Aksjon Rett Linje

Aksjon Rett Linje er en politisk uavhengig aksjonsgruppe som arbeider for en fremtidsrettet og godt fundert InterCity-utbygging i Østfold.

Vi mener at den foreslåtte løsningen med nytt dobbeltspor tilnærmet langs den gamle togtraseen gjennom Moss, Fredrikstad, Sarpsborg og Halden, er basert på lokale særinteresser og mangelfulle utredninger, mens hensynet til befolkningen, nærmiljøene og nasjonale klimamål er fraværende.

Vi arbeider derfor for at alternativet med rettest mulig trasé Son-Råde-Rolvsøy-Skjeberg-Halden, eventuelt i kombinasjon med lokaltrafikk på den gamle togtraseen, skal bli vurdert på lik linje med de andre alternativene.

La oss bygge den beste Østfoldbanen, både for deg og meg i dag, og for våre barn og barnebarn!