: (MA+)

https://www.moss-avis.no/nyheter/moss/jernbaneutbygging/1000-spuntnaler-skal-ned-mellom-jernbanen-og-moss-havn-i-sommer/s/5-67-642090

 

 

Revidert nasjonalbudsjett: 25 nye Flirt-tog og betre nettdekning om bord

(Regjeringen.no)

Regjeringen.no 15. mai 2018:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/25-nye-flirt-tog-og-betre-nettdekning-om-bord/id2601342/

 

 

Er det ikke på høy tid å heve stemmen?

Eirik Stridsklev Nilsen

Moss Avis 14. mai 2018 kl 1247:

https://www.moss-avis.no/debatt/bedre-byutvikling-moss/byutvikling/er-det-ikke-pa-hoy-tid-a-heve-stemmen/o/5-67-641913

 

 

Det beste som det godes fiende?

Jo Heringstad, Ås

Moss Avis 14. mai 2018 kl 1019:

https://www.moss-avis.no/debatt/riksvei-19/samferdsel/det-beste-som-det-godes-fiende/o/5-67-641833

 

 

Små, mørke og klønete leiligheter er dårlige for folkehelsen. Likevel bygges de med myndighetenes velsignelse

Camilla Moneta, arkitekt MNAL og fagsjef Norske arkitekters landsforbund

Aftenposten 11. mai 2018 kl 1222:

https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/l103Jo/Sma_-morke-og-klonete-leiligheter-er-darlige-for-folkehelsen-Likevel-bygges-de-med-myndighetenes-velsignelse--Camilla-Moneta

 

 

Ordfører Rafshol kan få togstasjon langt fra Karlshus: Vil ha førerløse busser og ny gang- og sykkelvei

(Politisk kommentator Øivind Lågbu)

Moss Avis 11. mai 2018 kl 0912: (FB+)

https://www.moss-avis.no/nyheter/rade/bane-nor-sf/ordforer-rafshol-kan-fa-togstasjon-langt-fra-karlshus-vil-ha-forerlose-busser-og-ny-gang-og-sykkelvei/s/5-67-639321

 

 

Første gang jeg hørte om behovet for ny Sarpsbru var jeg 16-17 år. Nå er jeg 51 år.

Frode Ludvigsen, skattebetaler, Sarpsborg

Sarpsborg Arbeiderblad 9. mai 2018 kl 1303:

https://www.sa.no/leserbrev/meninger/jernbane/forste-gang-jeg-horte-om-behovet-for-ny-sarpsbru-var-jeg-16-17-ar-na-er-jeg-51-ar/o/5-46-508117

 

 

Ekspropriasjon i Moss: Bane Nor vant første sak i skjønnsretten

(Journalist Torgeir Snilsberg)

Fredriksstad Blad 9. mai 2018 kl 0912: (FB+)

https://www.f-b.no/nyheter/ostfoldbanen/jernbane/ekspropriasjon-i-moss-bane-nor-vant-forste-sak-i-skjonnsretten/s/5-59-1108806

 

 

Jernbanen fra Haug til Seut flere milliarder dyrere: Hele traseen må vurderes på nytt

(Politisk kommentator Øivind Lågbu)

Fredriksstad Blad 9. mai 2018 kl 0859: (FB+)

https://www.f-b.no/nyheter/dobbeltspor/rade/jernbanen-fra-haug-til-seut-flere-milliarder-dyrere-hele-traseen-ma-vurderes-pa-nytt/s/5-59-1108305

 

 

Bane Nor vant første sak i skjønnsretten

(Journalist Torgeir Snilsberg)

Moss Avis 8. mai 2018 kl 1918: (MA+)

https://www.moss-avis.no/nyheter/moss/jernbaneutbygging/bane-nor-vant-forste-sak-i-skjonnsretten/s/5-67-636627

 

 

Østfoldbanen stengt i flere timer på grunn av varmen

(Journalist Sebastian Nordli)

NRK Østfold 8. mai 2018 kl 1833:

https://www.nrk.no/ostfold/arets-forste-hoysommerdag-skaper-togproblemer-1.14041981

 

 

Oppsiktsvekkende tall om trafikkstøy i Fredrikstad: Seks tusen innbyggere i støysone frarådet for boliger

(Politisk kommentator Øivind Lågbu)

Fredriksstad Blad 8. mai 2018 kl 1658: (FB+)

https://www.f-b.no/fredrikstad/sarpsborg/borregaard/oppsiktsvekkende-tall-om-trafikkstoy-i-fredrikstad-seks-tusen-innbyggere-i-stoysone-fraradet-for-boliger/s/5-59-1103739

 

 

Solvik-Olsen setter ned arbeidsgruppe for å få mer gods fra vei til jernbane

(Journalist Morten Hansen)

Fri Fagbevegelse 8. mai 2018 kl 1521:

https://frifagbevegelse.no/njfmagasinet/solvikolsen-setter-ned-arbeidsgruppe-for-a-fa-mer-gods-fra-vei-til-jernbane-6.158.544809.d66a1118fe

 

 

Jernbaneutbygging i Eikerbygdene: den beste jorda bør ha sterkest vern

Hege Ulfeng, rådgiver, Norsk Institutt for Bioøkonomi

Drammens Tidende 7. mai 2018 kl 2010:

https://www.dt.no/meninger/politikk-og-samfunn/landbruk/jernbaneutbygging-i-eikerbygdene-den-beste-jorda-bor-ha-sterkest-vern/o/5-57-890662

 

 

- Vi mossinger er ikke avhengig av dobbeltsporet

John Bilek, Moss

Moss Avis 7. mai 2018 kl 1506:

https://www.moss-avis.no/debatt/jernbane/bane-nor-sf/vi-mossinger-er-ikke-avhengig-av-dobbeltsporet/o/5-67-636865

 

 

Stasjon nær sentrum er svært viktig for byutviklingen

Jon-Ivar Nygård, ordfører i Fredrikstad

Fredriksstad Blad 7. mai 2018 kl 1058:

https://www.f-b.no/debatt/byutvikling/inter-city/nygard-svarer-gjermundsen-stasjon-nar-sentrum-er-svart-viktig-for-byutviklingen/o/5-59-1106352

 

 

800 boliger tilbys måling i forhold til setningsskader

(Journalist Torgeir Snilsberg)

Moss Avis 6. mai 2018 kl 1134: (MA+)

https://www.moss-avis.no/nyheter/moss/jernbaneutbygging/800-boliger-tilbys-maling-i-forhold-til-setningsskader/s/5-67-635889

 

 

Inviterer til åpent møte om risikoer ved jernbaneutbyggingen

(Journalist Torgeir Snilsberg)

Moss Avis 4. mai 2018 kl 2053: (MA+)

https://www.moss-avis.no/nyheter/moss/bedre-byutvikling-moss/inviterer-til-apent-mote-om-risikoer-ved-jernbaneutbyggingen/s/5-67-634065

 

 

Om jernbaneutbyggingen

Hans E. Magnussen, sivilingeniør

Fredriksstad Blad 4. mai 2018 kl 1322:

https://www.moss-avis.no/debatt/jernbaneutbygging/ostfold/om-jernbaneutbyggingen/o/5-67-634192

 

 

Tiden er moden for å tenke seg om

Knut Chr. Hallan

Moss Avis 4. mai 2018 kl 1105:

https://www.moss-avis.no/debatt/rv-19/debatt/tiden-er-moden-for-a-tenke-seg-om/o/5-67-633306

 

 

Én siste pæle gir utbyggerne stor hodebry: – Vi er på et kritisk punkt for å få brua ferdig i tide

Én siste pæle gir utbyggerne stor hodebry: – Vi er på et kritisk punkt for å få brua ferdig i tide

(Journalist Kristian Bolstad)

Fredriksstad Blad 4. mai 2018 kl 0613: (FB+)

https://www.f-b.no/nyheter/simo-orebekk/veiarbeider/n-siste-pale-gir-utbyggerne-stor-hodebry-vi-er-pa-et-kritisk-punkt-for-a-fa-brua-ferdig-i-tide/s/5-59-1102794

 

 

Dette er den største forandringen Fredrikstadsamfunnet har stått overfor

Jon-Ivar Nygård, ordfører i Fredrikstad

Demokraten 3. mai 2018 kl 1056:

http://www.demokraten.no/nyheter/dette-er-den-storste-forandringen-fredrikstadsamfunnet-har-statt-overfor-1.2309145

 

 

Klima - vår tids generasjonskamp

Maria D Imrik, fylkesleder AUF i Østfold

Sarpsborg Arbeiderblad 2. mai 2018 kl 0931:

https://www.sa.no/meninger/auf/politikk/klima-var-tids-generasjonskamp/o/5-46-499552

 

 

E6 Åkersvik - Utbygging på naturens premisser: Her jobber tre miljørådgivere på fulltid sammen med ingeniørene

(Journalist Håvard Solerød)

Teknisk Ukeblad 1. mai 2018 kl 1816:

https://www.tu.no/artikler/utbygging-pa-naturens-premisser-her-jobber-tre-miljoradgivere-pa-fulltid-sammen-med-ingeniorene/436002

 

 

Bane Nor utvikler by på Sundvollen – hindrer planlagt naboby

(Journalist Lars Håkon Pedersen)

NRK Østfold 1. mai 2018 kl 0910:

https://www.nrk.no/ostfold/bane-nor-utvikler-by-pa-sundvollen-_-hindrer-planlagt-naboby-1.14002002

 

 

Dobbeltspor til Hokksund kan droppes

Kjell Buene, Drammen

Drammens Tidende 30. april 2018 kl 2050:

https://www.dt.no/meninger/politikk-og-samfunn/drammen/dobbeltspor-til-hokksund-kan-droppes/o/5-57-884165

 

 

- Kritikerne bør sette seg bedre inn i norsk jernbanes kolossale utfordringer

(Redaktør Tormod Haugstad)

Teknisk Ukeblad 30. april 2018 kl 1900:

https://www.tu.no/artikler/kritikerne-bor-sette-seg-bedre-inn-i-norsk-jernbanes-kolossale-utfordringer/435969

 

 

Nektes å gå med egen parole i 1. mai-tog

(Journalist Kenneth Stensrud)

Dagsavisen Moss Dagblad 30. april 2018 kl 1557:

https://www.dagsavisen.no/moss/lokalt/nektes-a-ga-med-egen-parole-i-1-mai-tog-1.1137543

 

 

Intern Bane NOR-rapport avslører: Svært høy risiko for Follobane-forsinkelser og kostnadsøkninger

(Journalist Per Uno Blørstad)

Sarpsborg Arbeiderblad 30. april 2018 kl 0939:

https://www.sa.no/nyhet/bane-nor/samferdsel/intern-bane-nor-rapport-avslorer-svart-hoy-risiko-for-follobane-forsinkelser-og-kostnadsokninger/s/5-46-502417

 

 

(Journalist Karin Hanstensen)

(Journalist Karin Hanstensen)

Fredriksstad Blad 27. april 2018 kl 0756: (FB+)

https://www.f-b.no/nyhet/ostfoldbanen/bane-nor/for-lave-tunneler-for-dobbeltdekkere/s/5-46-500803

 

 

For lave tunneler for dobbeltdekkere

(Journalist Karin Hanstensen)

Sarpsborg Arbeiderblad 27. april 2018 kl 0756: (SA+)

https://www.sa.no/nyhet/ostfoldbanen/bane-nor/for-lave-tunneler-for-dobbeltdekkere/s/5-46-500803

 

 

Hissig Intercity-møte

(Hedmark fylkeskommune)

Hedmark fylkeskommune 27. april 2018:

https://www.hedmark.org/nyheter/hissig-intercity-mote/

 

 

Stenger Østfoldbanen i seks uker i sommer

(Journalist Irene Sundby Nilsen,
journalist Morten Øby)

Sarpsborg Arbeiderblad 26. april 2018 kl 1404:

https://www.sa.no/nsb/bane-nor/ostfoldbanen/stenger-ostfoldbanen-i-seks-uker-i-sommer/s/5-46-500506

 

 

Stenger Østfoldbanen i seks uker i sommer

(Journalist Irene Sundby Nilsen)

Moss Avis 26. april 2018 kl 1331:

https://www.moss-avis.no/nyheter/ostfoldbanen/bane-nor-sf/stenger-ostfoldbanen-i-seks-uker-i-sommer/s/5-67-627385

 

 

Kronikk: Utviklingen av Fredrikstad og Sarpsborg lammes – nå må samferdselsministeren ta alvoret innover seg!

Morgan Pettersen, daglig leder i Sarpsborg Næringsforening,
Kjell Arne Græsdal, daglig leder i Fredrikstad Næringsforening,
Sindre Martinsen-Evje, ordfører i Sarpsborg,
Jon-Ivar Nygård, ordfører i Fredrikstad

Fredriksstad Blad 26. april 2018 kl 1047:

www.f-b.no/debatt/dobbeltspor/inter-city/kronikk-utviklingen-av-fredrikstad-og-sarpsborg-lammes-na-ma-samferdselsministeren-ta-alvoret-innover-seg/o/5-59-1094059

 

 

Inviterer til folkemøte om riving

(Bane NOR)

Bane NOR 26. april 2018:

http://www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/sandbukta-moss-sastad/innhold/2018/inviterer-til-folkemote-om-riving-i-moss-5.-juni/

 

 

Bayard-bygningen med Rema 1000 kan bli revet

(Politisk kommentator Øivind Lågbu)

Fredriksstad Blad 23. april kl 1758: (FB+)

https://www.f-b.no/nyheter/bayard/gronli/bayard-bygningen-med-rema-1000-kan-bli-revet/s/5-59-1091380

 

 

Har byråkratiet tatt over i Norge?

Tor Prøitz, fylkestingsrepresentant Høyre

Moss Avis 23. april 2018 kl 1528:

https://www.moss-avis.no/debatt/bane-nor-sf/jernbane/har-byrakrartiet-tatt-over-i-norge/o/5-67-625549

 

 

Intercity-utsettelsen: Hvem styrer Norge? Er et vedtak i Stortinget ikke noe verdt?

Tor Prøitz, fylkestingsrepresentant Høyre

Fredriksstad Blad 20. april 2018 kl 0940:

https://www.f-b.no/debatt/bane-nor/inter-city/intercity-utsettelsen-hvem-styrer-norge-er-et-vedtak-i-stortinget-ikke-noe-verdt/o/5-59-1087450

 

 

Energiforbruk togtrafikk

(Bane NOR)

Bane NOR 20. april 2017:

https://www.banenor.no/Om-oss/arkiv-jernbaneverket/Arsmeldinger-og-rapportar-fra-Jernbaneverket/Miljorapportering/miljorapport-2016/energiforbruk-togtrafikk/

 

 

Vi må lytte til ny kunnskap om InterCity-utbyggingen

Ketil Solvik-Olsen, samferdselsminister (Frp)

Fredriksstad Blad 19. april 2018 kl 1356:

https://www.f-b.no/debatt/bane-nor/inter-city/vi-ma-lytte-til-ny-kunnskap-om-intercity-utbyggingen/o/5-59-1086820

 

 

Rapport fra verdens nest beste sykkelby

Bjørn Stærk, spaltist og forfatter

Aftenposten 19. april 2018 kl 1630:

https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/ddB05B/Rapport-fra-verdens-nest-beste-sykkelby--Bjorn-Stark

 

 

Samferdselsminster Ketil Solvik-Olsen: Vi må lytte til ny kunnskap om intercity-utbyggingen på Østfoldbanen

Ketil Solvik-Olsen, samferdselsminister (Frp)

Sarpsborg Arbeiderblad 19. april 2018 kl 1306:

https://www.sa.no/meninger/bane-nor/jernbane/samferdselsminster-ketil-solvik-olsen-vi-ma-lytte-til-ny-kunnskap-om-intercity-utbyggingen-pa-ostfoldbanen/o/5-46-496288

 

 

Enda en tåkefyrste i jernbanedebatten

Knut Jonassen, Vesterøy

Fredriksstad Blad 18. april 2018 kl 1629:

https://www.f-b.no/debatt/bane-nor/inter-city/enda-en-takefyrste-i-jernbanedebatten/o/5-59-1083168

 

 

Laber interesse om hensynssoner rundt Borregaard

(Journalist Vetle Granath Magelssen)

Sarpsborg Arbeiderblad 17. april 2018 kl 2136: (SA+)

https://www.sa.no/sentrumsplanen/naringsliv/industri/laber-interesse-om-hensynssoner-rundt-borregaard/s/5-46-495310

 

 

Ståle Solberg blir med i SaFoSa

(Journalist Johnny Helgesen)

Sarpsborg Arbeiderblad 17. april 2018 kl 1614: (SA+)

https://www.sa.no/politikk/safosa/nyhet/stale-solberg-blir-med-i-safosa/s/5-46-495130

 

 

Hamar bør se til Moss

John Bilek, Moss

Hamar Arbeiderblad 17. april 2018 kl 1414:

https://www.h-a.no/debatt/hamar-bor-se-til-moss

 

 

Togbløffen er uakseptabel

Per Espen Stoknes, stortingsrepresentant MDG

Fredriksstad Blad 17. april 2018 kl 0933:

https://www.f-b.no/debatt/inter-city/bane-nor/togbloffen-er-uakseptabel/o/5-59-1083280

 

 

Prisanslag fra Haug i Råde til Sarpsborg økte fra 12 til over 20 milliarder: Aktuelt å bygge jernbane Seut-Rolvsøy først

(Politisk kommentator Øivind Lågbu)

Fredriksstad Blad 16. april 2018 kl 2057: (FB+)

https://www.f-b.no/nyheter/inter-city/siv-henriette-jacobsen/prisanslag-fra-haug-i-rade-til-sarpsborg-okte-fra-12-til-over-20-milliarder-aktuelt-a-bygge-jernbane-seut-rolvsoy-forst/s/5-59-1082977

 

 

Skuffet over statsrådens Intercity-svar

(Journalist Øivind Kvitnes)

Halden Arbeiderblad 16. april 2018 kl 1922: (HA+)

https://www.ha-halden.no/nyheter/intercity/arve-sigmundstad/skuffet-over-statsradens-intercity-svar/s/5-20-492777

 

 

Om utsettelsen og konsekvensene

Siv Henriette Jacobsen og Siri Martinsen, Østfold Arbeiderparti

Moss Avis 16. april 2018 kl 1902:

https://www.moss-avis.no/debatt/jernbane/jernbaneutbygging/om-utsettelsen-og-konsekvensene/o/5-67-619474

 

 

Gult kort til regional transportplan

Kjell Arne Græsdal, leder Fredrikstad Næringsforening

Fredriksstad Blad 16. april 2018 kl 1540:

https://www.f-b.no/debatt/transport/ostfold-fylkeskommune/gult-kort-til-regional-transportplan/o/5-59-1082836

 

 

Eiendomsmegler med dystre spådommer for Fredrikstad med jernbaneutsettelse: – Nå vil Moss øke forspranget ytterligere!

(Journalist Helge Warberg-Knoll)

Fredriksstad Blad 16. april 2018 kl 1159: (FB+)

https://www.f-b.no/nyheter/dobbeltspor/inter-city/eiendomsmegler-med-dystre-spadommer-for-fredrikstad-med-jernbaneutsettelse-na-vil-moss-oke-forspranget-ytterligere/s/5-59-1082259

 

 

Om utsettelsen og konsekvensene

Siv Henriette Jacobsen og Siri Martinsen , Østfold Ap

Moss Avis 16. april 2018 kl 0902:

https://www.moss-avis.no/debatt/jernbane/jernbaneutbygging/om-utsettelsen-og-konsekvensene/o/5-67-619474

 

 

– Togbløffen er uakseptabel!

Per Espen stoknes, stortingsrepresentant MDG

Moss Avis 16. april 2018 kl 0900:

https://www.moss-avis.no/debatt/jernbane/samferdsel/togbloffen-er-uakseptabel/o/5-67-619483#/responses/33354441

 

 

Den store togbløffen

Per Espen Stoknes, stortingsrepresentant MDG,
Rasmus Hansson, nasjonal talsperson MDG

NRK 16. april 2018 kl 0815:

https://www.nrk.no/ytring/den-store-togbloffen-1.14005422

 

 

Timeout for tog - bra for bybru

Trygve Aarflot

Sarpsborg Arbeiderblad 14. april 2018 kl 0719:

https://www.sa.no/meninger/tog/dobbeltspor/timeout-for-tog-bra-for-bybru/o/5-46-493236

 

 

Kommentar: Tåkefyrsten Solvik-Olsen – best på å bygge frustrasjon i Østfold

Jon Jacobsen, innholdsredaktør

Fredriksstad Blad 13. april 2018 kl 1430: (FB+)

https://www.f-b.no/debatt/kommentar/ketil-solvik-olsen/kommentar-takefyrsten-solvik-olsen-best-pa-a-bygge-frustrasjon-i-ostfold/o/5-59-1078594

 

 

Jernbaneutsettelse får store konsekvenser

Siv Henriette Jacobsen og Siri Martinsen, Østfold Ap

Fredriksstad Blad 13. april 2018 kl 1325:

https://www.f-b.no/debatt/bane-nor/inter-city/jernbaneutsettelse-far-store-konsekvenser/o/5-59-1078918

 

 

Behovet for en time-out

Jonathan Parker, leder Bedre Byutvikling Moss

Moss Avis 13. april 2018 kl 1246:

https://www.moss-avis.no/debatt/bedre-byutvikling-moss/moss/behovet-for-en-time-out/o/5-67-617892

 

 

InterCity solgt inn tre ganger - hver gang med dårligere tilbud

Journalist Sveinung Berg Bentzrød

Aftenposten 13. april 2018 kl 0455:

https://www.aftenposten.no/meninger/nyhetsanalyse/i/zLbkOK/InterCity-solgt-inn-tre-ganger---hver-gang-med-darligere-tilbud

 

 

Frykter at investorer dropper byggeprosjekter i sentrum: Græsdal mener Solvik-Olsen skaper usikkerhet om Grønli

(Politisk kommentator Øivind Lågbu)

Fredriksstad Blad 12. april 2018 kl 1441: (FB+)

https://www.f-b.no/nyheter/gronli-stasjon/kjell-arne-grasdal/frykter-at-investorer-dropper-byggeprosjekter-i-sentrum-grasdal-mener-solvik-olsen-skaper-usikkerhet-om-gronli/s/5-59-1077349

 

 

Låt tåget ta kortaste vägen till Oslo

Lennart Wassenius, Centerpartiet,
Leif Nybö, ordf. i tidigare Arbetsgruppen Oslo – Göteborg,
Björn Stahre, projektsekreterare

Lokaltidningen Stenungsund 12. april 2017 kl 0800:

https://lokaltidningensto.se/debatt/lat-taget-ta-kortaste-vagen-till-oslo/

 

 

Tar dobbeltsporet til statsråden: - Frykter løftebrudd fra regjeringen

(Journalist Terje Andresen)

Sarpsborg Arbeiderblad 11. april 2018 kl 0841: (SA+)

https://www.sa.no/sarpsborg/nyhet/samferdsel/tar-dobbeltsporet-til-statsraden-frykter-loftebrudd-fra-regjeringen/s/5-46-492259

 

 

Har mer tro på nederlandsk pendler-løsning

(Journalist Amund Lågbu)

Moss Avis 10. april 2018 kl 1753: (MA+)

https://www.moss-avis.no/vestby/son/nyheter/har-mer-tro-pa-nederlandsk-pendler-losning/s/5-67-616192

 

 

Frustrert kommuneadministrasjon: – Uklar jernbaneframdrift stopper byutviklingen

(Journalist Terje Andresen)

Sarpsborg Arbeiderblad 10. april 2018 kl 1707: (SA+)

https://www.sa.no/sarpsborg/nyhet/politikk/frustrert-kommuneadministrasjon-uklar-jernbaneframdrift-stopper-byutviklingen/s/5-46-492283

 

 

Solvik-Olsen: Utsettelsen er ingen omkamp om rett linje-alternativet

(Journalist Jan Erik Skau)

Fredriksstad Blad 9. april 2018 kl 2006: (FB+)

https://www.f-b.no/nyheter/fredrikstad/bane-nor/solvik-olsen-utsettelsen-er-ingen-omkamp-om-rett-linje-alternativet/s/5-59-1075177

 

 

Tidspunkt for utbyggingen til Fredrikstad er i det blå: Ordfører Nygård skremt av nytt jernbaneforslag

(Politisk kommentator Øivind Lågbu)

Fredriksstad Blad 9. april 2018 kl 1547: (FB+)

https://www.f-b.no/nyheter/dobbeltspor/gronli-stasjon/tidspunkt-for-utbyggingen-til-fredrikstad-er-i-det-bla-ordforer-nygard-skremt-av-nytt-jernbaneforslag/s/5-59-1074826

 

 

Tidfester ikke dobbeltsporet til Sarpsborg

(Journalist Terje Andresen)

Sarpsborg Arbeiderblad 9. april 2018 kl 1518: (SA+)

https://www.sa.no/sarpsborg/nyhet/politikk/tidfester-ikke-dobbeltsporet-til-sarpsborg/s/5-46-491680

 

 

Jernbanedirektoratet vil utsette togutbygging på Østlandet i flere år

(NTB)

Fredriksstad Blad 9. april 2018 kl 1408:

https://www.f-b.no/nyheter/tog/jernbane/jernbanedirektoratet-vil-utsette-togutbygging-pa-ostlandet-i-flere-ar/s/5-43-749467

 

 

– Vi må sette makt bak kravene

Eirik Tveiten, Rødt, Moss

Moss Avis 9. april 2018 kl 1216:

https://www.moss-avis.no/rv-19/moss/debatt/vi-ma-sette-makt-bak-kravene/o/5-67-615553

 

 

Intercity-striden på Østlandet: Bane Nor kaller tidsplanen for utbygging helt irrasjonell

(Journalist Oda Leraan Skjetne,
journalist Stella Bugge)

VG 9. april 2018:

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/l1bOWy/intercity-striden-paa-oestlandet-bane-nor-kaller-tidsplanen-for-utbygging-helt-irrasjonell

 

 

Hvorfor så sterk motstand mot Nøtterøy-korridoren for jernbane?

Lars Egeland, Tønsberg

Tønsbergs Blad 8. april 2018 kl 0529:

https://www.tb.no/meninger/jernbane/notteroy/hvorfor-sa-sterk-motstand-mot-notteroy-korridoren-for-jernbane/o/5-76-771068

 

 

Nytt alternativ for veibru over Sarpsfossen skal utredes

(Journalist Johnny Helgesen)

Sarpsborg Arbeiderblad 7. april 2018 kl 1503: (SA+)

https://www.sa.no/jernbane/bane-nor/sarpsfossen/nytt-alternativ-for-veibru-over-sarpsfossen-skal-utredes/s/5-46-490888

 

 

Gretha Kant med nytt svar til Arild Svenson

Gretha Kant, bystyremedlem Høyre, Moss

Moss Avis 4. april 2018 kl 1213:

https://www.moss-avis.no/rv-19/moss/byutvikling/gretha-kant-med-nytt-svar-til-arild-svenson/o/5-67-612912

 

 

SISTE: Bane Nor vil konkurranseutsette Østfoldbanen

(Journalist Sigurd Øfsti)

Fredriksstad Blad 3. april 2018 kl 1858: (FB+)

https://www.f-b.no/nyheter/ostfoldbanen/tog/siste-bane-nor-vil-konkurranseutsette-ostfoldbanen/s/5-59-1067774

 

 

Riksvei 19-saken: – Bevisst feilinformasjon, skriver Arild Svenson

Arild Svenson, nestleder Ny Kurs, Moss

Moss Avis 3. april 2018 kl 1510:

https://www.moss-avis.no/rv-19/byutvikling/ny-kurs/riksvei-19-saken-bevisst-feilinformasjon-skriver-arild-svenson/o/5-67-612564

 

 

– Må virkelig 87 hus i Moss rives?

Jan Abrahamsen, sivilingeniør, Moss

Moss Avis 23. mars 2018 kl 1032:

https://www.moss-avis.no/debatt/byutvikling/moss/ma-virkelig-87-hus-i-moss-rives/o/5-67-606567

 

 

Hvorfor et todelt Hamar sentrum?

Ole Jonny Trangsrud

Hamar Arbeiderblad 22. mars 2018 kl 1334:

https://www.h-a.no/debatt/hvorfor-et-todelt-hamar-sentrum

 

 

Oslo-pendleren har fått troen – «jeg kan faktisk begynne å jobbe i Fredrikstad!»

Hege Bongard, leder kommunikasjon og marked i Fredrikstad Næringsforening

Fredriksstad Blad 21. mars 2018 kl 1409: (FB+)

https://www.f-b.no/debatt/naringsliv/fredrikstad/oslo-pendleren-har-fatt-troen-jeg-kan-faktisk-begynne-a-jobbe-i-fredrikstad/o/5-59-1058199

 

 

Åpent brev til ordføreren i Moss

Bjørn Erik Bjurstrøm, Værlegaten

Moss Avis 19. mars 2018 kl 1256:

https://www.moss-avis.no/debatt/byutvikling/moss/apent-brev-til-ordforeren-i-moss/o/5-67-603953

 

 

Godstransport på bane må prioriteres

Erik Lahnstein, administrerende direktør i Norges Skogeierforbund

Moss Avis 19. mars 2018 kl 1252:

https://www.moss-avis.no/debatt/leserbrev/norske-skogindustrier/godstransport-pa-bane-ma-prioriteres/o/5-67-603968

 

 

Østfold KrF krever at ny Sarpsbru fristilles fra jernbanebrua

(Journalist Johnny Helgesen)

Sarpsborg Arbeiderblad 16. mars 2018 kl 1500: (SA+)

https://www.sa.no/sarpsfossen/sarpsbrua/jernbane/ostfold-krf-krever-at-ny-sarpsbru-fristilles-fra-jernbanebrua/s/5-46-480882

 

 

Åpent brev til ordføreren i Moss

Bjørn Erik Bjurstrøm, Værlegaten

Moss Avis 16. mars 2018 kl 1003:

https://www.moss-avis.no/debatt/bane-nor-sf/ordforer/apent-brev-til-ordforeren-i-moss/o/5-67-602150

 

 

Jernbane og stasjon for fremtiden

Ole Jonny Trangsrud

Hamar Arbeiderblad 14. mars 2018 kl 1411:

https://www.h-a.no/debatt/jernbane-og-stasjon-for-fremtiden

 

 

Sju spørsmål til ordføreren om trafikk, jernbane og kommunesammenslåing

Rolf M Gjermundsen

Fredriksstad Blad 12. mars 2018 kl 1205:

https://www.f-b.no/debatt/byutvikling/kommunesammenslaing/sju-sporsmal-til-ordforeren-om-trafikk-jernbane-og-kommunesammenslaing/o/5-59-1048273

 

 

Selvkjørende godstog skal kjøre i 100 km/t

(Journalist Roald Ramsdal)

Teknisk Ukeblad 11. mars 2018 kl 0719:

https://www.tu.no/artikler/selvkjorende-godstog-skal-kjore-i-100-km-t/432221

 

 

Ketil Solvik-Olsen (Frp) går hardt ut mot lokale ordførere – lover ikke dobbeltspor til Fredrikstad i 2024

(Journalist ikke angitt)

Fredriksstad Blad 8. mars 2018 kl 2242:

https://www.f-b.no/nyheter/tog/jernbane/ketil-solvik-olsen-frp-gar-hardt-ut-mot-lokale-ordforere-lover-ikke-dobbeltspor-til-fredrikstad-i-2024/s/5-59-1045036

 

 

«Mjøskuken», nytt tilfelleav signalbygg-syken

(Journalist Geir Magnusson)

Sinnamagasinet 8. mars 2018:

http://www.sinnamagasinet.no/2018/03/mjoskuken-nytt-tilfelle-av-signalbygg-syken/

 

 

Bygg.no: Ekspertutvalg slakter Ringeriksbane-prosjektet

(NTB)

Teknisk Ukeblad 7. mars 2018 kl 1400:

https://www.tu.no/artikler/ekspertutvalg-ringeriksbanen-har-valgt-feil-tunnelkonsept-og-bommet-grov-pa-anslatt-byggetid/432158

 

 

Holmestrands lykketreff

(Journalist Ola Henmo,
fotojournalist Paal Audestad)

Jernbanemagasinet 7. mars 2018:

http://jernbanemagasinet.no/artikler/holmestrands-lykketreff/

 

 

Hva skal vi med nye bane gjennom Fredrikstad og Sarpsborg?

Thorbjørn Borge

Sarpsborg Arbeiderblad 6. mars 2018 kl 1119:

https://www.sa.no/meninger/jernbane/samferdsel/hva-skal-vi-med-nye-bane-gjennom-fredrikstad-og-sarpsborg/o/5-46-469630

 

 

Hvor skal godstogene mellom Oslo og Göteborg gå?

Ståle Solberg, uavhengig bystyrerepresentant

Sarpsborg Arbeiderblad 5. mars 2018 kl 1350:

https://www.sa.no/meninger/bane-nor/jernbane/hvor-skal-godstogene-mellom-oslo-og-g-teborg-ga/o/5-46-474865

 

 

Hegnar: - Pendlerne blir lurt

Trygve Hegnar

Hegnar.no 4. mars 2018 kl 0017:

http://www.hegnar.no/Nyheter/Personlig-oekonomi/2018/03/Hegnar-Pendlerne-blir-lurt

 

 

Fikk den vonde beskjeden: – Huset ditt må rives

(Journalist Lars Håkon Pedersen, journalist Sebastian Nordli, journalist Mette Finborud Børresen, journalist Christian Nicolai Bjørke)

NRK 3. mars 2018 kl 2023:

https://www.nrk.no/ostfold/fikk-den-vonde-beskjeden_-_-huset-ditt-ma-rives-1.13924416

 

 

Vi lager oss ufyselige omgivelser

Daniel Johansen, kunsthistoriker

Adresseavisen 2. mars 2018:

https://www.e-pages.dk/adresseavisen/5698/article/698217/2/1/render/?token=88eb735ca55265f84c65606f2fda1a19

 

 

Skriftlig spørsmål fra Siv Henriette Jacobsen (A) til samferdselsministeren

(Stortinget)

Stortinget 2. mars 2018:

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=71469

 

 

Stakkers mennesker som kommer i veien for tosporet jernbane

Odd Løkkevik, Valhallsgate, Fredrikstad

Fredriksstad Blad 1. mars 2018 kl 1629:

https://www.f-b.no/debatt/dobbeltspor/inter-city/stakkers-mennesker-som-kommer-i-veien-for-tosporet-jernbane/o/5-59-1037177

 

 

Si hva du mener om «Østfold mot 2050»

Ole Haabeth, fylkesordfører i Østfold

Fredriksstad Blad 1. mars 2018 kl 1618:

 

 

Jernbanesektorens handlingsprogram 2018-2029 - Høringsutgave

Jernbanedirektoratet

Jernbanedirektoratet mars 2018:

https://www.jernbanedirektoratet.no/contentassets/9077c28783d648939786c5ce7d642d0e/jernbanesektorens-handlingsprogram--horingsutgave.pdf

 

 

Jernbane-vanviddet fortsetter

Arvid Herland, kommunestyrerepresentant, Ski Ap

Østlandets Blad 28. februar 2018 kl 2039:

https://www.oblad.no/debatt/nsb/togtrafikk/jernbane-vanviddet-fortsetter/o/5-68-373403

 

 

Remi jubler for ordførerens nye Glommabru-forslag: – Så flott at vi blir hørt!

(Politisk kommentator Øivind Lågbu)

Fredriksstad Blad 28. februar 2018 kl 1934: (FB+)

https://www.f-b.no/nyheter/bruer/omberg-torp/remi-jubler-for-ordforerens-nye-glommabru-forslag-sa-flott-at-vi-blir-hort/s/5-59-1035812

 

 

Nå får du vite mer om utbyggingen av fylkesvei 109

(Journalist Terje Andresen)

Sarpsborg Arbeiderblad 28. februar 2018 kl 1241:

https://www.sa.no/samferdsel/sarpsborg/nyhet/na-far-du-vite-mer-om-utbyggingen-av-fylkesvei-109/s/5-46-472261

 

 

– Hvor skal godstogene gå?

Ståle Solberg, uavhengig bystyrerepresentant i Sarpsborg

Moss Avis 27. februar 2018 kl 2131:

https://www.moss-avis.no/debatt/tog/samferdsel/hvor-skal-godstogene-ga/o/5-67-591893

 

 

7000 kroner etterbetalt til alle ansatte i Bane Nor. Ansatte får fortsatt medbestemmelse når turnuser settes opp

(Journalist Morten Hansen,
journalist Merete Jansen,
journalist Anders Hauge-Eltvik

FriFagbevegelse 27. februar 2018 kl 1722:

https://frifagbevegelse.no/aktuell/7000-kroner-etterbetalt-til-alle-ansatte-i-bane-nor-ansatte-far-fortsatt-medbestemmelse-nar-turnuser-settes-opp-6.158.531895.0ee91d2119

 

 

Fredrikstads voksesmerter

Jon-Ivar Nygård, ordfører i Fredrikstad kommune

Fredriksstad Blad 27. februar 2018 kl 1650:

https://www.f-b.no/debatt/befolkningstall/byutvikling/fredrikstads-voksesmerter/o/5-59-1035098

 

 

"InterCity til Halden kan stå ferdig som opprinnelig planlagt"

Anne Siri Haugen, prosjektdirektør i Bane NOR

Halden Arbeiderblad 27. februar 2018 kl 1052:

https://www.ha-halden.no/ytring/bane-nor/intercity/intercity-til-halden-kan-sta-ferdig-som-opprinnelig-planlagt/o/5-20-475447

 

 

SV-topp vil ta penger fra veiprosjekter for å sikre raskt dobbeltspor til Fredrikstad

(NTB)

Fredriksstad Blad 27. februar 2018 kl 0941:

https://www.f-b.no/nyheter/dobbeltspor/bane-nor/sv-topp-vil-ta-penger-fra-veiprosjekter-for-a-sikre-raskt-dobbeltspor-til-fredrikstad/s/5-59-1034630

 

 

InterCity på skinner

Jonas Fløde, Natur og Ungdom

Moss Avis 26. februar 2018 kl 1257:

https://www.moss-avis.no/debatt/leserbrev/tog/intercity-pa-skinner/o/5-67-591383

 

 

Ny analys visar nytta med dubbelspår på Bohusbanan

(Uddevalla kommun)

Uddevalla kommun 26. februar 2018:

https://www.uddevalla.se/kommun-och-politik/nyheter/nyhetsarkiv/2018-02-09-ny-analys-visar-nytta-med-dubbelspar-pa-bohusbanan.html

 

 

Hva skjedde med InterCity-prosjektet? Alt så ut til å gå på skinner

(Journalist Sveinung Berg Bentzrød)

Aftenposten 25. februar 2018 kl 0937:

https://www.aftenposten.no/norge/i/KvLQ94/Hva-skjedde-med-InterCity-prosjektet-Alt-sa-ut-til-a-ga-pa-skinner

 

 

Samferdselsministeren vil ikke garantere for eget valgløfte

(Journalist Tiril Vik Nordeide)

Fredriksstad Blad 23. februar 2018 kl 1830:

https://www.f-b.no/nyheter/inter-city/tog/samferdselsministeren-vil-ikke-garantere-for-eget-valglofte/s/5-59-1031549

 

 

Om å møte jernbanefremtiden med blikket bakover

Rolf M Gjermundsen, pensjonist og samfunssynser

Fredriksstad Blad 23. februar 2018 kl 1639:

https://www.f-b.no/debatt/bane-nor/inter-city/om-a-mote-jernbanefremtiden-med-blikket-bakover/o/5-59-1031063

 

 

Nå må Halden-politikerne handle!

Per Kristian Dahl, uavhengig kommunestyremedlem i Halden

Halden Arbeiderblad 23. februar 2018 kl 1450:

https://www.ha-halden.no/ytring/per-kristian-dahl/intercity/na-ma-halden-politikerne-handle/o/5-20-474094

 

 

Store protester mot Intercity-forsinkelser – klager til denne mannen

(Journalist Truls Sylvarnes)

Hamar Dagblad 23. februar 2018 kl 0415:

https://www.hamar-dagblad.no/samferdsel/jernbane/hamar/store-protester-mot-intercity-forsinkelser-klager-til-denne-mannen/s/5-69-540013

 

 

Tid for moderne jernbaner i Norden!

Alf S. Johansen, generalsekretær i Innovation Circle Network og prosjektkoordinator for EU-prosjektet TENTacle

NRK 22. februar 2018 kl 1028:

https://www.nrk.no/ytring/tid-for-moderne-jernbaner-i-norden_-1.13927135

 

 

– Det er folket som bestemmer hvor jernbanen skal gå i Sarpsborg!

Steinar Haakenstad, uavhengig bystyrerepresentant

Sarpsborg Arbeiderblad 22. februar 0925: (SA+)

https://www.sa.no/meninger/jernbane/bane-nor/det-er-folket-som-bestemmer-hvor-jernbanen-skal-ga-i-sarpsborg/o/5-46-469841

 

 

Solvik-Olsen må redegjøre for InterCity-kaos

(Journalist Robert Gjerde)

Aftenposten 21. februar 2018 kl 2120:

https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/jPK0Ob/Solvik-Olsen-ma-redegjore-for-InterCity-kaos

 

 

Felles ordførerprotest mot jernbaneutsettelse: Krever at Stortinget setter av penger

(Politisk kommentator Øivind Lågbu)

Sarpsborg Arbeiderblad 21. februar 2018 kl 1551:

https://www.sa.no/nyhet/tog/samferdsel/felles-ordforerprotest-mot-jernbaneutsettelse-krever-at-stortinget-setter-av-penger/s/5-46-469777

 

 

Felles ordførerprotest mot jernbaneutsettelse: Krever at Stortinget setter av penger

(Politisk kommentator Øivind Lågbu)

Halden Arbeiderblad 21. februar 2018 kl 1550:

https://www.ha-halden.no/nyheter/samferdsel/tog/felles-ordforerprotest-mot-jernbaneutsettelse-krever-at-stortinget-setter-av-penger/s/5-20-473281

 

 

Lettere sjokka over InterCity-utsettelsen

(Journalist Svein Thoresen)

Moss Avis 21. februar 2018 kl 1417:

https://www.moss-avis.no/debatt/pssst/moss/lettere-sjokka-over-intercity-utsettelsen/o/5-67-588301

 

 

En risikabel anbudsstrategi fra Bane Nor

Erik Grønner, Larkollen

Moss Avis 21. februar 2018 kl 1413:

https://www.moss-avis.no/debatt/kronikk/moss/en-risikabel-anbudsstrategi-fra-bane-nor/o/5-67-588314

 

 

Bane Nors «kompetanse»

Knut Faldbakken, forfatter

Hamar Arbeiderblad 21. februar 2018 kl 1319:

http://www.h-a.no/debatt/bane-nors-kompetanse

 

 

Bruk Intercity-utsettelse til å utrede rett linje

Knut Jonassen, pensjonist, Hvaler

Fredriksstad Blad 21. februar 2018 kl 1100:

https://www.f-b.no/debatt/bane-nor/inter-city/bruk-intercity-utsettelse-til-a-utrede-rett-linje/o/5-59-1028939

 

 

En lammende utsettelse for Sarpsborg

(Bernt Lyngstad, redaktør i Sarpsborg Arbeiderblad)

Sarpsborg Arbeiderblad 21. februar 2018 kl 0842: (SA+)

https://www.sa.no/leder/meninger/jernbane/en-lammende-utsettelse-for-sarpsborg/o/5-46-469601

 

 

En svært dårlig nyhet for Halden

(Hans-Petter Kjøge, redaktør Halden Arbeiderblad)

Halden Arbeiderblad 20. februar 2018 kl 1955:

https://www.ha-halden.no/ytring/leder/bane-nor/en-svart-darlig-nyhet-for-halden/o/5-20-472906

 

 

Jernbaneutbyggingen kan bli tre år forsinket: Huseier på Lisleby forventer å få traséavklaring neste vår

(Politisk kommentator Øivind Lågbu)

Fredriksstad Blad 20. februar 2018 kl 1944: (FB+)

https://www.f-b.no/nyheter/dobbeltspor/lisleby/jernbaneutbyggingen-kan-bli-tre-ar-forsinket-huseier-pa-lisleby-forventer-a-fa-tras-avklaring-neste-var/s/5-59-1028624

 

 

Underkaster seg ikke fylkespartiet: – Det går en smertegrense for flere i Sarpsborg KrF enn bare for Ståle Solberg

(Journalist Johnny Helgesen)

Sarpsborg Arbeiderblad 20. februar 2018 kl 1347: (SA+)

https://www.sa.no/kristelig-folkeparti/jernbane/dobbeltspor/underkaster-seg-ikke-fylkespartiet-det-gar-en-smertegrense-for-flere-i-sarpsborg-krf-enn-bare-for-stale-solberg/s/5-46-469396?access=granted&access=granted&access=granted

 

 

Krise for ny Sarpsbru hvis jernbaneutbyggingen blir forsinket

(Bernt Lyngstad, redaktør Sarpsborg Arbeiderblad)

Sarpsborg Arbeiderblad 20. februar 2018 kl 1326:

https://www.sa.no/leder/meninger/bane-nor/krise-for-ny-sarpsbru-hvis-jernbaneutbyggingen-blir-forsinket/o/5-46-469379

 

 

Intercity-løsningen i Østfold: - Som å gå baklengs inn i framtiden

Bjørg Løkenhagen, Inger Lise Brække og Ann-Karin Aarvik, For KrF Kvinner i Sarpsborg

Sarpsborg Arbeiderblad 20. februar 2018 kl 1310: (SA+)

https://www.sa.no/meninger/leserbrev/jernbane/intercity-losningen-i-ostfold-som-a-ga-baklengs-inn-i-framtiden/o/5-46-469456

 

 

Vil endre rekkefølgen i utbygging av dobbeltspor i Nedre Glomma

(Journalist Paul Norberg)

Dagsavisen Fredrikstad 20. februar 2018 kl 1215:

https://www.dagsavisen.no/fredrikstad24/vil-endre-rekkefolgen-i-utbygging-av-dobbeltspor-i-nedre-glomma-1.1104040

 

 

– Intercity-utsettelse er å sabotere Stortingets vedtak

(Journalist Øivind Kvitnes)

Halden Arbeiderblad 20. februar 2018 kl 1206: (HA+)

https://www.ha-halden.no/nyheter/intercity/ole-haabeth/intercity-utsettelse-er-a-sabotere-stortingets-vedtak/s/5-20-472756

 

 

Politihøgskolen til Verket og avstand til jernbanestasjonen

Eirik Tveiten, Rødt

Moss Avis 20. februar 2018 kl 1154:

https://www.moss-avis.no/debatt/verket/leserbrev/politihogskolen-til-verket-og-avstand-til-jernbanestasjonen/o/5-67-587944

 

 

Ambjørnrødbeboer: Bane NOR inviterer til omkamp om tunnel

Ragnar Christiansen

Fredriksstad Blad 20. februar 2018 kl 1107:

https://www.f-b.no/debatt/bane-nor/inter-city/ambjornrodbeboer-bane-nor-inviterer-til-omkamp-om-tunnel/o/5-59-1027946

 

 

Ordfører og gruppeledere: Uventet og uholdbar Intercity-utsettelse

Atle Ottesen, Ap,
Truls Velgaard, H,
Anita Vik, Frp,
Lino Lubiana, KrF,
Trond Svandal, V,
Henning Aall, MDG,
Hans Ek, Sp,
Camilla Eidsvold, SV,
Erik Simens Larsen, Pp,
Jan-Kåre Fjeld, Bym,
Jon-Ivar Nygård, ordfører

Fredriksstad Blad 20. februar 2018 kl 1045:

https://www.f-b.no/debatt/bane-nor/inter-city/ordforer-og-gruppeledere-uventet-og-uholdbar-intercity-utsettelse/o/5-59-1028240

 

 

DN mener: Senk ambisjonene for toget

(Leder)

Dagens Næringsliv 19. februar 2018 kl 2054:

https://www.dn.no/meninger/2018/02/19/2054/Leder/dn-mener-senk-ambisjonene-for-toget

 

 

Sinte pendlere etter Bane Nors Intercity-utsetting: – Solvik-Olsen må gripe inn

(Journalist Robert Gjerde)

Aftenposten 19. februar 2018 kl 1924: (AP+)

https://www.aftenposten.no/norge/i/1kjOkJ/Sinte-pendlere-etter-Bane-Nors-Intercity-utsetting--Solvik-Olsen-ma-gripe-inn

 

 

Tog-bløffen fra Høyre og Frp

(Leder)

Gudbrandsdølen Dagningen 19. februar 2018 kl 1919:

https://www.gd.no/debatt/leder/dobbeltspor/tog-bloffen-fra-hoyre-og-frp/o/5-18-602589

 

 

Aftenposten mener: Uholdbart fra Bane Nor

(Leder)

Aftenposten 19. februar 2018 kl 1915:

https://www.aftenposten.no/meninger/leder/i/8w5W5A/Aftenposten-mener-Uholdbart-fra-Bane-Nor

 

 

Stor skuffelse over jernbaneforsinkelse

(Journalist Johnny Helgesen)

Sarpsborg Arbeiderblad 19. februar 2018 kl 1642: (SA+)

https://www.sa.no/dobbeltspor/jernbane/bane-nor/stor-skuffelse-over-jernbaneforsinkelse/s/5-46-469201

 

 

Fylkesordfører Haabeth: Aksepterer ikke Intercity-utsettelse

Ole Haabeth, fylkesordfører

Fredriksstad Blad 19. februar 2018 kl 1453:

https://www.f-b.no/debatt/bane-nor/inter-city/fylkesordforer-haabeth-aksepterer-ikke-intercity-utsettelse/o/5-59-1027394

 

 

Solvik-Olsen om InterCity: - Nyttige innspill

(NTB)

Byggeindustrien 19. februar 2018 kl 1450:

http://www.bygg.no/article/1344785

 

 

Solvik-Olsen om Bane Nor: – Nyttige innspill

(NTB)

Fredriksstad Blad 19. februar 2018 kl 1447:

https://www.f-b.no/nyhet/jernbane/samferdsel/solvik-olsen-om-bane-nor-nyttige-innspill/s/5-46-469240

 

 

Solvik-Olsen om Bane Nor: – Nyttige innspill

(NTB)

Sarpsborg Arbeiderblad 19. februar 2018 kl 1447:

https://www.sa.no/nyhet/jernbane/samferdsel/solvik-olsen-om-bane-nor-nyttige-innspill/s/5-46-469240

 

 

«Halden kan bli skutt ut i Intercity-tåka»

(Journalist Øivind Kvitnes)

Halden Arbeiderblad 19. februar 2018 kl 1429: (HA+)

https://www.ha-halden.no/nyheter/intercity/bane-nor/halden-kan-bli-skutt-ut-i-intercity-taka/s/5-20-472525

 

 

Bane Nor-ansatte er provosert over ledelsen. Nå kan det bli streik

(Journalist Morten Hansen)

FriFagbevegelse 19. februar 2018 kl 1315:

https://frifagbevegelse.no/njfmagasinet/de-bane-noransatte-er-provosert-over-ledelsen-na-kan-det-bli-streik-6.158.527734.a0a3459d99

 

 

Bane Nor vil forsinke dobbeltsporet med tre år

(Journalist Paul Norberg)

Dagsavisen Fredrikstad 19. februar 2018 kl 1215:

https://www.dagsavisen.no/fredrikstad24/bane-nor-vil-forsinke-dobbeltsporet-med-tre-ar-1.1103547

 

 

Ståle Solberg ble lei av KrFs partipisk

Bernt Lyngstad, redaktør Sarpsborg Arbeiderblad

Sarpsborg Arbeiderblad 19. februar 2018 kl 1205: (SA+)

https://www.sa.no/leder/meninger/politikk/stale-solberg-ble-lei-av-krfs-partipisk/o/5-46-469094

 

 

Kalles inn på teppet - Solvik-Olsen vil ikke la seg intervjue om InterCity-utsettelser

(Journalist Sveinung Berg Bentzrød)

Aftenposten 19. februar 2018 kl 1044:

https://www.aftenposten.no/norge/i/zL0Rz4/Kalles-inn-pa-teppet---Solvik-Olsen-vil-ikke-la-seg-intervjue-om-InterCity-utsettelser

 

 

Ap om forsinket togutbygging: – Skandaløst dårlig planlegging!

(Journalist Oda Leraan Skjetne)

VG 19. februar 2018 kl 1011:

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/EoJokl/ap-om-forsinket-togutbygging-skandaloest-daarlig-planlegging

 

 

- Aksepterer ikke utsettelse av InterCity-utbyggingen

Østfold fylkeskommune

Østfold fylkeskommune 19. februar 2018 kl 0957:

 

 

Aftenposten: – Bane Nor vil utsette InterCity-utbygging med flere år

(Journalist Dag Ole Johansen og NTB)

Fredriksstad Blad 18. februar 2018 kl 2021: (FB+)

 

 

Aftenposten: – Bane Nor vil utsette InterCity-utbygging med flere år

(Journalist Dag Ole Johansen og NTB)

Sarpsborg Arbeiderblad 18. februar 2018 kl 2021: (SA+)

https://www.sa.no/fredrikstad/sarpsborg/halden/aftenposten-bane-nor-vil-utsette-intercity-utbygging-med-flere-ar/s/5-59-1026620

 

 

Vil utsette InterCity utbygging med flere år – stikk i strid med Stortingets vedtak

(Journalist Sveinung Berg Bentzrød)

Aftenposten 18. februar 2018 kl 1858: (AP+)

https://www.f-b.no/fredrikstad/sarpsborg/halden/aftenposten-bane-nor-vil-utsette-intercity-utbygging-med-flere-ar/s/5-59-1026620

 

 

Over ett år før beboerne skulle si sin mening, var flere utbyggere i gang med planleggingen av nye Slemdal

(Journalist Olav Eggesvik)

Aftenposten 18. februar 2018 kl 1057: (AP+)

https://www.aftenposten.no/osloby/i/qnRqXo/Over-ett-ar-for-beboerne-skulle-si-sin-mening_-var-flere-utbyggere-i-gang-med-planleggingen-av-nye-Slemdal

 

 

Jernbaneutvikling Oslo – Göteborg og Stockholm – Oslo - status

Jernbanedirektoratet

Osloregionen 18. januar 2018:

https://www.osloregionen.no/wp-content/uploads/Jernbanedirektoratet-Grensekryssende-jernbane-18012018.pdf

 

 

Innspill til jernbanens handlingsprogram: Smartere utbygging og kunden først

(Thor Erik Skarpen)

Bane NOR 18. februar 2018:

http://www.banenor.no/Nyheter/Nyhetsarkiv/2018/innspill-til-jernbanens-handlingsprogram--smartere-utbygging-og-kunden-forst/

 

 

Klimaavtalen og svenskene tvinger frem ny jernbanepolitikk

Johannes Thue, Skogløkken, Fredrikstad

Fredriksstad Blad 16. februar 2018 kl 1658:

www.f-b.no/debatt/bane-nor/dobbeltspor/klimaavtalen-og-svenskene-tvinger-frem-ny-jernbanepolitikk/o/5-59-1025375

 

 

Ønsker ikke å kommentere

(Journalist Johnny Helgesen)

Sarpsborg Arbeiderblad 16. februar 2018 kl 1529: (SA+)

https://www.sa.no/kristelig-folkeparti/jernbane/nyhet/onsker-ikke-a-kommentere/s/5-46-468664

 

 

Men hva med oss i Moss?

Lars Brække, bypatriot, Moss

Moss Avis 16. februar 2018 kl 1145:

https://www.moss-avis.no/debatt/byutvikling/moss/men-hva-med-oss-i-moss/o/5-67-585431

 

 

«Det er vanskelig å forestille seg fullt ut hvor viktig plasseringen av en ny stasjon er for Haldens framtid»

Fred Voldset, haldenser og logistikkdirektør ved Borregaard

Halden Arbeiderblad 16. februar 2018 kl 1044:

https://www.ha-halden.no/dobbeltsporet/jernbane/samferdsel/det-er-vanskelig-a-forestille-seg-fullt-ut-hvor-viktig-plasseringen-av-en-ny-stasjon-er-for-haldens-framtid/o/5-20-471496

 

 

Ståle Solberg melder seg ut av KrF

(Journalist Johnny Helgesen)

Sarpsborg Arbeiderblad 16. februar 2018 kl 1018: (SA+)

https://www.f-b.no/nyheter/trafikk/jernbane/ny-rapport-jernbanen-til-sverige-bor-ga-her/s/5-59-1022918

 

 

Ny rapport: – Jernbanen til Sverige bør gå her

(Journalist Morten Ulekleiv)

Fredriksstad Blad 15. februar 2018 kl 0753: (FB+)

 

 

Bane NORs innspill til jernbanesektorens Handlingsprogram for 2018 – 2029

Bane NOR

Bane NOR 15. februar 2018:

http://www.banenor.no/contentassets/3a02ae99cbe74505a59a6abb38aed223/bane-nors-innspill-til-handlingsprogram-15-02-2018.pdf

 

 

Familie kan få ny Glomma-bru ti meter fra eiendommen – ber politikerne flytte veitraseen

(Politisk kommentator Øivind Lågbu)

Fredriksstad Blad 14. februar 2018 kl 2042: (FB+)

https://www.f-b.no/nyheter/bypakke-nedre-glomma/bruer/familie-kan-fa-ny-glomma-bru-ti-meter-fra-eiendommen-ber-politikerne-flytte-veitraseen/s/5-59-1022048

 

 

Bane Nor starter arbeidet med å finne p-plass for tog

(Journalist Jan Erik Skau)

Fredriksstad Blad 14. februar 2018 kl 1947: (FB+)

https://www.f-b.no/nyheter/bane-nor/fredrikstad/bane-nor-starter-arbeidet-med-a-finne-p-plass-for-tog/s/5-59-1021643

 

 

NSB-sjefens melding til Bane Nor: – Det er ikke nok å skylde på snøen

(Journalist Sveinung Berg Bentzrød)

Aftenposten 13. februar 2018 kl 1900:

https://www.aftenposten.no/norge/i/qnPyGe/NSB-sjefens-melding-til-Bane-Nor--Det-er-ikke-nok-a-skylde-pa-snoen

 

 

Urbanisering fremstilles som nødvendig

Johannes Thue, Skogløkken, Fredrikstad

Fredriksstad Blad 12. februar 2018 kl 1213:

https://www.f-b.no/debatt/politireform/helsevesen/urbanisering-fremstilles-som-nodvendig/o/5-59-1020242

 

 

Anleggsarbeidet for jernbanen i gang: Folk er redde for hva som skjer med naturperlen Molbekk

(Journalist Helge Warberg-Knoll)

Moss Avis 12. februar 2018 kl 0430: (MA+)

https://www.moss-avis.no/nyheter/bane-nor-sf/jernbane/anleggsarbeidet-for-jernbanen-i-gang-folk-er-redde-for-hva-som-skjer-med-naturperlen-molbekk/s/5-67-581554

 

 

Bane Nor er åpen om at Østfoldbanen nedprioriteres ved togtrøbbel

(Journalist Bjørn Sandness)

Moss Avis 10. februar 2018 kl 1248: (MA+)

https://www.moss-avis.no/nyheter/ostfoldbanen/tog/bane-nor-er-apen-om-at-ostfoldbanen-nedprioriteres-ved-togtrobbel/s/5-67-581770

 

 

Bane Nor fjerner flere gratis parkeringsplasser

(Halvor Ripegutu, Mediehuset nettavisen)

Romerikes Blad 9. februar 2018 kl 1917:

https://www.rb.no/nyheter/bane-nor/parkering/bane-nor-fjerner-flere-gratis-parkeringsplasser/s/5-43-701047

 

 

Tog økte ti ganger mer enn bil

(Journalist Bård Amundsen)

Forskning.no 9. februar 2018 kl 0500:

https://forskning.no/bil-og-trafikk-samfunn-kommunikasjon-samferdsel-transport/2018/02/tog-okte-ti-ganger-mer-enn-bil

 

 

Østfoldambassadør ber deg heie på naboen

(Journalist Lillian Just-Larsen)

Fredriksstad Blad 8. februar 2018 kl 1528:

https://www.f-b.no/debatt/ostfold-fylkeskommune/mulighetsriket/ostfoldambassador-ber-deg-heie-pa-naboen/o/5-59-1017218

 

 

Ordføreren: – Sarpsborg får ikke 200 arbeidsplasser, vi risikerer å tape dem til Fredrikstad

(Journalist Stina Mikalsen)

Sarpsborg Arbeiderblad 8. januar 2018 kl 1335: (SA+)

https://www.sa.no/ostfold-fylkeskommune/sarpsborg-kommune/region-viken/ordforeren-sarpsborg-far-ikke-200-arbeidsplasser-vi-risikerer-a-tape-dem-til-fredrikstad/s/5-46-452059

 

 

SISTE: Ørebekk-Simo skal stå ferdig til høsten

(Journalist Kristian Bolstad)

Fredriksstad Blad 8. februar 2018 kl 0933: (FB+)

https://www.f-b.no/nyheter/simo-orebekk/veiutbyggging/siste-orebekk-simo-skal-sta-ferdig-til-hosten/s/5-59-1016618

 

 

«Viktigst å få et vedtak»?

Borgny Irene Nygaard

Hamar Arbeiderblad 7. februar 2018 kl 1711:

https://www.h-a.no/debatt/viktigst-aa-faa-et-vedtak

 

 

Fredrikstad 2030: Gågate eller bilvei? Næringsby eller forstad? Parkering eller park?

on-Ivar Nygård, ordfører,
Atle Ottesen, Arbeiderpartiet,
Truls Velgaard, Høyre,
Anita Vik, Fremskrittspartiet,
Hans Ek, Senterpartiet,
Lino Egidio Lubiana, Kristelig Folkeparti,
Henning Aall, Miljøpartiet De Grønne,
Trond Svandal, Venstre,
Camilla Eidsvold, Sosialistisk Venstreparti,
Erik Simens Larsen, Pensjonistpartiet,
Jan-Kåre Fjeld, Bymiljølista

Fredriksstad Blad 6. februar 2018 kl 1210:

https://www.f-b.no/debatt/byutvikling/fredrikstad-kommune/fredrikstad-2030-gagate-eller-bilvei-naringsby-eller-forstad-parkering-eller-park/o/5-59-1014665

 

 

Fredrikstads største fotballklubb må flytte: – Kan i verste fall bety kroken på døra for hele foreningen!

(Journalist Kristian Bolstad)

Fredriksstad Blad 5. februar 2018 kl 0623: (FB+)

https://www.f-b.no/nyheter/jernbane/mercurbanen/fredrikstads-storste-fotballklubb-ma-flytte-kan-i-verste-fall-bety-kroken-pa-dora-for-hele-foreningen/s/5-59-1009877

 

 

Bane Nor hever avtaler med konkurstruet selskap – tar selv jobben med å kutte reisetiden fra Fredrikstad til Oslo med 11 minutter

(Journalist Pål Andreassen)

Fredriksstad Blad 30. januar 2018 kl 1356:

https://www.f-b.no/nyheter/ostfoldbanen/dobbeltspor/bane-nor-hever-avtaler-med-konkurstruet-selskap-tar-selv-jobben-med-a-kutte-reisetiden-fra-fredrikstad-til-oslo-med-11-minutter/s/5-59-1007780

 

 

Aksjon Rett Linje krever svar, mener gevinsten ikke oppveier minussidene

Per Gunnar Øen Jensen, Fredrikstad, styreleder i Aksjon Rett Linje

Fredriksstad Blad 25. januar 2018 kl 1615:

https://www.f-b.no/debatt/inter-city/dobbeltspor/aksjon-rett-linje-krever-svar-mener-gevinsten-ikke-oppveier-minussidene/o/5-59-1002632

 

 

Fredrikstad-debatt langs gamle kjerreveier og spor

Per Kr. Løkkevik, Smedskaret, Kråkerøy

Fredriksstad Blad 25. januar 2018 kl 1559:

https://www.f-b.no/debatt/veiutbyggging/jernbane/fredrikstad-debatt-langs-gamle-kjerreveier-og-spor/o/5-59-1003502

 

 

Feil valg for tunnelbygging

Trond Øiseth, infrastrukturanalytiker og daglig leder Troicon AS

Budstikka 25. januar 2019 kl 0900:

https://www.budstikka.no/debatt/feil-valg-for-tunnelbygging/14136!/

 

 

Kommentar: Nederlagenes tid for byantikvar Vegard Lie

Jon Jacobsen, innholdsredaktør i Fredriksstad Blad

Fredriksstad Blad 24. januar 2018 kl 1548:

https://www.f-b.no/debatt/kommentar/vegard-lie/kommentar-nederlagenes-tid-for-byantikvar-vegard-lie/o/5-59-1001735

 

 

Det hyles og det diskuteres togtrasé i Fredrikstad

Bjørn-Atle Strøm

Fredriksstad Blad 24. januar 2018 kl 1528:

https://www.f-b.no/debatt/dobbeltspor/bane-nor/det-hyles-og-det-diskuteres-togtras-i-fredrikstad/o/5-59-995711

 

 

Hvorfor «fordømme» bilen når vi om få år har utslippsfrie biler?

Tor Prøitz, Høyre Fredrikstad

Fredriksstad Blad 24. januar 2018 kl 1014:

https://www.f-b.no/debatt/bypakke-nedre-glomma/bompenger/hvorfor-fordomme-bilen-nar-vi-om-fa-ar-har-utslippsfrie-biler/o/5-59-1001561

 

 

– Legg ned Moss havn!

(Journalist Torgeir Snilsberg)

Moss Avis 23. januar 2018 kl 1709: (MA+)

https://www.moss-avis.no/moss-havn/samferdsel/ostfold/legg-ned-moss-havn/s/5-67-571651

 

 

Chinese workers build railway station in just nine hours

(Journalist Rachel Roberts)

The Independent 23. januar 2018 kl 1318GMT:

https://www.independent.co.uk/news/world/asia/chinese-workers-productivity-build-nanlong-railway-station-nine-hours-longyan-a8173881.html

 

 

Edvardsen etterlyser ny vei til E6: Bedrifter med i alt 360 ansatte sa nei til Øra

(Politisk kommentator Øivind Lågbu)

Fredriksstad Blad 23. januar 2018 kl 0614:

https://www.f-b.no/nyheter/ora/naringsliv/entreprenor-roar-steen-edvardsen-etterlyser-ny-vei-til-e6-bedrifter-med-i-alt-360-ansatte-sa-nei-til-ora/s/5-59-998936

 

 

– Bane Nor stopper utviklingen av Vestad

(Journalist Cathrine Loraas Møystad)

Østlendingen 23. januar 2018 kl 0458:

https://www.ostlendingen.no/bolig-og-eiendom/okonomi-og-naringsliv/nyheter/bane-nor-stopper-utviklingen-av-vestad/s/5-69-524668

 

 

Johannes Thue om jernbanedebatten: Unnskyld, jeg har skutt på pianisten!

Johannes Thue, Skogløkken, Fredrikstad

Fredriksstad Blad 22. januar 2018 kl 1223:

https://www.f-b.no/debatt/inter-city/dobbeltspor/johannes-thue-om-jernbanedebatten-unnskyld-jeg-har-skutt-pa-pianisten/o/5-59-999200

 

 

Gevinsten ved den valgte IC-løsningen oppveier ikke de negative konsekvensene

Per Gunnar Øen Jensen, styreleder i Aksjon Rett Linje

Sarpsborg Arbeiderblad 19. januar 2018 kl 1228:

https://www.sa.no/meninger/leserbrev/aksjon-rett-linje/gevinsten-ved-den-valgte-ic-losningen-oppveier-ikke-de-negative-konsekvensene/o/5-46-456079

 

 

Her er tunnelen som kan redde Lisleby

(Politisk kommentator Øivind Lågbu)

Fredriksstad Blad 18. januar 2018 kl 1905: (FB+)

https://www.f-b.no/nyheter/dobbeltspor/lisleby/her-er-tunnelen-som-kan-redde-lisleby/s/5-59-996334#/responses/32413699

 

 

Dobbeltspor koster langt mer enn det smaker

Bjørn Dalen

Fredriksstad Blad 18. januar 2018 kl 1415:

https://www.f-b.no/debatt/dobbeltspor/bane-nor/dobbeltspor-koster-langt-mer-enn-det-smaker/o/5-59-995366

 

 

Karl Henrik (70) er bekymret for støy i nabolaget

(Journalist Vetle Granath Magelssen)

Sarpsborg Arbeiderblad 16. januar 2018 kl 2308: (SA+)

https://www.sa.no/dobbeltspor/jernbane/bane-nor/karl-henrik-70-er-bekymret-for-stoy-i-nabolaget/s/5-46-455797

 

 

SA.TV: Åpent møte om jernbaneutbyggingen

(SA.TV)

Sarpsborg Arbeiderblad 16. januar 2018 kl 2107:

https://www.sa.no/jernbane/nyhet/politikk/sa-tv-apent-mote-om-jernbaneutbyggingen/v/5-46-455831

 

 

Alt du bør vite om dobbeltsporet mellom Fredrikstad og Sarpsborg

(Innholdsredaktør Jon Jacobsen, Fredriksstad Blad,<\ br> Politisk kommentator Øivind Lågbu, Fredriksstad Blad)

Sarpsborg Arbeiderblad 16. januar 2018 kl 1648: (SA+)

https://www.sa.no/nyhet/jernbane/sarpsborg/alt-du-bor-vite-om-dobbeltsporet-mellom-fredrikstad-og-sarpsborg/s/5-46-455767

 

 

Kristoffer Hagen med uriktige påstander om Aksjon Rett Linje

Asgeir Nesøen, styremedlem i Aksjon Rett Linje

Fredriksstad Blad 16. januar 2018 kl 1642:

https://www.f-b.no/debatt/aksjon-rett-linje/dobbeltspor/kristoffer-hagen-med-uriktige-pastander-om-aksjon-rett-linje/o/5-59-994355

 

 

Alt du bør vite om dobbeltsporet mellom Fredrikstad og Sarpsborg

(Innholdsredaktør Jon Jacobsen, Fredriksstad Blad,<\ br> Politisk kommentator Øivind Lågbu, Fredriksstad Blad)

Fredriksstad Blad 16. januar 2018 kl 1623: (FB+)

https://www.f-b.no/nyheter/dobbeltspor/bane-nor/alt-du-bor-vite-om-dobbeltsporet-mellom-fredrikstad-og-sarpsborg/s/5-59-993848

 

 

Aksjon Rett Linjes alternativ krever fleste hus i Fredrikstad

Kristoffer Hagen, geomatikkstudent ved NMBU

Fredriksstad Blad 16. januar 2018 kl 1212:

https://www.f-b.no/debatt/aksjon-rett-linje/dobbeltspor/aksjon-rett-linjes-alternativ-krever-fleste-hus-i-fredrikstad/o/5-59-993938

 

 

Lisleby må få tunnel

Nils Are Magerøy

Fredriksstad Blad 15. januar 2018 kl 1137:

https://www.f-b.no/debatt/dobbeltspor/inter-city/lisleby-ma-fa-tunnel/o/5-59-991568

 

 

Spar matjord, utred togtunnel

Lise T. Mohr, Leder Fellesutvalget for bondelagene i Fredrikstad og Hvaler

Fredriksstad Blad 12. januar 2018 kl 1156:

https://www.f-b.no/debatt/bane-nor/dobbeltspor/spar-matjord-utred-togtunnel/o/5-59-990428

 

 

Bane NOR og Rambøll har signert kontrakt for hensetting på Østfoldbanen

(Journalist Anne-Lene Frølandshagen)

Moss Avis 11. januar 2018 kl 2241:

https://www.moss-avis.no/nyheter/ostfoldbanen/jernbaneutbygging/bane-nor-og-ramboll-har-signert-kontrakt-for-hensetting-pa-ostfoldbanen/s/5-67-564004

 

 

I dialog med Kina om lyntog

(Journalist Tor Sandberg)

Dagsavisen 11. januar 2018 kl 1243:

https://www.dagsavisen.no/nyheter/innenriks/i-dialog-med-kina-om-lyntog-1.1082807

 

 

Politisk bombe fra KrF – bryter med Ap og Høyre: Flertallet bak jernbanen slår sprekker

(Journalist Helge Warberg-Knoll)

Moss Avis 11. januar 2018 kl 0430: (MA+)

https://www.moss-avis.no/nyheter/moss-kommune/kristelig-folkeparti/politisk-bombe-fra-krf-bryter-med-ap-og-hoyre-flertallet-bak-jernbanen-slar-sprekker/s/5-67-563092

 

 

Åpent møte om jernbaneutbyggingen i kveld

(Journalist Terje Andresen)

Sarpsborg Arbeiderblad 10. januar 2018 kl 1456:

https://www.sa.no/sarpsborg/samferdsel/nyhet/apent-mote-om-jernbaneutbyggingen-i-kveld/s/5-46-453274?redirectNr=1

 

 

Bortkastet å satse på lokalt Viken-kontor

Rolf M Gjermundsen

Fredriksstad Blad 10. januar 2018 kl 1336:

https://www.f-b.no/debatt/region-viken/dobbeltspor/bortkastet-a-satse-pa-lokalt-viken-kontor/o/5-59-987593

 

 

– Derfor ble det «Ny Kurs» på meg

Arild Svenson, Ny Kurs, Moss

Moss Avis 10. januar 2018 kl 1258:

https://www.moss-avis.no/debatt/ny-kurs/politikk/derfor-ble-det-ny-kurs-pa-meg/o/5-67-562681

 

 

Roy frykter at hele Snippen vil bli rasert som følge av det nye dobbeltsporet

(Politisk kommentator Øivind Lågbu)

Fredriksstad Blad 10. januar 2018 kl 0955: (FB+)

https://www.f-b.no/nyheter/dobbeltspor/lisleby/roy-frykter-at-hele-snippen-vil-bli-rasert-som-folge-av-det-nye-dobbeltsporet/s/5-59-987548

 

 

Ole (73) mener Bane Nor kaster ut ham og kona: – Føler oss overkjørt

(Journalist Gard Håkon Oterholm)

VG 8. januar 2018 kl 0617:

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/jernbanen/ole-73-mener-bane-nor-kaster-ut-ham-og-kona-foeler-oss-overkjoert/a/24220975/

 

 

Kommentar: Nye spilleregler i kampen om 250 arbeidsplasser. Det er godt nytt for Fredrikstad!

(Innholdsredaktør Jon Jacobsen)

Fredriksstad Blad 7. januar 2018 kl 1515: (FB+)

https://www.f-b.no/debatt/kommentar/region-viken/kommentar-nye-spilleregler-i-kampen-om-250-arbeidsplasser-det-er-godt-nytt-for-fredrikstad/o/5-59-985106

 

 

Bane Nor har vraket to alternativer – her kan togparkeringen havne

(Journalist Øyvind Winding-Stavseth)

Tønsbergs Blad 7. januar 2018 kl 1216:

https://www.tb.no/nyheter/tonsberg/tog/bane-nor-har-vraket-to-alternativer-her-kan-togparkeringen-havne/s/5-76-973804

 

 

Hva skal vi med partiet Ny Kurs?

Trond Martinsen, leder Ny Kurs

Moss Avis 6. januar 2018 kl 1409:

https://www.moss-avis.no/debatt/ny-kurs/moss/hva-skal-vi-med-partiet-ny-kurs/o/5-67-560599

 

 

Vil bygge ekspresstog som tar 2,5 timer Oslo - Stockholm, med stopp i Indre Østfold

(Journalist Birgit Skogstad)

Smaalenenes Avis 5. januar 2018, kl 2114:

https://www.smaalenene.no/lokale-nyheter/jernbane/samferdsel/vil-bygge-ekspresstog-som-tar-2-5-timer-oslo-stockholm-med-stopp-i-indre-ostfold/s/5-38-437869

 

 

Åpne møter om vei og bane

Bane NOR

Bane NOR 5. januar 2018:

http://www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/ostfoldbanen2/seut--sarpsborg/innhold/2017/apne-moter-om-vei-og-bane/

 

 

Den nye bussterminalen gjør det vanskeligere å gjenåpne Akerselva

Per Østvold, leder i Oslo Elveforum,
Are Eriksen, leder i Miljøforeningen Akerselvas Venner

Aftenposten 4. januar 2018 kl 1745:

https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/qnRRQ1/Den-nye-bussterminalen-gjor-det-vanskeligere-a-gjenapne-Akerselva--Per-Ostvold-og-Are-Eriksen

 

 

Bedre Byutvikling Moss tilfreds etter møte med Jernbanedirektoratet

(Journalist Torgeir Snilsberg)

Moss Avis 4. januar 2018 kl 1147:

https://www.moss-avis.no/nyheter/moss/bedre-byutvikling-moss/bedre-byutvikling-moss-tilfreds-etter-mote-med-jernbanedirektoratet/s/5-67-559579

 

 

Hvem vet hva om byutikling i Moss?

Gullborg Møller-Nielsen, Moss

Moss Avis 3. januar 2018 kl 1325:

https://www.moss-avis.no/debatt/bedre-byutvikling-moss/byutvikling/hvem-vet-hva-om-byutikling-i-moss/o/5-67-559127

 

 

Bane Nor kutter kostnader og bygger mindre driftsbanegård enn planlagt på Hove

(Journalist Karen Bleken)

Gudbrandsdølen Dagningen 3. januar 2018 kl 0923: (GD+)

https://www.gd.no/nyheter/samferdsel/lillehammer/bane-nor-kutter-kostnader-og-bygger-mindre-driftsbanegard-enn-planlagt-pa-hove/s/5-18-569962

 

 

Samhällsekonomisk analys av spårdragningen Göteborg-Oslo

Sveriges Byggindustrier och Företagarna

Uddevalla kommun januar 2018:

https://www.uddevalla.se/download/18.3e29a65e1612aa8b93c1f25/1518186612724/Rapport%20Sp%C3%A5dragning%20G%C3%B6teborg-Oslo%202020180126.pdf

 

 

Fossilfri anleggsplass

Elisabeth Bakketeig, Vegard Skregelid Johansen, Lars Kristian Steinberg, Birk Ludwig Aigner Schoder, Fakultet for teknologi og realfag, Institutt for ingeniørvitenskap, Universitetet i Agder

Universitetet i Agder 2018:

http://meerc.uia.no/wp-content/uploads/2018/09/BSc-rapport-Bakketeig-Johansen-Steinberg-og-Schoder-ENE2018.pdf

 

 

 

2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 og tidligere  Topp  

2017

 

InterCity-prosjektet - Teknisk Designbasis for InterCity-strekningene

(Jernbaneverket)

Jernbaneverket 31. desember 2017:

https://www.banenor.no/globalassets/documents/inter-city/teknisk-designbasis.pdf

 

 

La oss ta med en porsjon selvtillit inn i 2018

Jon-Ivar Nygård, ordfører i Fredrikstad kommune

Fredriksstad Blad 29. desember 2017 kl 1325:

https://www.f-b.no/debatt/jon-ivar-nygard/fredrikstad-kommune/la-oss-ta-med-en-porsjon-selvtillit-inn-i-2018/o/5-59-979295

 

 

Kvikkleren skaper store problemer for brubyggerne ved Simo-Ørebekk

(Politisk kommentator Øivind Lågbu)

Fredriksstad Blad 28. desember kl 2208: (FB+)

https://www.f-b.no/nyheter/simo-orebekk/tore-veum/kvikkleren-skaper-store-problemer-for-brubyggerne-ved-simo-orebekk/s/5-59-978986

 

 

Rettferdig for godstransporten

Ketil Solvik-Olsen, samferdselsminister, FrP

Moss Avis 28. desember 2017 kl 1755:

https://www.moss-avis.no/debatt/kronikk/fremskrittspartiet/rettferdig-for-godstransporten/o/5-67-556753

 

 

Bane Nor bruker millioner på overnatting på grunn av jernbanebråk

(Journalist Gard Håkon Oterholm)

VG 27. desember 2017 kl 0657:

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/oslo/bane-nor-bruker-millioner-paa-overnatting-paa-grunn-av-jernbanebraak/a/24218323/

 

 

En lokalpatriot for alle steder

Alexander Z. Ibsen, medredaktør for Idéseksjonen i Minerva

Minerva 25. desember 2017 kl 0430:

https://www.minervanett.no/en-lokalpatriot-for-alle-steder/

 

 

Dobbeldekkere kan gi bedre plass på Østfoldbanen i løpet av 2019

(Journalist Solveig Wessel)

Fredriksstad Blad 24. desember 2017 kl 0841: (FB+)

https://www.f-b.no/nyheter/trafikk/ostfoldbanen/dobbeldekkere-kan-gi-bedre-plass-pa-ostfoldbanen-i-lopet-av-2019/s/5-59-977033

 

 

Blir den neste brua over Glomma bygget i Fredrikstad på bekostning av ny Sarpsbru?

(Redaktør Bernt Lyngstad)

Sarpsborg Arbeiderblad 22. desember 2017 kl 1554: (SA+)

https://www.sa.no/leder/meninger/bypakke-nedre-glomma/blir-den-neste-brua-over-glomma-bygget-i-fredrikstad-pa-bekostning-av-ny-sarpsbru/o/5-46-446129

 

 

Skriftlig spørsmål fra Ulf Leirstein (FrP) til samferdselsministeren

(Stortinget)

Stortinget.no 22. desember 2017:

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=70638

 

 

Bøndene ber Bane NOR spare jord: – Usikkerheten er blitt en psykisk belastning

(Politisk kommentator Øivind Lågbu)

Fredriksstad Blad 20. desember 2017 kl 2201: (FB+)

https://www.f-b.no/nyheter/dobbeltspor/bane-nor/bondene-ber-bane-nor-spare-jord-usikkerheten-er-blitt-en-psykisk-belastning/s/5-59-971021

 

 

Millioner på spill for huseier som må vike for den nye jernbanen

(Journalist Torgeir Snilsberg)

Moss Avis 20. desember 2017 kl 1948: (MA+)

https://www.moss-avis.no/nyheter/moss/bane-nor-sf/millioner-pa-spill-for-huseier-som-ma-vike-for-den-nye-jernbanen/s/5-67-552178

 

 

Järnvägsexperten sågar utredningen om snabbtåg

(Journalist Maria Holmin)

SVT Nyheter 20. desember 2017 kl 1223:

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/jarnvagsexperten-sagar-utredningen-om-snabbtag

 

 

Så blir förslaget om snabbtågen

(Journalist Maria Holmin)

SVT Nyheter 20. desember 2017 kl 0949:

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sa-blir-forslaget-om-snabbtagen

 

 

Byggestart for fylkesvei 109 tidligst i 2021

(Journalist Terje Andresen)

Fredriksstad Blad 20. desember 2017 kl 0608: (FB+)

https://www.f-b.no/sarpsborg/fredrikstad/samferdsel/byggestart-for-fylkesvei-109-tidligst-i-2021/s/5-46-444442

 

 

Amtrak train crash: Two victims identified as rail advocates

(Journalist Holly Yan,
journalist Madison Park,
journalist Jon Ostrower,
journalist Steve Almasy)

CNN 20. desember 2017 kl 0101 (local time):

https://edition.cnn.com/2017/12/19/us/amtrak-derailment-washington/index.html

 

 

Byutredningen for Nedre Glomma er klar

(Statens vegvesen)

Statens vegvesen 20. desember 2017:

https://www.vegvesen.no/om+statens+vegvesen/presse/Pressemeldingsarkiv/Region+øst/Østfold/byutredningen-for-nedre-glomma-er-klar

 

 

Nye Oslo S kan få bussterminal på toppen

(Journalist Wasim Riaz)

Aftenposten 19. desember 2017 kl 1538:

https://www.aftenposten.no/osloby/i/8w6dqw/Nye-Oslo-S-kan-fa-bussterminal-pa-toppen

 

 

”Extraordinär infrastruktur behöver extraordinär finansiering”

Johanna Palmér, VD Östsvenska Handelskammaren,
Jonas Ekeroth, VD Jönköpings Handelskammare,
Johan Trouvé, VD Västsvenska Handelskammaren

SVT Nyheter 19. desember 2017 kl 0700:

https://www.svt.se/opinion/extraordinar-infrastruktur-kraver-extraordinar-finansiering

 

 

Sykkel- og gangvei i jernbanesporet

(Journalist Terje Andresen)

Sarpsborg Arbeiderblad 18. desember 2017 kl 1734: (SA+)

https://www.sa.no/samferdsel/yven/dobbeltspor/sykkel-og-gangvei-i-jernbanesporet/s/5-46-444295?&redirectNr=2&access=granted&access=granted&access=granted

 

 

Behov for 750 millioner til grunnerverv langs fylkesvei 109

(Journalist Terje Andresen)

Fredriksstad Blad 18. desember 2017 kl 1347: (FB+)

https://www.f-b.no/samferdsel/sarpsborg/fredrikstad/behov-for-750-millioner-til-grunnerverv-langs-fylkesvei-109/s/5-46-442855

 

 

Behov for 750 millioner til grunnerverv langs fylkesvei 109

(Journalist Terje Andresen)

Sarpsborg Arbeiderblad 18. desember 2017 kl 1347: (SA+)

https://www.sa.no/samferdsel/sarpsborg/fredrikstad/behov-for-750-millioner-til-grunnerverv-langs-fylkesvei-109/s/5-46-442855

 

 

Åpent brev til Erna og Ketil: Toget og den elektriske revolusjon

Sverre Egil Larsen, Fredrikstad

Fredriksstad Blad 18. desember 2017 kl 1235:

https://www.f-b.no/debatt/dobbeltspor/inter-city/apent-brev-til-erna-og-ketil-toget-og-den-elektriske-revolusjon/o/5-59-970793

 

 

– En god høst for Østfold

Tage Pettersen, stortingsrepresentant for Østfold Høyre

Moss Avis 18. desember 2017 kl 1223:

https://www.moss-avis.no/ostfold/tage-pettersen/hoyre/en-god-host-for-ostfold/o/5-67-550945

 

 

Jotne tenker for mye fortetting og profitt

Ulf Tolfsen Designer, produktutvikler og oppfinner, Torsnesveien, Gamle Fredrikstad

Fredriksstad Blad 18. desember 2017 kl 0941:

https://www.f-b.no/debatt/jotne/boligbygging/jotne-tenker-for-mye-fortetting-og-profitt/o/5-59-970487

 

 

Bane NOR: Vil vurdere tunnel gjennom Strømnesåsen én gang til

Adler Enoksen, prosjektsjef Haug-Seut, Bane NOR

Fredriksstad Blad 15. desember 2017 kl 1610:

https://www.f-b.no/debatt/ostfoldbanen/stromnesasen/bane-nor-vil-vurdere-tunnel-gjennom-stromnesasen-n-gang-til/o/5-59-969692

 

 

Nå er jernbaneløsningen gjennom Moss endelig vedtatt

(Journalist Torgeir Snilsberg)

Moss Avis 15. desember 2017 kl 0956:

https://www.moss-avis.no/nyheter/moss/jernbaneutbygging/na-er-jernbanelosningen-gjennom-moss-endelig-vedtatt/s/5-67-549055

 

 

Kan vi stole på Bane NOR?

Geir Bjørnar Smebye

Hamar Arbeiderblad 15. desember 2017 kl 0947:

https://www.h-a.no/debatt/kan-vi-stole-paa-bane-nor

 

 

Byutredning Nedre Glomma - Sarpsborg og Fredrikstad

(Statens vegvesen)

Statens vegvesten Region øst 15. desember 2017:

https://www.sarpsborg.com/globalassets/dokumenter/politikk-og-planer/rapport-byutredning-nedre-glomma.pdf

 

 

Bomplasseringer som splitter Fredrikstad

Øivind Thorbjørnsen

Fredriksstad Blad 14. desember 2017 kl 0913:

https://www.f-b.no/debatt/bomring/veiutbyggging/bomplasseringer-som-splitter-fredrikstad/o/5-59-959126

 

 

Har Ap egentlig visjoner for byutviklingen?

Trond Svandal, Venstre-politiker og bypatriot, Trara, Fredrikstad

Fredriksstad Blad 13. desember 2017 kl 1440:

https://www.f-b.no/debatt/fredrikstad-sentrum/byutvikling/har-ap-egentlig-visjoner-for-byutviklingen/o/5-59-965711

 

 

Om InterCity, Riksvei 19 og Moss

Ove Solheim, sivilingeniør, tidl. seksjonssjef og sjefingeniør i Statens vegvesen

Moss Avis 13. desember 2017 kl 1329:

https://www.moss-avis.no/debatt/riksvei-19/moss/om-intercity-riksvei-19-og-moss/o/5-67-546662

 

 

Nytt veialternativ over Sarpsfossen

(Journalist Johnny Helgesen)

Sarpsborg Arbeiderblad 12. desember 2017 kl 1929: (SA+)

https://www.sa.no/sarpsfossen/vei/nyhet/nytt-veialternativ-over-sarpsfossen/s/5-46-441907

 

 

Kommentar: Gjør deg klar for byggeaktivitet av historiske dimensjoner i Fredrikstad!

Jon Jacobsen, innholdsredaktør

Fredriksstad Blad 12. desember 2017 kl 1552: (FB+)

https://www.f-b.no/debatt/byutvikling/jotne/kommentar-gjor-deg-klar-for-byggeaktivitet-av-historiske-dimensjoner-i-fredrikstad/o/5-59-963905

 

 

Fremtiden ligger i å reise på stål – ikke på asfalt

Knut Jonassen

Fredriksstad Blad 12. desember 2017 kl 1034:

https://www.f-b.no/debatt/bane-nor/dobbeltspor/fremtiden-ligger-i-a-reise-pa-stal-ikke-pa-asfalt/o/5-59-951524

 

 

Møter om dobbeltspor

Hamar kommune

Hamar kommune 8. desember 2017:

https://www.hamar.kommune.no/article43568-7448.html

 

 

Sammen river vi byen

Ståle Solberg, gruppeleder i Sarpsborg KrF og styremedlem i Aksjon Rett Linje

Sarpsborg Arbeiderblad 7. desember 2017 kl 1536:

https://www.sa.no/meninger/leserbrev/stale-solberg/sammen-river-vi-byen/o/5-46-439987

 

 

Ordfører sier nei jernbanetunnel til Mercurbanen

(Journalist Marianne Holøien)

Fredriksstad Blad 7. desember 0729: (FB+)

https://www.f-b.no/nyheter/bane-nor/planutvalget/ordforer-sier-nei-jernbanetunnel-til-mercurbanen/s/5-59-957554

 

 

Hvem vil ha en vorte på nesen?

Sverre Stang, gjesteskribent

Halden Arbeiderblad 6. desember 2017 kl 2140: (HA+)

https://www.ha-halden.no/ytring/byutvikling/sverre-stang/hvem-vil-ha-en-vorte-pa-nesen/o/5-20-445936

 

 

Svar fra gammelordføreren

Gretha Kant, bystyrerepresentant (H) i Moss

Moss Avis 6. desember 2017 kl 1329:

https://www.moss-avis.no/debatt/hoyre/byutvikling/svar-fra-gammelordforeren/o/5-67-541243

 

 

Åpent brev til våre kjære «gammelordfører» Gretha Kant

Jonathan Parker, leder Bedre Byutvikling Moss

Moss Avis 5. desembar 2017 kl 1220:

https://www.moss-avis.no/debatt/byutvikling/bedre-byutvikling-moss/apent-brev-til-vare-kjare-gammelordforer-gretha-kant/o/5-67-540457

 

 

Riksvei 19 i tunnel – for helsens skyld

Morten Dag Nilsen

Moss Avis 5. desember 2017 kl 0654:

https://www.moss-avis.no/debatt/byutvikling/riksvei-19/riksvei-19-i-tunnel-for-helsens-skyld/o/5-67-539920

 

 

Om Halden och om en svårbehandlad diagnos

Ola Berglund, sekretær i Fortidsminneforeningen avd. Østfold

Halden Arbeiderblad 4. desember 2017 kl 1955:

https://www.ha-halden.no/ytring/ola-berglund/byutvikling/om-halden-och-om-en-svarbehandlad-diagnos/o/5-20-444430

 

 

Nei, det er ikke i det blå

Ketil Solvik-Olsen, samferdselsminister (FrP)

Hamar Arbeiderblad 4. desember 2017 kl 1120:

http://www.h-a.no/debatt/nei-det-er-ikke-i-det-blaa

 

 

Formannskapet i Rygge tar ballen

Jonathan Parker, leder Bedre Byutvikling Moss

Moss Avis 4. desember 2017 kl 0755:

https://www.moss-avis.no/debatt/riksvei-19/byutvikling/formannskapet-i-rygge-tar-ballen/o/5-67-536065

 

 

Derfor er stasjon på Bergeløkka vanskelig

Hanne Sophie Solhaug, planleggingssjef Tønsberg-Larvik, Bane NOR

Bane NOR 1. desember 2017:

http://www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/vestfoldbanen/tonsberg-skien/innhold/2017/derfor-er-stasjon-pa-bergelokka-vanskelig/

 

 

Forsker varsler slutten på lange flyreiser

(Journalist Tor Sandberg, Dagsavisen)

Halden Arbeiderblad 30. november 2017 kl 0839:

https://www.ha-halden.no/reise/klima/innenriks/forsker-varsler-slutten-pa-lange-flyreiser/s/5-47-108706

 

 

Bane NOR inviterte til etterlengtet møte, men hadde få nye svar

(Journalist Tiril Vik Nordeide)

Fredriksstad Blad 29. november 2017 kl 2258: (FB+)

https://www.f-b.no/nyheter/folkemote/inter-city/bane-nor-inviterte-til-etterlengtet-mote-men-hadde-fa-nye-svar/s/5-59-950453

 

 

Hvorfor ikke InterCity til Rena?

Geir Bjørnar Smebye

Hamar Arbeiderblad 29. november 2017 kl 1342:

http://www.h-a.no/debatt/hvorfor-ikke-intercity-til-rena

 

 

Jernbanesporene: Nå bør staten gripe inn

Jan Larsen

Hamar Arbeiderblad 29. november 2017 kl 1133:

http://www.h-a.no/debatt/jernbanesporenenaa-bor-staten-gripe-inn

 

 

Sammen om framtidsbyen Sarpsborg - med eller uten en knakende god visjon

(Redaktør Bernt Lyngstad)

Sarpsborg Arbeiderblad 28. november 2017 kl 0955: (SA+)

https://www.sa.no/leder/meninger/politikk/sammen-om-framtidsbyen-sarpsborg-med-eller-uten-en-knakende-god-visjon/o/5-46-433403

 

 

Folkeaksjon foran Stortinget lørdag 2. desember kl 14:00 til 16:00!

Jonathan Parker, leder Bedre Byutvikling Moss

Sarpsborg Arbeiderblad 24. november 2017 kl 1133: (SA+)

https://www.sa.no/meninger/moss/samferdsel/folkeaksjon-foran-stortinget-lordag-2-desember-kl-14-00-til-16-00/o/5-46-429682

 

 

Klare til kamp foran Stortinget

(Journalist Hermund Lybeck Kjernli)

Moss Dagblad 24. november 2017 kl 0952:

http://www.dagsavisen.no/moss/lokalt/klare-til-kamp-foran-stortinget-1.1060964

 

 

– Sløsing med seks milliarder kroner

Jonathan Parker, leder i Bedre Byutvikling Moss

Moss Avis 22. november 2017 kl 1113:

https://www.moss-avis.no/byutvikling/bedre-byutvikling-moss/jernbaneutbygging/slosing-med-seks-milliarder-kroner/o/5-67-532432

 

 

Vil investere fem milliarder i helt ny bydel

(Torgeir Hågøy)

Estate 22. november 2017 kl 0400:

http://www.estatenyheter.no/2017/11/22/investere-fem-milliarder-helt-bydel/

 

 

En visjonær bydel i internasjonal målestokk

Byggfakta

Byggfakta 22. november 2017:

http://www.byggfakta.no/en-visjonaer-bydel-i-internasjonal-malestokk-117808/nyhet.html

 

 

Gjør deg klar for bussen: Her stenges jernbanen rundt Oslo i 2018–2021

(Journalist Sveinung Berg Bentzrød)

Aftenposten 21. november 2017 kl 1558:

https://www.aftenposten.no/norge/i/qnpm1E/Gjor-deg-klar-for-bussen-Her-stenges-jernbanen-rundt-Oslo-i-20182021

 

 

Moss stasjon bør døpes om til Moss/Horten øst

Kristoffer Hagen, geomatikkstudent ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Fredriksstad Blad 21. november 2017 kl 1539:

https://www.f-b.no/debatt/dobbeltspor/bane-nor/moss-stasjon-bor-dopes-om-til-moss-horten-ost/o/5-59-941672

 

 

– Et resultat av dårlig styring

Arild Svenson, Moss Frp

Moss Avis 21. november 2017 kl 0748:

https://www.moss-avis.no/debatt/byutvikling/fremskrittspartiet/et-resultat-av-darlig-styring/o/5-67-531481

 

 

Samferdselsministerens ansvar

Asbjørn Borg, møbelhandler, Moss

Moss Avis 20. november 2017 kl 2026:

https://www.moss-avis.no/debatt/riksvei-19/byutvikling/samferdselsministerens-ansvar/o/5-67-531499

 

 

Byens beste er det viktigste

Ingar Rune Steinsland, daglig leder i LabelCraft AS

Moss Avis 20. november 2017 kl 2023:

https://www.moss-avis.no/debatt/bane-nor-sf/byutvikling/byens-beste-er-det-viktigste/o/5-67-531109

 

 

Om et stort og om et lite problem

Tore H. Wiik, Moss

Moss Avis 20. november 2017 kl 1023:

https://www.moss-avis.no/jernbaneutbygging/byutvikling/moss/om-et-stort-og-om-et-lite-problem/o/5-67-531025

 

 

Bedre Byutvikling Moss angrer krisemeldingen til de som meldte avbud!

Jonathan Parker, leder Bedre Byutvikling Moss

Moss Avis 17. november 2017 kl 1814: (MA+)

https://www.moss-avis.no/debatt/bedre-byutvikling-moss/byutvikling/bedre-byutvikling-moss-angrer-krisemeldingen-til-de-som-meldte-avbud/o/5-67-529414

 

 

SV foreslår persontrafikk med tog fra Sarpsborg til Rakkestad

(Journalist Stina Mikalsen)

Sarpsborg Arbeiderblad 17. november 2017 kl 0624:

https://www.sa.no/jernbane/sarpsborg/samferdsel/sv-foreslar-persontrafikk-med-tog-fra-sarpsborg-til-rakkestad/s/5-46-427948

 

 

Mye følelser, påstander om polsk riksdag, hetsing og rasering av byen i bystyret

(Journalist Johnny Helgesen)

Sarpsborg Arbeiderblad 16. november 2017 kl 2252: (SA+)

https://www.sa.no/bystyret/jernbane/sarpsfossen/mye-folelser-pastander-om-polsk-riksdag-hetsing-og-rasering-av-byen-i-bystyret/s/5-46-427972

 

 

Respekt - også for flertallet

Bernt Lyngstad, redaktør i Sarpsborg Arbeiderblad

Sarpsborg Arbeiderblad 16. november 2017 kl 1814: (SA+)

 

 

Høyre sprekker i jernbanesaken

(Journalist Johnny Helgesen)

Sarpsborg Arbeiderblad 16. november 2017 kl 1413: (SA+)

https://www.sa.no/sarpsfossen/jernbane/bystyret/hoyre-sprekker-i-jernbanesaken/s/5-46-427912

 

 

Wille på ville veier

Håkon Borch, MDG

Moss Avis 16. november 2017 kl 1115:

https://www.moss-avis.no/debatt/mdg/politikk/wille-pa-ville-veier/o/5-67-528505

 

 

Jernbanens kryssing av Sarpsfossen vil skape størst debatt – slik blir vedtakene i kveldens bystyremøtes

(Journalist Johnny Helgesen)

Sarpsborg Arbeiderblad 16. november 2017 kl 1019: (SA+)

https://www.sa.no/sarpsborg-kommune/bystyret/jernbane/jernbanens-kryssing-av-sarpsfossen-vil-skape-storst-debatt-slik-blir-vedtakene-i-kveldens-bystyremote/s/5-46-427048

 

 

Lokalpolitikerne nekter å bidra med koordinering av Rv19 og dobbeltsporet! Alle som vil får en gratisbefaring av Norsk banes alternativtrase.

Jonathan Parker, leder Bedre Byutvikling Mos

Moss Avis 14. november 2017 kl 1531:

https://www.moss-avis.no/debatt/jernbaneutbygging/bane-nor-sf/lokalpolitikerne-nekter-a-bidra-med-koordinering-av-rv19-og-dobbeltsporet-alle-som-vil-far-en-gratisbefaring-av-norsk-banes-alternativtrase/o/5-67-528721

 

 

Åpent brev til viktige aktører for IC bane gjennom Østfold - Økonomisk mulighet for IC bane til Halden innen 2024?

Jonathan Parker, leder Bedre Byutvikling Moss

Sarpsborg Arbeiderblad 14. november 2017 kl 1204:

https://www.sa.no/meninger/jernbane/samferdsel/apent-brev-til-viktige-aktorer-for-ic-bane-gjennom-ostfold-okonomisk-mulighet-for-ic-bane-til-halden-innen-2024/o/5-46-421426

 

 

Nye Sandesund stasjon

Kristoffer Hagen, geomatikkstudent ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Sarpsborg Arbeiderblad 14. november 2017 kl 1202:

https://www.sa.no/meninger/aksjon-rett-linje/jernbane/nye-sandesund-stasjon/o/5-46-426673

 

 

Frykter A- og B-lag av beboere når ny jernbane bygges

(Journalist Mette Eriksen)

Moss Avis 14. november 2017 kl 1015: (MA+)

https://www.moss-avis.no/nyheter/moss/politikk/frykter-a-og-b-lag-av-beboere-nar-ny-jernbane-bygges/s/5-67-528208

 

 

Bane NOR trenger mer tid for å planlegge Grønli stasjon

(Politisk kommentator Øivind Lågbu)

Fredriksstad Blad 13. november 2017 kl 2220: (FB+)

https://www.f-b.no/nyheter/gronli-stasjon/bane-nor/bane-nor-trenger-mer-tid-for-a-planlegge-gronli-stasjon/s/5-59-932033

 

 

Nå trekkes rett linje-alternativet fram igjen - Opposisjonen inviterer til åpen befaring på Tarris

(Journalist Johnny Helgesen)

Sarpsborg Arbeiderblad 13. november 2017 kl 1611: (SA+)

https://www.sa.no/bystyret/sarpsfossen/jernbane/na-trekkes-rett-linje-alternativet-fram-igjen-opposisjonen-inviterer-til-apen-befaring-pa-tarris/s/5-46-426808

 

 

Svar til Gretha Kant

Atle Rakvåg

Moss Avis 13. november 2017 kl 1503:

https://www.moss-avis.no/debatt/bedre-byutvikling-moss/leserbrev/svar-til-gretha-kant/o/5-67-526885

 

 

Wi-le-dende?

Jonathan Parker, leder Bedre Byutvikling Moss

Moss Avis 13. november 2017 kl 1458:

https://www.moss-avis.no/debatt/bedre-byutvikling-moss/moss/wi-le-dende/o/5-67-527560

 

 

Fornuft på skinner

Walter M Carlsen

Hamar Arbeiderblad 13. november 2017 kl 1405:

http://www.h-a.no/debatt/fornuft-paa-skinner

 

 

– I en fase nå hvor det er interessant å se på andres utspill

(Journalist Helge Warberg-Knoll)

Moss Avis 12. november 2017 kl 2017: (MA+)

https://www.moss-avis.no/nyheter/moss-kommune/riksvei-19/i-en-fase-na-hvor-det-er-interessant-a-se-pa-andres-utspill/s/5-67-526843

 

 

– Statens Vegvesen må prioritere RV19 gjennom Moss

Tage Pettersen, Høyre

Moss Avis 11. november 2017 kl 0700:

https://www.moss-avis.no/rv-19/byutvikling/tage-pettersen/statens-vegvesen-ma-prioritere-rv19-gjennom-moss/o/5-67-526606

 

 

En hån mot demokratiet

Jørn Roald Wille, Aksjon Nei til fjordkrysning via Jeløy,
Gisle Haakonsen, Aksjon Nei til fjordkrysning via Jeløy,
Jørgen Steen, Aksjon Nei til kryssing av fjorden fra Karljohansvern til Jeløya,
Monica Skeide Glad, Nei til motorvei gjennom Mosseskogen

Moss Avis 10. november 2017 kl 2016:

https://www.moss-avis.no/debatt/moss/oslofjordforbindelsen/en-han-mot-demokratiet/o/5-67-526870

 

 

Løsningen finnes jo

Knut Chr. Hallan

Moss Avis 10. november 2017 kl 1411:

https://www.moss-avis.no/debatt/byutvikling/bedre-byutvikling-moss/losningen-finnes-jo/o/5-67-526738

 

 

Fare for at kua dør, mens gresset gror?

Jonathan Parker, leder Bedre Byutvikling Moss

Moss Avis 10. november 2017 kl 1215:

https://www.moss-avis.no/debatt/byutvikling/riksvei-19/fare-for-at-kua-dor-mens-gresset-gror/o/5-67-526504

 

 

Planlegger milliard-sløsing på vei og jernbane i Moss

(Journalist Gunnar Stavrum)

Nettavisen 9. november 2017 kl 1527:

https://www.nettavisen.no/mener/planlegger-milliardslsing-pa-vei-og-tog-i-moss/3423388366.html

 

 

Åpent brev til byens næringsliv om pågående samferdselsfiasko i Moss

Jonathan Parker, leder Bedre Byutvikling Moss

Moss Avis 9. november 2017 kl 1246:

https://www.moss-avis.no/debatt/byutvikling/bedre-byutvikling-moss/apent-brev-til-byens-naringsliv-om-pagaende-samferdselsfiasko-i-moss/o/5-67-525874

 

 

Ny tunnel under Skarmyra kan være løsningen for riksvei 19

(Journalist Helge Warberg-Knoll)

Moss Avis 9. november 2017 kl 0432: (MA+)

https://www.moss-avis.no/nyheter/moss-kommune/riksvei-19/ny-tunnel-under-skarmyra-kan-vare-losningen-for-riksvei-19/s/5-67-525409

 

 

Mer om et bystyre som ikke styrer

Gretha Kant, Moss Høyre

Moss Avis 8. november 2017 kl 1452:

https://www.moss-avis.no/debatt/moss/bystyret/mer-om-et-bystyre-som-ikke-styrer/o/5-67-524833

 

 

Et nasjonalt svik å sløse med milliardene

John Bilek, Moss

Moss Avis 8. november 2017 kl 1449:

https://www.moss-avis.no/debatt/byutvikling/moss/et-nasjonalt-svik-a-slose-med-milliardene/o/5-67-524842

 

 

Sorry Norge!

Finn-Erik Blakstad, Gruppeleder i Moss og Rygge Venstre

Moss Avis 8. november 2017 kl 1400:

https://www.moss-avis.no/debatt/byutvikling/bastofergene/sorry-norge/o/5-67-524707

 

 

Ole Gjølbergs synsing om kulturlandskap i Rygge er, som mye annet i innlegget, helt ubegrunnet

Jonathan Parker, leder Bedre Byutvikling Moss

Moss Avis 7. november 2017 kl 1243:

https://www.moss-avis.no/debatt/byutvikling/jernbaneutbygging/ole-gjolbergs-synsing-om-kulturlandskap-i-rygge-er-som-mye-annet-i-innlegget-helt-ubegrunnet/o/5-67-524422

 

 

Jernbanen gjennom Moss og Rygge

Ole Gjølberg, Rygge

Moss Avis 6. november 2017 kl 1600:

https://www.moss-avis.no/jernbaneutbygging/debatt/moss/jernbanen-gjennom-moss-og-rygge/o/5-67-523879

 

 

Sakens alvor gjør at det må kreves en ny behandling av planen om dobbeltspor og Rv19

Jonathan Parker, leder Bedre Byutvikling Moss

Moss Avis 6. november 2017 kl 1522:

https://www.moss-avis.no/debatt/byutvikling/riksvei-19/sakens-alvor-gjor-at-det-ma-kreves-en-ny-behandling-av-planen-om-dobbeltspor-og-rv19/o/5-67-524038

 

 

Fjern ondet ved roten

Tor A. Sandli, Rygge

Moss Avis 6. november 2017 kl 1104:

https://www.moss-avis.no/rv-19/moss/statens-vegvesen/fjern-ondet-ved-roten/o/5-67-523888

 

 

Kan det tenkes at Bane Nor ikke har forstått alvoret?

Jørg Westermann, Norsk Bane

Moss Avis 6. november 2017 kl 0637:

 

 

Bane NOR reagerer sterkt på Harald Rønnebergs beskyldninger: – Vi har ingen skjult politisk agenda

(Journalist Johnny Helgesen)

Sarpsborg Arbeiderblad 3. november 2017 kl 2251: (SA+)

https://www.sa.no/jernbane/bane-nor/formannskapet/bane-nor-reagerer-sterkt-pa-harald-ronnebergs-beskyldninger-vi-har-ingen-skjult-politisk-agenda/s/5-46-422974

 

 

Forsvant i løsmasser

(Leder)

Moss Avis 3. november 2017 kl 1519:

https://www.moss-avis.no/leder/rv-19/byutvikling/forsvant-i-losmasser/o/5-67-522260

 

 

Åpent brev til viktige jernbane-aktører

Jarle Rasmussen, prosjektsjef for Bane NOR Sandbukta-Moss-Såstad

Moss Avis 3. november 2017 kl 1142:

https://www.moss-avis.no/moss/debatt/kronikk/apent-brev-til-viktige-jernbane-aktorer/o/5-67-521974

 

 

Harde ord og dårlig skjult mistillit mot Bane NOR

(Journalist Johnny Helgesen)

Sarpsborg Arbeiderblad 3. november 2017 kl 0553: (SA+)

https://www.sa.no/formannskapet/bane-nor/dobbeltspor/harde-ord-og-darlig-skjult-mistillit-mot-bane-nor/s/5-46-422071

 

 

Trenger ikke vente i 10 år

Jonathan Parker, leder Bedre Byutvikling Moss

Moss Avis 2. november 2017 kl 1004:

https://www.moss-avis.no/debatt/leserbrev/jernbaneutbygging/trenger-ikke-vente-i-10-ar/o/5-67-521206

 

 

Et bystyre som ikke styrer

Haakon Borch, MDG Moss

Moss Avis 2. november 2017 kl 0940:

https://www.moss-avis.no/moss/byutvikling/politikk/et-bystyre-som-ikke-styrer/o/5-67-520939

 

 

Ny rapport om rasfare ved jernbaneutbyggingen: Arild Svenson (Frp) frykter ras i Moss

(Journalist Helge Warberg-Knoll)

Moss Avis 1. november 2017 kl 2249: (MA+)

https://www.moss-avis.no/moss-kommune/nyheter/jernbaneutbygging/ny-rapport-om-rasfare-ved-jernbaneutbyggingen-arild-svenson-frp-frykter-ras-i-moss/s/5-67-520531

 

 

Åpent brev til viktige aktører for IC bane gjennom Østfold

Jonathan Parker, leder Bedre Byutvikling Moss

Moss Avis 31. oktober 2017 kl 1315:

https://www.moss-avis.no/debatt/rv-19/byutvikling/apent-brev-til-viktige-aktorer-for-ic-bane-gjennom-ostfold/o/5-67-520009

 

 

Alt stopper opp, Jernbaneutbygging i Østfold, og strekningen Sarpsborg - Halden

Per Kristian Dahl, uavhengig representant i Halden bystyre

Halden Arbeiderblad 31. oktober 2017 kl 0859:

https://www.ha-halden.no/leserbrev/per-kristian-dahl/jernbaneverket/alt-stopper-opp-jernbaneutbygging-i-ostfold-og-strekningen-sarpsborg-halden/o/5-20-429565

 

 

Slik kan nye Sarpsbrua bli!

(Journalist Morten Øby)

Sarpsborg Arbeiderblad 28. oktober 2017 kl 1228:

https://www.sa.no/nyhet/sarpsborg/sarpsbrua/slik-kan-nye-sarpsbrua-bli/s/5-46-419404

 

 

Om Moss bystyres relevanse

Gretha Kant, bystyremedlem Moss Høyre

Moss Avis 27. oktober 2017 kl 1223:

https://www.moss-avis.no/debatt/bystyret/moss/om-moss-bystyres-relevanse/o/5-67-517622#/responses/31416748

 

 

Skanska bygger Drammen Stasjon Hotell for Bane Nor Eiendom

Byggeindustrien

Bygg.no 26. oktober 2017 kl0912:

http://www.bygg.no/article/1331529

 

 

Nok en bra oppsummering.

Knut Chr. Hallan

Moss Avis 25. oktober 2017 kl 1608:

https://www.moss-avis.no/debatt/byutvikling/rv-19/nok-en-bra-oppsummering/o/5-67-516592

 

 

Spurte og fikk svart om jernbaneutbygging i Moss

(Journalist Mette Eriksen)

Moss Avis 25. oktober 2017 kl 1420: (MA+)

https://www.moss-avis.no/nyheter/moss/jernbaneutbygging/spurte-og-fikk-svart-om-jernbaneutbygging-i-moss/s/5-67-516208#/responses/31450344

 

 

Bystyret i Moss, - ikke lenger et relevant forum?

Håkon Borch, MDG

Moss Avis 25. oktober 2017 kl 1125:

https://www.moss-avis.no/moss/debatt/mdg/bystyret-i-moss-ikke-lenger-et-relevant-forum/o/5-67-516205

 

 

Hva med en god løsning?

Jonathan Parker, leder Bedre Byutvikling Moss

Moss Avis 24. oktober 2017 kl 2105:

https://www.moss-avis.no/bedre-byutvikling-moss/byutvikling/moss/hva-med-en-god-losning/o/5-67-515755

 

 

Togløsningen i Moss har betydning for miljøet i Østfold

Trine Strømme, leder i Naturvernforbundet i Østfold

Sarpsborg Arbeiderblad 24. oktober 2017 kl 1328:

https://www.sa.no/meninger/jernbane/bane-nor/toglosningen-i-moss-har-betydning-for-miljoet-i-ostfold/o/5-46-416449

 

 

Toetasjes tog kan løse pendlerkrisa på Østfoldbanen

(Journalist Morten Ulekleiv)

Halden Arbeiderblad 24. oktober 2017 kl 0919:

https://www.ha-halden.no/ostfoldbanen/tog/jernbane/toetasjes-tog-kan-lose-pendlerkrisa-pa-ostfoldbanen/s/5-20-426499

 

 

Rekordmange mossepolitikere var inhabile

(Journalist Mette Eriksen)

Moss Avis 24. oktober 2017 kl 0741: (MA+)

https://www.moss-avis.no/nyheter/moss/bystyret/rekordmange-mossepolitikere-var-inhabile/s/5-67-515095

 

 

Brev til Samferdselsdepartementet

Ove Solheim, tidl. sjefingeniør og seksjonssjef i Statens vegvesen

Moss Avis 24. oktober 2017 kl 0603:

https://www.moss-avis.no/debatt/leserbrev/rv-19/brev-til-samferdselsdepartementet/o/5-67-514972

 

 

Byutvikling, politikk og tillitsskrise

Hans Jørgen Bjørnstad

Moss Avis 23. oktober 2017 kl 1159:

https://www.moss-avis.no/byutvikling/moss/debatt/byutvikling-politikk-og-tillitsskrise/o/5-67-514495

 

 

Deler av sentrum kan slippe unna jernbaneplaner: – Viktig for Halden

(Journalist Øivind Kvitnes)

Halden Arbeiderblad 19. oktober 2017 kl 1955: (HA+)

https://www.ha-halden.no/nyheter/intercity/thor-edquist/deler-av-sentrum-kan-slippe-unna-jernbaneplaner-viktig-for-halden/s/5-20-424843

 

 

Alternativet til en stasjon i fjell under Bjerget

Jonathan Parker, leder Bedre Byutvikling Moss

Moss Avis 21. oktober 2017 kl 2118:

https://www.moss-avis.no/debatt/byutvikling/moss/alternativet-til-en-stasjon-i-fjell-under-bjerget/o/5-67-514111

 

 

Alternativ byutvikling med en stasjon på Myra

Jonathan Parker, leder Bedre Byutvikling Moss

Moss Avis 21. oktober 2017 kl 2051:

https://www.moss-avis.no/debatt/byutvikling/moss/alternativ-byutvikling-med-en-stasjon-pa-myra/o/5-67-514096

 

 

Alternativet til en stasjon ved Moss havn

Jonathan Parker, leder Bedre Byutvikling Moss

Moss Avis 21. oktober 2017 kl 2050:

https://www.moss-avis.no/debatt/byutvikling/moss/alternativet-til-en-stasjon-ved-moss-havn/o/5-67-514084

 

 

Togløsningen i Moss har betydning for miljøet i Østfold

Trine Strømme, leder i Naturvernforbundet i Østfold

Moss Avis 21. oktober 2017 kl 1901:

 

 

Ny Oslo-tunnel truer utbygging til Halden

(Politisk kommentator Øivind Lågbu)

Halden Arbeiderblad 19. oktober 2017 kl 1240:

https://www.ha-halden.no/intercity/ytre-triangel/nyheter/ny-oslo-tunnel-truer-utbygging-til-halden/s/5-20-323086

 

 

Forslag til Rv 19-løsning gjennom Moss

Nils Ellefsen,
Jan Jansen,
Ole Rømer Sandberg,
Harald Stenerud

Moss Avis 19. oktober 2017 kl 0835:

https://www.moss-avis.no/debatt/kronikk/rv-19/forslag-til-rv-19-losning-gjennom-moss/o/5-67-511993

 

 

Byen som kulturminne – vår største ressurs

Trond Svandal, Venstre

Fredriksstad Blad 18. oktober 2017 kl 1051:

https://www.f-b.no/debatt/fredrikstad-sentrum/kulturminner/byen-som-kulturminne-var-storste-ressurs/o/5-59-897524

 

 

ColliCare-toget i mål

(Journalist Øivind Ludt)

Moderne Transport 16. oktober 2017 kl 1937:

http://www.mtlogistikk.no/artikler/collicare-toget-i-mal/409588

 

 

Riksvei 19 og trafikken i Moss

Tore Skjelstadaune, kasserer i Ny Kurs

Moss Avis 16. oktober 2017 kl 1428:

https://www.moss-avis.no/rv-19/ny-kurs/moss/riksvei-19-og-trafikken-i-moss/o/5-67-510922

 

 

Lyst for fullføring av intercityprosjektet

Bernt Lyngstad, redaktør Sarpsborg Arbeiderblad

Sarpsborg Arbeiderblad 13. oktober 2017 kl 1943:

https://www.sa.no/leder/meninger/samferdsel/lyst-for-fullforing-av-intercityprosjektet/o/5-46-412469

 

 

– Nytt flertall betyr ingen ting

(Journalist Per Espen Vinje)

Moss Avis 13. oktober 2017 kl 1447:

https://www.moss-avis.no/moss/debatt/politikk/nytt-flertall-betyr-ingen-ting/o/5-67-508184

 

 

Om tidsbruk og jordbruk i Råde

Glenn Håkon Melby, kommunestyrerepresentant Råde Høyre

Fredriksstad Blad 13. oktober 2017 kl 1232:

https://www.f-b.no/debatt/rade/jordbruk/om-tidsbruk-og-jordbruk-i-rade/o/5-59-902281

 

 

Norsk Bane mener det er milliarder å spare på langtunnelen i Moss

(Journalist Helge Warberg-Knoll)

Moss Avis 12. oktober 2017 kl 2139: (MA+)

https://www.moss-avis.no/moss-kommune/nyheter/jernbaneutbygging/norsk-bane-mener-det-er-milliarder-a-spare-pa-langtunnelen-i-moss/s/5-67-507700

 

 

Regjeringen lover: Fredrikstads nye jernbanestasjon skal stå klar senest 2026

(Politisk kommentator Øivind Lågbu)

Fredriksstad Blad 12. oktober 2017 kl 1932: (FB+)

 

 

Vegvesenet hoppet av i svingen: - Glad for at kommunen forsøkte, sier Arild Svenson

(Journalist Helge Warberg-Knoll)

Moss Avis 12. oktober 2017 kl 1814: (MA+)

https://www.moss-avis.no/nyheter/politikk/byutvikling/vegvesenet-hoppet-av-i-svingen-glad-for-at-kommunen-forsokte-sier-arild-svenson/s/5-67-507661

 

 

Ambisjoner om dobbeltspor til Halden i 2034

(Journalist André Lia,
journalist Terje Andresen)

Halden Arbeiderblad 12. oktober 2017 kl 1124:

https://www.ha-halden.no/nyheter/samferdsel/tog/ambisjoner-om-dobbeltspor-til-halden-i-2034/s/5-20-421075

 

 

Ambisjoner om dobbeltspor til Sarpsborg i 2026

(Journalist Terje Andresen)

Sarpsborg Arbeiderblad 12. oktober 2017 kl 1038: (SA+)

https://www.sa.no/nyheter/statsbudsjett/sarpsborg/ambisjoner-om-dobbeltspor-til-sarpsborg-i-2026/s/5-46-411859

 

 

Jernbaneutredning Sandbukta-Moss-Såstad

Norsk Bane

Bedre Byutvikling Moss 12. oktober 2017:

Norsk Bane - Jernbaneutredning Sandbukta-Moss-Såstad.pdf

 

 

Utredning alternativ jernbanetrasé Sandbukta–Moss–Saastad

Norsk Bane

Norsk Bane 12. oktober 2017:

http://www.norskbane.no/default.aspx?menu=4&id=282

 

 

«Enklere, billigere og mindre konfliktfylt» jernbanetunnel på direkten

(Journalist Torgeir Snilsberg)

Moss Avis 11. oktober 2017 kl 1303: (MA+)

https://www.moss-avis.no/nyheter/moss/jernbaneutbygging/enklere-billigere-og-mindre-konfliktfylt-jernbanetunnel-pa-direkten/s/5-67-506785

 

 

- Hvordan vil de som bor nær utbyggingen av jernbanen bli ivaretatt?

(Journalist Mette Eriksen)

Moss Avis 8. oktober 2017 kl 1750: (MA+)

 

 

Om tidsbruk og jordbruk i Råde

Glenn Håkon Melby, kommunestyrerepresentant Råde Høyre

Fredriksstad Blad 5. oktober 2017 kl 1439:

https://www.f-b.no/debatt/dobbeltspor/bane-nor/om-tidsbruk-og-jordbruk-i-rade/o/5-59-896567

 

 

Svarer Gretha Kant vedrørende RV19

Per Morten Lund, regionvegsjef Statens vegvesen Region øst

Moss Avis 5. oktober 2017 kl 1406:

https://www.moss-avis.no/rv-19/statens-vegvesen/moss/svarer-gretha-kant-vedrorende-rv19/o/5-67-503813

 

 

Hamar må ha sentral jernbanestasjon

Steinar Sydhagen

Hamar Arbeiderblad 5. oktober 2017 kl 1207:

http://www.h-a.no/debatt/hamar-maa-ha-sentral-jernbanestasjon

 

 

En inngjerdet, åpen grøft forbi Koigen

Joakim Solhaug,
Geir Bjørnar Smebye

Hamar Arbeiderblad 5. oktober 2017 kl 1207:

http://www.h-a.no/debatt/en-inngjerdet-aapen-groft-forbi-koigen

 

 

Ferjetrafikken fortsetter i uendelig mange år

(Journalist Torgeir Snilsberg)

Moss Avis 4. oktober 2017 kl 1948: (MA+)

https://www.moss-avis.no/nyheter/moss/ferjetrafikk/ferjetrafikken-fortsetter-i-uendelig-mange-ar/s/5-67-502987

 

 

Hadde vel egentlig sett at Hamar ikke eksisterte

Sven E. Godager

Hamar Arbeiderblad 4. oktober 2017 kl 1527:

 

 

Glenn Melby i Råde Høyre lytter heller til BaneNor enn til dem som vil verne jorda

Katrine Langgård, kommunestyrerepresentant for Senterpartiet

Fredriksstad Blad 4. oktober 2017 kl 1045:

https://www.f-b.no/debatt/dobbeltspor/bane-nor/glenn-melby-i-rade-hoyre-lytter-heller-til-banenor-enn-til-dem-som-vil-verne-jorda/o/5-59-895382

 

 

Statsråden lover en god løsning for riksvei 19 i Moss

(Journalist Torgeir Snilsberg)

Moss Avis 3. oktober 2017 kl 1603: (MA+)

https://www.moss-avis.no/nyheter/moss/riksvei-19/statsraden-lover-en-god-losning-for-riksvei-19-i-moss/s/5-67-503045

 

 

Politisk brannfakkel fra Ny Kurs - Jernbanestriden har skapt dype sår - vil ta grep

(Journalist Helge Warberg-Knoll)

Moss Avis 2. oktober 2017 kl 0430: (MA+)

https://www.moss-avis.no/nyheter/bane-nor-sf/ny-kurs/politisk-brannfakkel-fra-ny-kurs-jernbanestriden-har-skapt-dype-sar-vil-ta-grep/s/5-67-501229

 

 

«Vi vet at en langtunnel gjør det lettere for havna å overleve»

Jonathan Parker

Moss Avis 1. oktober 2017 kl 1829:

https://www.moss-avis.no/debatt/jernbaneutbygging/byutvikling/vi-vet-at-en-langtunnel-gjor-det-lettere-for-havna-a-overleve/o/5-67-501808

 

 

– Flere slutter i veivesenet etter riksvei 19-håndtering

(Journalist Torgeir Snilsberg)

Moss Avis 28. september 2017 kl 1852: (MA+)

https://www.moss-avis.no/nyheter/statens-vegvesen/riksvei-19/flere-slutter-i-veivesenet-etter-riksvei-19-handtering/s/5-67-499777

 

 

– Vi måtte spørre, betyr dette at jernbanen skal gå gjennom huset vårt? Det sjokkerende svaret var JA

(Journalist Live Drønen)

Vårt Oslo 28. september 2017:

https://www.vartoslo.no/bane-nor-holdt-nabomote-i-valerenga-om-ny-utbygging-kan-bety-riving-og-stor-nedgang-i-boligverdi-for-flere/

 

 

Norsk Bane forkaster Bjerget, satser på Myra

(Journalist Torgeir Snilsberg)

Moss Avis 27. september 2017 kl 1858: (MA+)

https://www.moss-avis.no/nyheter/moss/jernbaneutbygging/norsk-bane-forkaster-bjerget-satser-pa-myra/s/5-67-498580

 

 

Råde-politikerne brukte 15 min. på en av de største sakene siden krigen. Det virket meget nedlatende

Harald Weel, leder Ørmen og Onsøyfjæringens vel,
Ingeborg Weel Johannessen, sekretær Ørmen og Onsøyfjæringens vel

Fredriksstad Blad 27. september 2017 kl 1417:

https://www.f-b.no/debatt/bane-nor/intercity/rade-politikerne-brukte-15-min-pa-en-av-de-storste-sakene-siden-krigen-det-virket-meget-nedlatende/o/5-59-889271

 

 

Milliardsmell gir usikkerhet for Riksvei 19 i tunnel gjennom Moss

(Journalist Torgeir Snilsberg)

Moss Avis 26. september 2017 kl 1636: (MA+)

https://www.moss-avis.no/nyheter/moss/riksvei-19/milliardsmell-gir-usikkerhet-for-riksvei-19-i-tunnel-gjennom-moss/s/5-67-498832

 

 

Byantikvaren sensurert av kommuneledelsen – Fikk beskjed om å trekke kritiske kronikker

(Journalist Joachim Constantin Høyer)

Fredriksstad Blad 25. september 2017 kl 1946: (FB+)

https://www.f-b.no/nyheter/byantikvaren/byantikvaren-sensurert-av-kommuneledelsen-fikk-beskjed-om-a-trekke-kritiske-kronikker/s/5-59-886404

 

 

Bare to alternativer igjen for ny jernbane over Sarpsfossen: – 200 meter skiller himmel og helvete, mener Høyres Harald Rønneberg

(Journalist Johnny Helgesen)

Sarpsborg Arbeiderblad 25. september 2017 kl 1658: (SA+)

https://www.sa.no/jernbane/bane-nor/sarpsfossen/bare-to-alternativer-igjen-for-ny-jernbane-over-sarpsfossen-200-meter-skiller-himmel-og-helvete-mener-hoyres-harald-ronneberg/s/5-46-403902

 

 

Arkeologen forteller om funnene ved Dilling stasjon

(Journalist Geir Hansen)

Moss Avis 25. september 2017 kl 1026:

https://www.moss-avis.no/kultur/rygge/jernbane/arkeologen-forteller-om-funnene-ved-dilling-stasjon/s/5-67-498147

 

 

Vil vurdere provisorisk vendespor nord for Moss

(Journalist Bjørn Sandness)

Moss Avis 24. september 2017 kl 1724: (MA+)

https://www.moss-avis.no/nyheter/moss/jernbane/vil-vurdere-provisorisk-vendespor-nord-for-moss/s/5-67-497898

 

 

Den vanskelige jobben

(Journalist Johnny Helgesen)

Sarpsborg Arbeiderblad 24. september 2017: (SA+)

https://www.sa.no/jernbane/bane-nor/dobbeltspor/den-vanskelige-jobben/f/5-46-402319

 

 

Bane NOR gjør som kommunen vil – det fører til forsinkelser

(Journalist Johnny Helgesen)

Sarpsborg Arbeiderblad 22. september 2017 kl 1928: (SA+)

https://www.sa.no/jernbane/bane-nor/ostfoldbanen/bane-nor-gjor-som-kommunen-vil-det-forer-til-forsinkelser/s/5-46-402019

 

 

Regjeringen vender tommelen ned for Hamars jernbanevedtak

(Journalist Sveinung Berg Bentzrød)

Aftenposten 22. september 2017 kl 0912:

https://www.aftenposten.no/norge/i/g8rWB/Regjeringen-vender-tommelen-ned-for-Hamars-jernbanevedtak

 

 

Hvilken fremtid har Moss?

Arild Johnsen, Moss

Moss Avis 22. september 2017 kl 0816:

https://www.moss-avis.no/debatt/moss/byutvikling/hvilken-fremtid-har-moss/o/5-67-496054

 

 

Møtte de mest berørte i Smithestrømsveien

(Anne Mette Storvik)

Bane Nor 22. september 2017:

http://www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/vestfoldbanen/drammen-kobbervikdalen/innhold/2017/motte-de-mest-berorte/

 

 

– Se på disse forslagene til tiltak for å bedre trafikkavviklingen i Moss

Kjell Kåsin, Moss

Moss Avis 21. september 2017 kl 0935:

https://www.moss-avis.no/byutvikling/trafikk/moss/se-pa-disse-forslagene-til-tiltak-for-a-bedre-trafikkavviklingen-i-moss/o/5-67-495326

 

 

Skal bygge billigere

(Jernbanemagasinet)

Jernbanemagasinet 21. september 2017:

http://jernbanemagasinet.no/artiklar/skal-bygge-billigere/

 

 

Fylkesmannen avviste alle lovlighetsklagene i jernbanesaken

(Journalist Johnny Helgesen)

Sarpsborg Arbeiderblad 19. september 2017 kl 0550:

https://www.sa.no/fylkesmannen-i-ostfold/jernbane/dobbeltspor/fylkesmannen-avviste-alle-lovlighetsklagene-i-jernbanesaken/s/5-46-400216

 

 

Motorveien over Grünerløkka

(Journalist Johanne Bergkvist)

Dagsavisen Oslo 18. september 2017:

http://www.dagsavisen.no/oslo/motorveien-over-grunerlokka-1.1027722

 

 

Hva med forvaltningsansvaret?

Espen Vinje, journalist i Moss Avis

Moss Avis 18. september 2017 kl 1300:

https://www.moss-avis.no/byutvikling/moss/kronikk/hva-med-forvaltningsansvaret/o/5-67-493802

 

 

Debatt på gamle spor

Rolv A Amdal

Hamar Arbeiderblad 18. september 2017 kl 1213:

http://www.h-a.no/debatt/debatt-paa-gamle-spor

 

 

Folkeaksjonen svarer og forklarer

Geir Bjørnar Smebye, Folkeaksjonen for jernbanefri strandsone i Hamar

Hamar Arbeiderblad 14. september 2017 kl 1930:

http://www.h-a.no/debatt/folkeaksjonen-svarer-og-forklarer

 

 

Hvorfor planlegger vi stasjoner i sentrum av byene?

(Simen Slette Sunde)

Bane Nor 13. september 2017:

http://www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/intercity/innhold/2017/hvorfor-planlegger-vi-stasjoner-i-sentrum-av-byene/

 

 

Nye veier og nye tanker etter valget

Thor Chr. Hansteen, gruppesekretær Moss Høyre

Moss Avis 12. september 2017 kl 1113:

https://www.moss-avis.no/valg2017/hoyre/moss/nye-veier-og-nye-tanker-etter-valget/o/5-67-490282

 

 

Råde Høyre: Vi kan ikke lytte bare til dem som får jernbanen over tunet

Glenn Melby, H, kommunestyrerepresentant i Råde

Fredriksstad Blad 12. september 2017 kl 0954:

 

 

Slik splitter jernbaneutbyggingen byene

(Journalist Stella Bugge
journalist Mona Langset)

VG 9. september 2017 kl 1307:

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/jernbanen/slik-splitter-jernbaneutbyggingen-byene/a/24130464/

 

 

Jernbanemuseet i sentrum

Kjell H. Bjørklund

Hamar Arbeiderblad 7. september 2017 kl 2219:

http://www.h-a.no/debatt/jernbanemuseet-i-sentrum

 

 

Opptrer illojalt mot Regjeringen

Joakim Solhaug, leder i Nåelleraldri
Geir Bjørnar Smebye, leddr i Folkeaksjonen for jernbanefri strandsone i Hamar

Hamar Arbeiderblad 7. september 2017 kl 1701:

http://www.h-a.no/debatt/opptrer-illojalt-mot-regjeringen

 

 

Ap-Per Martin liker ikke Bane Nors grønne streker: – Dette bidrar til å skape frykt

(Journalist Jon Cato Landsverk)

Tønsbergs Blad 7. september 2017 kl 1549: (TB+)

https://www.tb.no/nyheter/tonsberg/samferdsel/ap-per-martin-liker-ikke-bane-nors-gronne-streker-dette-bidrar-til-a-skape-frykt/s/5-76-626942

 

 

Folkeavstemning om jernbanen

Ståle Solberg, styremedlem i Aksjon Rett Linje og gruppeleder i Sarpsborg KrF

Aksjon Rett Linje 7. september 2017 kl 1540:

Folkeavstemning_om_jernbanen_v2.pdf

 

 

Vil ha folkeavstemning om trasévalget mellom Råde og Halden

Ståle Solberg, gruppeleder Sarpsborg KrF, styremedlem Aksjon Rett Linje

Sarpsborg Arbeiderblad 7. september 2017 kl 1220:

https://www.sa.no/meninger/bane-nor/dobbeltspor/vil-ha-folkeavstemning-om-tras-valget-mellom-rade-og-halden/o/5-46-394645

 

 

Vil foreslå korridor over Jarlsbergjordene

(Simen Slette Sunde)

Bane Nor 7. september 2017:

http://www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/vestfoldbanen/tonsberg-skien/innhold/2017/vil-foresla-en-korridor-over-jarlsbergjordene/

 

 

Hvordan de lokale partiene stiller seg til jernbaneutviklingen i Halden, bør bli offentlig kjent

Per Kristian Dahl, uavhengig kommunestyrerepresentant i Halden

Halden Arbeiderblad 6. september 2017 kl 1955:

https://www.ha-halden.no/ytring/bane-nor/per-kristian-dahl/hvordan-de-lokale-partiene-stiller-seg-til-jernbaneutviklingen-i-halden-bor-bli-offentlig-kjent/o/5-20-404941

 

 

Knallhard kamp om plassen mellom Ap-Siv og Frp-Erlend

(Journalist Tonje Holter)

Fredriksstad Blad 6. september 2017 kl 1753:

https://www.f-b.no/nyheter/valg-2017/politikk/knallhard-kamp-om-plassen-mellom-ap-siv-og-frp-erlend/s/5-59-860564

 

 

Bedre togtilbud på Østfoldbanen

Ketil Solvik-Olsen, samferdselsminister, FrP

Fredriksstad Blad 6. september 2017 kl 1143:

https://www.f-b.no/debatt/intercity/dobbeltspor/bedre-togtilbud-pa-ostfoldbanen/o/5-59-860549

 

 

Klimavennlig transport i Østfold

Håkon Borch, 1. stortingskandidat for Østfold MDG,
Helene Winther, 2. stortingskandidat for Østfold MDG

Sarpsborg Arbeiderblad 6. september 2017 kl 0939:

https://www.sa.no/meninger/valg-2017/miljopartiet-de-gronne/klimavennlig-transport-i-ostfold/o/5-46-392239

 

 

Noen fakta om jernbane på Hamar

Lars Eide, planleggingssjef for Dovrebanen, Bane Nor

Bane Nor 6. september 2017:

http://www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/dovrebanen/sorli-brumunddal/innhold/2017/noen-fakta-om-jernbane-pa-hamar/

 

 

Solvik-Olsen snur - vil finne togløsning

(Journalist Åsmund Austenå Løvdal)

Moss Avis 5. september 2017 kl 1846: (MA+)

https://www.moss-avis.no/nyheter/bane-nor-sf/jernbaneutbygging/solvik-olsen-snur-vil-finne-toglosning/s/5-67-486625

 

 

Kraftinnspill i jernbanedebatten

(Journalist Erik Langseter)

Sarpsborg Arbeiderblad 5. september 2017 kl 1446:

https://www.sa.no/jernbane/kraftproduksjon/nyhet/kraftinnspill-i-jernbanedebatten/s/5-46-393529

 

 

– Togtilbudet skal bli bedre

Ketil Solvik-Olsen, samferdselsminister, FrP

Moss Avis 5. september 2017 kl 1433:

https://www.moss-avis.no/jernbane/debatt/moss/togtilbudet-skal-bli-bedre/o/5-67-486436

 

 

Senterpartiet prioriterer pendlere og togreisende

Ole André Myhrvold, 1.-kandidat til Stortinget for Østfold Senterparti

Fredriksstad Blad 5. september 2017 kl 1203:

https://www.f-b.no/debatt/jernbane/valg-2017/senterpartiet-prioriterer-pendlere-og-togreisende/o/5-59-859355

 

 

Vurderer på kort sikt å sette inn flere tog på Østfoldbanen

(Journalist Sveinung Berg Bentzrød)

Aftenposten 5. september 2017 kl 1104:

https://www.aftenposten.no/norge/i/WrxMQ/Vurderer-pa-kort-sikt-a-sette-inn-flere-tog-pa-Ostfoldbanen

 

 

...Er det mulig?

Konrad Halvorsen, Arkitekt MNAL

Moss Avis 5. september 2017 kl 1045:

https://www.moss-avis.no/debatt/byutvikling/moss/er-det-mulig/o/5-67-486187

 

 

Det skal være lett å velge riktig i fremtidens miljøpolitikk

Freddy Øvstegård, stortingskandidat for Østfold SV,
Camilla Eidsvold, stortingskandidat for Østfold SV

Fredriksstad Blad 4. september 2017 kl 1610:

https://www.f-b.no/debatt/miljo/valg-2017/det-skal-vare-lett-a-velge-riktig-i-fremtidens-miljopolitikk/o/5-59-858818

 

 

Jernbane gjennom Råde og Ørmen

Harald Weel, leder Ørmen og Onsøyfjøringens Vel

Moss Avis 4. september 2017 kl 1518:

https://www.moss-avis.no/rade/debatt/jernbaneutbygging/jernbane-gjennom-rade-og-ormen/o/5-67-485836

 

 

Pendlerprio og tog

Ole André Myhrvold, stortingskandidat SP

Moss Avis 4. september 2017 kl 1351:

https://www.moss-avis.no/debatt/senterpartiet/jernbane/pendlerprio-og-tog/o/5-67-483061

 

 

Når nok er nok...

Jørgen Bryhn

Moss Avis 4. september 2017 kl 1344:

https://www.moss-avis.no/jernbaneutbygging/samferdsel/moss/nar-nok-er-nok/o/5-67-485451

 

 

Store problemer med å bli hørt av politikere og Bane Nor

Harald Weel, leder Ørmen og Onsøyfjæringens vel,
Ingeborg Weel Johannessen, sekretær Ørmen og Onsøyfjæringens vel

Fredriksstad Blad 4. september 2017 kl 1307:

https://www.f-b.no/debatt/bane-nor/dobbeltspor/store-problemer-med-a-bli-hort-av-politikere-og-bane-nor/o/5-59-858092

 

 

Kjære politikere og Moss Avis - forklar oss hvorfor jernbane på havna er best for Moss

John Bilek

Moss Avis 4. september 2017 kl 1257:

https://www.moss-avis.no/debatt/bedre-byutvikling-moss/moss/kjare-politikere-og-moss-avis-forklar-oss-hvorfor-jernbane-pa-havna-er-best-for-moss/o/5-67-484738

 

 

Tunnel under hele Tønsberg er lite aktuelt

Hanne Sophie Solhaug, InterCity-planleggingssjef for strekningen Tønsberg-Larvik, Bane Nor

Bane Nor 4. september 2017:

http://www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/vestfoldbanen/tonsberg-skien/innhold/2017/tunnel-under-hele-tonsberg-er-ikke-aktuelt/

 

 

Hamarsinger har skrevet 2000 innlegg i debatten om hvor ny jernbanestasjon skal ligge. 11 byer på Østlandet skal gjennom samme runde.

(Journalist Sveinung Berg Bentzrød,
journalist Christian Sørgjerd)

Aftenposten 3. september 2017 kl 1637:

https://www.aftenposten.no/norge/i/4PKoR/Hamarsinger-har-skrevet-2000-innlegg-i-debatten-om-hvor-ny-jernbanestasjon-skal-ligge-11-byer-pa-Ostlandet-skal-gjennom-samme-runde

 

 

Hva kan vi lære av jernbanesaken

Torodd Hauger, Årefjorden

Moss Avis 2. september 2017 kl 1414:

https://www.moss-avis.no/debatt/byutvikling/bedre-byutvikling-moss/hva-kan-vi-lare-av-jernbanesaken/o/5-67-484804

 

 

Om demokrati og byutvikling i Moss

Ola Innset, 3. vara i Miljø- og Samferdselsutvalget, Rødt

Moss Avis 1. september 2017 kl 1054:

https://www.moss-avis.no/byutvikling/moss/debatt/om-demokrati-og-byutvikling-i-moss/o/5-67-484345

 

 

– Unner Hamar øst

(Journalist Eli J Haugen)

Hamar Arbeiderblad 1. september 2017 kl 1047:

http://www.h-a.no/nyhet/--unner-hamar-ost

 

 

Beskyldningene hagler: Reagerer på påstander om at ordføreren er korrupt

(Journalist Helge Warberg-Knoll)

Moss Avis 31. august 2017 kl 2119: (MA+)

https://www.moss-avis.no/nyheter/moss-kommune/jernbaneutbygging/beskyldningene-hagler-reagerer-pa-pastander-om-at-ordforeren-er-korrupt/s/5-67-484162#/responses/30681343

 

 

Stem Arbeiderpartiet for et bedre klima

Sofie Thelin, klima- og miljøansvarlig i AUF Østfold

Sarpsborg Arbeiderblad 31. august 2017 kl 1356:

https://www.sa.no/meninger/valg-2017/auf/stem-arbeiderpartiet-for-et-bedre-klima/o/5-46-390310#/responses/30684916

 

 

Svar til Enghaug. Overtramp og avisens eget ansvar

John Bilek

Moss Avis 31. august 2017 kl 1330:

https://www.moss-avis.no/debatt/leserbrev/byutvikling/svar-til-enghaug-overtramp-og-avisens-eget-ansvar/o/5-67-483847

 

 

– Debatt- og herskerteknikk!

Eirik Tveiten, stortingskandidat for Rødt Østfold

Moss Avis 31. august 2017 kl 1113:

https://www.moss-avis.no/byutvikling/rodt/bedre-byutvikling-moss/debatt-og-herskerteknikk/o/5-67-483850

 

 

- «Bedre Byutvikling Moss» bør endre kurs

Pål Enghaug, ansvarlig redaktør i Moss Avis

Moss Avis 30. august 2017 kl 2054:

https://www.moss-avis.no/byutvikling/moss-avis/bedre-byutvikling-moss/bedre-byutvikling-moss-bor-endre-kurs/o/5-67-483148

 

 

SV sier nei til Rygge

(Journalist Tor Sandberg)

Dagsavisen 30. august 2017 kl 1430:

http//www.dagsavisen.no/innenriks/sv-sier-nei-til-rygge-1.1017880>

 

 

Ber om svar: – Hva er bra med den vedtatte jernbaneplanen?

(Journalist Silje Louise Waters)

Moss Dagblad 30. august 2017 kl 1011:

http://www.dagsavisen.no/moss/lokalt/ber-om-svar-hva-er-bra-med-den-vedtatte-jernbaneplanen-1.1017925

 

 

Har konkret alternativ klart, men kommunen vil ikke lytte

(Journalist Silje Louise Waters)

Moss Dagblad 30. august 2017 kl 1010:

http://www.dagsavisen.no/moss/lokalt/har-konkret-alternativ-klart-men-kommunen-vil-ikke-lytte-1.1017935

 

 

Irrasjonell frykt for jernbaneforsinkelser

Per Gunnar Øen Jensen, styreleder i Aksjon Rett Linje

Fredriksstad Blad 29. august 2017 kl 1621:

https://www.f-b.no/debatt/bane-nor/dobbeltspor/irrasjonell-frykt-for-jernbaneforsinkelser/o/5-59-849278

 

 

Her får Bergensbanen en ny tunnel: – En stor jernbanehistorisk begivenhet

(Journalist Simen Sundfjord Otterlei,
journalist Tom Arne Moe,
journalist Ingvild Fjelltveit)

NRK Hordaland 29. august 2017 kl 1548:

https://www.nrk.no/hordaland/se-gjennombruddet-for-ny-tunnel-pa-bergensbanen_-_-en-stor-begivenhet-1.13661944

 

 

Benekter at det er en H + Ap-avtale

(Journalist Paul Norberg)

Moss Dagblad 29. august 2017:

http://www.dagsavisen.no/moss/lokalt/benekter-at-det-er-en-h-ap-avtale-1.1017505

 

 

Nei, Solvik-Olsen! Fredrikstad har fortsatt ikke fått noe tilfredsstillende tog-svar

Jon Jacobsen, innholdsredaktør

Fredriksstad Blad 28. august 2017 kl 2155:

https://www.f-b.no/debatt/valg-2017/dobbeltspor/nei-solvik-olsen-fredrikstad-har-fortsatt-ikke-fatt-noe-tilfredsstillende-tog-svar/o/5-59-851402

 

 

Hjelp meg å forstå

Anne Stanghov

Moss Avis 28. august 2017 kl 1451:

https://www.moss-avis.no/debatt/moss/leserbrev/hjelp-meg-a-forsta/o/5-67-480652

 

 

Forundringspakka til Bane Nor

Jonathan Parker

Moss Avis 28. august 2017 kl 1450:

https://www.moss-avis.no/debatt/bedre-byutvikling-moss/moss/forundringspakka-til-bane-nor/o/5-67-480670

 

 

- Nøkkelen til jernbanen ligger lokalt og regionalt

(Journalist Silje Louise Waters)

Moss Dagblad 28. august 2017 kl 1200:

http://www.dagsavisen.no/moss/nokkelen-til-jernbanen-ligger-lokalt-og-regionalt-1.1016884

 

 

Irrasjonell frykt for jernbaneforsinkelser

Per Gunnar Øen Jensen, styreleder i Aksjon Rett Linje

Sarpsborg Arbeiderblad 28. august 2017 kl 0939:

https://www.sa.no/meninger/aksjon-rett-linje/jernbane/irrasjonell-frykt-for-jernbaneforsinkelser/o/5-46-388849

 

 

Ministeren vil ikke blande seg inn i trasévalget

(Journalist Geir Bjørnstad)

Sarpsborg Arbeiderblad 26. august 2017 kl 1517: (SA+)

https://www.sa.no/nyhet/samferdsel/samferdselsdepartementet/ministeren-vil-ikke-blande-seg-inn-i-tras-valget/s/5-46-388865

 

 

– Ordføreren kan puste med magen, og ta det helt med ro

(Journalist Tiril Vik Nordeide)

Fredriksstad Blad 26. august 2017 kl 1232:

https://www.f-b.no/nyheter/valg-2017/samferdsel/ordforeren-kan-puste-med-magen-og-ta-det-helt-med-ro/s/5-59-849285

 

 

Høyre vil ofre ordføreren for å styre Moss sammen med Ap

(Journalist Paul Norberg)

Moss Dagblad 26. august 2017:

http://www.dagsavisen.no/moss/lokalt/hoyre-vil-ofre-ordforeren-for-a-styre-moss-sammen-med-ap-1.1016131

 

 

Først ville «ingen» ha dette jernbanealternativet, men nå mener SV-Lars at flere er på glid

(Journalist Anne Charlotte Schjøll)

Tønsbergs Blad 25. august 2017 kl 1857: (TB+)

https://www.tb.no/nyheter/tonsberg/jernbanen/forst-ville-ingen-ha-dette-jernbanealternativet-men-na-mener-sv-lars-at-flere-er-pa-glid/s/5-76-616965

 

 

InterCity er definitivt ikke utdatert

Kristoffer Hagen, geomatikkstudent ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Fredriksstad Blad 25. august 2017 kl 1155:

https://www.f-b.no/debatt/intercity/bane-nor/intercity-er-definitivt-ikke-utdatert/o/5-59-848226

 

 

Blir snart jevnet med jorden

(Journalist Pål Andreassen)

Moss Avis 25. august 2017 kl 1107:

https://www.moss-avis.no/nyheter/bane-nor-sf/jernbaneutbygging/blir-snart-jevnet-med-jorden/s/5-67-479603

 

 

Slik svarer jernbanesjef Elisabeth Enger om Follobane-saken

(Journalist Sveinung Berg Bentzrød)

Aftenposten 25. august 2017 kl 0840:

https://www.aftenposten.no/norge/i/92vw9/Slik-svarer-jernbanesjef-Elisabeth-Enger-om-Follobane-saken

 

 

Ordførerne dropper bykamp for å få nye arbeidsplasser

(Politisk kommentator Øivind Lågbu)

Fredriksstad Blad 25. august 2017 kl 0737: (FB+)

https://www.f-b.no/nyheter/naringsliv/fredrikstad/ordforerne-dropper-bykamp-for-a-fa-nye-arbeidsplasser/s/5-59-847371

 

 

Ordførerne dropper bykamp for å få nye arbeidsplasser

(Politisk kommentator Øivind Lågbu)

Sarpsborg Arbeiderblad 25. august 2017 kl 0737: (SA+)

https://www.sa.no/nyheter/naringsliv/fredrikstad/ordforerne-dropper-bykamp-for-a-fa-nye-arbeidsplasser/s/5-59-847371

 

 

Frp bommet på bom-løftet

(Journalist Tonje Holter)

Fredriksstad Blad 24. august 2017 kl 0625: (FB+)

https://www.f-b.no/nyheter/valg-2017/politikk/frp-bommet-pa-bom-loftet/s/5-59-845817

 

 

Ber folk roe seg i jernbanedebatten

Einar Busterud, ordfører i Hamar

Hamar Arbeiderblad 24. august 2017 kl 0613:

http://www.h-a.no/nyhet/ber-folk-roe-seg-i-jernbanedebatten

 

 

Vegvesenet tror på grei trafikkflyt mens jernbanetunnelen bygges

(Journalist Torgeir Snilsberg)

Moss Avis 24. august 2017 kl 0430: (MA+)

https://www.moss-avis.no/nyheter/moss/rv-19/vegvesenet-tror-pa-grei-trafikkflyt-mens-jernbanetunnelen-bygges/s/5-67-478698

 

 

Jernbanevalg og valgflesk

(Leder)

Hamar Arbeiderblad 23. august 2017 kl 2029:

http://www.h-a.no/debatt/leder/jernbanevalg-og-valgflesk

 

 

Hvorfor landbrukskulvert?

Thorbjørn Haakenstad

Hamar Arbeiderblad 23. august 2017 kl 1311:

http://www.h-a.no/debatt/hvorfor-landbrukskulvert

 

 

Jernbane og konspirasjoner

Pål Enger

Hamar Arbeiderblad 23. august 2017 kl 1311:

http://www.h-a.no/debatt/jernbane-og-konspirasjoner

 

 

Nye utredninger er bra for Hamar

Jan Larsen

Hamar Arbeiderblad 23. august 2017 kl 1311:

http://www.h-a.no/debatt/nye-utredninger-er-bra-for-hamar

 

 

Et sterkt Venstre er garantisten for ny, effektiv jernbane

Kåre Pettersen, gruppeleder for Venstre i Vestfold fylkesting

Tønsbergs Blad 23. august 2017 kl 0919:

https://www.tb.no/meninger/jernbane/tog/et-sterkt-venstre-er-garantisten-for-ny-effektiv-jernbane/o/5-76-615979

 

 

- Riksvei 19-tunnelen skal være nyttig for Moss til evig tid

(Journalist Torgeir Snilsberg)

Moss Avis 23. august 2017 kl 0430: (MA+)

https://www.moss-avis.no/nyheter/moss/rv-19/riksvei-19-tunnelen-skal-vare-nyttig-for-moss-til-evig-tid/s/5-67-478028

 

 

Nygård vil ha Østfold-protest mot togutsettelse

(Politisk kommentator Øivind Lågbu)

Fredriksstad Blad 22. august 2017 kl 2047: (FB+)

https://www.f-b.no/nyheter/dobbeltspor/fredrikstad/nygard-vil-ha-ostfold-protest-mot-togutsettelse/s/5-59-844278

 

 

Lite trafikkstans om trase vest bygges

Rolf Berntsen

Hamar Arbeiderblad 22. august 2017 kl 1836:

http://www.h-a.no/debatt/lite-trafikkstans-om-trase-vest-bygges

 

 

Sverre Brydøy om Bane Nor: Høyst diskutable rettelser av min jernbanequiz

Sverre Brydøy, Tønsberg

Tønsbergs Blad 22. august 2017 kl 1428:

https://www.tb.no/meninger/jernbanen/bane-nor/sverre-brydoy-om-bane-nor-hoyst-diskutable-rettelser-av-min-jernbanequiz/o/5-76-615043

 

 

På tide å få blikket opp fra jernbanesvillene?

Benjamin Kippersund

Hamar Arbeiderblad 22. august 2017 kl 1355:

http://www.h-a.no/debatt/paa-tide-aa-faa-blikket-opp-fra-jernbanesvillene

 

 

Store sprik i målsetting for nytt dobbeltspor

Ståle Solberg, styremedlem i Aksjon Rett Linje og gruppeleder i Sarpsborg KrF

Sarpsborg Arbeiderblad 22. august 2017 kl 1156:

https://www.sa.no/meninger/leserbrev/jernbane/store-sprik-i-malsetting-for-nytt-dobbeltspor/o/5-46-387305

 

 

Riksvei 19 helt i det blå?

Knut Chr. Hallan, Bedre Byutvikling Moss

Moss Avis 22. august 2017 kl 1138:

https://www.moss-avis.no/debatt/bedre-byutvikling-moss/rv-19/riksvei-19-helt-i-det-bla/o/5-67-477916

 

 

Males fanden på veggen?

Jonathan Parker, Bedre Byutvikling Moss

Moss Avis 22. august 2017 kl 1133:

https://www.moss-avis.no/debatt/byutvikling/moss/males-fanden-pa-veggen/o/5-67-478003

 

 

Hvorfor kommer den store motstanden først nå, og er det egentlig for seint?

Eirik Tveiten, stortingskandidat for Rødt Østfold

Moss Avis 22. august 2017 kl 1035:

https://www.moss-avis.no/debatt/rodt/byutvikling/hvorfor-kommer-den-store-motstanden-forst-na-og-er-det-egentlig-for-seint/o/5-67-478127

 

 

Ønsker å åpne flere godsterminaler i Halden

(Journalist Emely Hansen)

Halden Arbeiderblad 22. august 2017 kl 0817:

https://www.ha-halden.no/nyheter/jernbane/thor-edquist/onsker-a-apne-flere-godsterminaler-i-halden/s/5-20-399153

 

 

Intercity-prosjektet er utgått på dato, snakket om miljø er spill for galleriet

Johannes Thue, Skogløkken, Fredrikstad

Fredriksstad Blad 21. august 2017 kl 1620:

https://www.f-b.no/debatt/bane-nor/intercity/intercity-prosjektet-er-utgatt-pa-dato-snakket-om-miljo-er-spill-for-galleriet/o/5-59-843726

 

 

Yngvar Sommerstads dilemma

Jonathan Parker

Moss Avis 21. august 2017 kl 1536:

https://www.moss-avis.no/debatt/leserbrev/rv-19/yngvar-sommerstads-dilemma/o/5-67-477703

 

 

Stasjon under bakken i Moss = et gigantprosjekt

Ole Rømer Sandberg, arkitekt

Moss Avis 21. august 2017 kl 1253:

https://www.moss-avis.no/debatt/byutvikling/jernbane/stasjon-under-bakken-i-moss-et-gigantprosjekt/o/5-67-477595

 

 

Riksvei 19, hva skjer?

Arild Johnsen

Moss Avis 21. august 2017 kl 1246:

https://www.moss-avis.no/debatt/byutvikling/moss/riksvei-19-hva-skjer/o/5-67-477601

 

 

Nå må vi se fremover, byen fortjener det av de folkevalgte

Harald G. Rønneberg, Sarpsborg Høyre

Fredriksstad Blad 21. august 2017 kl 1103:

https://www.sa.no/meninger/leserbrev/hoyre/na-ma-vi-se-fremover-byen-fortjener-det-av-de-folkevalgte/o/5-46-386443

 

 

Når skal hysteriet om at bilen må bort ta slutt?

Eivind N. Abrahamsen

Tønsbergs Blad 20. august 2017 kl 1527:

https://www.tb.no/meninger/trafikk/bil/nar-skal-hysteriet-om-at-bilen-ma-bort-ta-slutt/o/5-76-614427

 

 

Byutvikling og begeistring

Terje Norum, musiker, Moss

Fredriksstad Blad 19. august 2017 kl 1242:

https://www.moss-avis.no/debatt/leserbrev/byutvikling/byutvikling-og-begeistring/o/5-67-474985

 

 

Joakim Sveli, bystyrerepresentant for Moss Venstre

Moss Avis 19. august 2017 kl 1135:

https://www.moss-avis.no/debatt/leserbrev/byutvikling/mossingene-gjor-moss-uavhengig-av-jernbanekonsept/o/5-67-474919

 

 

På Kanten

Jonathan Parker

Moss Avis 19. august 2017 kl 1104:

https://www.moss-avis.no/debatt/leserbrev/byutvikling/pa-kanten/o/5-67-474328#/responses/30579309

 

 

Ber Solvik-Olsen rydde opp i Follobane-saken – nå!

(Journalist Sveinung Berg Bentzrød)

Aftenposten 18. august 2017 kl 2115:

https://www.aftenposten.no/norge/i/rqvKl/Ber-Solvik-Olsen-rydde-opp-i-Follobane-saken--na

 

 

En folkeaksjon?

Ole Rømer Sandberg, arkitekt, professor emeritus NMBU

Moss Avis 18. august 2017 kl 1101:

https://www.moss-avis.no/debatt/leserbrev/byutvikling/en-folkeaksjon/o/5-67-473918

 

 

La Bane Nor få utføre sitt samfunnsansvar

Knut-Arne Christiansen

Tønsbergs Blad 18. august 2017 kl 0915:

https://www.tb.no/meninger/bane-nor/jernbanen/la-bane-nor-fa-utfore-sitt-samfunnsansvar/o/5-76-612895

 

 

Kronene strømmer inn til utredning av langtunnel

(Journalist Torgeir Snilsberg)

Moss Avis 17. august 2017 kl 1334: (MA+)

https://www.moss-avis.no/nyheter/moss/jernbaneutbygging/kronene-strommer-inn-til-utredning-av-langtunnel/s/5-67-473615

 

 

Follobanen koster nær 30 milliarder kroner. Men gir ikke én ekstra togavgang sør for Ski.

(Journalist Sveinung Berg Bentzrød)

Aftenposten 17. august 2017 kl 1217:

https://www.aftenposten.no/norge/i/gq85L/Follobanen-koster-nar-30-milliarder-kroner-Men-gir-ikke-n-ekstra-togavgang-sor-for-Ski

 

 

Aksjonistene bestiller egen togutredning

(Journalist ikke oppgitt)

Moss Dagblad 17. august kl 1206:

http://www.dagsavisen.no/moss/lokalt/aksjonistene-bestiller-egen-togutredning-1.1010795

 

 

Vil samle inn 200.000 kroner til utredning av langtunnel

(Journalist Torgeir Snilsberg)

Moss Avis 16. august 2017 kl 1234: (MA+)

https://www.moss-avis.no/nyheter/moss/jernbaneutbygging/vil-samle-inn-200-000-kroner-til-utredning-av-langtunnel/s/5-67-472694

 

 

Riksvei 19: La oss hjelpe Solvik-Olsen

Eirik Tveiten, stortingskandidat Rødt Østfold

Moss Dagblad 16. august 2017 kl 1201:

http://www.dagsavisen.no/moss/riksvei-19-la-oss-hjelpe-solvik-olsen-1.1010472

 

 

Ny jernbane: Begåtte feil berettiger ikke nye grove feil

Gert Heiberg, pensjonert rådgiver i NSB

Tønsbergs Blad 18. august 2017 kl 1721:

https://www.tb.no/bane-nor/meninger/jernbanen/ny-jernbane-begatte-feil-berettiger-ikke-nye-grove-feil/o/5-76-614331

 

 

La Bane Nord finne den beste løsningen uten for mye innblanding

Knut Jakobsen

Tønsbergs Blad 18. august 2017 kl 0935:

https://www.tb.no/meninger/bane-nor/jernbanen/la-bane-nord-finne-den-beste-losningen-uten-for-mye-innblanding/o/5-76-613858

 

 

Har Stortinget vedtatt traseen via Fredrikstad og Sarpsborg sentrum?

Ståle Solberg, styremedlem i Aksjon Rett Linje og gruppeleder i Sarpsborg KrF

Sarpsborg Arbeiderblad 16. august 2017 kl 1044:

https://www.sa.no/meninger/leserbrev/jernbane/har-stortinget-vedtatt-traseen-via-fredrikstad-og-sarpsborg-sentrum/o/5-46-382936

 

 

La oss hjelpe Solvik-Olsen

Eirik Tveiten, stortingskandidat Rødt Østfold

Moss Avis 16. august 2017 kl 0940:

https://www.moss-avis.no/debatt/leserbrev/rv-19/la-oss-hjelpe-solvik-olsen/o/5-67-472973

 

 

BaneNOR og kontraktene

Knut Chr. Hallan

Moss Avis 16. august 2017 kl 0933:

https://www.moss-avis.no/debatt/leserbrev/jernbaneutbygging/banenor-og-kontraktene/o/5-67-472723

 

 

Eirik Tveiten kan havne på tinget - Da skal jeg kreve ny jernbaneutredning

(Journalist Helge Warberg-Knoll)

Moss Avis 15. august 2017 kl 2104: (MA+)

https://www.moss-avis.no/nyheter/moss-kommune/valg2017/eirik-tveiten-kan-havne-pa-tinget-da-skal-jeg-kreve-ny-jernbaneutredning/s/5-67-472547

 

 

Møtesteder er viktigst

(Journalist Øystein Kristiansen)

Moss Avis 15. august 2017 kl 2000:

https://www.moss-avis.no/nyheter/byutvikling/bylab/motesteder-er-viktigst/s/5-67-472628

 

 

Nye forsinkelser og kostnadssprekk på 25 millioner kroner for Simo-Ørebekk

(Journalist Kristian Bolstad)

Fredriksstad Blad 15. august 2017 kl 1531: (FB+)

https://www.f-b.no/nyheter/orebekk/simo-orebekk/nye-forsinkelser-og-kostnadssprekk-pa-25-millioner-kroner-for-simo-orebekk/s/5-59-837972

 

 

Hvordan ville det se ut dersom en statsråd overkjører lokaldemokratiet i en sak som denne?

Trond Marthinsen, leder By- og bygdelista Ny Kurs

Moss Avis 15. august 2017 kl 1301:

https://www.moss-avis.no/debatt/byutvikling/jernbaneutbygging/hvordan-ville-det-se-ut-dersom-en-statsrad-overkjorer-lokaldemokratiet-i-en-sak-som-denne/o/5-67-472433

 

 

Rv 19 gjennom Moss kan ryke

(Journalist Pål Andreassen)

Moss Avis 15. august 2017 kl 1108:

https://www.moss-avis.no/nyheter/samferdsel/nasjonal-transportplan-ntp/rv-19-gjennom-moss-kan-ryke/s/5-67-472373

 

 

Irrasjonell frykt for jernbaneforsinkelser

Per Gunnar Øen Jensen, styremedlem i Aksjon Rett Linje

Moss Avis 15. august 2017 kl 1018:

https://www.moss-avis.no/debatt/leserbrev/jernbaneutbygging/irrasjonell-frykt-for-jernbaneforsinkelser/o/5-67-472339

 

 

Hva vil skje når toget møter etablert bybebyggelse og stasjonsområder?

Peter Butenschøn, arkitekt og byplanrådgiver

Aftenposten 14. august 2017 kl 1604:

https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/k5lnL/Hva-vil-skje-nar-toget-moter-etablert-bybebyggelse-og-stasjonsomrader---Peter-Buteschon

 

 

Ingen anbefaler boliger og byutvikling tett på havn, ferge og jernbanestasjon

John Bilek

Moss Avis 14. august 2017 kl 1345:

https://www.moss-avis.no/debatt/leserbrev/byutvikling/ingen-anbefaler-boliger-og-byutvikling-tett-pa-havn-ferge-og-jernbanestasjon/o/5-67-471826

 

 

Hvorfor tør ikke samferdselsministeren å være politiker?

Eirik Tveiten, stortingskandidat for Rødt

Moss Avis 14. august 2017 kl 1007:

https://www.moss-avis.no/debatt/kronikk/bane-nor-sf/hvorfor-tor-ikke-samferdselsministeren-a-vare-politiker/o/5-67-471790

 

 

Østlandet trenger et godt togtilbud

Anne Siri Haugen, prosjektdirektør for InterCity

Bane Nor 14. august 2017:

http://www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/intercity/innhold/2017/ostlandet-trenger-et-godt-togtilbud/

 

 

Øyutvikling - tabu eller mulighet ?

Eystein Simonsen

Moss Avis 13. august 2017 kl 1603:

https://www.moss-avis.no/debatt/leserbrev/jeloy/oyutvikling-tabu-eller-mulighet/o/5-67-471154

 

 

Samferdselsministeren tenner lyset i (lang)tunnelen

Rønnaug Bekkhus

Moss Avis 13. august 2017 kl 1556:

https://www.moss-avis.no/debatt/leserbrev/jernbane/samferdselsministeren-tenner-lyset-i-lang-tunnelen/o/5-67-471136

 

 

Vurder alternativ jernbanetrase gjennom Moss

Per Lillehagen

Moss Avis 13. august 2017 kl 1552:

https://www.moss-avis.no/debatt/leserbrev/jernbane/vurder-alternativ-jernbanetrase-gjennom-moss/o/5-67-470641

 

 

Trasé øst er klart dyrest

Rolf Berntsen

Hamar Arbeiderblad 13. august 2017 kl 1521:

http://www.h-a.no/debatt/tras--ost-er-klart-dyrest

 

 

– Viktig signal til Bane NOR

(Journalist Thomas Strandby)

Hamar Arbeiderblad 12. august 2017 kl 0828:

http://www.h-a.no/nyhet/--viktig-signal-til-bane-nor

 

 

Jernbanemøte med forviklinger - På kollisjonskurs før møtet har startet

(Journalist Helge Warberg-Knoll)

Moss Avis 11. august 2017 kl 2054: (MA+)

https://www.moss-avis.no/nyheter/moss-kommune/jernbane/jernbanemote-med-forviklinger-pa-kollisjonskurs-for-motet-har-startet/s/5-67-471071

 

 

Arbeiderpartiet – gi oss et jordskjelv!

Eirik Stridsklev Nilsen

Moss Avis 11. august 2017 kl 2049:

https://www.moss-avis.no/debatt/leserbrev/jernbane/arbeiderpartiet-gi-oss-et-jordskjelv/o/5-67-470854

 

 

Champagnekorkene spratt etter jernbanesignal

(Journalist Kjell Åge Kampestuen)

NRK Hedmark og Oppland 11. august 2017 kl 1817:

https://www.nrk.no/ho/regjeringen-vil-ha-dobbeltspor-ost-for-hamar-1.13638465

 

 

Truer med rettssak - Vil gå rettens vei for å stanse jernbane-utslipp

(Journalist Helge Warberg-Knoll)

Moss Avis 11. august 2017 kl 1711:

https://www.moss-avis.no/nyheter/jernbane/bane-nor-sf/truer-med-rettssak-vil-ga-rettens-vei-for-a-stanse-jernbane-utslipp/s/5-67-471104

 

 

De viktige trasévalgene i InterCity-byene

Ketil Solvik-Olsen, samferdselsminister, FrP)

Hamar Arbeiderblad 11. august 2017 kl 1554:

http://www.h-a.no/debatt/de-viktige-tras-valgene-i-intercity-byene

 

 

- Kom egentlig og utsatte hele saken

(Journalist Thomas Strandby)

Hamar Arbeiderblad 11. august 2017 kl 1551:

http://www.h-a.no/nyhet/--kom-egentlig-og-utsatte-hele-saken

 

 

Sterkt signal - eller valgflesk?

(Leder)

Hamar Arbeiderblad 11. august 2017 kl 1538:

http://www.h-a.no/debatt/leder/sterkt-signal---eller-valgflesk-

 

 

Samferdselsministeren: Stasjoner sentralt i byene er viktig

Ketil Solvik-Olsen, samferdselsminister, FrP

Fredriksstad Blad 11. august 2017 kl 1503:

https://www.f-b.no/debatt/intercity/bane-nor/samferdselsministeren-stasjoner-sentralt-i-byene-er-viktig/o/5-59-835410

 

 

Valgkamp på norsk, når skal vi få lese om løsningene på de viktige sakene?

Carl Henrik Amundsen

Fredriksstad Blad 11. august 2017 kl 1425:

https://www.f-b.no/debatt/valg-2017/carl-henrik-amundsen/valgkamp-pa-norsk-nar-skal-vi-fa-lese-om-losningene-pa-de-viktige-sakene/o/5-59-834993

 

 

Ellevill jernbanefeiring i Hamar

(Journalist Jo Espen Brenden)

Hamar Dagblad 11. august 2017 kl 1341:

https://www.hamar-dagblad.no/hamar/sentrum/ellevill-jernbanefeiring-i-hamar/s/5-80-39500

 

 

Champagnekorkene spratt blant øst-tilhengerne

(Journalist Marianne Thoresen)

Hamar Arbeiderblad 11. august 2017 kl 1311:

http://www.h-a.no/nyhet/champagnekorkene-spratt-blant-ost-tilhengerne

 

 

Positivt innstilt til øst, men vil ha flere utredninger

(Journalist Ole Kristian Lyngstad,
journalist Thomas Strandby)

Hamar Arbeiderblad 11. august 2017 kl 1136:

http://www.h-a.no/nyhet/hun-skal-slippe-stor-nyhet-i-hamar

 

 

Er det dårlig lederskap å vise usikkerhet?

David Medeiro Danielsen

Moss Avis 11. august 2017 kl 0714:

https://www.moss-avis.no/debatt/leserbrev/politikk/er-det-darlig-lederskap-a-vise-usikkerhet/o/5-67-470764

 

 

Ingen løfter om jernbane-utredninger i Moss fra statsråden

(Journalist Helge Warberg-Knoll)

Moss Avis 10. august 2017 kl 1925:

https://www.moss-avis.no/nyheter/jernbane/bane-nor-sf/ingen-lofter-om-jernbane-utredninger-i-moss-fra-statsraden/s/5-67-470603

 

 

Tage Pettersens svar til aksjonsgruppa for ny jernbaneutredning

Tage Pettersen, ordfører i Moss

Moss Avis 10. august 2017 kl 1920:

https://www.moss-avis.no/debatt/jernbane/byutvikling/tage-pettersens-svar-til-aksjonsgruppa-for-ny-jernbaneutredning/o/5-67-470723

 

 

Ordfører-invitasjonen

Jonathan Parker, leder Aksjonsgruppa Bedre Byutvikling Moss

Moss Avis 10. august 2017 kl 1916:

https://www.moss-avis.no/debatt/jernbane/moss-havn/ordforer-invitasjonen/o/5-67-470720

 

 

Å utrede et alternativ er eneste vei å gå for å få ro i Moss

Knut Chr. Hallan

Moss Avis 10. august 2017 kl 1435:

https://www.moss-avis.no/debatt/leserbrev/jernbane/a-utrede-et-alternativ-er-eneste-vei-a-ga-for-a-fa-ro-i-moss/o/5-67-470548

 

 

Kort tenkepause nå

Håkon Borch

Moss Avis 10. august 2017 kl 1335:

https://www.moss-avis.no/debatt/leserbrev/jernbane/kort-tenkepause-na/o/5-67-470482

 

 

10 gode grunner for å endre planene for Jernbane, Riksvei og Havn i Moss og Rygge.

Magnar Haamo

Moss Avis 10. august 2017 kl 1300:

https://www.moss-avis.no/debatt/leserbrev/jernbane/10-gode-grunner-for-a-endre-planene-for-jernbane-riksvei-og-havn-i-moss-og-rygge/o/5-67-469465

 

 

På ett år har Halden rykket opp sju plasser i Kommune-NM

(Journalist Anja Lillerud)

Halden Arbeiderblad 10. august 2017 kl 1159:

https://www.ha-halden.no/nyheter/naringsliv/nho/pa-ett-ar-har-halden-rykket-opp-sju-plasser-i-kommune-nm/s/5-20-392040

 

 

Østlandet trenger et godt togtilbud

Anne Siri Haugen, prosjektdirektør InterCity, Bane Nor

Aftenposten 10. august 2017 kl 1206:

https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/XVyln/-Ostlandet-trenger-et-godt-togtilbud--Anne-Siri-Haugen

 

 

Jernbane-jippo når Sommertoget er i Moss - aksjonistene vil på TV

(Journalist Helge Warberg-Knoll)

Moss Avis 10. august 2017 kl 1003:

https://www.moss-avis.no/nyheter/moss-kommune/jernbane/jernbane-jippo-nar-sommertoget-er-i-moss-aksjonistene-vil-pa-tv/s/5-67-47030

 

 

Noe lukter råttent i byen Moss

Bengt Kenneth Pedersen

Moss Avis 10. august 2017 kl 0717:

https://www.moss-avis.no/debatt/leserbrev/moss-havn/noe-lukter-rattent-i-byen-moss/o/5-67-469624

 

 

Kort sagt, torsdag 10. august: Trasévalget på Østfoldbanen

(Redaksjonen)

Aftenposten 9. august 2017 kl 1556:

https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/4PP7o/Kort-sagt_-torsdag-10-august

 

 

Øst er enklest og billigst

Geir Bjørnar Smebye, leder i Folkeaksjonen for jernbanefri strandsone i Hamar

Hamar Arbeiderblad 9. august 2017 kl 1046:

http://www.h-a.no/debatt/ost-er-enklest-og-billigst

 

 

Kortversjonen av jernbanesaken

Øystein Krogsrud

Hamar Arbeiderblad 9. august 2017 kl 1021:

http://www.h-a.no/debatt/kortversjonen-av-jernbanesaken

 

 

Jernbanestriden ruller videre - ingen krav om flere utredninger i Moss

(Journalist Helge Warberg-Knoll)

Moss Avis 8. august 2017 kl 2237: (MA+)

https://www.moss-avis.no/nyheter/moss-kommune/jernbane/jernbanestriden-ruller-videre-ingen-krav-om-flere-utredninger-i-moss/s/5-67-469265

 

 

Har vi nådd grensen - når nok er nok!

Kjell Kåsin

Moss Avis 8. august 2017 kl 1401:

https://www.moss-avis.no/debatt/byutvikling/moss/har-vi-nadd-grensen-nar-nok-er-nok/o/5-67-468613

 

 

Stopp! Ta vare på fortiden i fremtiden

Jon Hagebø

Moss Avis 8. august 2017 kl 1327:

https://www.moss-avis.no/5-67-469132

 

 

Øst er best, også for Kongsvinger

Helge Thomassen

Hamar Arbeiderblad 8. august 2017 kl 1130:

http://www.h-a.no/debatt/ost-er-best-ogsaa-for-kongsvinger

 

 

Men hva er virkeligheten?

Geir Bjørnar Smebye

Hamar Arbeiderblad 8. august 2017 kl 1130:

http://www.h-a.no/debatt/men-hva-er-virkeligheten

 

 

Applaus for håp om jernbane-utredning i Moss - vil at statsråden griper inn

(Journalist Helge Warberg-Knoll)

Moss Avis 7. august 2017 kl 1907: (MA+)

https://www.moss-avis.no/nyheter/jernbane/bane-nor-sf/applaus-for-hap-om-jernbane-utredning-i-moss-vil-at-statsraden-griper-inn/s/5-67-468842

 

 

Ber om flere utredninger for dobbeltspor i Hamar

(Journalist Thomas Strandby)

Hamar Arbeiderblad 7. august 2017 kl 1816:

http://www.h-a.no/nyhet/ber-om-flere-utredninger-for-dobbeltspor

 

 

Samferdselsdepartementet anbefaler suppleringer til utredningene for Hamar

(Dag H. Nestegard)

Bane Nor 7. august 2017:

http://www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/dovrebanen/sorli-brumunddal/innhold/2017/sd-svarer-kmd/

 

 

Hvorfor skal containerhavnene få ligge tettere enn sykehus og skoler?

John Bilek

Moss Avis 5. august 2017 kl 1318:

https://www.moss-avis.no/debatt/debatt/moss-havn/hvorfor-skal-containerhavnene-fa-ligge-tettere-enn-sykehus-og-skoler/o/5-67-468295

 

 

Gi oss fred, ellers...

(Leder)

Moss Avis 4. august 2017 kl 2234:

https://www.moss-avis.no/debatt/moss-havn/jernbane/gi-oss-fred-ellers/o/5-67-468239

 

 

– Tage Pettersen overkjører igjen!

Knut Chr. Hallan

Moss Avis 4. august 2017 kl 1324:

https://www.moss-avis.no/debatt/tage-pettersen/leserbrev/tage-pettersen-overkjorer-igjen/o/5-67-467773

 

 

– At dere tør...

Halvard Frosterød

Moss Avis 4. august 2017 kl 1320:

https://www.moss-avis.no/debatt/byutvikling/moss/at-dere-tor/o/5-67-467929

 

 

Grand Central Grønli Station

Jørn Pedersen, Pettersandåsen, Fredrikstad

Fredriksstad Blad 4. august 2017 kl 1104:

https://www.f-b.no/debatt/gronli-stasjon/dobbeltspor/grand-central-gronli-station/o/5-59-829440

 

 

Den viktigste jernbanetunnelen bygges helt til sist

(Journalist Eirik Husøy,
journalist Sveinung Berg Bentzrød,
journalist Christian Sørgjerd)

Aftenposten 3. august 2017 kl 2011:

https://www.aftenposten.no/osloby/i/nqxd5/Den-viktigste-jernbanetunnelen-bygges-helt-til-sist?spid_rel=2

 

 

– Noen vet ikke når slaget er tapt

Georg L Brynildsen

Moss Avis 3. august 2017 kl 1517:

https://www.moss-avis.no/moss/byutvikling/jernbane/noen-vet-ikke-nar-slaget-er-tapt/o/5-67-467672

 

 

Tage Pettersen svarer aksjonsgruppen

Tage Pettersen, ordfører i Moss, Høyre

Moss Avis 3. august 2017 kl 1511:

https://www.moss-avis.no/moss/jernbane/byutvikling/tage-pettersen-svarer-aksjonsgruppen/o/5-67-467664

 

 

Moss har «verdens fineste» beliggenhet!

Asbjørn S Borg

Moss Avis 3. august 2017 kl 1356:

https://www.moss-avis.no/debatt/moss/byutvikling/moss-har-verdens-fineste-beliggenhet/o/5-67-467644

 

 

Kongesporet?

Jonathan Parker

Moss Avis 3. august 2017 kl 1315:

https://www.moss-avis.no/debatt/byutvikling/bane-nor-sf/kongesporet/o/5-67-467398

 

 

Kanskje kommer kongen...

Jørgen Bryhn, pensjonist

Moss Avis 2. august 2017 kl 1258:

https://www.moss-avis.no/debatt/byutvikling/moss/kanskje-kommer-kongen/o/5-67-467282

 

 

Førerløse busser kan snart slippes ut i trafikken

(Journalist Ina Andersen)

Teknisk Ukeblad 2. august 2017 kl 1252:

https://www.tu.no/artikler/forerlose-busser-kan-snart-slippes-ut-i-trafikken/398496

 

 

Broen i Drammen kan bli revet for å slippe toget frem

(Journalist Eirik Husøy,
journalist Sveinung Berg Bentzrød,
journalist Christian Sørgjerd)

Aftenposten 1. august 2017 kl 2115:

https://www.aftenposten.no/norge/i/MVbzJ/Broen-i-Drammen-kan-bli-revet-for-a-slippe-toget-frem

 

 

Om å bli hørt...

Per Lindberg, Moss

Moss Avis 1. august 2017 kl 1431:

https://www.moss-avis.no/byutvikling/moss/jernbane/om-a-bli-hort/o/5-67-467018

 

 

Fredsforhandlinger om hva?

Gretha Kant, bystyrerepresentant Høyre, Moss

Moss Avis 1. august 2017 kl 1419:

https://www.moss-avis.no/byutvikling/jernbane/moss/fredsforhandlinger-om-hva/o/5-67-466971

 

 

– På tide å lytte...?

Petter Dyhre, Jeløy

Moss Avis 1. august 2017 kl 1409:

https://www.moss-avis.no/debatt/byutvikling/moss/pa-tide-a-lytte/o/5-67-466975

 

 

En god løsning for folk og byen Moss

Jonathan Parker, leder for Aksjonsgruppa Bedre Byutvikling Moss

Moss Avis 1. august 2017 kl 1403:

https://www.moss-avis.no/debatt/byutvikling/moss/en-god-losning-for-folk-og-byen-moss/o/5-67-466980

 

 

Om prestisje og forsoning i Moss

Knut Chr. Hallan, Son

Moss Avis 1. august 2017 kl 1358:

https://www.moss-avis.no/debatt/byutvikling/debatt/om-prestisje-og-forsoning-i-moss/o/5-67-466989

 

 

Protestmarsj med konsekvenser?

Kai-Roger Simonsen

Moss Avis 1. august 2017 kl 0954:

https://www.moss-avis.no/debatt/trafikk/byutvikling/protestmarsj-med-konsekvenser/o/5-67-466375

 

 

Ny jernbaneterminal for godstransport i Østfold

Geir Berg

Flowchange 1. august 2017:

https://www.ostfoldfk.no/_f/p1/if30b34e9-e3fb-46a8-b10a-add8116ed315/ny-jernbaneterminal-for-godstransport-i-ostfold_forstudie-2017.pdf

 

 

Tar du jernbanequizen?

Sverre Brydøy, Tønsberg

Tønsbergs Blad 31. juli 2017 kl 2132:

https://www.tb.no/meninger/jernbanen/tonsberg/tar-du-jernbanequizen/o/5-76-601669

 

 

Sommerstengt jernbane er ikke en sovepute

Vibeke Aarnes, konserndirektør infrastruktur, Bane Nor

Aftenposten 31. juli 2017 kl 1332:

https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/rqRQa/Sommerstengt-jernbane-er-ikke-en-sovepute--Vibeke-Aarnes_-Bane-Nor

 

 

Aksjonsgruppe inviterer bystyret til fredsforhandlinger

(Journalist Mette Eriksen)

Moss Avis 31. juli 2017 kl 2050:

https://www.moss-avis.no/nyheter/moss/politikk/aksjonsgruppe-inviterer-bystyret-til-fredsforhandlinger/s/5-67-466514

 

 

Kan bremse hurtigtoget

(Journalist Pål Hellesnes)

Klassekampen 31. juli 2017:

http://www.klassekampen.no/article/20170731/ARTICLE/170739998

 

 

Aksjonerte for bedre byutvikling

(Journalist Ingeborg Øien Thorsland,
journalist Linn Bånrud)

Moss Avis 29. juli 2017 kl 1733: (MA+)

https://www.moss-avis.no/nyheter/moss/jernbane/aksjonerte-for-bedre-byutvikling/s/5-67-466184

 

 

Ordføreren: Dette vil ødelegge havnebyen Tønsberg. Bane Nor: Tviholder på alternativ via Nøtterøy.

(Journalist Eirik Husøy,
journalist Sveinung Berg Bentzrød,
journalist Christian Sørgjerd)

Aftenposten 28. juli 2017 kl 2115:

https://www.aftenposten.no/norge/i/GVmP9/Ordforeren-Dette-vil-odelegge-havnebyen-Tonsberg-Bane-Nor-Tviholder-pa-alternativ-via-Notteroy

 

 

Vi vil ha stasjon i sentrum, nær der folk bor

Ole Haabeth, fylkesordfører i Østfold,
Sindre Martinsen-Evje, ordfører i Sarpsborg,
Jon-Ivar Nygård, ordfører i Fredrikstad

Aftenposten 28. juli 2017 kl 1400:

https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/4PAX6/Vi-vil-ha-stasjon-i-sentrum_-nar-der-folk-bor

 

 

Drømmer om å gi Larvik en strandpromenade – hvis byen får milliarder til å legge stasjonen under bakken

(Journalist Eirik Husøy,
journalist Sveinung Berg Bentzrød,
journalist Christian Sørgjerd)

Aftenposten 27. juli 2017 kl 2115:

https://www.aftenposten.no/norge/i/pqvao/Drommer-om-a-gi-Larvik-en-strandpromenade--hvis-byen-far-milliarder-til-a-legge-stasjonen-under-bakken

 

 

Reagerer på faktaforvregning i Aftenposten

(Fredrik Andreas Norland)

Østfold fylkeskommune 27. juli 2017:

http://www.ostfoldfk.no/modules/module_123/proxy.asp?D=2&C=279&I=25965&m=1382

 

 

Mange folk i Sarpsborg og Fredrikstad var enige. Men Stortinget sa nei.

(Journalist Eirik Husøy,
journalist Sveinung Berg Bentzrød,
journalist Christian Sørgjerd)

Aftenposten 26. juli 2017 kl 1847:

https://www.aftenposten.no/norge/i/7rwPV/Mange-folk-i-Sarpsborg-og-Fredrikstad-var-enige-Men-Stortinget-sa-nei

 

 

SV inspirert av «sommertoget» – satser på jernbane

Freddy Øvstegård, stortingskandidat Østfold SV

Fredriksstad Blad 26. juli 2017 kl 1221:

https://www.f-b.no/debatt/jernbane/intercity/sv-inspirert-av-sommertoget-satser-pa-jernbane/o/5-59-821607

 

 

Skal rive 87 hus for å bygge ny stasjon og jernbanetunnel i Moss

(Journalist Eirik Husøy,
journalist Sveinung Berg Bentzrød,
journalist Christian Sørgjerd)

Aftenposten 25. juli 2017 kl 1922:

https://www.aftenposten.no/norge/i/8y6Er/Skal-rive-87-hus-for-a-bygge-ny-stasjon-og-jernbanetunnel-i-Moss

 

 

Nyhetsanalyse: Jernbanen skal endre Østlandet som den gjorde i 1850–1880

(Journalist Sveinung Berg Bentzrød)

Aftenposten 24. juli 2017 kl 2211:

https://www.aftenposten.no/meninger/nyhetsanalyse/i/01zvJ/Nyhetsanalyse-Jernbanen-skal-endre-Ostlandet-som-den-gjorde-i-18501880

 

 

Hamarsinger har skrevet 2000 innlegg i debatten om hvor ny jernbanestasjon skal ligge. 11 byer på Østlandet skal gjennom samme runde.

(Journalist Eirik Husøy,
journalist Sveinung Berg Bentzrød,
journalist Christian Sørgjerd)

Aftenposten 24. juli 2017 kl 2143:

https://www.aftenposten.no/norge/i/4PKoR/Hamarsinger-har-skrevet-2000-innlegg-i-debatten-om-hvor-ny-jernbanestasjon-skal-ligge-11-byer-pa-Ostlandet-skal-gjennom-samme-runde

 

 

Aftenposten mener: Sommerstengt jernbane må ikke bli sovepute

(Leder)

Aftenposten 23. juli 2017 kl 2115:

https://www.aftenposten.no/meninger/leder/i/55Q96/Aftenposten-mener-Sommerstengt-jernbane-ma-ikke-bli-sovepute

 

 

Signerte dobbeltspor-kontrakt verdt 250 millioner kroner

(Journalist Eirik Løkkemoen Bjerklund)

Moss Avis 20. juli 2017 kl 2347:

https://www.moss-avis.no/samferdsel/jernbane/bane-nor-sf/signerte-dobbeltspor-kontrakt-verdt-250-millioner-kroner/s/5-67-462635

 

 

Orker du å ta buss for tog enda et år, blir det bedre – heter det. Jernbanens statistikk viser noe annet.

(Journalist Sveinung Berg Bentzrød)

Aftenposten 19. juli 2017 kl 1339:

https://www.aftenposten.no/norge/i/VVpQ4/Orker-du-a-ta-buss-for-tog-enda-et-ar_-blir-det-bedre--heter-det-Jernbanens-statistikk-viser-noe-annet

 

 

Positiv til Haakenstads parti og engasjement

Helge Skår, leder i Sarpsborg Senterparti

Sarpsborg Arbeiderblad 19. juli 2017 kl 1336:

https://www.sa.no/meninger/leserbrev/senterpartiet/positiv-til-haakenstads-parti-og-engasjement/o/5-46-372280

 

 

Bane NOR i Moss signerer kontrakt med Leif Grimsrud AS

(Bane Nor)

Bane Nor 19. juli 2017:

http://www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/sandbukta-moss-sastad/innhold/2017/bane-nor-i-moss-signerer-kontrakt-med-leif-grimsrud-as2/

 

 

Skjult ventetid – 131.500 innbyggerne vil få lenger reisetid med rett linje-løsningen

Kristoffer Hagen, geomatikkstudent ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Fredriksstad Blad 18. juli 2017 kl 1809:

https://www.f-b.no/nyheter/debatt/intercity/skjult-ventetid-131-500-innbyggerne-vil-fa-lenger-reisetid-med-rett-linje-losningen/o/5-59-813762

 

 

Steinars parti

Bernt Lyngstad, redaktør i Sarpsborg Arbeiderblad

Sarpsborg Arbeiderblad 18. juli 2017 kl 1156: (SA+)

https://www.sa.no/meninger/leder/bystyret/steinars-parti/o/5-46-371753

 

 

Hamar om 50 år

Karin Andersen, stortingsrepresentant SV

Hamar Arbeiderblad 17. juli 2017 kl 1651:

http://www.h-a.no/debatt/hamar-om-50-aar

 

 

Boligprosjekt på Lisleby utsatt i påvente av jernbane-avklaring

(Journalist Elisabeth Skovly)

Fredriksstad Blad 17. juli 2017 kl 1643: (FB+)

https://www.f-b.no/lisleby/jernbane/intercity/boligprosjekt-pa-lisleby-utsatt-i-pavente-av-jernbane-avklaring/s/5-59-813063

 

 

Bridge-X, ideen som forsvant

Kjell Weding

Hamar Arbeiderblad 17. juli 2017 kl 1122:

http://www.h-a.no/debatt/bridge-x-ideen-som-forsvant

 

 

Kommunen er i sin fulle rett til å svare

Henry Norvi

Hamar Arbeiderblad 16. juli 2017 kl 1317:

http://www.h-a.no/debatt/kommunen-er-i-sin-fulle-rett-til-aa-svare

 

 

Prisen bør ikke avgjøre trasévalget

Per Skarderud

Hamar Arbeiderblad 16. juli 2017 kl 1316:

http://www.h-a.no/debatt/prisen-bor-ikke-avgjore-tras-valget

 

 

Ambjørnrød-protest kan forsinke jernbanen

(Politisk kommentator Øivind Lågbu)

Fredriksstad Blad 14. juli 2017 kl 1445: (FB+)

https://www.f-b.no/nyheter/ambjornrod-lokalsamfunnsutvalg/dobbeltspor/ambjornrod-protest-kan-forsinke-jernbanen/s/5-59-811224

 

 

Et overraskende angrep fra HA

Joakim Solhaug, leder i Nå eller aldri

Hamar Arbeiderblad 13. juli 2017 kl 1151:

http://www.h-a.no/debatt/et-overraskende-angrep-fra-ha

 

 

Håper fornuften seirer

Endre Krogsrud

Hamar Arbeiderblad 13. juli 2017 kl 1053:

http://www.h-a.no/debatt/haaper-fornuften-seirer-

 

 

Hvem snakker Hamar kommune for?

Jan Larsen

- For ille at dette trehuset fra 1800-tallet i Moss skal smadres

(Journalist Torgeir Snilsberg)

Moss Avis 12. juli 2017 kl 2028:

https://www.moss-avis.no/nyheter/moss/byhistorie/for-ille-at-dette-trehuset-fra-1800-tallet-i-moss-skal-smadres/s/5-67-459386

 

 

Hvem snakker vi for?

Terje Halvorsen

Hamar Arbeiderblad 12. juli 2017 kl 1114:

http://www.h-a.no/debatt/hvem-snakker-vi-for

 

 

Ap og Frp er enige med Høyre-Kårstein: – Denne jernbaneløsningen vil vi ikke ha

(Journalist Emira Holmøy)

Tønsbergs Blad 11. juli 2017 kl 1306: (TB+)

https://www.tb.no/tonsberg/notteroy/politikk/ap-og-frp-er-enige-med-hoyre-karstein-denne-jernbanelosningen-vil-vi-ikke-ha/s/5-76-582236

 

 

Sluttkommentar til Endre Krogsrud

Erik Kristiansen

Hamar Arbeiderblad 11. juli 2017 kl 1202:

http://www.h-a.no/debatt/sluttkommentar-til-endre--krogsrud

 

 

Rødt Østfolds krav til jernbaneutbygging

Hannah Berg, 2. kandidat til stortingsvalget for Rødt Østfold,
Sondre Støen-Kvam, 3. kandidat til stortingsvalget for Rødt Østfold

Sarpsborg Arbeiderblad 10. juli 2017 kl 1740:

https://www.sa.no/meninger/leserbrev/jernbane/rodt-ostfolds-krav-til-jernbaneutbygging/o/5-46-368948

 

 

Hamar Arbeiderblad 10. juli 2017 kl 1145:

http://www.h-a.no/debatt/hvem-snakker-hamar-kommune-for

 

 

Debatten er ikke over, Kristiansen

Endre Krogsrud

Hamar Arbeiderblad 10. juli 2017 kl 1145:

http://www.h-a.no/debatt/debatten-er-ikke-over-kristiansen

 

 

Intercity gir ingen løsning for godstransport og fjerntog

Knut Jonassen

Fredriksstad Blad 10. juli 2017 kl 1108:

https://www.f-b.no/debatt/bane-nor/dobbeltspor/intercity-gir-ingen-losning-for-godstransport-og-fjerntog/o/5-59-807977

 

 

Nå eller aldri roper i skogen

(Leder)

Hamar Arbeiderblad 9. juli 2017 kl 2119:

http://www.h-a.no/debatt/leder/naa-eller-aldri-roper-i-skogen

 

 

- Skal jobbe til siste slutt for å få stoppet denne galskapen

Benedicte Lund, MDG,
Jonas Skjolte, MDG,
Trond Valde, MDG

Moss Avis 8. juli 2017 kl 2009:

https://www.moss-avis.no/debatt/jernbane/utbygging/skal-jobbe-til-siste-slutt-for-a-fa-stoppet-denne-galskapen/o/5-67-458458

 

 

Jernbane for enhver pris?

Gert Heiberg

Tønsbergs Blad 6. juli 2017 kl 1956:

https://www.tb.no/meninger/kronikk/jernbane/jernbane-for-enhver-pris/o/5-76-578423

 

 

Skal vi si det er nok?

Erik Kristiansen

Hamar Arbeiderblad 6. juli 2017 kl 1048:

http://www.h-a.no/debatt/skal-vi-si-det-er-nok-

 

 

Snart nok fra Erik Kristiansen

(Skribent ikke oppgitt)

Hamar Arbeiderblad 6. juli 2017 kl 1040:

http://www.h-a.no/debatt/snart-nok-fra-erik-kristiansen

 

 

Arbeiderpartiet vil bygge jernbane med tryllestav

Ulf Leirstein, stortingsrepresentant Østfold Frp,
Ingjerd Schou, stortingsrepresentant Østfold Høyre

Fredriksstad Blad 6. juli 2017 kl 1017:

https://www.f-b.no/debatt/intercity/dobbeltspor/arbeiderpartiet-vil-bygge-jernbane-med-tryllestav/o/5-59-805143

 

 

Flere entreprenører har stanset arbeidet med Follobanen på grunn av manglende betaling

(NTB)

Dagbladet 5. juli 2017 kl 2106:

https://www.dagbladet.no/nyheter/flere-entreprenorer-har-stanset-arbeidet-med-follobanen-pa-grunn-av-manglende-betaling/68472114

 

 

Bane NOR ønsker lokalt samarbeid

Hanne Sophie Solhaug, planleggingssjef for strekningen Tønsberg - Larvik, Bane NOR

Tønsbergs Blad 5. juli 2017 kl 1307:

https://www.tb.no/meninger/bane-nor/vestfoldbanen/bane-nor-onsker-lokalt-samarbeid/o/5-76-578084

 

 

Vil stanse byens jernbaneplaner

(Journalist Kenneth Stensrud)

Moss Dagblad 5. juli 2017 kl 0901:

http://www.dagsavisen.no/moss/lokalt/vil-stanse-byens-jernbaneplaner-1.991766

 

 

Aksjonsgruppe mot jernbaneplaner i Moss

(NTB)

Dagens Næringsliv 5. juli 2017 kl 0557:

https://www.dn.no/nyheter/2017/07/05/0557/Samferdsel/aksjonsgruppe-mot-jernbaneplaner-i-moss

 

 

Oslos nabolag raseres

Harald Knudtzon, Beboer i Tingstuveien, Oslo

Dagsavisen 5. juli 2017:

http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/oslos-nabolag-raseres-1.991093

 

 

Mener Smebye driver med skyggeboksing

Gunnar W. Holm,
Magnar Børresen,
Bjarne Øygarden,
Olav Skipnes

Hamar Arbeiderblad 4. juli 2017 kl 1701:

http://www.h-a.no/debatt/mener-smebye-driver-med-skyggeboksing

 

 

Kartet gir ikke grunn til å skrinlegge tunnel

Håkon Melleby

Fredriksstad Blad 4. juli 2017 kl 1010:

https://www.f-b.no/debatt/dobbeltspor/aksjon-rett-linje/kartet-gir-ikke-grunn-til-a-skrinlegge-tunnel/o/5-59-794991

 

 

Hvorfor ikke et engasjement hele Tønsberg kan samles om?

John Ivar Trannum, Sem

Tønsbergs Blad 4. juli 2017 kl 1004:

https://www.tb.no/meninger/jernbane/bane-nor/hvorfor-ikke-et-engasjement-hele-tonsberg-kan-samles-om/o/5-76-576305

 

 

Ja til Nøtterøykorridoren

Truls G. Hansen, Nøtterøy

Tønsbergs Blad 4. juli 2017 kl 0954:

https://www.tb.no/meninger/kommentar/tonsberg/ja-til-notteroykorridoren/o/5-76-576398

 

 

Prisen på Øst øker med 1,3 milliarder

(Journalist Eli J. Haugen)

Hamar Arbeiderblad 4. juli 2017 kl 0608:

http://www.h-a.no/nyhet/prisen-paa-ost-oker-med-13-milliarder

 

 

Kollektivutredning for Nedre Glomma

Fredrik Norland, Østfold fylkeskommune

Østfold kollektivtrafikk 4. juli 2017:

https://www.ostfold-kollektiv.no/nyheter/kollektivutredning-for-nedre-glomma/

 

 

Togkravet ikke tilpasset norske byer

Henry Nordvi

Hamar Arbeiderblad 3. juli 2017 kl 1604:

http://www.h-a.no/debatt/togkravet-ikke-tilpasset-norske-byerrolf-berntsen-tras--ost-er-et-milliardsluk

 

 

11 viktige punkter for bedre byutvikling i Moss

John Bilek, Moss

Moss Avis 3. juli 2017 kl 1439:

https://www.moss-avis.no/debatt/byutvikling/moss/11-viktige-punkter-for-bedre-byutvikling-i-moss/o/5-67-455597

 

 

Slaget om jernbanen

(Journalist Lars Døvle Larssen)

Tønsbergs Blad 3. juli 2017 kl 0949:

https://www.tb.no/meninger/leder/tonsberg/slaget-om-jernbanen/o/5-76-575390

 

 

Anbud sporer av i Bane Nor

()

Dagens Næringsliv 2. juli 2017 kl 2025: (DN+)

http://www.dn.no/nyheter/2017/07/02/2025/Samferdsel/anbud-sporer-av-i-bane-nor

 

 

Bane Nor gjør alvor av truslene: Ber Staten om å gripe inn i jernbanesaken

(Journalist Erik Wold Aunemo,
journalist Emira Holmøy,
journalist Lars Døvle Larssen)

Tønsbergs Blad 30. juni 2017 kl 1218:

https://www.tb.no/nyheter/jernbane/samferdsel/bane-nor-gjor-alvor-av-truslene-ber-staten-om-a-gripe-inn-i-jernbanesaken/s/5-76-573524

 

 

Hvorfor er Intercity viktigere for Ap nå enn da de selv satt med makten?

Thor Harald Augdahl

Fredriksstad Blad 30. juni 2017 kl 1139:

https://www.f-b.no/debatt/samferdsel/intercity/hvorfor-er-intercity-viktigere-for-ap-na-enn-da-de-selv-satt-med-makten/o/5-59-795015

 

 

Dundrende tog i stor fart gjennom barnevennlig strøk

Jens Pran, Tønsberg

Tønsbergs Blad 29. juni 2017 kl 0956:

https://www.tb.no/meninger/tonsberg/notteroy/dundrende-tog-i-stor-fart-gjennom-barnevennlig-strok/o/5-76-571712

 

 

Høyre og Frp fusker om Intercity

Arve Sigmundstad, stortingskandidat for Østfold Ap

Fredriksstad Blad 28. juni 2017 kl 1116:

https://www.f-b.no/debatt/jernbane/intercity/hoyre-og-frp-fusker-om-intercity/o/5-59-794876

 

 

Fant 2000 år gammel boplass i Rygge

Kenneth Stensrud

Moss Dagblad 28. juni 2017:

http://www.dagsavisen.no/moss/lokalt/fant-2000-ar-gammel-boplass-i-rygge-1.988365

 

 

Tunnel fra Rolvsøy til Solli kan bli en byggeskandale

Kristoffer Hagen, geomatikkstudent ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Fredriksstad Blad 27. juni 2017 kl 1141:

https://www.f-b.no/debatt/veier/samferdsel/tunnel-fra-rolvsoy-til-solli-kan-bli-en-byggeskandale/o/5-59-793838

 

 

Regjeringen satser på Østfold

Ulf Leirstein, Frp,stortingsrepresentant for Østfold,
Ingjerd Schou, H, stortingsrepresentant for Østfold

Fredriksstad Blad 27. juni 2017 kl 1012:

https://www.f-b.no/debatt/politikk/valgkamp/regjeringen-satser-pa-ostfold/o/5-59-793004

 

 

Om Hyperloop

Stanislaw Brec

Sarpsborg Arbeiderblad 26. juni 2017 kl 1018:

https://www.sa.no/meninger/samferdsel/jernbane/om-hyperloop/o/5-46-361382

 

 

Bygger gårsdagens jernbane og en trafikkmaskin i sjøkanten

John Bilek

Moss Avis 25. juni 2017 kl 2057:

https://www.moss-avis.no/debatt/byutvikling/leserbrev/bygger-garsdagens-jernbane-og-en-trafikkmaskin-i-sjokanten/o/5-67-451166

 

 

- Ser på mulighetene for tunnelløsninger

Roar Midtbø Jensen, avdelingsdirektør Statens vegvesen,
Bente Hedum, rådmann i Moss,
Håkon Bjarne Johnsen, fylkesdirektør

Moss Avis 23. juni 2017 kl 1834:

https://www.moss-avis.no/debatt/leserbrev/rv-19/ser-pa-mulighetene-for-tunnellosninger/o/5-67-450040

 

 

Hei, stortingskandidat Harald Moskvil!

Stig Braa

Tønsbergs Blad 23. juni 2017 kl 1249:

https://www.tb.no/meninger/jernbane/vestfoldbanen/hei-stortingskandidat-harald-moskvil/o/5-76-567962

 

 

La gondolbane knytte sammen elvemetro og Grønli stasjon

Kristoffer Hagen, geomatikkstudent ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Fredriksstad Blad 22. juni 2017 kl 1216:

https://www.f-b.no/debatt/kollektivtilbud/elvemetro/la-gondolbane-knytte-sammen-elvemetro-og-gronli-stasjon/o/5-59-790199

 

 

Ja til jernbane i hele Vestfold

Harald Moskvil, stortingskandidat, Miljøpartiet De Grønne

Tønsbergs Blad 22. juni 2017 kl 1040:

https://www.tb.no/meninger/jernbane/bane-nor/ja-til-jernbane-i-hele-vestfold/o/5-76-564527

 

 

Jernbane eller det opphausede hyperloop?

Kristoffer Hagen, student ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Fredriksstad Blad 21. juni 2017 kl 1631:

https://www.f-b.no/debatt/jernbane/miljopartiet-de-gronne/jernbane-eller-det-opphausede-hyperloop/o/5-59-789605

 

 

Jernbanen, Riksvei 19 og krysningspunktet inn i Nasjonal transportplan

(Journalist Espen Vinje)

Moss Avis 21. juni 2017 kl 1221: (MA+)

https://www.moss-avis.no/nyhet/nyquistbyen/jernbaneverket/jernbanen-riksvei-19-og-krysningspunktet-inn-i-nasjonal-transportplan/s/5-67-449014

 

 

Gulskogen - Hokksund KDP/KU - Folkemøte, Høring og offentlig ettersyn

Bane Nor

Bane Nor 21. juni 2017:

http://www.banenor.no/contentassets/5fee8e919a5b42808048bebca6066164/folkemoter-off.ettersyn-gulskogen-hokksund-19.-og-21.06.2017.pdf

 

 

Foreslår å etablere ny, moderne baneterminal i Østfold – for å få mer gods over på bane

(IØstfold)

IØstfold

https://fredrikstadavisa.no/2017/06/20/foreslar-a-etablere-ny-moderne-baneterminal-i-ostfold-for-a-fa-mer-gods-over-pa-bane/

 

 

Vil ha tunnel fra Gullskåret i Rolvsøy til Solli og E6

(Politisk kommentator Øivind Lågbu)

Fredriksstad Blad 19. juni 2017 kl 1933: (FB+)

https://www.f-b.no/nyheter/bystyret/truls-velgaard/vil-ha-tunnel-fra-gullskaret-i-rolvsoy-til-solli-og-e6/s/5-59-788042

 

 

Aps tog-regnestykke går ikke opp

(Journalist Marius Lorentzen)

E24 19. juni 2017 kl 1844:

http://e24.no/makro-og-politikk/arbeiderpartiet/vil-utsette-godspakken-til-fordel-for-intercity-aps-regnestykke-mangler-over-25-milliarder/24073752?fref=gc

 

 

Hjelp, vi vil ikke bli overkjørt av toget!

Elisabeth Elfving Christensen

Tønsbergs Blad 19. juni 2017 kl 1243:

https://www.tb.no/meninger/tonsberg/jernbanen/hjelp-vi-vil-ikke-bli-overkjort-av-toget/o/5-76-563723

 

 

Trasésvar i midten av august

(Journalist Eli J Haugen)

Hamar Arbeiderblad 19. juni 2017 kl 1229:

http://www.h-a.no/nyhet/jernbanemote-er-i-gang

 

 

Norge trenger både intercity-tog og hyperloop før 2040

Håkon Borch, stortingskandidat for Østfold MDG, Per Espen Stoknes, stortingskandidat for Oslo MDG

Sarpsborg Arbeiderblad 19. juni 2017 kl 0925:

https://www.sa.no/meninger/politikk/jernbane/norge-trenger-bade-intercity-tog-og-hyperloop-for-2040/o/5-46-355043

 

 

Bane NOR har svart om tilleggsutredninger for Hamar

(Dag H Nestegard)

Bane Nor 19. juni 2017:

http://www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/dovrebanen/sorli-brumunddal/innhold/2017/hamartilleggost/

 

 

Denne forsiden fikk Bane Nor til å se rødt: – Vi driver verken spill eller trusler

(Journalist Erik Wold Aunemo)

Tønsbergs Blad 16. juni 2017 kl 1524:

https://www.tb.no/nyheter/jernbane/tonsberg/denne-forsiden-fikk-bane-nor-til-a-se-rodt-vi-driver-verken-spill-eller-trusler/s/5-76-563773

 

 

Om trasévalg og veien videre

Jarle Midjås Rasmussen, prosjektsjef for nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad

Moss Avis 16. juni 2017 kl 1502:

https://www.moss-avis.no/debatt/byutvikling/jernbane/om-tras-valg-og-veien-videre/o/5-67-445987

 

 

Norge trenger både intercity-tog og hyperloop før 2040

Håkon Borch, stortingskandidat for Østfold MDG, Per Espen Stoknes, stortingskandidat for Oslo MDG

Fredriksstad Blad 16. juni 2017 kl 1319:

https://www.f-b.no/debatt/intercity/bane-nor/norge-trenger-bade-intercity-tog-og-hyperloop-for-2040/o/5-59-777048

 

 

Klimapolitisk bomskudd fra SV i Tønsberg

Kjell Anders Lier, talsperson MDG Tønsberg

Tønsbergs Blad 16. juni 2017 kl 0914:

https://www.tb.no/meninger/mdg/tonsberg/klimapolitisk-bomskudd-fra-sv-i-tonsberg/o/5-76-561305

 

 

Analys avslöjar nya resandeströmmar - Resandet med tåg ökar kraftigt

Journalist Peter Höök

Järnvägsnyheter 16. juni 2017:

http://www.jarnvagsnyheter.se/20170616/6511/analys-avslojar-nya-resandestrommar

 

 

Slik skal Norge nå klimamålene for 2030

Klima- og miljødepartementet

Regjeringen.no 16. juni 2017:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/slik-skal-norge-na-klimamalene-for-2030/id2557549/

 

 

Marsjerte for jernbaneutredning

(Journalist Birgitte Henriksen)

Moss Avis 15. juni 2017 kl 2109:

https://www.moss-avis.no/nyheter/moss/jernbane/marsjerte-for-ny-jernbaneutredning/s/5-67-445639

 

 

– Traseen over Moa er den verst tenkelige for Greåker, mente Kai Roger Hagen

(Journalist Johnny Helgesen)

Sarpsborg Arbeiderblad 15. juni 2017 kl 1705:

https://www.sa.no/bystyret/jernbane/nyhet/traseen-over-moa-er-den-verst-tenkelige-for-greaker-mente-kai-roger-hagen/s/5-46-358555

 

 

Petter Berg om Bane Nors spill om jernbanen: – Vi går ikke med på det opplegget der

(Jouralist Tone Finsrud)

Tønsbergs Blad 15. juni 2017 kl 1535: (TB+)

 

 

Fylkesmannen frykter at Vearkorridoren blir eneste løsning for ny jernbanelinje

(Journalist Jon Cato Landsverk)

Tønsbergs Blad 15. juni 2017 kl 1257: (TB+)

 

 

– En bløff fra fortiden

Jonathan Parker

Moss Dagblad 15. juni 2017:

http://www.dagsavisen.no/moss/lokalt/en-bloff-fra-fortiden-1.982279

 

 

Helsinki to Launch Self-Driving Bus in Regular Service

City of Helsinki

City of Helsinki 15. juni 2017:

https://www.hel.fi/uutiset/en/helsinki/helsinki-self-driving-bus-regular-service

 

 

SV-forslag: 13 milliarder mer til Vestfoldbanen

Lars Egeland

Tønsbergs Blad 14. juni 2017 kl 1540:

https://www.tb.no/meninger/vestfoldbanen/jernbanen/sv-forslag-13-milliarder-mer-til-vestfoldbanen/o/5-76-561068

 

 

Litt mer om konspirasjoner

Jørn R. Wille, bystyrerepresentant for Moss Høyre

Moss Avis 14. juni 2017 kl 1230:

https://www.moss-avis.no/debatt/byutvikling/moss/litt-mer-om-konspirasjoner/o/5-67-444386

 

 

Leste i FB at huset på Omberg må rives

(Politisk kommentator Øivind Lågbu)

Fredriksstad Blad 14. juni 2017 kl 0949: (FB+)

https://www.f-b.no/nyheter/bruer/bystyret/leste-i-fb-at-huset-pa-omberg-ma-rives/s/5-59-782639

 

 

Hva skjer med dem som bor i InterCity-traseen?

Øivind Sund

Fredriksstad Blad 14. juni 2017 kl 0906:

https://www.f-b.no/debatt/bane-nor/dobbeltspor/hva-skjer-med-dem-som-bor-i-intercity-traseen/o/5-59-781971

 

 

Bane Nor kan vurdere jernbaneløsningen «alle» vil ha. Men det de krever i retur er uakseptabelt for Roar Jonstang.

(Journalist Tone Finsrud)

Tønsbergs Blad 14. juni 2017 kl 0812:

https://www.tb.no/jernbane/notteroy/nyheter/bane-nor-kan-vurdere-jernbanelosningen-alle-vil-ha-men-det-de-krever-i-retur-er-uakseptabelt-for-roar-jonstang/s/5-76-560893

 

 

Håper jernbaneutfordringen i Halden er avklart om tre år

(Journalist Morten Ulekleiv)

Halden Arbeiderblad 13. juni 2017 kl 1349: (HA+)

https://www.ha-halden.no/dobbeltsporet/jernbane/intercity/haper-jernbaneutfordringen-i-halden-er-avklart-om-tre-ar/s/5-20-365989

 

 

Samfunnsøkonomisk feil å velge bru ved Omberg

Tor Jørgensen, sivilingeniør

Fredriksstad Blad 13. juni 2017 kl 1213:

https://www.f-b.no/debatt/broer/glomma/samfunnsokonomisk-feil-a-velge-bru-ved-omberg/o/5-59-782396

 

 

Jernbaneplanene ut fra Tønsberg ble mottatt med sjokk. Nå kommer det signaler på at Bane Nor snur.

(Journalist Tone Finsrud)

Tønsbergs Blad 13. juni 2017 kl 1213: (TB+)

https://www.tb.no/jernbane/samferdsel/nyheter/jernbaneplanene-ut-fra-tonsberg-ble-mottatt-med-sjokk-na-kommer-det-signaler-pa-at-bane-nor-snur/s/5-76-560464

 

 

Dubbelspårig järnväg Göteborg-Oslo

Skriftlig fråga 2016/17:1588 av Gunilla Carlsson (S)

Gunilla Carlsson (S)

Sveriges riksdag 13. juni 2017:

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-fraga/dubbelsparig-jarnvag-goteborg-oslo_H4111588

 

 

– Jernbaneseier for Halden

(Journalist Øivind Kvitnes)

Halden Arbeiderblad 12. juni kl 1415:

https//www.ha-halden.no/nyheter/intercity/jernbanen/jernbaneseier-for-halden/s/5-20-365665?access=granted>

 

 

Hva skjer med dem som bor i InterCity-traseen?

Øivind Sund

Sarpsborg Arbeiderblad 12. juni 2017 kl 1402:

https://www.sa.no/meninger/jernbane/dobbeltspor/hva-skjer-med-dem-som-bor-i-intercity-traseen/o/5-46-355886

 

 

........ser ikke skogen for bare jernbanespor

Anton Granhus

Sarpsborg Arbeiderblad 12. juni 2017 kl 1355:

https://www.sa.no/meninger/jernbane/politikk/ser-ikke-skogen-for-bare-jernbanespor/o/5-46-355208

 

 

Miljøpartiet De Grønne: – Vi vil flytte gods og folk i et rør

Håkon Borch,
Per Espen Stoknes

Halden Arbeiderblad 9. juni 2017 kl 1102:

https://www.ha-halden.no/ytring/miljopartiet-de-gronne/hakon-borch/miljopartiet-de-gonne-vi-vil-flytte-gods-og-folk-i-et-ror/o/5-20-364144

 

 

Advarer mot at veg og tog skal løse «alt»

(Journalist Christian E. Bergheim)

Hamar Arbeiderblad 9. juni 2017 kl 1830:

 

 

Bane Nor får utsatt frist for utredning

(Journalist Eli J Haugen)

Hamar Arbeiderblad 9. juni 2017 kl 1148:

http://www.h-a.no/nyhet/hamar/bane-nor-legger-fram-tilleggsutredning

 

 

Dette visste du ikke om brua fra Omberg til Torp

Johan Magnus Torp

Fredriksstad Blad 9. juni 2017 kl 1148:

https://www.f-b.no/debatt/glomma/broer/dette-visste-du-ikke-om-brua-fra-omberg-til-torp/o/5-59-777780

 

 

Bane Nor: Miljøvennlig vekst er viktig for Vestfold

Hanne Sophie Solhaug, planleggingssjef for strekningen Tønsberg-Larvik, Intercityprosjektet Bane Nor

Tønsbergs Blad 8. juni 2017 kl 1519:

https://www.tb.no/meninger/jernbanen/tog/bane-nor-miljovennlig-vekst-er-viktig-for-vestfold/o/5-76-556520

 

 

Kulvert under E6 og Tunejordet er eneste akseptable løsning for Sarpsborg

(Journalist Johnny Helgesen)

Sarpsborg Arbeiderblad 8. juni 2017 kl 1449: (SA+)

https://www.sa.no/jernbane/dobbeltspor/bane-nor/kulvert-under-e6-og-tunejordet-er-eneste-akseptable-losning-for-sarpsborg/s/5-46-354601

 

 

Riksrevisjonen: Enorme jernbaneinvesteringer har ikke gitt særlig kortere reisetid

(NTB)

NRK 8. juni 2017 kl 1135:

https://www.nrk.no/norge/riksrevisjonen_-enorme-jernbaneinvesteringer-har-ikke-gitt-saerlig-kortere-reisetid-1.13550409

 

 

Riksrevisjonen: Enorme investeringer har ikke gitt særlig kortere reisetid

(NTB)

Dagens Næringsliv 8. juni 2017 kl 1003:

https://www.dn.no/nyheter/2017/06/08/1003/Samferdsel/riksrevisjonen-enorme-investeringer-har-ikke-gitt-saerlig-kortere-reisetid

 

 

Om å eie den korrekte historien

Erik Grønner

Moss Avis 8. juni 2017 kl 0936:

https://www.moss-avis.no/debatt/jernbane/moss/om-a-eie-den-korrekte-historien/o/5-67-441676

 

 

«Kaka blir stadig større!»

(Njål Svingheim (tekst),
Siv Dolmen (foto))

Jernbanemagasinet 8. juni 2017:

http://jernbanemagasinet.no/artiklar/kaka-blir-stadig-storre/

 

 

Ny godspakke vil styrke skognæring og industri

Erik Lahnstein og Dag Skjølaas, Norges Skogeierforbund

Jernbanemagasinet 8. juni 2017:

http://jernbanemagasinet.no/artiklar/ny-godspakke-vil-styrke-skognaering-og-industri/

 

 

Drammen kommune kjøper opp hus der jernbanen skal bygges

(Njål Svingheim)

Jernbanemagasinet 7. juni 2017:

http://jernbanemagasinet.no/artiklar/drammen-kommune-kjoper-opp-hus-der-jernbanen-skal-bygges/

 

 

Nå begynner det å likne en jernbane

(Jernbanedirektoratet)

Jernbanemagasinet 7. juni 2017:

http://jernbanemagasinet.no/artiklar/na-begynner-det-likne-en-jernbane/

 

 

Bane NOR svarer på Boyebakken-kritikken

Jarle Rasmussen, prosjektdirektør Bane NOR

Moss Avis 6. juni 2017 kl 1436:

https://www.moss-avis.no/bane-nor-sf/moss/byutvikling/bane-nor-svarer-pa-boyebakken-kritikken/o/5-67-440446

 

 

Vil gjenåpne for persontrafikk mellom Sarpsborg og Rakkestad

(Journalist Stina Mikalsen)

Sarpsborg Arbeiderblad 6. juni 2017 kl 1117:

https://www.sa.no/sosialistisk-venstreparti/jernbane/samferdsel/vil-gjenapne-for-persontrafikk-mellom-sarpsborg-og-rakkestad/s/5-46-354238

 

 

Krever folkeavstemning om jernbanetunnel: – Vi har egentlig aldri fått slippe til

(Journalist Jon Gran)

Moss Avis 5. juni 2017 kl 0430: (MA+)

https://www.moss-avis.no/nyheter/moss/jernbane/krever-folkeavstemning-om-jernbanetunnel-vi-har-egentlig-aldri-fatt-slippe-til/s/5-67-439288

 

 

Høyre og støttepartiene sitter fast i fossilalderen, bilen skal fortsatt ha for mye plass

Olav Sanness Vika
Anette Viken

Tønsbergs Blad 4. juni 2017 kl 1746:

https://www.tb.no/meninger/tonsberg/sv/hoyre-og-stottepartiene-sitter-fast-i-fossilalderen-bilen-skal-fortsatt-ha-for-mye-plass/o/5-76-553112

 

 

Høyre og støttepartiene sitter fast i fossilalderen, bilen skal fortsatt ha for mye plass

Olav Sanness Vika
Anette Viken

Tønsbergs Blad 4. juni 2017 kl 1742:

https://www.tb.no/meninger/tonsberg/sv/hoyre-og-stottepartiene-sitter-fast-i-fossilalderen-bilen-skal-fortsatt-ha-for-mye-plass/o/5-76-553112

 

 

Jeg forholder meg til fakta

Eirik Tveiten, Rødt

Moss Avis 3. juni 2017 kl 1455:

https://www.moss-avis.no/debatt/jernbane/rodt/jeg-forholder-meg-til-fakta/o/5-67-439324

 

 

Grunneiere gjør opprør mot den nye togtrasé: – Vi føler oss overkjørt

(Journalist Jan Erik Skau)

Fredriksstad Blad 3. juni 2017 kl 0858: (FB+)

https://www.f-b.no/rade/dobbeltspor/bane-nor/grunneiere-gjor-oppror-mot-den-nye-togtras-vi-foler-oss-overkjort/s/5-59-771365

 

 

– La oss være redelige med fakta

Tage Pettersen, Høyre, ordfører i Moss kommune

Moss Avis 2. juni 2017 kl 1553:

https://www.moss-avis.no/debatt/aktuell-kommentar/moss/la-oss-vare-redelige-med-fakta/o/5-67-437819

 

 

Om anleggsveier for jernbaneutbygging

Arild Johnsen, Moss

Moss Avis 2. juni 2017 kl 1256:

https://www.moss-avis.no/debatt/jernbane/moss/om-anleggsveier-for-jernbaneutbygging/o/5-67-437769

 

 

Se ordførernes InterCity-markering direkte

(Journalist ikke angitt)

Halden Arbeiderblad 2. juni 2017 kl 1037:

https://www.ha-halden.no/nyhet/jernbane/kollektivtransport/se-ordforernes-intercity-markering-direkte/s/5-46-352954

 

 

Østfold-ordførerne samlet seg for Intercity

(Journalist Birgitte Henriksen
journalist Henrik Skolt)

Moss Avis 2. juni 2017 kl 0948:

www.moss-avis.no/nyheter/ostfold/intercity/ostfold-ordforerne-samlet-seg-for-intercity/s/5-67-438511

 

 

Dette er Parisavtalen

FN-sambandet

FN-sambandet 2. juni 2017:

http://www.fn.no/Tema/Klima/Klimaforhandlinger/Dette-er-Paris-avtalen

 

 

Politikerne bruker for mye penger på vei og bane

(Oslo-kommentator Anderas Slettholm)

Aftenposten 1. juni 2017 kl 1936:

https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/zpmRK/Politikerne-bruker-for-mye-penger-pa-vei-og-bane--Andreas-Slettholm

 

 

Sarpsborg på kollisjonskurs med Bane NOR

(Journalist Johnny Helgesen)

Sarpsborg Arbeiderblad 1. juni 2017 kl 1840: (SA+)

https://www.sa.no/bane-nor/dobbeltspor/jernbane/sarpsborg-pa-kollisjonskurs-med-bane-nor/s/5-46-352741

 

 

Den store konspirasjonsteorien om jernbaneplanleggingen i Moss

Jørn Roald Wille, bystyrerepresentant for Høyre Moss

Moss Avis 1. juni 2017 kl 1212:

https://www.moss-avis.no/debatt/moss/byutvikling/den-store-konspirasjonsteorien-om-jernbaneplanleggingen-i-moss/o/5-67-437753

 

 

Frykter høy pris kan føre til feil valg: – Toget har ikke gått fra oss

(Jouralist Terje Andresen)

Sarpsborg Arbeiderblad 1. juni 2017 kl 1206: (SA+)

https://www.sa.no/sarpsborg/samferdsel/nyhet/frykter-hoy-pris-kan-fore-til-feil-valg-toget-har-ikke-gatt-fra-oss/s/5-46-352423

 

 

Ny Rolvsøysund bru treffer bolighus på Greåker

(Journalist Terje Andresen)

Sarpsborg Arbeiderblad 1. juni 2017 kl 0602:

https://www.sa.no/samferdsel/greaker/rolvsoy/ny-rolvsoysund-bru-treffer-bolighus-pa-greaker/s/5-46-352141

 

 

Rapport: Utredning av kollektivtilbudet i Nedre Glomma

(Asplan Viak AS)

Østfold kollektivtransport juni 2017:

https://www.ostfold-kollektiv.no/media/1417/kollektivutredning-nedre-glomma140617.pdf

 

 

Om konspirasjonsteorier: I rest my case

Eirik Tveiten, Rødt, bystyrerepresentant i Moss

Moss Avis 31. mai 2017 kl 1454:

https://www.moss-avis.no/debatt/byutvikling/moss/om-konspirasjonsteorier-i-rest-my-case/o/5-67-437232

 

 

Når rykter blir sannheten

(Leder)

Hamar Arbeiderblad 30. mai 2017 kl 1955:

http://www.h-a.no/debatt/leder/naar-rykter-blir-sannheten

 

 

Bedre jernbane mellom Norge og Sverige nå!

Siv Henriette Jacobsen, Ap, fylkesvaraordfører i Østfold fylkeskommune
Gunilla Carlsson, S, riksdagsrepresentant

Sarpsborg Arbeiderblad 30. mai 2017 kl 1524:

https://www.sa.no/meninger/kronikk/jernbane/bedre-jernbane-mellom-norge-og-sverige-na/o/5-46-351790

 

 

– Lytt til innbyggerne i jernbanesaken!

Ola Innset, Rødt, 3. Vara Miljø- og Samferdselskomiteen (MiSa)

Moss Avis 30. mai 2017 kl 1104:

https://www.moss-avis.no/byutvikling/jernbane/moss/lytt-til-innbyggerne-i-jernbanesaken/o/5-67-436429

 

 

Bilismens tid i Tønsberg er ikke over, men vi kan ikke kjøre over alt

Ellen Lian

Tønsbergs Blad 29. mai 2017 kl 1828:

https://www.tb.no/meninger/tonsberg/politikk/bilismens-tid-i-tonsberg-er-ikke-over-men-vi-kan-ikke-kjore-over-alt/o/5-76-549503

 

 

En av de største tabbene noensinne

Johnny Wæhler

Hamar Arbeiderblad 29. mai 2017 kl 1418:

http://www.h-a.no/debatt/en-av-de-storste-tabbene-noensinne

 

 

Tønsberg - en forvokst småby

Olav Sanness Vika, Tønsberg SV

Tønsberg Blad 29. mai 2017 kl 1313:

https://www.tb.no/meninger/tonsberg/politikk/tonsberg-en-forvokst-smaby/o/5-76-544025

 

 

Bane Nor venter med arkeologiske undersøkelser i Byfjorden

(Journalist Jon Cato Landsverk)

Tønsbergs Blad 29. mai 2017 kl 1152: (TB+)

 

 

– Jeg har vel tenkt at det er gjort en eller annen form for feil

(Journalist Elisabeth Skovly)

Dagsavisen Fredrikstad 24. mai 2017 kl 1548:

https://www.dagsavisen.no/fredrikstad24/jeg-har-vel-tenkt-at-det-er-gjort-en-eller-annen-form-for-feil-1.972026

 

 

– Man kommer ikke unna den totale mangelen på penger

(Journalist Elisabeth Skovly)

Fredrikstad24 24. mai 2017 kl 1325:

http://www.dagsavisen.no/fredrikstad24/man-kommer-ikke-unna-den-totale-mangelen-pa-penger-1.971369

 

 

Slik blir det nye dobbeltsporet i Stange

(Journalist Christian E. Bergheim)

Hamar Arbeiderblad 24. mai 2017 kl 1242:

http://www.h-a.no/nyhet/slik-blir-det-nye-dobbeltsporet-i-stange

 

 

Den store misforståelsen

Ståle Solberg, gruppeleder Sarpsborg KrF

Sarpsborg Arbeiderblad 24. mai 2017 kl 0928:

https://www.sa.no/meninger/bane-nor/politikk/den-store-misforstaelsen/o/5-46-350022

 

 

De lobbar för bättre järnvägsförbindelser Stockholm-Oslo-Göteborg

(Journalist Christer Wiik)

Järnvägsnyheter 24. mai 2017:

http://www.jarnvagsnyheter.se/20170524/6431/de-lobbar-battre-jarnvagsforbindelser-stockholm-oslo-goteborg

 

 

Ny bane stort miljøprosjekt

Rolf Berntsen

Hamar Arbeiderblad 23. mai 2017 kl 2152:

http://www.h-a.no/debatt/ny-bane-stort-miljoprosjekt

 

 

Mangler fokus på veikryssinger

Geir Bjørnar Smebye

Hamar Arbeiderblad 23. mai 2017 kl 2151:

http://www.h-a.no/debatt/mangler-fokus-paa-veikryssinger

 

 

Harde ord i habilitetssakene

(Journalist Johnny Helgesen)

Sarpsborg Arbeiderblad 23. mai 2012 kl 2051:

https://www.sa.no/bystyret/sarpsborg-kommune/fylkesmannen-i-ostfold/harde-ord-i-habilitetssakene/s/5-46-349951#/responses/29480678

 

 

Vil ha jernbanen «nord for nord» over Sarpsfossen

Harald Rønneberg, Sarpsborg Høyre

Sarpsborg Arbeiderblad 23. mai 2017 kl 1107:

https://www.sa.no/meninger/bane-nor/jernbane/vil-ha-jernbanen-nord-for-nord-over-sarpsfossen/o/5-46-349252

 

 

- Bedre jernbane mellom Norge og Sverige nå!

Siv Henriette Jacobsen, Ap, fylkesvaraordfører i Østfold fylkeskommune
Gunilla Carlsson, S, riksdagsrepresentant fra Göteborg

Sarpsborg24 23. mai 2017:

http://www.dagsavisen.no/sarpsborg24/kronikk-bedre-jernbane-mellom-norge-og-sverige-na-1.971171

 

 

Vraker undergang som ville rasert ett hus og fire hager på Valaskjold

(Journalist Stina Mikalsen)

Sarpsborg Arbeiderblad 22. mai 2017 kl 1821: (SA+)

https://www.sa.no/valaskjold/sarpsborg-kommune/statens-vegvesen/vraker-undergang-som-ville-rasert-ett-hus-og-fire-hager-pa-valaskjold/s/5-46-349549

 

 

Du kan ikke stenge Storgata selv om du bygger hus! Å, jo da, sa Grei

Steinar Kleiven, Kråkerøy

Fredriksstad Blad 22. mai 2017 kl 1407:

https://www.f-b.no/debatt/blomstertorvet/fabel/du-kan-ikke-stenge-storgata-selv-om-du-bygger-hus-a-jo-da-sa-grei/o/5-59-762698

 

 

– Gyllen mulighet til å bli størst

(Journalist Elisabeth Skovly)

Dagsavisen/Fredrikstad24 22. mai 2017:

http://www.dagsavisen.no/fredrikstad24/gyllen-mulighet-til-a-bli-storst-1.970799

 

 

Tog i vårt lille land

Jørg Westermann, daglig leder i Norsk Bane AS

Dagsavisen 22. mai 2017:

http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/tog-i-vårt-lille-land-1.970683

 

 

Arkeologer skal sjekke trasé for dobbeltspor over Byfjorden

(Journalist Jon Cato Landsverk)

Tønsbergs Blad 21. mai 2017 kl 1219: (TB+)

https://www.tb.no/nyheter/tonsberg/bane-nor/arkeologer-skal-sjekke-tras-for-dobbeltspor-over-byfjorden/s/5-76-543539

 

 

Frps Bjørnar Laabak frykter at det kan ta 25 år å bli enige:\nVil la staten avgjøre hvor dobbeltsporet skal gå

(Politisk kommentator Øivind Lågbu)

Fredriksstad Blad 20. mai 2019 kl 2210: (FB+)

https://www.f-b.no/nyheter/intercity/bjornar-laabak/frps-bjornar-laabak-frykter-at-det-kan-ta-25-ar-a-bli-enige-vil-la-staten-avgjore-hvor-dobbeltsporet-skal-ga/s/5-59-1495225

 

 

Valget står mellom to traseer – begge gir store konsekvenser

(Politisk kommentator Øivind Lågbu)

Fredriksstad Blad 19. mai 2017 kl 1825: (FB+)

https://www.f-b.no/nyheter/dobbeltspor/dikeveien/valget-star-mellom-to-traseer-begge-gir-store-konsekvenser/s/5-59-760593

 

 

Så mange boliger kan måtte vike

(Journalist Elisabeth Skovly)

Fredrikstad24 19. mai 2017 kl 1418:

http://www.dagsavisen.no/fredrikstad24/sa-mange-boliger-kan-matte-vike-1.969374

 

 

Nøtterøy-korridoren gir den beste jernbaneløsningen

Truls G Hansen

Tønsbergs Blad 19. mai 2017 kl 1352:

https://www.tb.no/meninger/jernbanen/tonsberg/notteroy-korridoren-gir-den-beste-jernbanelosningen/o/5-76-543218

 

 

Så mange boliger kan måtte vike

Dagsavisen/Fredrikstad24 19. mai 2017:

(Journalist Elisabeth Skovly)

http://www.dagsavisen.no/fredrikstad24/sa-mange-boliger-kan-matte-vike-1.969374

 

 

Dobbeltspor og komplikasjoner

Styret i Sameiet Boyebakken:
Harald Meyer Hanssen,
Terje Simonsen,
Anne-Kersti Mo,
Terje Lorentzen

Moss Avis 18. mai 2017 kl 1322:

https://www.moss-avis.no/debatt/byutvikling/jernbane/dobbeltspor-og-komplikasjoner/o/5-67-430701

 

 

Bru mellom Omberg og Torp er ikke gunstig for sentrum

Per-Bertil Andersen, styreleder, NAF avd. Fredrikstad og Omegn
Terje Andersen, leder av Veikomiteen, NAF avd. Fredrikstad og Omegn

Fredriksstad Blad 18. mai 2017 kl 1027:

https://www.f-b.no/debatt/bypakke-nedre-glomma/fredrikstadbrua/bru-mellom-omberg-og-torp-er-ikke-gunstig-for-sentrum/o/5-59-759075

 

 

Grove feil om grov feil

Øystein Krogsrud

Hamar Arbeiderblad 17. mai 2017 kl 2058:

http://www.h-a.no/debatt/grove-feil-om-grov-feil

 

 

Nå skal det legges asfalt under togskinnene

(Journalist René Kornum, ing.dk)

Teknisk Ukeblad 16. mai 2017 kl 1830:

https://www.tu.no/artikler/na-skal-det-legges-asfalt-under-togskinnene/383048#cxrecs_s

 

 

Første medlemsmøte for By- og bygdelista

(Journalist Geir Hansen)

Moss Avis 16. mai 2017 kl 1112: (MA+)

https://www.moss-avis.no/nyheter/moss/rygge/forste-medlemsmote-for-by-og-bygdelista/s/5-67-427190

 

 

Øvrigheta i Råde har talt. Vi er fortvilt, noen får toget inn på tunet

Harald Weel, leder Ørmen og Onsøyfjæringens Velforening

Fredriksstad Blad 16. mai 2017 kl 1049:

https://www.f-b.no/debatt/bane-nor/dobbeltspor/ovrigheta-i-rade-har-talt-vi-er-fortvilt-noen-far-toget-inn-pa-tunet/o/5-59-756231

 

 

Brev til Bane Nor: InterCity-prosjektet Sørli-Brumunddal - Behov for tilleggsutredninger i forbindelse med foreliggende innsigelse til kommunedelplan Hamar kommune

Jarle Jensen, ekspedisjonssjef KMD,
Bjørn Casper Horgen, avdelingsdirektør KMD

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 16. mai 2017:

intercity-prosjektet-sorli-brumunddal---behov-for-tilleggsutredninger-i-forbindelse-med-foreliggende-innsigelse-til-kommunedelplan-hamar-kommune.pdf

 

 

Jernbaneutbyggingen kan bli forsinket

(Journalist Hans Christian Eide
journalist Elisabeth Tøtte Hansen
journalist Aina Beate Indreiten)

NRK Vestfold 15. mai 2017 kl 1919:

https://www.nrk.no/vestfold/jernbaneutbyggingen-kan-bli-forsinket-1.13514355

 

 

Stor potential i ny järnväg Oslo-Göteborg

Siv Henriette Jacobsen, Ap, fylkesvaraordfører i Østfold fylkeskommune,
Gunilla Carlsson, S, riksdagsledamot for Göteborg

Göteborgs-Posten 15. mai 2017 kl 1644:

http://www.gp.se/nyheter/debatt/stor-potential-i-ny-järnväg-oslo-göteborg-1.4284532

 

 

Kulturhistorie mellom 109-veien og Glomma

(Journalist Svein M Jakobsen,
journalist Jarl M Andersen (foto))

Sarpsborg Arbeiderblad 14. mai 2017: (SA+)

https://www.sa.no/byen-fra-oven/historie/tindlund/kulturhistorie-mellom-109-veien-og-glomma/f/5-46-344699

 

 

Enstemmig ja til Omberg-Moum

(Politisk kommentator Øivind Lågbu)

Fredriksstad Blad 13. mai 2017 kl 1252: (FB+)

https://www.f-b.no/nyheter/glomma/bruer/enstemmig-ja-til-omberg-moum/s/5-59-752940

 

 

Alt ved det gamle

(Journalist Jarl M Andersen)

Sarpsborg Arbeiderblad 13. mai 2017 kl 0716: (SA+)

https://www.sa.no/fotoblikk/historie/jernbane/alt-ved-det-gamle/s/5-46-344675

 

 

Rapport: Om få år er privatbilen bare et minne

(Journalist Marius Valle)

Teknisk Ukeblad 13. mai 2017 kl 0530:

https://www.tu.no/artikler/rapport-om-fa-ar-er-privatbilen-bare-et-minne/382589

 

 

Vil ha én trasé ut

(Journalist Martin Næss Kristiansen)

Dagsavisen 13. mai 2017: (faksimile)

Dagsavisen Østfold - Vil ha én trasé ut - 13.5.2017.pdf

 

 

Toget har ikke gått

Eirik Tveiten, Rødt Moss og omegn, stortingskandidat for Rødt i Østfold

Sarpsborg Arbeiderblad 12. mai 2017 kl 1628:

https://www.sa.no/meninger/rodt/politikk/toget-har-ikke-gatt/o/5-46-344423

 

 

– Tiden er moden for å starte trasékampen

(Journalist Terje Andresen)

Sarpsborg Arbeiderblad 12. mai 2017 kl 1355: (SA+)

https://www.sa.no/samferdsel/dobbeltspor/lande/tiden-er-moden-for-a-starte-tras-kampen/s/5-46-344282

 

 

Toget har ikke gått!

Eirik Tveiten, Rødt Moss og omegn, stortingskandidat for Rødt i Østfold

Moss Dagblad 12. mai 2017 kl 0851:

http://www.mossdagblad.no/lokalt/toget-har-ikke-gatt-1.966333

 

 

Ny bru kan ta Omberg-barnas barnehage

(Politisk kommentator Øivind Lågbu)

Fredriksstad Blad 12. mai 2017 kl 0623: (FB+)

https://www.f-b.no/nyheter/bruer/bypakken/ny-bru-kan-ta-omberg-barnas-barnehage/s/5-59-749958

 

 

Norges järnvägssektor möttes på Jernbaneforum

(Redaksjonen)

Järnvägsnyheter 12. mai 2017:

http://www.jarnvagsnyheter.se/20170512/6380/norges-jarnvagssektor-mottes-pa-jernbaneforum

 

 

- Det blir en tøff tid framover

(Journalist Elisabeth Skovly)

Dagsavisen 12. mai 2017:

http://www.dagsavisen.no/fredrikstad24/det-blir-en-toff-tid-framover-1.966062

Faksimile: Dagsavisen Østfold - Det blir en tøff tid framover - 12.5.2017.pdf

 

 

Dobbeltspor og komplikasjoner

Styret i Sameiet Boyebakken:
Harald Meyer Hanssen,
Terje Simonsen,
Anne-Kersti Mo,
Terje Lorentzen

Moss Avis 12. mai 2017: (faksimile)

Moss Avis - Dobbeltspor og komplikasjoner - 12.05.2017.jpg

 

 

Bane Nor får mange henvendelser daglig

(Journalist Elisabeth Skovly)

Dagsavisen/Fredrikstad24 12. mai 2017:

http://www.dagsavisen.no/fredrikstad24/bane-nor-far-mange-henvendelser-daglig-1.966051

 

 

Gode innspill til utforming av nye Sarpsborg stasjon

(Hedda Nossen, Bane NOR)

Bane NOR 12. mai 2017:

http://www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/ostfoldbanen2/seut--sarpsborg/innhold/2017/gode-innspill-til-utforming-av-nye-sarpsborg-stasjon/

 

 

Refset profittkåte utbyggere

(Journalist Helge Warberg-Knoll)

Moss Avis 11. mai 2017 kl 2118:

https://www.moss-avis.no/byutvikling/moss/okonomi-og-naringsliv/refset-profittkate-utbyggere/s/5-67-425789

 

 

Ny rapport: Store kostnadsprekker i norske samferdselsprosjekter

(Journalist Mari Gisvold Garathun)

Teknisk Ukeblad 11. mai 2017 kl 1210:

https://www.tu.no